Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 5 Δεκεμβρίου 2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 5 Δεκεμβρίου 2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 5 Δεκεμβρίου 2014

2 2 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Βασικά στοιχεία για ΜΜΕ στην Κύπρο Στο τέλος του 2013 στην Κύπρο: –40.881 ΜΜΕ – 99,8% των επιχειρήσεων στην Κύπρο –171χιλ υπάλληλους – 81% των εργαζομένων στην Κύπρο –€6δις του παραγόμενου πλούτου – 75% συνεισφορά στο παραγόμενο πλούτο στην Κύπρο από επιχειρήσεις

3 3 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Βασικά στοιχεία για ΜΜΕ στην Κύπρο Μείωση του αριθμού των εργαζομένων στις ΜΜΕ κατά 20% μεταξύ 2008-2014

4 4 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Βασικά στοιχεία για ΜΜΕ στην Κύπρο Μείωση του αριθμού των εργαζομένων στις ΜΜΕ κατά 20% μεταξύ 2008-2014

5 5 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Βασικά στοιχεία για ΜΜΕ στην Κύπρο Μείωση του παραγόμενου πλούτου από τις ΜΜΕ κατά 25% μεταξύ 2008-2014

6 6 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Στρατηγικός στόχος Συνεργατισμού Ο Συνεργατισμός αντιλαμβανόμενος το σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ στην Κύπρο: 1. Στην απασχόληση εργαζομένων 2. Στην παραγωγή πλούτου και δημιουργίας εισοδημάτων και 3. Στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου Θέτει ως ένα από τους κύριους του στόχους:  Την ενίσχυση των ΜΜΕ με σκοπό να επανέλθουν στα επίπεδα δραστηριότητας τους πριν την έναρξη της κρίσης το 2008  Περεταίρω ενίσχυση τους ακολουθώντας την τάση που επικρατεί στην ΕΕ

7 7 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Ο Συνεργατισμός διατηρεί συνεχή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από το 2010 Μάρτιος 2010: - Δάνειο ΕΤΕπ προς ΣΚΤ ύψους €50εκ. για χρηματοδότηση ΜμΕ - Πιστωτικές διευκολύνσεις σε 250 ΜμΕ μέσω 26 Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) Μάιος 2013 – έναρξη επαφών για συνομολόγηση νέας συμφωνίας δανείου για χρηματοδότηση ΜμΕ Απρίλιος 2014 – Υπογραφή συμφωνίας δανείου ύψους €50εκ. για χρηματοδότηση ΜμΕ Η ΣΚΤ είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο με τον οποίο η ΕΤΕπ ανανέωσε τη συνεργασία της μετά τα γεγονότα του Eurogroup το Μάρτιο του 2013 Ιστορικό συνεργασίας ΣΚΤ - ΕΤΕπ

8 8 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Στήριξη ΜμΕ – Επανεκκίνηση Κυπριακής οικονομίας Προώθηση αναπτυξιακών επενδύσεων από ΜμΕ Μειωμένο κόστος χρηματοδότησης ΜμΕ Καταπολέμηση ανεργίας των νέων – επιπρόσθετα κίνητρα ΕΤΕπ για απασχόληση νέων κάτω των 25 ετών Στόχοι της νέας συμφωνίας

9 9 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Επιπρόσθετα κίνητρα σε ΜμΕ που στηρίζουν την εργοδότηση νέων (15 -25 ετών) – επιπλέον μείωση επιτοκίου κατά 0,50%. Κριτήρια που πρέπει να πληρούνται από τις ΜμΕ: Εργοδότηση 1 νεαρού ατόμου 6 μήνες πριν ή μετά την υπογραφή της συμφωνίας δανείου με το ΣΠΙ, ή Επαγγελματική εκπαίδευση/πρακτική εξάσκηση/εκπαιδευτικά προγράμματα σε νεαρά άτομα, ή Ενεργός συμφωνία συνεργασίας με τεχνικό κολλέγιο ή σχολή ή πανεπιστήμιο για να εργοδοτεί νεαρά άτομα (π.χ. εργοδότηση φοιτητών / μαθητών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών). Σχέδιο ΕΤΕπ για καταπολέμηση ανεργίας των νέων «Jobs for Youth Initiative»

10 10 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Ποσό Δανείου: €50εκ. – Δύο δόσεις των €25εκ. Σκοπός Δανείου: Η χρηματοδότηση ΜμΕ και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων Εξασφάλιση: Κυβερνητική Εγγύηση Διάρκεια Δανείου: 12 χρόνια Επιπρόσθετη δανειοδότηση σε ΜμΕ ύψους €17εκ. από ίδιους πόρους των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Βασικοί Όροι Συμφωνίας ΣΚΤ-ΕΤΕπ

11 11 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων ΜμΕ με προσωπικό μέχρι 250 άτομα Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις με προσωπικό πέραν των 250 και μέχρι 3000 άτομα. Η επένδυση πραγματοποιείται στην Κύπρο. Καλύπτονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι της οικονομίας εκτός των μη επιτρεπτών από την ΕΤΕπ. Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

12 12 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Γενικά: Η χρηματοδότηση έργων ανάπτυξης ΜμΕ (SME Development) Ειδικότερα: Αγορά, ανανέωση/αντικατάσταση/ανακαίνιση (renovation) ή επέκταση (extension) στοιχείων πάγιου ενεργητικού (η αγορά γης είναι επιτρεπτή εάν θεωρείται απαραίτητη για την επένδυση) Επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ενεργητικού (έξοδα για έρευνα & ανάπτυξη – R&D) Χρηματοδοτούμενα έργα (projects)

13 13 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού υλικού ή/και υποδομής καθώς και εφοδιασμός ή υποδομή που περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τις ελευθερίες (π.χ. φυλακές, σωφρονιστικά ιδρύματα κτλ) Τυχερά παιγνίδια ή σχετικός με αυτά εξοπλισμός Παραγωγή, επεξεργασία καπνού και διάθεση καπνικών προϊόντων Δραστηριότητες που εμπλέκουν την χρησιμοποίηση ζώων για ερευνητικούς και επιστημονικούς λόγους Δραστηριότητες που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ο οποίος δεν αντισταθμίζεται Τομείς που θεωρούνται ηθικά και δεοντολογικά επίμαχοι Αγορά και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας (pure real estate development) Χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Pure financial activities) Μη – επιτρεπτοί Τομείς (Excluded sectors)

14 14 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Όλα τα αιτήματα θα αξιολογούνται από τα ΣΠΙ στα πλαίσια της δανειοδοτικής τους πολιτικής και των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Δεν θα εξετάζονται αιτήματα για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων Επιβεβαίωση από ΣΠΙ για συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια χρηματοδότησης της ΕΤΕπ Εξέταση Αιτημάτων από ΣΠΙ

15 15 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων 1.Ιδία συνεισφορά ΜμΕ στο χρηματοδοτούμενο έργο: Ελάχιστο ποσοστό 20% του συνολικού κόστους του έργου. 2.Τιμολόγηση Δανείου: Ελκυστικό κόστος χρηματοδότησης, σταθερό για ολόκληρη τη διάρκεια του δανείου (μείωση επιτοκίου 0,5% για δάνεια που εμπίπτουν στο Σχέδιο «Jobs for Youth») 3.Έξοδα μελέτης: Δεν θα χρεώνονται οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα μελέτης / ετοιμασίας εγγράφων 4.Ποσό Δανείου: €30.000 - €500.000 5.Διάρκεια δανείου: Μέχρι 12 χρόνια 6.Η ΕΤΕπ διατηρεί το δικαίωμα για επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την επιβεβαίωση συμμόρφωσης των ΣΠΙ και των ΜμΕ με όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στη συμφωνία δανείου με τη ΣΚΤ. Βασικοί όροι παραχώρησης δανείων προς ΜμΕ

16 16 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.euloans.coop.com.cy καθώς και στα κατά τόπους καταστήματα της Σ.Κ. Τράπεζας και των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Επικοινωνία

17 17 Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Ονοματεπώνυμο: Δρ. Κωνσταντίνος Βραχίμης, Διεύθυνση Τομέα Επιχειρήσεων Στοιχεία Επικοινωνίας:  Τηλ.: 22 743124  Email: kvrachimis@ccb.coop.com.cy Παρουσίαση


Κατέβασμα ppt "Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 5 Δεκεμβρίου 2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google