Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνα στα πλαίσια Πιλοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 21-4-2001 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνα στα πλαίσια Πιλοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 21-4-2001 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ερευνα στα πλαίσια Πιλοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 21-4-2001 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος

3 Προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης Τα προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης αποτελούν πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τους Ευρωπαίους ερευνητές Τα προγράμματα Ερευνας και Ανάπτυξης στο χώρο της εκπαίδευσης έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της εισαγωγής των ΤΠΕ στην καθημερινή διδασκαλία

4 Πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση πιλοτικών σχεδίων Επιχορηγήσεις από την ΕΕ Επιχορηγήσεις από Εθνικούς πόρους (Υπουργείο Παιδείας, ΓΓΕΤ, Υπουργείο Πολιτισμού,…) Επιχορηγήσεις από χορηγούς

5 Η μετατροπή μίας καλής ιδέας σε σχέδιο απαιτεί εξαιρετικό επιστημονικό περιεχόμενο κάλυψη εντοπισμένων ανάγκων συμφωνία με την πολιτική και τις προτεραιότητες της ΕΕ ή του Εθνικού φορέα Ρεαλιστικό πλάνο υλοποίησης

6 Ερευνα και Τεχνολογία

7 Κοινωνία της πληροφορίας (1999-2002)

8 Επιχορηγήσεις για πλήθος δραστηριοτήτων

9 ~1200 MEuro ~1200 MEuro ~950 MEuro ~950 MEuro ~850 MEuro ~850 MEuro ~330 MEuro ~330 MEuro 1999 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct2000 Jan Apr Jul Oct 2001 2002 Budget 1999 Budget 2000 Budget 2001 Budget 2002 Call-1Call-2Call-3Call-4Call-5Call-6Call-7Call-8 Χρονοδιάγραμμα προσκλήσεων ενδιαφέροντος (προγραμμα IST)

10 Take-up Dissemination and awareness Δράσεις Networks of excellence Networks of excellence RTD Suppliers Users Users from discovery ………………………moving towards market

11 “Take-up” time innovators early adopters early majority Technology Transfer RTD Commercial Phase “T a k e - u p”

12 Στατιστικά στοιχεία από την πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος

13 KAIII (Δράση ΙΙΙ του προγράμματος ΙST) School of tomorrow Learning citizen Take-up Education and training Personalisation Cultural objects Take-up (2) Interactive publishing and cultural heritage Access to cultural and scientific.. Interactive Web Information access,(IAF)... Content processing for domestic/mobile.. Information visualisation Take-up + Support measures (AM,..) Human language technologies Cross lingual information Multilingual communication services Take-up Natural interactivity

14 Εκπαίδευση και κατάρτιση

15 Προγράμματα της ΓΔ “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”

16 Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ

17 Δράση MINERVA

18 Αιτήσεις - Τεχνικά Δελτία

19 Η υλοποίηση ενός σχεδίου απαιτεί Συντονισμό και οργάνωση Ρεαλιστικό πρόγραμμα εργασιών Συνεργασία φορέων που μπορούν να φέρουν σε πέρας τις επιμέρους δραστηριότητες Συστηματική αξιολόγηση Αψογη οικονομική διαχείρηση

20 Κριτήρια επιλογής σχεδίων Criteria Weight (1) Threshold (2) Scientific/Technological Quality and innovation4 >= 3 Community Added Value and contribution to EU policy1 >= 2 Contribution to Comm. Social objectives1 - Economic Dev; S&T prospects (range of applications, exploitation, strategic impact, dissemination) 2 >= 3 Resources, Partnership, Management2 >= 2 1) Weight on a scale of 10 (sum 10) 2) Threshold with respect to score 0-5

21 Συνταγή της επιτυχίας - Ισορροπία ανάμεσα σε τρεις παράγοντες scope scheduleresources

22 Project Planning Project Organisation Project meetings Team Building Evaluating & Dissemination Contractual & Financial Management Partner Search Selection Application Evaluation Results Dissemination Action Ide a Agreements Final Report Contractual Period Contract Kick-off Meeting Project Manage- ment Tasks:

23 Πρόγραμμα εργασιών του σχεδίου

24 Πλάνο δραστηριοτήτων του σχεδίου

25 Συγκροτώντας μία αποτελεσματική ομάδα εργασίας

26 Μικρής κλίμακας σχέδια Other collaborators: Consultants/ experts who occasionally contribute to the project European Commission

27 Μεγάλης κλίμακας σχέδια Transnational steering group Project- Coordinator + National team 1 National team 6 National team 5 National team 2 National team 3 National team 4 Other collaborators: Consultants/ experts who occasionally contribute to the project European Commission

28 Διοίκηση του Σχεδίου (Lab of Tomorrow project)

29 Προγραμματισμός του Σχεδίου (Lab of Tomorrow project)

30 Οικονομική διαχείριση του σχεδίου Επιλογή κατάλληλου ανθρώπου Αναλυτική τήρηση αρχείου (χρονοδιαγράμματα, συμβόλαια, παραστατικά, κλπ) Παρακολούθηση του/των λογαριασμού/ών Συστηματικός έλεγχος των εξόδων

31 To σχολείο του αύριο: Σχολείο ανοικτό στον κόσμο – Παραδείγματα καλής πρακτικής.

32 Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Οι ΤΠΕ δεν θα πρέπει να εισαχθούν ως υποκατάστατο της συμβατικής διδασκαλίας αλλά ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο που θα πιστοποιήσει την αξία του μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης που θα προσφέρει στην καθημερινή διδακτική πρακτική.

33 Tο όραμα για το σχολείο του αύριο “The school of tomorrow will be able to emit and absorb along different wavelengths, be immersed in contemporary culture be open to the emotions, facts and news of its time. It will be permeated by society but not unprotected. The relationship between the school and society will be one of osmosis, where the new educational tools and learning environments will filter guide and act as a membrane and interface” M. Zini, i 3 magazine

34 Βασικές αρχές Κονστρακτιβιστική προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών Ανάπτυξη διαθεματικών εκπαιδευτικών μοντέλων Συνεργατική μάθηση. Η μάθηση είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας ερεθισμάτων και ερωτήσεων, της διερεύνησης και της διάδοσης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής διαδικασίας. Ιση και παράλληλη ανάπτυξη παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών Συστηματική αξιολόγηση των παιδαγωγικών και τεχνολογικών εφαρμογών

35 Ιση και παράλληλη ανάπτυξη παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών Στις εφαρμογές που ακολουθούν οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά την ανάπτυξη των εργαλείων μαθητές και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με ερευνητές, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ψυχολόγους, τεχνολόγους, με στόχο το σχεδιασμό του σχολείου του αύριο. Ο σχεδιασμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω μιας μεγάλης σειράς δοκιμών σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα.

36 Οι κύκλοι δοκιμών σε πραγματικά περιβάλλοντα δεν απαιτούνται μόνο για λόγους αξιολόγησης. Ο στόχος είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να λάβουν μέρος στο σχεδιασμό των νέων εργαλείων και εφαρμογών. Η μέθοδος που ακολουθείται ονομάζεται student- centred approach εγγυάται τη φιλικότητα και τη χρηστικότητα των νέων εργαλείων. User-centered approach

37 Τα παιδιά σχεδιάζουν το αύριο As the fable of the Emperor’s new clothes aptly captures, children are often recognised for their audacious innocence. How can we tap into their way of thinking and seeing so as to help redress issues common to us all? In what way can young people be a contributing force in helping us shape the information society? Given that contributions from children cannot always be treated in traditional ways, how can this be done in way that is meaningful to both children and the adults involved? CHILDREN SHAPING THE FUTURE, IST Coference, Helsinki, Finland, November 1999

38 Συστηματική αξιολόγηση των παιδαγωγικών και τεχνολογικών εφαρμογών Tα βήματα της ερευνητικής διαδικασίας (e-Hermes project) Ερευνητικό ζήτημα Ερώτηση Μέθοδος Δείγμα Ανάλυση δεδομένων Εξοικείωση των μαθητών με την ιδέα της συνεργασίας με μαθητές στο εξωτερικό. Εισαγωγή θεμάτων με διεθνές ενδιαφέρον στο αναλυτικό πρόγραμμα Μπορεί η ΑΑΕ να βοηθήσει στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινής διδασκαλίας? Ανάπτυξη ενός παιδαγωγικού υποβάθρου για την ενσωμάτωση της ΑΑΕ στην β’βάθμια εκπαίδευση Μαθητές 3 Ευρωπαικών Γυμνασίων και Λυκείων Σχεδιασμόςτου πειράματος Στατιστικές τεχνικές (Mann-Whitney U-test, x 2 test, Friedman –test)

39 Tεχνολογική καινοτομία Εκπαιδευτικά εργαλεία με δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων σε πρώτο χρόνο Ελευθερία επιλογών στο χρήστη Ανοικτή αρχιτεκτονική Γρήγορα - Ευκολα στη χρήση

40 Παραδείγματα Lab of Tomorrow project e-Hermes and YouRA projects EuroSPIn project AgroWeb project

41 Lab of Tomorrow project (IST - 2001-2003)

42 Ιση και παράλληλη ανάπτυξη παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών

43 E-Hermes project (SOCRATES - ODL 1999-2000) YouRA project (SOCRATES -ODL 2000-2001) Ανάπτυξη παιδαγωγικού υποβάθρου για την ενσωμάτωση της ΑΑΕ στην β΄βάθμια και την α’ βάθμια εκπαίδευση Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών Πλήρης χρήση των δυνατοτήτων του WEB Εισαγωγή στην επιστημονική μεθοδολογία Ανάπτυξη συστηματικής μεθοδολογίας αξιολόγησηςπιλοτικών σχεδίων

44 Students Teachers Group Students Teachers Group Students Teachers Group Students Teachers Group Students Teachers Group e-Tool

45 e-tool Τα βασικά χαρακτηριστικά του e-tool είναι: multi platform λογισμικό βάσεις δεδομένων με σύνδεση TCP-IP κατασκευή γραφικών παραστάσεων σε πραγματικό χρόνο Tο user-interface κατασκευάστηκε ώστε: να εξασφαλίζει την πλήρη ελευθερία των μαθητών στην επιλογή των γραφικών παραστάσεων να εξυπηρετεί συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους www.ellinogermaniki.gr/e-Hermes/dataentry/show.html

46 pH

47 Ανάλυση δεδομένων

48 Κατασκευή απλών πειραματικών διατάξεων Οι μαθητές κατασκευάζουν μόνοι τους τις πειραματικές διατάξεις για να μετρήσουν: Θερμοκρασία Πίεση Υψος βροχής Ταχύτητα ανέμου Διεύθυνση ανέμου

49 Δραστηριότητες μαθητών

50

51 User interface

52

53

54

55 The EuroSPIn project (CONNECT Initiatives, 2000- 2001) Το σχέδιο αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός μοντέλου συναργασίας ανάμεσα στα σχολεία και στον Τύπο.

56

57

58

59

60

61

62 AgroWeb (SOCRATES- MINERVA, 2000-2002)

63

64

65

66

67

68

69

70 Σχέδια και προτάσεις για το μέλλον m-learning distributed orchestra

71 Τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης Ελληνογερμανική Αγωγή 1996-σήμερα: 25 ερευνητικά προγράμματα (15 σε εξέλιξη) Επιμόρφωση 500 εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 10 Μεταπτυχιακές Εργασίες 8 Διδακτορικές Εργασίες 40 Δημοσιεύσεις www.ellinogermaniki.gr


Κατέβασμα ppt "Ερευνα στα πλαίσια Πιλοτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 21-4-2001 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google