Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Περικλής Λατινόπουλος Διευθυντής Σπουδών ΠΜΣ-ΠΠΒΑ

2 Γενικά στοιχεία Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακές Σπουδές
Τα ΠΜΣ Ειδίκευσης

3 Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Το αρχαιότερο (από το 1995) και μεγαλύτερο (φοιτητές και προσωπικό) Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ένα από τα πέντε ΤΠΜ της χώρας Πενταετείς προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακά προγράμματα Σημαντικό ερευνητικό έργο Συνεργασίες με πολλούς εθνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς

4 Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΠΜ
Δύο κύκλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του διδακτορικού διπλώματος ΠΜΣ ειδίκευσης τρία μονοτμηματικά προγράμματα και ένα διατμηματικό (επισπεύδον Τμήμα) δύο διατμηματικά προγράμματα (συνεργαζόμενο Τμήμα)

5 Μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΠΜ
Στόχοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης Οργάνωση και ανάπτυξη της εξειδικευμένης γνώσης Σύνδεση με επιστημονικά πεδία χρήσιμα για την τεχνολογική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας Εξειδίκευση νέων επιστημόνων και προετοιμασία τους για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία

6 Συμμετοχή του ΤΠΜ σε ΠΜΣ ειδίκευσης
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών μνημεία Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων αντισεισμικό Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη διαχείριση μεταφορές περιβάλλον ύδατα 1998 1999 2000 2001 2003 2002 2004 2005 2006 2007 2008

7 Κοινά χαρακτηριστικά των ΠΜΣ του ΤΠΜ
Τα 4 ΠΜΣ ευθύνης του ΤΠΜ Ετήσια διάρκεια (δύο διδακτικά εξάμηνα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας) Γίνονται δεκτοί κυρίως πολιτικοί μηχανικοί αλλά και μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων Κορμός του διδακτικού προσωπικού τα μέλη ΔΕΠ του ΤΠΜ Συμμετέχουν επίσης διακεκριμένοι επιστήμονες από άλλα ΑΕΙ και από τον επαγγελματικό χώρο Η λειτουργία των ΠΜΣ γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΤΠΜ

8 Αναλυτικά στοιχεία Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών

9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10 «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Στόχοι του προγράμματος Ανάλυση-αντίληψη των αρχών της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης Εξοικείωση με το θεσμικό πλαίσιο και τα σύγχρονα μεγάλα προβλήματα Απόκτηση ικανότητας ελέγχου του περιβάλλοντος και διατύπωσης προτάσεων για την προστασία του Προώθηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον

11 «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται πολιτικοί μηχανικοί αλλά και πτυχιούχοι ειδικοτήτων και κλάδων θετικής κατεύθυνσης (30 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 9 μαθημάτων Χειμερινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα Εαρινό εξάμηνο : 5 μαθήματα επιλογής (από 10) Σεμιναριακό μάθημα «Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία» Μαθήματα ομοιογενοποίησης γνώσεων (για μη πολιτικούς μηχανικούς)

12 «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Αποτίμηση και διαχείριση του περιβάλλοντος Οικονομική των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος Ανάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας Απόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων Διαχείριση φυσικών κινδύνων Περιβαλλοντική και ενεργειακή θεώρηση κτιριακών κατασκευών

13 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

14 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»
Στόχοι του προγράμματος Απόκτηση των βασικών γνωστικών και μεθοδολογικών εργαλείων για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών Πληροφόρηση για τη διεθνή πρακτική και εμπειρία στο γνωστικό αυτό πεδίο Υποδειγματική εφαρμογή των γνώσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα Δημιουργία των γνωστικών και μεθοδολογικών βάσεων για την ερευνητική-επαγγελματική ενασχόληση των αποφοίτων

15 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»
Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται μόνο πολιτικοί μηχανικοί (20 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 9 μαθημάτων Χειμερινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα Εαρινό εξάμηνο : 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής (από 3) Εργαστηριακές ασκήσεις

16 «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»
Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Τεχνική σεισμολογία και εδαφοδυναμική Υπολογιστική μηχανική αντισεισμικών κατασκευών Μόρφωση, προσομοίωση και υπολογισμός αντισεισμικών κτιρίων Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Αντισεισμικός σχεδιασμός θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων και γεωκατασκευών Βλάβες από σεισμό-επισκευές-ενισχύσεις-διαχείριση σεισμικού κινδύνου Πειραματική σεισμική μηχανική Αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών

17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

18 «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»
Στόχοι του προγράμματος Προετοιμασία ικανών ατόμων που θα στελεχώσουν Ελληνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με αντικείμενο τη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους Προετοιμασία ενός αξιόλογου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού προσωπικού που θα μπορέσει να δραστηριοποιηθεί εκτός Ελλάδας Ανάπτυξη και σύζευξη των τεχνικών και των διοικητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών

19 «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»
Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται διπλωματούχοι μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες συγγενούς γνωστικού αντικειμένου (30 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 12 μαθημάτων Χειμερινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής (από 3) Εαρινό εξάμηνο : 4 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα επιλογής (από 5)

20 «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»
Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Οργάνωση και διοίκηση εργοληπτικών επιχειρήσεων και εργοταξίων Στοιχεία δικαίου, συμβάσεις έργων Θεωρία αποφάσεων Συστήματα ποιότητας και δραστική αναδιάρθρωση Διαχείριση της κατασκευής τεχνικών έργων Αξιολόγηση και χρηματοδότηση έργων Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τεχνικών έργων Στρατηγικός σχεδιασμός

21 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

22 «Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»
Στόχοι του προγράμματος Προσφορά εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας προσαρμοσμένης στις Ελληνικές συνθήκες και προοπτικές με Ευρωπαϊκή φυσιογνωμία και προσανατολισμό Παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε επιστήμονες που θα στελεχώσουν το διοικητικό και τεχνικό δυναμικό της χώρας στον τομέα των Μεταφορών Προώθηση της διεπιστημονικής και διατμηματικής συνεργασίας σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης

23 «Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»
Ειδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Εισάγονται κυρίως πολιτικοί μηχανικοί και αγρονόμοι-τοπογράφοι μηχανικοί (συνεργαζόμενα Τμήματα) αλλά και άλλοι μηχανικοί συναφών ειδικοτήτων (22 συνολικά) Υποχρέωση παρακολούθησης 11 μαθημάτων Χειμερινό εξάμηνο : 5 υποχρεωτικά μαθήματα Εαρινό εξάμηνο : 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 μαθήματα επιλογής (από 5) Εκπαιδευτικές συνεργασίες με πολλούς οργανισμούς και άλλα πανεπιστήμια

24 «Σχεδιασμός, Οργάνωση & Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»
Ενδεικτικά μαθήματα του προγράμματος Πολιτικές μεταφορών Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών Σχεδιασμός και διαχείριση σιδηροδρομικών μεταφορών Ασφάλεια των μεταφορών και επιπτώσεις στο περιβάλλον Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης Στοιχεία οικονομίας των μεταφορών-Αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων και συστημάτων Οργάνωση και διαχείριση συστημάτων αστικών μαζικών μεταφορών Ανάλυση συστημάτων-Προηγμένα υποδείγματα ζήτησης μεταφορών

25 Πρόσθετα στοιχεία Υποδομές Εκπαίδευση Υποστήριξη Πληροφορίες

26 Υποδομές: νησίδες Η/Υ Πλήρως εξοπλισμένοι χώροι άσκησης και μελέτης
Νησίδα Η/Υ του Τμήματος πολλαπλές χρήσεις Νησίδα Η/Υ του Εργαστηρίου Γεωδαισίας εκπαίδευση και άσκηση σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών κ.ά.

27 Υποδομές: βιβλιοθήκες
Οι φοιτητές έχουν πλήρη πρόσβαση Στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος ΠΜ ειδικές συλλογές βιβλίων για τα ΠΜΣ πλήρεις συλλογές διπλωματικών εργασιών των ΠΜΣ

28 Εκπαίδευση: εργασίες πεδίου
Η εξειδικευμένη γνώση δεν αποκτάται μόνο θεωρητικά Θέματα και ασκήσεις στο πλαίσιο των επιμέρους μαθημάτων Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών πρακτικού περιεχομένου

29 Εκπαίδευση: επισκέψεις - εκδρομές
Μια δημιουργική και ευχάριστη δραστηριότητα

30 Εκπαίδευση: επισκέψεις - εκδρομές
Μια δημιουργική και ευχάριστη δραστηριότητα

31 Διοικητική υποστήριξη των ΠΜΣ
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα Εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών Παρακολούθηση αποφοίτων

32 Πληροφορίες για τα ΠΜΣ Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τηλ Ιστοσελίδα ΤΠΜ


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google