Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, 2009 - 2010 Οδική ασφάλεια Περιγραφή του μαθήματος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, 2009 - 2010 Οδική ασφάλεια Περιγραφή του μαθήματος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Οδική ασφάλεια Περιγραφή του μαθήματος

2 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Στόχος - Αντικείμενο Το μάθημα της οδικής ασφάλειας είναι μάθημα κορμού του συγκοινωνιακού τομέα. Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων πάνω στην ανάλυση και αξιολόγηση της ασφάλειας των οδικών συγκοινωνιακών συστημάτων. Τα αντικείμενα που διαπραγματεύεται αφορούν στον καθορισμό του προβλήματος της οδικής ασφάλειας, στους τύπους των μελετών που πραγματοποιούνται, στον τρόπο καταγραφής και αρχειοθέτησης σχετικών στοιχείων, στους φορείς που διαχειρίζονται την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στους παράγοντες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια και στην ανάλυση του βαθμού επιρροής τους, στις μεθόδους επισήμανσης επικίνδυνων θέσεων, στα μέτρα βελτίωσης της υποδομής και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

3 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Βιβλιογραφία Φραντζεσκάκης Ι.Μ. και Ι. Κ. Γκόλιας, «Οδική Ασφάλεια», Β΄ έκδοση, Παπασωτηρίου 1994 Transportation Research Board, Highway Safety Manual, 2009

4 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Υποχρεώσεις μαθήματος Εξαμηνιαίο θέμα (50%) Ενδιάμεση πρόοδος (γραπτά) (προαιρετική) Τελικές γραπτές εξετάσεις

5 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Θεματολογία Εισαγωγή: αίτια, κλίμακες και αντικείμενα μελετών, φορείς οδικής ασφάλειας, νομοθεσία Συλλογή στοιχείων και βάσεις δεδομένων Μελέτες οδικής ασφάλειας: μοντέλα πρόβλεψης, ανάλυση ατυχημάτων Επισήμανση επικίνδυνων θέσεων: στάθμιση ατυχημάτων, καθορισμός θέσεων, κατηγορίες θέσεων, κατάταξη θέσεων, επιλογή επικίνδυνων θέσεων, μέθοδος κυκλοφοριακών εμπλοκών Μελέτη μεμονωμένου ατυχήματος Συσχέτιση ατυχημάτων με χαρακτηριστικά χρηστών: οδηγοί, πεζοί, εκπαίδευση, αστυνόμευση Συσχέτιση ατυχημάτων με οδό, κυκλοφορία και περιβάλλον: τύπος οδού, γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδού, λειτουργικά χαρακτηριστικά οδού, κόμβοι, διασταυρώσεις, φωτισμός, παρόδια στοιχεία, οδόστρωμα, περιβαλλοντικές συνθήκες Συσχέτιση ατυχημάτων με χαρακτηριστικά οχημάτων: ηλικία, μέγεθος, τύπος Μελέτη επικίνδυνων θέσεων - Σχεδιασμός βελτιώσεων Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης οδικών συμβάντων Αξιολόγηση αποτελεσμάτων βελτιώσεων

6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Θεματολογία Συστήματα διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων Διαχείριση οδικής ασφάλειας Έλεγχοι ασφάλειας Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων Εκτίμηση αποτελεσματικότητας συστημάτων οδικής ασφάλειας Κυκλοφοριακή αγωγή Εκστρατείες οδικής ασφάλειας Εγχειρίδιο μεθόδων ανάλυσης οδικής ασφάλειας

7 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Οδική ασφάλεια Εγχειρίδιο μεθόδων ανάλυσης οδικής ασφάλειας TRB Task Force

8 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Στόχος Αναδρομή Ανασκόπηση του εγχειριδίου Μεθοδολογία πρόβλεψης για την οδική ασφάλεια

9 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Περιεχόμενα Τι σημαίνει ασφάλεια Πλαίσια ανάλυσης ασφάλειας Προσέγγιση ανάλυσης ασφάλειας Η σπουδαιότητα της ανάλυσης της ασφάλειας στο σχεδιασμό οδικής υποδομής Αναπτύσσοντας το εγχειρίδιο οδικής ασφάλειας

10 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Υποκειμενική και αντικειμενική ασφάλεια Υποκειμενική: Πως αισθάνεται ο χρήστης Υποκειμενική: Πόσο ασφαλής πιστεύουμε ότι είναι ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Αντικειμενικός δείκτης: –Αναμενόμενος αριθμός ατυχημάτων ανά τύπο και σοβαρότητα

11 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Υποκειμενική και αντικειμενική ασφάλεια

12 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Αντικειμενικός δείκτης ασφάλειας Τα ατυχήματα είναι τυχαία γεγονότα Υπάρχει τυχαιότητα του μέσου για δεδομένο χρόνο και κατάσταση Η τυχαιότητα διαμορφώνει «παλινδρόμηση περί το μέσο» Η πιο σταθερή τιμή είναι η «αναμενόμενη τιμή» βάσει ιστορικών στοιχείων και πρόβλεψης

13 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Τυχαία μεταβλητότητα ετήσιων μετρήσεων Συχνότητα ατυχημάτων σε κόμβο έτος Μέση τιμή συχνότητα

14 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Παλινδρόμηση περί το μέσο Συχνότητα ατυχημάτων σε κόμβο Μέση τιμή συχνότητα έτος Εφαρμογή επέμβασης

15 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Η προσέγγιση Bayes στην αναμενόμενη τιμή της ασφάλειας Χρησιμοποίηση 2 πηγών για την αναμενόμενη τιμή –Αναφορές ατυχημάτων στη θέση –Αναμενόμενη συχνότητα ατυχημάτων σε αντίστοιχες θέσεις χρησιμοποιώντας εξίσωση απόδοσης ασφάλειας (safety performance function) Αναμενόμενη τιμή = σταθμισμένη μέση τιμή των δύο πηγών

16 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Η προσέγγιση Bayes στην αναμενόμενη τιμή της ασφάλειας Αναμενόμενος αριθμός ατυχημάτων σε μία θέση Α E = W * A ES + (1-W)A C Όπου: W = βάρος (0≤W≤1) A ES = αναμενόμενα ατυχήματα σε παρόμοιες θέσεις Α C = μετρημένα ατυχήματα στη θέση

17 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Εξίσωση απόδοσης ασφάλειας Εξίσωση εκτίμησης μέσου αριθμού ατυχημάτων ανά χλμ ανά έτος Εξίσωση χαρακτηριστικών της υποδομής (μέση ημερήσια κυκλοφορία (MHK), πλάτος λωρίδας, …) Παράδειγμα: Α ES = X MHK όπου: ΜΗΚ = μέση ημερήσια κυκλοφορία

18 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Γενικευμένο πλαίσιο ανάλυσης οδικής ασφάλειας Τοπικό Συστηματικό Όχημα πριν Περιεχόμενο Χρήστης Οδός μετά ατύχημα

19 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Αστοχίες συστήματος Ασφαλής διαδρομή Λάθος στροφή Μεγάλες καθυστερήσεις Παραλίγο εμπλοκή Ατύχημα Παθόντες Σοβαρότητα γεγονότων

20 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Το ατύχημα είναι σειρά γεγονότων Σε περισσότερες από μία θέσεις Για κάποια χρονική διάρκεια

21 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Ανάλυση ασφάλειας Σχεδιασμός υποδομής Βελτιώσεις σε υφιστάμενη υποδομή Νέες υποδομές Στρατηγικές που αφορούν το χρήστη ή το όχημα (εξίσου σημαντικές)

22 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Μη ποσοτικές μέθοδοι Βαθμός συμβατότητας με πολιτική Σύγκριση με προδιαγραφές –Συμβατότητα σχεδιασμού –Φόρτος οδηγού –Σωστή καθοδήγηση –Άλλοι ανθρώπινοι παράγοντες Πιθανά με τη μορφή ελέγχου οδικής ασφάλειας

23 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Ποσοτικές μέθοδοι Συντελεστές μείωσης συγκρούσεων (crash reduction factors CRF) Στατιστικά μοντέλα (safety performance functions SPF) Προσομοίωση Προσομοιωτές οδήγησης

24 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Συντελεστές μείωσης συγκρούσεων Παράδειγμα Κόμβοι χαμηλών ταχυτήτων Επέμβαση% μείωσης Φωτισμός15-25 Βελτίωση μήκους ορατότητας Ευθυγράμμιση και σήμανση10-20

25 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Μαθηματικά μοντέλα Παράδειγμα εξίσωσης απόδοσης ασφάλειας Επαρχιακή οδός 2 λωρίδων Διασταύρωση 4 κλάδων STOP στη δευτερεύουσα οδό Γραμμική παλινδρόμηση Άλλες μέθοδοι (νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί αλγόριθμοι κλπ)

26 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Ανασκόπηση Ανάγκη αναγνώρισης διαφορών μεταξύ αντικειμενικής και υποκειμενικής ασφάλειας Η αντικειμενική εκτίμηση πρέπει να στηρίζεται σε αναμενόμενες τιμές Τα ατυχήματα αφορούν μία σειρά γεγονότων Τα ατυχήματα είναι αστοχίες του συστήματος

27 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Ανασκόπηση Η ανάλυση της ασφάλειας αφορά: –Το συνολικό σύστημα –Όλες τις φάσεις του ατυχήματος –Ανάλυση του συστήματος και της συγκεκριμένης θέσης Ο σχεδιασμός σήμερα δε λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια επαρκώς Χρειάζεται σημαντική παρέμβαση προκειμένου η ασφάλεια να συμπεριληφθεί ισότιμα Οι ποσοτικές μέθοδοι χρήζουν μεγάλης βελτίωσης

28 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Ο ρόλος της ασφάλειας στο σχεδιασμό Σημερινή κατάσταση

29 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Ο ρόλος της ασφάλειας στο σχεδιασμό Η συμβολή του εγχειριδίου

30 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Περιεχόμενα Μέρος Ι – Εισαγωγή και βασικές αρχές Μέρος ΙΙ – Γνώση Μέρος ΙΙΙ – Μέθοδοι πρόβλεψης Μέρος ΙV – Διαχείριση ασφάλειας οδικού δικτύου Μέρος V – Αξιολόγηση ασφάλειας

31 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Μέρος ΙΙΙ- Μέθοδοι πρόβλεψης Επαρχιακές οδοί 2 λωρίδων κυκλοφορίας Αστικές και περιαστικές οδοί Επαρχιακές οδοί περισσότερων λωρίδων Εφαρμογή σε τμήματα υφιστάμενα και υπό σχεδιασμό

32 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Μέθοδος πρόβλεψης Επιλογή τμήματος ή κόμβου Εφαρμογή βασικού μοντέλου Εφαρμογή συντελεστών τροποποίησης ατυχημάτων Εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής Συχνότητα και κατανομή κατά τύπο και σοβαρότητα Ομοίως με τους συντελεστές μείωσης συγκρούσεων (CRF)

33 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Βασικό μοντέλο Συσχέτιση μεταβλητής με γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά Εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης Χρήση βάσεων δεδομένων Η βασική κατάσταση περιγράφεται από την παλινδρόμηση Το αποτέλεσμα αποτελεί το βασικό μοντέλο

34 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Γραμμική παλινδρόμηση

35 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Βασικές συνθήκες ΜεταβλητήΒάση Πλάτος λωρίδας (LW) 12 ft Πλάτος ερείσματος (SW) 6 ft Δείκτης πλευρικού κινδύνου (RHR) 3 Πυκνότητα διασταυρώσεων (DD) 5/mi Οριζόντια καμπυλότητα (DEGi) Όχι Κατακόρυφη καμπυλότητα (Κj) Όχι Κλίση (GRi) επίπεδο

36 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Βασικό μοντέλο (επαρχιακή οδός 2 λωρίδων – SPF)

37 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Παράδειγμα SPF

38 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Παράδειγμα SPF – σηματοδοτούμενος κόμβος

39 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Γιατί να μη χρησιμοποιηθεί η αρχική εξίσωση;

40 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Περιορισμοί της παλινδρόμησης Γενικές εκτιμήσεις αλλά όχι για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών Οι συντελεστές δίνουν ομοιόμορφη αυξητική επίδραση των γεωμετρικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών Συντελεστές τροποποίησης των ατυχημάτων (AMF) είναι απαραίτητοι

41 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Μέθοδος πρόβλεψης Επιλογή τμήματος ή κόμβου Εφαρμογή βασικού μοντέλου Εφαρμογή συντελεστών τροποποίησης ατυχημάτων Εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής Συχνότητα και κατανομή κατά τύπο και σοβαρότητα

42 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Μέθοδος πρόβλεψης Επιλογή τμήματος ή κόμβου Εφαρμογή βασικού μοντέλου Εφαρμογή συντελεστών τροποποίησης ατυχημάτων (AMF) Εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής Συχνότητα και κατανομή κατά τύπο και σοβαρότητα

43 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Εφαρμογή των AMF Nrs = Nbr Cr (AMF1r, AMF2r,.. AMFnr) Όπου: –Nrs = εκτίμηση αριθμού ατυχημάτων ανά έτος –Nbr = εκτίμηση ατυχημάτων για τις βασικές συνθήκες –Cr = συντελεστής προσαρμογής για εφαρμογή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή –AMF1r,.. AMFnr = συντελεστές τροποποίησης ατυχημάτων για κάθε γεωμετρικό και λειτουργικό χαρακτηριστικό

44 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Παράδειγμα AMF – τμήμα 2 λωρίδων Επίκλιση AMF

45 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, AMF για επικλίσεις AMF = –1.00 για SD≤0.01 – (SD-0.01); για 0.01

46 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Επιλογή τμήματος ή κόμβου Εφαρμογή βασικού μοντέλου Εφαρμογή συντελεστών τροποποίησης ατυχημάτων (AMF) Εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής Συχνότητα και κατανομή κατά τύπο και σοβαρότητα

47 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Κατανομή κατά τύπο και σοβαρότητα Χρήση αρχικών ή τοπικών κατανομών Εφαρμογή αυτών στην προβλεπόμενη συχνότητα

48 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Παράδειγμα κατανομής κατά σοβαρότητα θανατηφόρο Πολύ σοβαρός τραυματισμό Σοβαρός τραυματισμό Πιθανός τραυματισμός Υλικές ζημιές μόνο

49 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, Εφαρμογή των αποτελεσμάτων Άθροισμα εκτιμήσεων για κάθε τμήμα και κόμβο Αν είναι διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία υπολογίζεται σταθμισμένος μέσος όρος Το αποτέλεσμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του σχεδιασμού και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

50 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ,


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΠΘ, 2009 - 2010 Οδική ασφάλεια Περιγραφή του μαθήματος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google