Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ενημερωτικό Σεμινάριο Restart Greece (Θράκη) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αλεξανδρούπολη,

2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ, Νέα Προγραμματική Περίοδος ) Ν. 3908/2011 : «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ ή ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Crowd funding (χρηματοδότηση από το πλήθος) Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ : 25/02/ /04/2013 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ : έως 10 ημερολογιακές ημέρες αργότερα

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ

5 ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013
ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – 2013 ΕΣΠΑ : Έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα) για την περίοδο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΠΑ : Οκτώ (8) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Δώδεκα (12) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΑΜΕΙΑ : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) : 12,36 Δις Ευρώ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) : 4,36 Δις Ευρώ Ταμείο Συνοχής : 3,7 Δις Ευρώ Σύνολο : 20,42 Δις Ευρώ

6 ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013
ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – 2013 ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 7. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

7 ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013
ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 5. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ : Κοινωνικές υποδομές Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη Πολιτισμός Έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών

8 ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013
ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Πρόγραμμα «Ελλάδα - Βουλγαρία» Πρόγραμμα «Ελλάδα - Ιταλία» Πρόγραμμα «Ελλάδα - Κύπρος» Πρόγραμμα «Ελλάδα - Αλβανία» Πρόγραμμα «Ελλάδα - ΠΓΔΜ» Πρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ : Πρόγραμμα Αδριατικής Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου Μαύρη Θάλασσα ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : Μεσογειακός Χώρος Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG IV C

9 ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 – 2013
ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – 2013 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΣΠΑ : Δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ : Από 01/01/2009 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων που υλοποιούν έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ [Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’ / ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο »] ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα»

10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 456 εκ. ευρώ με συγκεκριμένη κατανομή στις 13 Περιφέρειες της χώρας ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ : Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ : Χρηματοδοτικές ενισχύσεις για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών σχεδίων, η χρηματοδότηση αφορά σε μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ : Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής ( ) για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) για τις Περιφέρειες Στερεά Ελλάδα, Αττική και Νότιο Αιγαίο και στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 για τις λοιπές περιφέρειες της χώρας. De minimis : Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

12 «Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ»
Νέος, 25 ετών, που ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά εργασίας Απόφοιτος Τμήματος Φυσικής Αγωγής Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης Ίδρυση ατομικής επιχείρησης εγκαταστάσεων γυμναστικής στην Αλεξανδρούπολη Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (2008) : 93.13 «Εγκαταστάσεις γυμναστικής» «Υπηρεσίες γυμναστηρίων» «Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή»

13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Διακρίνονται 3 Θεματικές Ενότητες : α) «Μεταποίηση»: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων β) «Τουρισμός»: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων γ) «Εμπόριο-Υπηρεσίες»: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων με προτεραιότητα σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Η Θεματική Ενότητα σχετίζεται με τον ΚΑΔ ή τους ΚΑΔ της επιχείρησης. Όλοι οι ΚΑΔ που δηλώνονται προς ενίσχυση πρέπει να ανήκουν στην ίδια θεματική ενότητα και να είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με σχετικό πίνακα – παράρτημα του Προγράμματος.

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Κατηγορίες επιχειρήσεων : Υφιστάμενες επιχειρήσεις : μέχρι τις έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις : δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων. «Ο δικός μας επιχειρηματίας» : Νέα – υπό σύσταση επιχείρηση στη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες»

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΕΕΣ-ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις) : Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ Το επενδυτικό σχέδιο να ανήκει σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ, της ίδιας θεματικής ενότητας, με τον ΚΑΔ αυτό ή τους ΚΑΔ αυτούς να υπάρχουν πριν την υποβολή της πρότασης για τις νέες επιχειρήσεις και πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις Εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια Ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 800/2008) Νόμιμη λειτουργία Λειτουργία αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων : ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις) : Τήρηση βιβλίων Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Οι νέες επιχειρήσεις να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης Μέριμνα για κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία Να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (για νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις) : Στην περίπτωση αίτησης επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές Υποβάλλεται έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. / υπό σύσταση επιχείρηση Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά για την επιλεξιμότητα και συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας από αυτές αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού της πρότασης. «Ο δικός μας επιχειρηματίας» : Θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ :  Μεταποίηση : ,00 – ,00 ευρώ  Τουρισμός : ,00 – ,00 ευρώ  Εμπόριο – Υπηρεσίες : , ,00 ευρώ Μπορεί να πραγματοποιηθεί επένδυση με μεγαλύτερο προϋπολογισμό χωρίς όμως να επιχορηγούνται οι υπερβάλλουσες δαπάνες.

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Ενίσχυση (πλην των λειτουργικών δαπανών) με βάση το άρθρο 13 του Καν. (ΕΚ) 800/2008

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων με βάση το άρθρο 14 του Καν. (ΕΚ) 800/2008

23 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ –ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Ίδια Συμμετοχή ή / και Δάνειο Το δάνειο μπορεί να υποστηρίζεται από χρηματοοικονομικά εργαλεία του ΕΣΠΑ

24 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ

25 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

26 ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Συστήθηκε με το Νόμο 3912/2011 (ΦΕΚ Α΄17/ ) Καθολικός διάδοχος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) που ιδρύθηκε το 2003 και συνδετικός κρίκος μεταξύ επιχειρήσεων και Τραπεζών Ταμείο Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. : Χρηματοδοτεί προγράμματα και δράσεις με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τέτοιες δράσεις είναι : Επιχειρηματική Επανεκκίνηση : χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, χορήγηση κεφαλαίων κίνησης (προϋπολογισμός δράσης 550 εκ. ευρώ) Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα : δάνεια έως ευρώ με ευνοϊκούς όρους σε νησιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις για επενδύσεις / επιχειρηματική ανάπτυξη (προϋπολογισμός δράσης 80 εκ. ευρώ) Ταμείο Εγγυοδοσίας : εγγύηση δανείων επενδύσεων, κεφαλαίων κίνησης ή προκαταβολών έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων ΕΣΠΑ Ταμείο Δανειοδοτήσεων : στοχευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα για νέες ή υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες

27 ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Ταμείο Ενάλιο : Χαρτοφυλάκιο για την ενίσχυση επιχειρήσεων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον : για την αναβάθμιση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την εξοικονόμηση ενέργειας Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας : δάνεια με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Πληροφορίες :

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ :  Μεταποίηση – Τουρισμός : έως 15 μήνες από απόφαση ένταξης  Εμπόριο – Υπηρεσίες : έως 12 μήνες από απόφαση ένταξης Ολοκλήρωση έργων : 30/06/2015

29 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ Α’ ΣΤΑΔΙΟ : Έλεγχος από ΕΦΕΠΑΕ τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των προτάσεων Β’ ΣΤΑΔΙΟ : Αξιολόγηση προτάσεων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια : 1. Τεχνική Κατάσταση Επιχείρησης 2. Οικονομική Κατάσταση Επιχείρησης (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) 3. Κατάσταση Επενδυτικού Σχεδίου 4. Επιπτώσεις Επενδυτικού Σχεδίου στην κοινωνία και οικονομία Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης – Έκδοση Απόφασης Ένταξης Έργων

31 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δυνατότητα Προκαταβολής έως 100 % της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής Ενδιάμεσες καταβολές μέχρι το 80 % της εγκεκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης Αποπληρωμή με την ολοκλήρωση του έργου

32 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Για (3) χρόνια από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου : Να τηρούν τους όρους ένταξης Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης (με εξαίρεση τις περιπτώσεις λόγων ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα) Να μην μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός και εάν αντικατασταθούν από άλλα, όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας Να μην μεταβάλλουν την εταιρική / μετοχική σύνθεση της επιχείρησης χωρίς ενημέρωση του αρμόδιου φορέα Να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης χωρίς ενημέρωση και έγκριση από τον αρμόδιο φορέα Να παρέχουν στοιχεία στον ΕΦΕΠΑΕ Να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης πινακίδα ενημέρωσης Δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία δαπανών του έργου πρέπει να τηρούνται σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια

33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ ) Επιχειρησιακά Προγράμματα : Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Τεχνική Βοήθεια Αγροτική Ανάπτυξη Αλιεία & Θάλασσα 13 Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών της χώρας

34 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Προϋπολογισμός : 4,56 δις ευρώ δημόσια δαπάνη (3,65 δις ευρώ Ενωσιακή συνδρομή) Άξονες Προτεραιότητας : 1. Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες 2. Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 3. Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 4. Τεχνική συνδρομή ΕΤΠΑ 5. Τεχνική συνδρομή ΕΚΤ

35 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ν. 3908/2011 : «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Γ. Κακουλίδου 1 – Κομοτηνή Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) εξοπλισμού ή ακινήτων

36 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Δελίδης Θ. Παντελής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Διασφάλιση Ποιότητας


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google