Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απολογισμός Ενεργειών του 2011 & Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης/Προτεραιότητες για το 2012 Πασχάλης Θ. Αποστολίδης Aντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ & Yπεύθυνος Επιτροπής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απολογισμός Ενεργειών του 2011 & Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης/Προτεραιότητες για το 2012 Πασχάλης Θ. Αποστολίδης Aντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ & Yπεύθυνος Επιτροπής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απολογισμός Ενεργειών του 2011 & Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης/Προτεραιότητες για το 2012 Πασχάλης Θ. Αποστολίδης Aντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ & Yπεύθυνος Επιτροπής τιμολόγησης φαρμάκων Αθήνα, 23 Μάρτιου 2012

2 Στόχος για το 2012 είναι η Φαρμακευτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα να πέσει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ Προβλεπόμενη δαπάνη 2012 στην Ελλάδα ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 2

3 Μείωση της ανάπτυξης της Φαρμακευτικής αγοράς στην Ευρώπη Source: IMS Market Prognosis, October 2011 Note includes EU and non-EU countries. Εξέλιξη Ανάπτυξης στην Ευρώπη (2001-2015) 2001-2005 2006-2010 2011-2015 πρόβλεψη RegionsCAGR Europe 8% Top 5 7% Other West 8% Eastern 13% Greece 19% RegionsCAGR Europe 6% Top 5 5% Other West 4% Eastern 11% Greece 7% RegionsCAGR Europe 1-4% Top 5 0 - 3% Other West (-1) - 2% Eastern 6-9% Greece (-3)-0% ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 3

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 4 Διατήρηση της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης Υγείας ≤ 6% ΑΕΠ Μείωση Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη = 1% ΑΕΠ σύμφωνα με την Τρόϊκα Η Τρόικα επισήμανε αποκλίσεις πάνω από 300 εκατομμύρια στην φαρμακευτική δαπάνη και ζήτησε νέα μέτρα. Νέος στόχος εξοικονόμησης €1.1 δις μέσα στο 2012 Το 2012 ο προϋπολογισμός δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης θα είναι κλειστός και δεν θα υπερβαίνει τα €2,88 δις (€240 εκατ. σε μηνιαία βάση) Η Φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων μειώθηκε κατά 23% το 2011σε σύγκριση με το 2010 (€1,251 δις το 2009, €1,087 δις το 2010 και €830 εκατ. ευρώ το 2011). Τα έσοδα των νοσοκομείων ανήλθαν σε €267 εκατ., όταν ο στόχος ήταν μόλις € 108-110 εκατ.) Στόχοι δαπανών υγείας & φαρμακευτικής δαπάνης

5  Η ex-factory τιμή συνεχίζει να υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των 3 χαμηλότερων τιμών της ΕΕ  Δύο γενικές ανακοστολογήσεις (Ιούλιος 2011 και Νοέμβριος 2011)  Διαδοχικές μειώσεις στην τιμή off-patent και γενοσήμων  Διαδοχικές μειώσεις στο περιθώριο κέρδους των φαρμακεμπόρων στα συνταγογραφούμενα φάρμακα (από 8,4% επί της χονδρικής σε 5,4% το Μάιο του 2011) και στα φάρμακα του Ν.3816 (από 8,4% επί της χονδρικής σε 2,5% επί της νοσοκομειακής το Μάιο του 2011 και σε 2% το Δεκ του 2011)  Το περιθώριο κέρδους των φαρμακοποιών παρέμεινε σταθερό (35% επί της χονδρικής τιμής)  Διαδοχικές μειώσεις στο περιθώριο κέρδους των φαρμακοποιών μόνο για τα φάρμακα του Ν. 3816 (από 35% επί της χονδρικής σε 18% επί της νοσοκομειακής το Μάιο και σε 16% το Δεκ του 2011)  Μείωση 2,8% στη νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων του Ν.3816 λόγω της μείωσης της Χονδρικής τιμής  Εκκρεμεί δελτίο τιμών για νέα φάρμακα από τον Ιανουάριο του 2011 5 Στόχοι δαπανών υγείας & φαρμακευτικής δαπάνης για το 2011

6 Άλλα Μέτρα Μείωσης της Φαρμακευτικής Δαπάνης που πραγματοποιήθηκαν το 2011  Αλλαγές στην αποζημίωση: θετική λίστα με entry fee € 262 εκατ., αρνητική λίστα, λίστα ΜΥΣΥΦΑ, ανανεωμένη λίστα φαρμάκων Ν.3816  Μηχανισμός rebate για τις φαρμακευτικές εταιρείες (4%@ ex factory και φαρμακοποιούς (~4% μεσοσταθμικά @value turnover)  Νέες πολιτικές προμηθειών / διαγωνισμοί για τα νοσοκομεία.  Διάκριση μεταξύ Τομέων Υγείας και Συντάξεων των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και συγχώνευση των Τομέων Υγείας κάτω από έναν Ενιαίο Φορέα (ΕOΠYY)  Εισαγωγή διπλογραφικού συστήματος στα νοσοκομεία και συγχωνεύσεις νοσοκομείων (οικονομίες κλίμακας)  Χρήση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (60% των συνταγών σήμερα - ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και μια μικρή μερίδα γιατρών του ΙΚΑ)  Δημοσίευση των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων για περιορισμό της υπερσυνταγογράφησης (χωρίς όμως σύνδεση με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση)  Δημοσίευση ΚΕΝ: Η απόφαση για τη χρήση των ΚΕΝ στο ΕΣΥ υπεγράφη από τον Υπουργό Υγείας όμως είναι ξανά υπό αναθεώρηση καθώς αποτελούσαν οικονομικό κίνδυνο για τους ΦΚΑ  Αυξημένη και η αυστηρή δημοσιονομική παρακολούθηση από το Υπουργείο Οικονομικών. 6

7 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 7 -35% Σημειώσεις (1)Πηγή ΑΕΠ : Μεσοπρόθεσμο μέτρο λιτότητας (2) Οι στόχοι βασίζονται στο IMF-ECB-EU μνημόνιο, και σε εκτιμήσεις του SfEE και του IOΒE. -42% 2011 incl. rebates €B€B 6.9 5.4 4.8 4.5 4.0 * 3.5 ΦΚΑ Νοσοκ.πωλήσεις Προτεινόμενα μέτρα Φαρμακοβιομηχανία: Ο κλάδος με την μεγαλύτερη συνεισφορά στην μείωση των δαπανών του κράτους 7 -51%

8 Η έμφαση στη φαρμακευτική δαπάνη δόθηκε για άλλη μια φορά στην τιμή και όχι στον όγκο 8 Φαρμακευτική δαπάνη Ημερήσιο κόστος θεραπείας Τιμή ανά μονάδα Σύνθεση Θεραπείας/ Υποκατάσταση Όγκος φαρμάκων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 (PDD) & Χρήση γενοσήμων PPD = prescribed daily dose

9 Συνεχόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, απέφεραν μείωση στο συνολικό όγκο μόνο κατά 4% Greece, market volume -4% Source: IMS Health MIDAS July 2011 (ex-V,K,T classes) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 9

10 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση (μέχρι στιγμής 50%) Σάρωση στα φαρμακεία μέχρι ολοκλήρωσης του ανωτέρω Διαγνωστικά & θεραπευτικά πρωτόκολλα Εφαρμογή των ΚΕΝ Ορθή εφαρμογή των υπαρχόντων % συμμετοχής ασθενών Πλήρης μηχανογράφηση εφοδιαστικής αλυσίδας (φαρμακεία & φαρμακαποθήκες) Συνταγογράφηση βάσει SPC φαρμάκου (περιορ. off-label) Μέτρα που απαιτούνται για καλύτερο έλεγχο του όγκου των φαρμάκων 10

11 Τιμές των φαρμάκων & μείωση φαρμακευτικής δαπάνης (2010-11): Bλέπουμε το δένδρο και χάνουμε το δάσος -19% Major price bulletin Source: IMS Health MIDAS July 2011 (ex-V,K,T classes) Τα δελτία τιμών που εκδόθηκαν μέσα στο 2011 έχουν διατηρήσει τις τιμές που προέκυψαν από την περικοπή έκτακτης ανάγκης το 2010. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 11 Οι τιμές στα προστατευόμενα με πατέντα φάρμακα έχουν μειωθεί -20%

12 12 -27% Source: IMS Health MIDAS July 2011 (ex-V,K,T classes) Major price bulletin ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 Οι τιμές στα φάρμακα που έχει λήξει η πατέντα έχουν μειωθεί -27% Τιμές των φαρμάκων & μείωση φαρμακευτικής δαπάνης (2010-11): Bλέπουμε το δένδρο και χάνουμε το δάσος

13 13 -14% Source: IMS Health MIDAS July 2011 (ex-V,K,T classes) Major price bulletin ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 Οι τιμές των γενοσήμων φαρμάκων έχουν μειωθεί -14% Τιμές των φαρμάκων & μείωση φαρμακευτικής δαπάνης (2010-11): Bλέπουμε το δένδρο και χάνουμε το δάσος

14 Η καθαρή αποτίμηση των αλλαγών στον όγκο και την τιμή των φαρμάκων επέφερε μείωση στην αγορά κατά €630M Greece annualised monthly sales at ex-manufacturer prices, € -15.8% Abs. diff. €627m Source: IMS Health MIDAS July 2011 (ex-V,K,T classes) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 14

15 15 2012: Διάρθρωση τιμής φαρμάκων (βάσει της νέας νομοθεσίας) Διάρθρωση Τιμής Σεπ 2009 Απρίλιος 2010 Μάιος 2011 Δεκ 2011 Μάρτιος 2012 Πρωτότυπο on patent 100% Πρωτότυπο off patent 100%80%70%65%50% Γενόσημο 80%72%63%55,25%40%* * Για τα πρώτα 3 γενόσημα, κάθε επόμενη τριάδα θα τιμολογείται -10% επιπλέον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 (3 χαμηλ. EU-22)

16 Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι δεσμευτική για όλους; ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 15 μήνες χωρίς δελτίο τιμών με νέα φάρμακα 16

17 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 17 Προτεινόμενη διαδικασία προετοιμασίας έκδοσης δελτίου τιμών νέων φαρμάκων Hμέρα 1 Ημέρα 15 Ημέρα 45 Ημέρα 60 15 μέρες 30 μέρες 15 μέρες Γνωστοποίηση στις φαρμακευτικές εταιρείες να καταθέσουν φύλλα επαλήθευσης εντός 15 ημερολογιακών ημέρων Κατάθεση φύλλων επαλήθευσης από φαρμακευτικές εταιρείες στο Υ.Υ. Επεξεργασία στοιχείων από τις υπηρεσίες Υ.Υ. Διασταύρωση στοιχείων από αξιόπιστους ιστότοπους Ολοκλήρωση επεξεργασίας στοιχείων από Υ.Υ. Επαλήθευση στοιχείων με φαρμακευτικές εταιρείες Ολοκλήρωση επαλήθευσης / Συνεδρίαση Επιτροπής Τιμών

18 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 Προτεινόμενη διαδικασία έκδοσης δελτίου τιμών νέων φαρμάκων 1 ος μήνας 4 ος μήνας 7 ος μήνας 10 ος μήνας 90 μέρες Δ.Τ. ετήσιας ανατιμολόγησης Νέα Φάρμακα + Διορθώσεις* 1 ος μήνας Δ.Τ. Ετήσιας ανατιμολόγησης 90 μέρες 2 ος χρόνος 1 ος χρόνος 18 *εφ’όσον απαιτείται

19 Προτεινόμενη βιώσιμη λύση για τιμολόγηση των φαρμάκων Κόστος Θεραπείας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 19 Σύνθεση θεραπείας SIX THERAPY CLASSES: A2B Antiulcerants, C10A Cholesterol and triglyceride reducers, C9C Angiotensin II antagonists, N3A Antiepileptic, N5A Antipsychotics, N6A Antidepressants. Source: IMS MIDAS, Q3 2011 NOTE: N.L.P Brand is No Longer Protected Brand SOURCE: IMS Analysis based on IMS MIDAS Q3 2011 Treatment cost, € Share of Treatment, % Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: καινοτομία, υποκατάσταση και χρήση γενοσήμων

20 Κόστος Θεραπείας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 20 Σύνθεση θεραπείας SIX THERAPY CLASSES: A2B Antiulcerants, C10A Cholesterol and triglyceride reducers, C9C Angiotensin II antagonists, N3A Antiepileptic, N5A Antipsychotics, N6A Antidepressants. Source: IMS MIDAS, Q3 2011 NOTE: N.L.P Brand is No Longer Protected Brand SOURCE: IMS Analysis based on IMS MIDAS Q3 2011 Treatment cost, € Share of Treatment, % Προτεινόμενη βιώσιμη λύση για τιμολόγηση των φαρμάκων Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη: καινοτομία, υποκατάσταση και χρήση γενοσήμων

21 Προτεινόμενη βιώσιμη λύση για την τιμολόγηση των φαρμάκων Καθορισμός τιμής νέων φαρμάκων με βάση χώρες ΕΕ που έχουν παρόμοιο ΑΕΠ και σύστημα υγείας ως μεσοπρόθεσμο στόχο Ανταγωνιστική τιμή γενοσήμων με παράλληλη αύξηση όγκου χρήσης Καθιέρωση ασφαλιστικής τιμής για τα αποζημιούμενα από τους ΦΚΑ/νοσοκομεία Αναγνώριση της σημασίας των ορφανών φαρμάκων στη τιμολόγηση (ex-factory = νοσοκομειακή τιμή χωρίς απομείωση) Απελευθέρωση τιμολόγησης ΜHΣΥΦΑ Στόχοι Φ/Β: 21

22 Oμοβροντία νέων μέτρων κατά της Φ/Β Ρεκόρ σε αριθμό, ποσοστό & χρήματα που καλούμεθα να πληρώνουμε ως rebate 9% rebate Rebate αύξησης όγκου 5% νοσοκομειακό rebate Claw back για υπέρβαση στόχου δαπανών Παρ’όλες τις εξαγγελίες, τα νομοσχέδια, τη νέα πολιτική τιμολόγησης, τις θετικές λίστες, τα παράβολα εισόδου στη λίστα, κλπ Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται στο σύστημα υγείας/φαρμάκου ακόμη δεν εφαρμόζονται 2012 Άλλος ξοδεύει (το κράτος) και άλλος πληρώνει (η Φ/Β) 22

23 Άλλος ξοδεύει (το κράτος) και άλλος πληρώνει (η Φ/Β) Carryover μέτρων του 2011 (% Φ/Ε, ανατιμολόγηση, λίστα ΜΗΣΥΦΑ, αρνητική λίστα) % κέρδος φαρμακείων 2.5% επί της χονδρικής % Φ/Ε σε 4.9% Υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση Συμμετοχή των ασθενών Μείωση τιμών on-patent (3 χαμηλ.), γενοσήμων στο 40%, off-patent στο 50% Εφαρμογή πρωτοκόλλων Rebate 9% €150 εκατ. €135 εκατ. € 90 εκατ. €100 εκατ. €300 εκατ. € 50 εκατ. €230 εκατ. Εκτίμηση εξοικονομήσεων 2012 ΣΥΝΟΛΟ €1.145 δις Υπερκάλυψη των στόχων αν εφαρμoστούν άμεσα 23 ΣΥΝΟΛΟ €1.145 δις

24 Μήπως ο μηχανισμός των rebates & claw backs αποτελεί το απόλυτο άλλοθι για να μην γίνουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας & φαρμάκου; Άλλος ξοδεύει (το κράτος) και άλλος πληρώνει (η Φ/Β) 24

25 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ 2011 & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ/ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 Athens, 23 March 2012 25

26 Κρίση σημαίνει κίνδυνος αλλά και ευκαιρία… 26

27 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Απολογισμός Ενεργειών του 2011 & Προτεινόμενο Πρόγραμμα Δράσης/Προτεραιότητες για το 2012 Πασχάλης Θ. Αποστολίδης Aντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ & Yπεύθυνος Επιτροπής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google