Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ Χ ΕΙΡΙΣΜΟΙ Σ ΤΙΣ Κ ΑΚΟΗΘΕΙΣ Π ΑΘΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ Νικόλαος Καλογερόπουλος Παθολόγος Ογκολόγος Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ Χ ΕΙΡΙΣΜΟΙ Σ ΤΙΣ Κ ΑΚΟΗΘΕΙΣ Π ΑΘΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ Νικόλαος Καλογερόπουλος Παθολόγος Ογκολόγος Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ Χ ΕΙΡΙΣΜΟΙ Σ ΤΙΣ Κ ΑΚΟΗΘΕΙΣ Π ΑΘΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ Νικόλαος Καλογερόπουλος Παθολόγος Ογκολόγος Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς»

2 Μ ΟΡΦΕΣ Π ΡΩΤΟΠΑΘΩΝ Κ ΑΡΚΙΝΩΝ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ 1.ΚΑΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Θηλώδης Θυλακιώδης Hurthle Cell 2.ΑΜΕΤΑΠΛΑΣΤΟΣ 3.ΜΥΕΛΟΕΙΔΗΣ Σποραδικός Οικογενής 4.ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ 5.ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

3 Σ ΥΧΝΟΤΗΤΑ Π ΡΩΤΟΠΑΘΩΝ Κ ΑΡΚΙΝΩΝ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ Τ ΥΠΟΣ % Ε ΠΙ Τ ΟΥ Σ ΥΝΟΛΟΥ ΚΑΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Θηλώδης Θυλακιώδης Hurthle Cell 87-90 75 10 2-4 ΑΜΕΤΑΠΛΑΣΤΟΣ 1-2 ΜΥΕΛΟΕΙΔΗΣ Σποραδικός Οικογενής 5-9 6 3 ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ1-3 ΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ<1

4 Γ ΡΑΦΗΜΑ Σ ΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Π ΡΩΤΟΠΑΘΩΝ Κ ΑΡΚΙΝΩΝ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ

5 Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Κ ΑΛΩΣ Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - Σ ΤΑΔΙΟ Ι & ΙΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Ολική Θυρεοειδεκτομή Χορήγηση θεραπευτικού Ι 131  Λοβεκτομή Χορήγηση θεραπευτικού Ι 131 ΣΤΑΔΙΟΗΛΙΚΙΑ<45ΗΛΙΚΙΑ >45 Ι κάθε Τ κάθε Ν Μ 0 Τ 1 Ν 0 Μ 0 ΙΙ κάθε Τ κάθε Ν Μ 1 Τ 2 Ν 0 Μ 0

6 Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Κ ΑΛΩΣ Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - Σ ΤΑΔΙΟ ΙΙΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Ολική Θυρεοειδεκτομή και αφαίρεση των διηθημένων λεμφαδένων ή άλλων εστιών εξωθυρεοειδικής νόσου  Χορήγηση θεραπευτικού Ι 131 εάν ο όγκος δείξει πρόσληψη του ισοτόπου  Εξωτερική ακτινοθεραπεία εάν η πρόσληψη του Ι 131 είναι ελάχιστη

7 Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Κ ΑΛΩΣ Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - Σ ΤΑΔΙΟ ΙV ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Χορήγηση θεραπευτικού Ι 131 Μεταστάσεις που δείχνουν πρόσληψη του ισοτόπου αντιμετωπίζονται με θεραπευτικές δόσεις Ι 131.  Εξωτερική ακτινοθεραπεία για ασθενείς με τοπικές βλάβες που δεν ανταποκρίνονται στο Ι 131  Εξαίρεση περιορισμένων μεταστάσεων, ειδικά όταν είναι συμπτωματικές, όταν ο όγκος δεν προσλαμβάνει Ι 131  Καταστολή της TSH με θυροξίνη σε βλάβες ανθεκτικές στο Ι 131

8 Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Κ ΑΛΩΣ Δ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ - Σ ΤΑΔΙΟ ΙV ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  Χημειοθεραπεία  Συνδυασμός Ακτινοθεραπείας & Χημειοθεραπείας

9 Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Α ΜΕΤΑΠΛΑΣΤΟΥ Κ ΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Χειρουργική – Τραχειοστομία – Ολική Θυρεοειδεκτομή (τοπική νόσος)  Εξωτερική ακτινοθεραπεία – ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική αγωγή – ασθενείς με όγκος μη εξαιρέσιμους χειρουργικά  Χημειοθεραπεία

10 Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Μ ΥΕΛΟΕΙΔΟΥΣ Κ ΑΡΚΙΝΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Θυρεοειδεκτομή  Εξωτερική ακτινοθεραπεία – σαν ανακουφιστική θεραπεία σε τοπική υποτροπή του όγκου, χωρίς απόδειξη ότι προσθέτει κάποιο όφελος στην επιβίωση – Το ραδιενεργό Ι131 δεν έχει θέση σε ασθενείς με Μυελοειδή Καρκίνο  Παρηγορητική (ανακουφιστική) Χημειοθεραπεία

11 Θ ΕΡΑΠΕΙΑ Λ ΕΜΦΩΜΑΤΟΣ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  Χημειοθεραπεία  Εξωτερική ακτινοθεραπεία  Χειρουργική

12 Ο ΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ Χ ΕΙΡΙΣΜΟΙ Σ ΤΙΣ Κ ΑΚΟΗΘΕΙΣ Π ΑΘΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ Νικόλαος Καλογερόπουλος Παθολόγος Ογκολόγος Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς»


Κατέβασμα ppt "Ο ΓΚΟΛΟΓΙΚΟΙ Χ ΕΙΡΙΣΜΟΙ Σ ΤΙΣ Κ ΑΚΟΗΘΕΙΣ Π ΑΘΗΣΕΙΣ Τ ΟΥ Θ ΥΡΕΟΕΙΔΗ Α ΔΕΝΑ Νικόλαος Καλογερόπουλος Παθολόγος Ογκολόγος Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google