Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εντοπισμός Προκλήσεων και Δυνατότητες Προσέγγισης Γραφείο Πολιτιστικ ών Θεμάτων & Καλλιτεχνι κών Αγώνων ΔΕΔΑ Κωστή Κατερίνα 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας 28 Γενάρη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εντοπισμός Προκλήσεων και Δυνατότητες Προσέγγισης Γραφείο Πολιτιστικ ών Θεμάτων & Καλλιτεχνι κών Αγώνων ΔΕΔΑ Κωστή Κατερίνα 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας 28 Γενάρη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εντοπισμός Προκλήσεων και Δυνατότητες Προσέγγισης Γραφείο Πολιτιστικ ών Θεμάτων & Καλλιτεχνι κών Αγώνων ΔΕΔΑ Κωστή Κατερίνα 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας 28 Γενάρη 2010 Πολιτιστικά Προγράμματ α 2009-10 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων

2 Η Αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αποδίδουμε μια αξία σε κάτι σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούμε… (Καψάλης 2004) Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Τι είναι η αξιολόγηση;

3 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Αξιολόγηση στην εκπαίδευση; Αντικείμενο της αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης είναι: § η απόδοση των μαθητών και των εκπαιδευτικών § τα βιβλία § τα προγράμματα § οι μέθοδοι § οι διδακτικές τεχνικές § τα εποπτικά μέσα §... § η εκπαιδευτική πολιτική…

4 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Στόχος -Στόχοι Γενικός παιδαγωγικός στόχος  Παιδαγωγική πρόθεση που περιγράφει τις δεξιότητες του μαθητή στο τέλος μιας ευρύτερης ενότητας, ενός προγράμματος Ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι  Αποτέλεσμα της υποδιαίρεσης ενός γενικού στόχου. Περιγράφεται μέσω μιας ενέργειας ή συμπεριφοράς η οποία μπορεί να παρατηρηθεί /εντοπιστεί

5 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Είδη (Bloom & Krathwohl 1999) Προκαταρκτική (front-end) § Επίπεδο & Προσδοκίες συμμετεχόντων § Δυνατότητες και περιορισμοί § Στόχος– Στόχοι § Σχεδιασμός δραστηριοτήτων Συνολική/διορθωτ ική αξιολόγηση (summative/ remedial) § Αποδοτικότητα προγράμματος § Αυτοβελτίωση § Αποφυγή λαθών στο μέλλον Διαμορφωτική (formative) § Αξιολόγηση με παρατηρήσεις & κρίσεις για τις δραστηριότητε ς στην πορεία § Επανατροφοδό τηση § Βελτίωση προγράμματος Διαμορφωτική (formative) § Αξιολόγηση με παρατηρήσεις & κρίσεις για τις δραστηριότητες στην πορεία § Επανατροφοδότ ηση § Βελτίωση προγράμματος

6 Η Διαμορφωτική αξιολόγηση είναι ο συνεχής έλεγχος των γνώσεων και της συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με προκαθορισμένους στόχους. Σκοπός της είναι η διάγνωση των αδυναμιών και των αιτίων που τις προκαλούν, ώστε να αναπτυχθούν στρατηγικές αντιμετώπισης των προβλημάτων και βελτίωσης των δραστηριοτήτων. Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Τι είναι;

7 Δε σχετίζεται μόνο με την ποιοτική αξιολόγηση του προϊόντος του προγράμματος, αλλά δίνει σαφείς πληροφορίες για την πρόοδο των μαθητών, την εμπλοκή τους στο πρόγραμμα, την ανταπόκρισή τους στις δραστηριότητες, την ουσιαστική αλλαγή στάσης και την ανάπτυξη πολιτικής σκέψης. Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Τι αξιολογείται;

8 Απόκτηση γνώσεων – Ερευνητική ικανότητα Όξυνση της κρίσης Ανάδειξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Επικοινωνιακές δεξιότητες Συλλογικότητα Χρήση Νέων Τεχνολογιών Ανάληψη πρωτοβουλιών Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία Καινοτόμες δραστηριότητες Τόνωση του ενδιαφέροντος για την τοπική κοινότητα και κοινωνία. Εγκύκλιος Υπ.Ε.Π.Θ. 81687/Γ7/09.07.2009 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Θεσμικό πλαίσιο

9 Από τους εκπαιδευτικούς: Παρατηρούνται οι αντιδράσεις και η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες (πιθανόν κι από εξωτερικό αξιολογητή) Ελέγχεται η καταλληλότητα των πηγών Ελέγχεται η καταλληλότητα της ημέρας και ώρας συναντήσεων Αξιολογούνται τα υλικά που χρησιμοποιούνται (καταλληλότητα, ασφάλεια, κόστος) Ελέγχεται γενικά το κόστος δραστηριοτήτων και επισκέψεων Αξιολογούνται πορεία/σχέδιο και στόχοι Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Πώς γίνεται; Από την ολομέλεια: Συζήτηση για τις μέχρι τώρα εντυπώσεις (θετικές – αρνητικές) Επανεξέταση δραστηριοτήτων, πορείας διδασκαλίας, συναντήσεων, στόχων, για να περιοριστούν τα προβλήματα και να αναδειχθούν οι θετικές πτυχές.

10 -Ημιδομημένη συνέντευξη με προσεκτικά διατυπωμένες ερωτήσειςΗμιδομημένη συνέντευξη με προσεκτικά διατυπωμένες ερωτήσεις -ΕρωτηματολόγιοΕρωτηματολόγιο -Βιβλίο εντυπώσεων -Προσωπικοί νοητικοί χάρτεςΠροσωπικοί νοητικοί χάρτες -Σκέψου φωναχτά… -Σημείωσε στις ακτίνες του κύκλου… -Γράψε το σημείωμά σου… - Συννεφάκια σκέψης – Εικόνες & ΣχόλιαΓράψε το σημείωμά σου… - Συννεφάκια σκέψης – Εικόνες & Σχόλια Άξονες  Τι έχουν μάθει οι μαθητές (όχι μόνο σε επίπεδο γνώσεων και πληροφοριών!!!)  Ποιες δραστηριότητες ήταν περισσότερο ή λιγότερο ενδιαφέρουσες και γιατί;  Ποια είναι τα συναισθήματά τους;  Ποιες βελτιώσεις ή αλλαγές προτείνουν; Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Μέθοδοι στην ολομέλεια

11 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

12 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων SWOT Ανάλυση

13 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Τρόποι προσέγγισης -Ευελιξία (ευαισθησία στα μηνύματα και τις προτιμήσεις των παιδιών) -Εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών (χώρου, συναντήσεων) -Ατμόσφαιρα ασφάλειας & εμπιστοσύνης (παιχνίδια γνωριμίας κι εμπιστοσύνης) -Πλαίσιο βιωματικής μάθησης (παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, εικαστικά, επινοήσεις ιστοριών, αυτοψία) -Πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις (ακούσματα- μουσική-ήχοι, εικόνες, video, συζήτηση, κατασκευές, εικαστικά, μνήμες, χρώματα, αισθήσεις…)

14 Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Αρχικά ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να πάρω μέρος στην τριήμερη εκδρομή. Περνώντας ο καιρός αρχίσαμε να δενόμαστε. Από ένα απλό τετράωρο άρχισε να μετατρέπεται σε ένα διασκεδαστικό, συναρπαστικό τετράωρο και δεν ήθελα να τελειώσει. Ορισμένες φορές μετανιώνω που δεν πήρα παραπάνω μέρος στο θεατρικό. Ίσως να ήμουν πολύ συγκρατημένος και να φοβόμουν τι θα γινόταν όταν θα έβγαινα στη σκηνή. Ένιωσα την μαγεία της παράστασης, το άγχος και τον ενθουσιασμό. Το καλύτερο συναίσθημα όμως μου δημιουργήθηκε στην υπόκλιση με το θερμό χειροκρότημα των θεατών. Τέλος πάντων από τη θεατρική ομάδα αποκόμισα πολλές καινούργιες εμπειρίες και συναισθήματα και πιστεύω πως θα τα θυμάμαι για πολλά χρόνια. Γιάννης Τελικά… αξίζει;

15 Εντοπισμός Προκλήσεων και Δυνατότητες Προσέγγισης Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μαθητές και δασκάλους για τις χαρές που μας δίνουν… Διαμορφωτική Αξιολόγηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων Κωστή Κατερίνα 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας 28 Γενάρη 2010 Πολιτιστικά Προγράμματ α 2009-10


Κατέβασμα ppt "Εντοπισμός Προκλήσεων και Δυνατότητες Προσέγγισης Γραφείο Πολιτιστικ ών Θεμάτων & Καλλιτεχνι κών Αγώνων ΔΕΔΑ Κωστή Κατερίνα 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας 28 Γενάρη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google