Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής και της Τηλεϊατρικής στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής και της Τηλεϊατρικής στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής και της Τηλεϊατρικής στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική imaglo@ucg.grimaglo@ucg.gr; imaglo@aegean.grimaglo@aegean.gr

2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ2 Ρόδος, 21-22/11/2008 Εισαγωγή Πληροφορική και Υγεία  Διοικητικές εφαρμογές λογιστικής, διαχείρισης πόρων και μηχανογράφησης υπηρεσιών.  Κλινικές δραστηριοτήτων διαχείρισης και επεξεργασίας της ιατρικής πληροφορίας – Τηλεϊατρική.  Ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις υποστήριξης ιατρικών πράξεων σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως οι νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, όπου η μορφολογία του εδάφους και το διάσπαρτο των κατοικημένων περιοχών δυσχεραίνουν την άμεση και εξειδικευμένη ιατρική παρέμβαση. Στόχοι των ΠΣΥ για την υποστήριξη απομακρυσμένων περιοχών  Ενιαία πρόσβαση σε Ιατρικά Δεδομένα (Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος)  Υπηρεσίες επείγουσας τηλεϊατρικής, μετάδοσης διαγνωστικά σημαντικών βιοσημάτων και παροχής συμβουλών σε απομακρυσμένες μονάδες παροχής ιατρικής βοήθειας (ασθενοφόρα, αγροτικά κέντρα υγείας, επαρχιακοί ιατροί κτλ) από ειδικευμένους γιατρούς που θα έχουν την έδρα τους σ’ ένα περιφερειακό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο.  Υποστήριξη των τοπικών ιατρών με την ανάπτυξη εργαλείων για την υποβοήθηση της διάγνωσης την παροχή δυνατότητας επικοινωνίας με συναδέλφους τους σε μεγάλα νοσοκομεία και αστικά ιατρικά κέντρα και την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων.  Αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες Συνεχής παρακολούθηση Εξειδικευμένη διάγνωση Περίθαλψη στο Σπίτι

3 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ3 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Δημογραφικά στοιχεία Στοιχεία Ασφάλειας Ιστορικό Περίθαλψης Οικογενειακού Ιατρικού Ιστορικού Δεδομένα Νοσηλείας Προσωπικά στοιχεία Ιατρικά Δεδομένα (Πολυμεσικά)

4 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ4 Ρόδος, 21-22/11/2008

5 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ5 Ρόδος, 21-22/11/2008 Κωδικοποίηση Ιατρικής Πληροφορίας Αξιόπιστη & έγκυρη πληροφορία Τεχνικά επεξεργάσιμη Συστηματική & τυποποιημένη Διευκόλυνση αναζήτησης πληροφορίας Δυνατότητα εξόρυξη γνώσης Ενίσχυση ιατρικής έρευνας Ποιότητα διαγνώσεων

6 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ6 Ρόδος, 21-22/11/2008 Κωδικοποίηση Διαγνώσεων International Classification of Diseases (ICD-10) Κατάλογοι κωδικοποιημένων διαγνώσεων Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα Διαμορφωμένοι κατάλογοι κατά τμήμα

7 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ7 Ρόδος, 21-22/11/2008 Πώς ο Φάκελος κάνει την ιατρική καθημερινότητα πιο απλή Ιστορικό Ασθενή. Ολοκληρωμένη εικόνα, περιστατικά, αποφυγή επανάληψης εξετάσεων. Ανάλυση Πληθυσμού (Population Analysis). Μπορούμε να βρούμε όσους ασθενείς πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, επιδημιολογικές μελέτες. Προστασία των πολιτών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές από τις απειλές κατά της υγείας Ειδικά Έγγραφα (Documents).Τα έγγραφα είναι γενικά πρότυπα (templates) και παίρνουν συγκεκριμένη μορφή ανάλογα με τον τρέχοντα κάθε φορά ασθενή. Βάση Φαρμάκων (Drug Database) και κωδικοποίηση αυτών. Κάθε φάρμακο καταχωρείται στην Βάση Φαρμάκων με συγκεκριμένο τρόπο (format), ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τη χορήγησή τους. Συστήματα Υποβοήθησης Διάγνωσης. Πρόκειται για "έξυπνα" προγράμματα, τα οποία "διαβάζουν" και επεξεργάζονται τα δεδομένα ενός ή περισσοτέρων φακέλων, προκειμένου να υποβοηθήσουν τον ιατρό στο έργο του. Η υποβοήθηση αυτή συνίσταται, συνήθως, στην παροχή οδηγιών: εφιστούν την προσοχή σε σημαντικές παραμέτρους του ασθενούς, εντοπίζουν αλληλεπιδράσεις φαρμάκων, συνιστούν την καλύτερη, σε κάθε περίπτωση, θεραπεία Τηλεϊατρική. Ο ΗΙΦ ενός ασθενούς μπορεί να μεταφερθεί μέσω απλών τηλεφωνικών γραμμών, δορυφορικών ζεύξεων, ή οποιουδήποτε άλλου επικοινωνιακού μέσου, σε οποιαδήποτε απόσταση. Μπορεί, έτσι, ο ιατρός να ενημερώσει σχετικά με κάποιον ασθενή οποιονδήποτε συνάδελφο του διαθέτει συμβατό λογισμικό ΗΙΦ. Ως εκ τούτου, μπορεί να ζητήσει την συμβουλή του συναδέλφου του όσον αφορά στο συγκεκριμένο περιστατικό.

8 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ8 Ρόδος, 21-22/11/2008 Υπηρεσίες Επείγουσας Τηλεϊατρικής Ιατρικοί σταθμοί επείγουσας τηλεϊατρικής είτε σταθερά τοποθετημένοι στη μονάδα υγείας είτε κινητοί τοποθετημένοι πχ σε ασθενοφόρο της μονάδας υγείας με λειτουργίες:  Συλλογή και τοπική αποθήκευση σε προσωπικό υπολογιστή των βασικών βιοσημάτων (π.χ. καρδιογράφημα, πίεση, οξυγόνωση αίματος, σπειρομέτρηση, επεμβατική και μη επεμβατική αρτηριακή πίεση (συστολική και διαστολική)  Μετάδοση Ιστορικού Ασθενούς με μορφή μικρού ιατρικού φακέλου  Μετάδοση σε πραγματικό χρόνο (real time) ήχου και κινούμενης εικόνας  Μετάδοση των βασικών βιοσημάτων σε πραγματικό χρόνο ή με πολύ μικρή καθυστέρηση

9 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ9 Ρόδος, 21-22/11/2008 Αρχιτεκτονική Τηλεϊατρικής Απομακρυσμένων Περιοχών

10 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ10 Ρόδος, 21-22/11/2008 Απεικόνιση Βιοσημάτων

11 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ11 Ρόδος, 21-22/11/2008

12 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ12 Ρόδος, 21-22/11/2008 Συστήματα Τηλε-παρακολούθησης Νέα γενιά συστημάτων τηλεϊατρικής Ολοκλήρωση ενός συνόλου φορητών συσκευών οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, διατηρώντας παράλληλα την κινητικότητα και την ανεξαρτησία του ασθενή Αυτή η ολοκλήρωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γνωρίσματα:  αυτόματη ανίχνευση πτώσης, ιδιαίτερα σημαντική για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες  αυτόματος έλεγχος ιατρικών παραμέτρων ζωτικής σημασίας  επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και εξωτερικά συμβαλλόμενων μερών όπως ιατροί, ιατρικά ιδρύματα ή κέντρα ελέγχων.

13 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ13 Ρόδος, 21-22/11/2008 Φορετά Συστήματα

14 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ14 Ρόδος, 21-22/11/2008 Χρησιμοποίηση Αισθητήρων Κίνησης (Body Sensors) ActiS as Motion Sensor

15 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ15 Ρόδος, 21-22/11/2008 Χρησιμοποίηση Αισθητήρων Βιοσημάτων

16 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ16 Ρόδος, 21-22/11/2008 Φορετά Συστήματα LifeShirt (VivoMetrics LTD)  Φορετό Σύστημα (Ζώνη, Γιλέκο)  Μέτρηση βιοσημάτων (ECG, SPO2, Temp)  Ασύρματη αποστολή σε PDA  Αποστολή μέσω GPRS  Υποστήριξη GPS

17 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ17 Ρόδος, 21-22/11/2008 Αυτόματη ανίχνευση κατάστασης ασθενή χρησιμοποιώντας δεδομένα ήχου και κίνησης Μελέτη κίνησης ασθενών:  Ενδιαφέρον για παθολογικές και μη καταστάσεις: Ανίχνευση πτώσης ασθενή Κινησιολογία αθλητών Μελέτη κίνησης στην αποκατατάσταση κινητικών προβλημάτων Ανίχνευση πτώσης Ασθενή:  Πτώση: Κύρια αιτία σοβαρού τραυματισμού σε μεγάλες ηλικίες Απώλεια αισθήσεων Αδυναμία έκκλησης σε βοήθεια  Σε περιβάλλοντα χωρίς συνεχόμενη επίβλεψη (οικία, χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων)  Έγκαιρη ανίχνευση

18 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ18 Ρόδος, 21-22/11/2008 Αυτόματη ανίχνευση κατάστασης ασθενή χρησιμοποιώντας δεδομένα ήχου και κίνησης Μέθοδοι:  Συλλογή δεδομένων κίνησης με κατάλληλους αισθητήρες (accelerometer) - Καταγραφή επιτάχυνσης στους 3 άξονες  Συλλογή ηχητικών δεδομένων και συσχέτιση με πτώση σώματος Μικρόφωνα ενσωματωμένα στους αισθητήρες κίνησης Κατάλληλη επεξεργασία ηχητικών δεδομένων για:  Απομάκρυνση θορύβου  Ανίχνευση πτώσης από τον ήχο επαφής σώματος με το έδαφος  Ανίχνευση πτώσης από την οπτική εικόνα (video) Ασθενή: Ειδικό εξοπλισμό παρακολούθησης σε όλους τους πιθανούς χώρους κίνησης Δυσκολία εφαρμογής σε εξωτερικό περιβάλλον

19 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ19 Ρόδος, 21-22/11/2008 Πληροφοριακά Συστήματα Συνεργατικότητας και Τηλεργασίας Επικοινωνία ιατρών της περιφέρειας με οπτικοακουστικά μέσα, Υποστήριξη ιατρών σε απομακρυσμένα ιατρικά κέντρα Ανταλλαγή Ιατρικών Δεδομένων και Γνωματεύσεων

20 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ20 Ρόδος, 21-22/11/2008 Εργαλεία για την υποβοήθηση της διάγνωσης Αναγνώριση του μελανώματος

21 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ21 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ανίχνευση καρκινογένεσης μέσου του φαινομένου της Αγγειογένεσης

22 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ22 Ρόδος, 21-22/11/2008 Αναγνώριση της Πνευμονικής Ίνωσης

23 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ23 Ρόδος, 21-22/11/2008 Αυτόματος χαρακτηρισμός αποπτωτικών κυττάρων

24 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ24 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ανάλυση Καρδιακού Ήχου

25 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ25 Ρόδος, 21-22/11/2008 mHealth

26 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ26 Ρόδος, 21-22/11/2008 PDAs EHR

27 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ27 Ρόδος, 21-22/11/2008 Τάσεις και προτεραιότητες προς τα πληροφοριακά συστήματα υγείας του 21 ου αιώνα Τοπικά πληροφοριακά συστήματα υγείας - Regional Health Information Networks (RHINs) Διατήρηση και συνεχή λειτουργία των ενοποιημένων ηλεκτρονικών αρχείων υγείας - integrated electronic health record (I-EHR) Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία των εμπλεκόμενων μελών Καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές

28 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ28 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ο ασθενής στο μέλλον.... Ο οικογενειακός (προσωπικός) ιατρός μου μπορεί να εξετάσει την ιστορία των εμβολιασμών μου, τη συνταγογραφία ομοιοπαθητικών φαρμάκων το checkup που έκανα πέρσι στην Αγγλία Ο φάκελός μου εδώ και 5 χρόνια βρίσκεται σε ένα server (της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου όπου ζω τώρα) Ο ιατρός μου, μου δίνει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε βιντεο-συνδιάσκεψη και ταυτόχρονα και οι 2 βλέπουμε στην οθόνη το φάκελό μου Οι εφαρμογές τηλεϊατρικής και τηλε-παρακολούθησης μπορούν να με σώσουν σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών σε απομακρυσμένες περιοχές του Αιγαίου Υπάρχει η δυνατότητα για παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι μου (Homecare) Προσθέτω (εγκεκριμμένα;) στοιχεία από την παρακολούθηση του χρόνιου διαβήτη μου Όταν μετακομίσω λόγω δουλειάς στη Στουτγάρδη όλα μου τα δεδομένα είναι κατανοητά γλωσσικά από τους ιατρούς και σημασιολογικά από τα συστήματά τους…

29 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ29 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ο ιατρός στο μέλλον… Ο («προσωπικός» / «οικογενειακός») ιατρός μου έχει στο ΗΙΦ μου όλα τα ζωτικά μου δεδομένα (για παράδειγμα οικογενειακή κληρονομικότητα, συνταγογραφία, αλλεργικές επιδράσεις...) Μπορεί να αναζητήσει τα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε βάθος χρόνου, να παρακολουθήσει την εξέλιξη ενός επεισοδίου, να ενημερωθεί για την πορεία εξετάσεων και να προγραμματίσει περιοδικά εμβόλια, εξετάσεις, κλπ Ο φάκελος ενημερώνεται αυτόματα για δεδομένα που συλλέγονται σε άλλα σημεία του συστήματος υγείας Ευφυή συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, που σχετίζονται με εκτεταμένες γνωσιακές δομές δεδομένων, αλληλεπιδρούν με τον ΗΙΦ, επιτρέπουν στον ιατρό μου να λάβει τη βέλτιστη ενημερωμένη απόφαση

30 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ30 Ρόδος, 21-22/11/2008 Τα ΠΣ Υγείας στο μέλλον… Ο διοικητής του τοπικού νοσοκομείου μπορεί να επιλέξει μόνο από συστήματα τα οποία συμμορφώνονται προς διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα Οι λύσεις ανταγωνίζονται με βάση τη λειτουργικότητα την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του χρήστη. Οι μικροί προμηθευτές λύσεων μπορούν να επιβιώσουν Υπάρχει μια διεθνής αγορά για εφαρμογές στηριγμένες στον ΗΙΦΑ – πολύ μεγαλύτερη από τη σημερινή Οι χρονίως πάσχοντες εισάγουν μόνοι τους δεδομένου στον ΗΙΦ με περιοδική μόνο καθοδήγηση από τον ιατρό τους, επιτρέποντας εξοικονόμηση τεράστιων κονδυλίων από επισκέψεις και ελέγχους ρουτίνας Οι εφαρμογές τηλεϊατρικής και τηλε-παρακολούθησης χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε απομακρυσμένες περιοχές Τα ΠΣ Υγείας μεταλλάσσονται σε εργαλεία για βοηθητικά περιβάλλοντα ασθενή (pervasive and assistive environments)

31 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ31 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ερευνητικά θέματα Implantable Radio  Communication with devices implanted within the body Applications  Cardiac devices  Insulin pumps  Neuro stimulators  ‘Swallowable’ diagnostic pills  Artificial sight Benefits  Convenient ‘localised’ and ‘continuous’ therapies

32 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ32 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ερευνητικά θέματα Image Transfer  High integrity transmission of still and video images  Avoidance of unwanted artefacts if using compression! Applications  Point-of-care solutions  Remote monitoring & supervision Benefits  Faster and more convenient treatment  Reduced need to travel to point of care or expert

33 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ33 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ερευνητικά θέματα Closed Loop Dosing  Automatic dosing control based upon measured result Applications  Diabetes glucose meter / injection devices  Asthma flow meter / inhaler Benefits  Improved convenience  Greater accuracy  Enhanced patient compliance

34 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ34 Ρόδος, 21-22/11/2008 Συμπεράσματα – Θέματα για συζήτηση Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρέχουν πλήθος εργαλείων για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε απομακρυσμένες περιοχές Ο χώρος της υγείας ευνοείται από τη χρήση της Ευρυζωνικότητας, των Ασύρματων Δικτύων και του Internet με σκοπό τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Η εμπειρία δείχνει ότι παρά τη διαθεσιμότητα των τεχνολογιών, παρατηρείται αδυναμία εφαρμογής των αποτελεσμάτων με επιτυχία και βιωσιμότητα. Ειδικότερα στην Ελλάδα η εφαρμογή των τεχνολογιών υπό μορφή υπηρεσιών προς τον πολίτη εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη υστέρηση, παρ΄ όλον ότι η γεωγραφία της δημιουργεί εξαιρετικές ανάγκες πρόσβασης του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Πιθανές αιτίες για την παρατηρούμενη υστέρηση:  Η είσοδος των τεχνολογιών αυτών εισάγει πολυπλοκότητα και αυξημένες απαιτήσεις ως προς τη διαχείριση,  Αδυναμίες στη δυνατότητα αφομοίωσης της γνώσης, μετατροπής της σε πράξη και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών αποτελεσματικά και με ασφάλεια.  Αγκυλώσεις που παρουσιάζει εκ της φύσης του το θεσμικό πλαίσιο της Υγείας

35 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ35 Ρόδος, 21-22/11/2008 Επόμενα βήματα Η νέα πρόκληση για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών δεν είναι πλέον η απόκτηση της τεχνολογίας αλλά η δυνατότητα αφομοίωσής της Το κέντρο βάρους της ευθύνης για την βελτίωση της ποιότητας μεταφέρεται έτσι σε παράγοντες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την διαχείριση οργανωτικών υποδομών που θα μπορούν να υποδεχθούν τις νέες αυτές τεχνολογίες Σημαντικό ρόλο στο στόχο αυτό θα διατελέσει η εκπαίδευση των γιατρών και του υπόλοιπου νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση των νέων τεχνολογιών και η συνεχής ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν

36 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ36 Ρόδος, 21-22/11/2008 Σταδιακή Ανάπτυξη Ολοκλήρωση και Ανάπτυξη του ΗΙΦ Υιοθέτηση Προτύπων και Διαλειτουργικότητα Συστημάτων – Κατανεμημένος ΗΙΦ Ενσωμάτωση και Ολοκλήρωση Συστημάτων Τηλεϊατρικής σε συνεργασία με ΠΣ Νοσοκομείων Παροχή φροντίδας στο σπίτι και σε απομακρυσμένα σημεία – Δημιουργία Βοηθητικών Περιβαλλόντων

37 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ37 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας Συνεργασία Φορέων Οικονομική Βιωσιμότητα Αποδοχή από τους χρήστες Τα συστατικά της επιτυχίας

38 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ38 Ρόδος, 21-22/11/2008 It’s not the technology!

39 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ39 Ρόδος, 21-22/11/2008 Technological vs. Organizational Challenge

40 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ40 Ρόδος, 21-22/11/2008 Ερωτήσεις ? Περισσότερες πληροφορίες Ηλίας Μαγκλογιάννης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική Παπασιοπούλου 2-4, ΤΚ 35100 Γαλανέικα - Λαμία Τηλ. 22310 - 66900 Φαξ. 22310 - 66939 http://www.dib.ucg.gr/ http://www.dib.ucg.gr/ Email: imaglo@ucg.grimaglo@ucg.gr


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος της Ιατρικής Πληροφορικής και της Τηλεϊατρικής στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google