Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Περικλής Λατινόπουλος Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ-ΠΠΒΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Περικλής Λατινόπουλος Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ-ΠΠΒΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Περικλής Λατινόπουλος Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ-ΠΠΒΑ

2 2 Γενικά στοιχεία  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Μεταπτυχιακές Σπουδές  Τα ΠΜΣ Ειδίκευσης

3 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 3 Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Το αρχαιότερο (από το 1995) και μεγαλύτερο (φοιτητές και προσωπικό) Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ένα από τα πέντε ΤΠΜ της χώρας Πενταετείς προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακά προγράμματα Σημαντικό ερευνητικό έργο Συνεργασίες με πολλούς εθνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς

4 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 4 Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΠΜ Δύο κύκλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του διδακτορικού διπλώματος ΠΜΣ ειδίκευσης  τρία μονοτμηματικά προγράμματα και ένα διατμηματικό (επισπεύδον Τμήμα)  δύο διατμηματικά προγράμματα (συνεργαζόμενο Τμήμα)

5 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 5 Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΠΜ Στόχοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης Οργάνωση και ανάπτυξη της εξειδικευμένης γνώσης Σύνδεση με επιστημονικά πεδία χρήσιμα για την τεχνολογική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας Εξειδίκευση νέων επιστημόνων και προετοιμασία τους για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία

6 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 6 Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών 1998 1999 200020012003 20022004 2005 2006 20072008 Συμμετοχή του ΤΠΜ σε ΠΜΣ ειδίκευσης Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής

7 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 7 Κοινά χαρακτηριστικά των ΠΜΣ του ΤΠΜ Τα 4 ΠΜΣ ευθύνης του ΤΠΜ Ετήσια διάρκεια (δύο διδακτικά εξάμηνα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) Γίνονται δεκτοί κυρίως πολιτικοί μηχανικοί αλλά και μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων Κορμός του διδακτικού προσωπικού τα μέλη ΔΕΠ του ΤΠΜ Συμμετέχουν επίσης διακεκριμένοι επιστήμονες από άλλα ΑΕΙ και από τον επαγγελματικό χώρο Η λειτουργία των ΠΜΣ γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΠΜ

8 8 Αναλυτικά στοιχεία  Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη  Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων  Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων  Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

9 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

10 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 10 «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στόχοι του προγράμματος Ανάλυση-αντίληψη των αρχών της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης Εξοικείωση με το θεσμικό πλαίσιο και τα σύγχρονα μεγάλα προβλήματα Απόκτηση ικανότητας ελέγχου του περιβάλλοντος και διατύπωσης προτάσεων για την προστασία του Προώθηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον

11 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 11 Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται πολιτικοί μηχανικοί αλλά και πτυχιούχοι ειδικοτήτων και κλάδων θετικής κατεύθυνσης (30 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 9 μαθημάτων  Χειμερινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα  Εαρινό εξάμηνο : 5 μαθήματα επιλογής (από 10) Σεμιναριακό μάθημα «Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία» Μαθήματα ομοιογενοποίησης γνώσεων (για μη πολιτικούς μηχανικούς) «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

12 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 12 «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Αποτίμηση και διαχείριση του περιβάλλοντος Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος Ανάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας Απόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων Διαχείριση φυσικών κινδύνων Περιβαλλοντική και ενεργειακή θεώρηση κτιριακών κατασκευών

13 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 13 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

14 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 14 Στόχοι του προγράμματος Απόκτηση των βασικών γνωστικών και μεθοδολογικών εργαλείων για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών Πληροφόρηση για τη διεθνή πρακτική και εμπειρία στο γνωστικό αυτό πεδίο Υποδειγματική εφαρμογή των γνώσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα Δημιουργία των γνωστικών και μεθοδολογικών βάσεων για την ερευνητική-επαγγελματική ενασχόληση των αποφοίτων «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»

15 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 15 Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται μόνο πολιτικοί μηχανικοί (20 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 9 μαθημάτων  Χειμερινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα  Εαρινό εξάμηνο : 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής (από 3) Εργαστηριακές ασκήσεις «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»

16 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 16 Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Τεχνική σεισμολογία και εδαφοδυναμική Υπολογιστική μηχανική αντισεισμικών κατασκευών Μόρφωση, προσομοίωση και υπολογισμός αντισεισμικών κτιρίων Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Αντισεισμικός σχεδιασμός θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και γεωκατασκευών Βλάβες από σεισμό-επισκευές-ενισχύσεις-διαχείριση σεισμικού κινδύνου Πειραματική σεισμική μηχανική Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»

17 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

18 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 18 «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων» Στόχοι του προγράμματος Προετοιμασία ικανών ατόμων που θα στελεχώσουν Ελληνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με αντικείμενο τη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους Προετοιμασία ενός αξιόλογου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού προσωπικού που θα μπορέσει να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδας Ανάπτυξη και σύζευξη των τεχνικών και των διοικητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών

19 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 19 Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται διπλωματούχοι μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (30 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 12 μαθημάτων  Χειμερινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής (από 3)  Εαρινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής (από 5) «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

20 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 20 Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Οργάνωση και διοίκηση εργοληπτικών επιχειρήσεων και εργοταξίων Στοιχεία δικαίου, συμβάσεις έργων Θεωρία αποφάσεων Συστήματα ποιότητας και δραστική αναδιάρθρωση Διαχείριση της κατασκευής τεχνικών έργων Αξιολόγηση και χρηματοδότηση έργων Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τεχνικών έργων Στρατηγικός σχεδιασμός «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

21 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 21 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

22 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 22 «Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» Στόχοι του προγράμματος Προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας προσαρμοσμένης στις Ελληνικές συνθήκες και προοπτικές με Ευρωπαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμό Παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε επιστήμονες που θα στελεχώσουν το διοικητικό και τεχνικό δυναμικό της χώρας στον τομέα των Μεταφορών Προώθηση της διεπιστημονικής και διατμηματικής συνεργασίας σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης

23 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 23 Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται κυρίως πολιτικοί μηχανικοί και αγρονόμοι- τοπογράφοι μηχανικοί (συνεργαζόμενα Τμήματα) αλλά και άλλοι μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων (22 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 11 μαθημάτων  Χειμερινό εξάμηνο : 5 υποχρεωτικά μαθήματα  Εαρινό εξάμηνο : 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 μαθήματα επιλογής (από 5) Εκπαιδευτικές συνεργασίες με πολλούς οργανισμούς και άλλα πανεπιστήμια «Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»

24 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 24 Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Πολιτικές μεταφορών Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών Σχεδιασμός και διαχείριση σιδηροδρομικών μεταφορών Ασφάλεια των μεταφορών και επιπτώσεις στο περιβάλλον Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης Στοιχεία οικονομίας των μεταφορών-Αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων και συστημάτων Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων αστικών μαζικών μεταφορών Ανάλυση συστημάτων-Προηγμένα υποδείγματα ζήτησης μεταφορών «Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»

25 25 Πρόσθετα στοιχεία  Υποδομές  Εκπαίδευση  Υποστήριξη  Πληροφορίες

26 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 26 Υποδομές: νησίδες Η/Υ Νησίδα Η/Υ του Τμήματος  πολλαπλές χρήσεις Νησίδα Η/Υ του Εργαστηρίου Γεωδαισίας  εκπαίδευση και άσκηση σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.ά. Πλήρως εξοπλισμένοι χώροι άσκησης και μελέτης

27 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 27 Υποδομές: βιβλιοθήκες Στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος ΠΜ  ειδικές συλλογές βιβλίων για τα ΠΜΣ  πλήρεις συλλογές διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ Οι φοιτητές έχουν πλήρη πρόσβαση

28 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 28 Εκπαίδευση: εργασίες πεδίου Η εξειδικευμένη γνώση δεν αποκτάται μόνο θεωρητικά Θέματα και ασκήσεις στο πλαίσιο των επιμέρους μαθημάτων Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών πρακτικού περιεχομένου

29 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 29 Εκπαίδευση: επισκέψεις - εκδρομές Μια δημιουργική και ευχάριστη δραστηριότητα

30 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 30 Εκπαίδευση: επισκέψεις - εκδρομές Μια δημιουργική και ευχάριστη δραστηριότητα

31 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 31 Διοικητική υποστήριξη των ΠΜΣ Πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα Εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών Παρακολούθηση αποφοίτων Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

32 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. 32 Πληροφορίες για τα ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  Τηλ. 2310 995698 Ιστοσελίδα ΤΠΜ  http://www.civil.auth.gr


Κατέβασμα ppt "1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Περικλής Λατινόπουλος Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ-ΠΠΒΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google