Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) eContentplus Μ. Κουτροκόη Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) eContentplus Μ. Κουτροκόη Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) eContentplus Μ. Κουτροκόη Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) eContentplus Μ. Κουτροκόη Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ (1)  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα Πλαίσιο της ΕΕ, το eContent και eContentplus και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας (IRC Hellenic)  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες και ΝΑΚ στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ) Έργα: Euro-MEDANet, Euro-MEDANet2, ERA-WESTBALKAN, ASBIMED, NIS-NEST  Έργα υποστήριξης ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων και ανεύρεσης εταίρων: Ideal-ist, SMEs go Lifesciences, FISh  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Δραστηριότητες ΕΚΤ (2)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης: Ελληνικές βάσεις δεδομένων, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Διεθνείς βάσεις δεδομένων, Ηλεκτρονικά περιοδικά, Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο  Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο & Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες: Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ), Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ, Δικτύωση βιβλιοθηκών,Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

5 Δραστηριότητες ΕΚΤ (3) Δραστηριότητες ΕΚΤ (3) Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ)  Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ  Δικτύωση βιβλιοθηκών  Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία  Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων

6 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ (NCP for FP6) Thematic Priorities  Lifesciences, Genomics and Biotechnology for Health (LIFESCIHEALTH)  Information Society Technologies (IST)  Citizens and governance in a knowledge-based society (CITIZENS) Structuring the European Research Area  Research and Innovation (INNOVATION)  Marie Curie actions - Human resources and mobility (MOBILITY)  Research Infrastructures (INFRASTRUCTURES)  Research and Society (SOCIETY) Cross-cutting Research activities  New and Emerging Science and Technology (NEST)  NCP for legal and Financial issues for FP6 in Greece

7 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και το eContentplus Στόχοι  Αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών-φορέων στα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ  Διεύρυνση των Ομάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-στόχοι: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ, δημόσιος τομέας & τοπική αυτοδιοίκηση Συνεργασίες  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Υπουργείου Ανάπτυξης  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Εθνικοί Εκπρόσωποι  Πανεπιστήμια (ΑΠΘ, Ιωαννίνων, ΔΠΘ, κλπ), Ερευνητικά Ιδρύματα (ΙΤΕ), ΤΕΕ  Δίκτυα της ΕΕ  Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής  Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (IRCs Network)  CORDIS  Δίκτυο Idealist  Euro-Info Centres  IPR-Helpdesk

8 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και το eContentplus Υπηρεσίες- Δραστηριότητες  Διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με την ΕΕ, την ΓΓΕΤ, Ακαδημαϊκά- Ερευνητικά Ιδρύματα και άλλους φορείς  Υποστήριξη για συμμετοχή στο 6 ο ΠΠ & eContentplus: Υποστήριξη για την προετοιμασία και υποβολή προτάσεων - έλεγχος προτάσεων (οικονομικά στοιχεία, τεχνικά χαρακτηριστικά)  Υποστήριξη και διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών  Υποστήριξη για οικονομικά και κανονιστικά/νομικά θέματα  Διαδικτυακός τόπος για τα Προγράμματα: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, εκδηλώσεις, νέα, βασικά έγγραφα  e-newsletter και ενημερωτικά έντυπα και οδηγοί  Δελτία τύπου και ανακοινώσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο  Λειτουργία γραφείου υποστήριξης  Στατιστική ανάλυση της Εθνικής συμμετοχής

9 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και το eContentplus Δείκτες αποτίμησης: Ιαν. 2004 – Ιούνιος 2006  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 8.450 αιτήματα  Λίστες επικοινωνίας για θέματα του Ε&Τ: 5.300 χρήστες  Διοργάνωση εκδηλώσεων: 45 εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες  EKT/NCP’s διαδικτυακός κόμβος (http://www.ekt.gr/ncpfp6, http://www.ekt.gr/fp7 ): >1050 σελίδες  e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.500 αποδέκτες  Περιοδικό «Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία» 4.500 αποδέκτες  920 αναζητήσεις συνεργασιών με > 56 έργα στη φάση υλοποίησης  Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6ο ΠΠ: > από 4.000 χρήστες στο διαδίκτυο διαδίκτυο  Στατιστικά στοιχέια της εθνικής συμμετοχής

10 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και το eContentplus Υποστηρικτικές Δράσεις  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών:  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών: Συνεργασία με δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο IRC, Ideal-ist, SMEs go Lifesciences, FISh  Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης)  Έλεγχος προτάσεων (prescreening)  Υποστήριξη και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους φoρείς για: οικονομικά θέματα, μοντέλα κόστους συμμετοχής, επιλέξιμες δαπάνες και οδηγίες για τη σύνταξη των περιοδικών ή/και ετησίων εκθέσεων των έργων  Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ  Παρακολούθηση και καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και εξαγωγή συμπερασμάτων για περαιτέρω δράσεις

11 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και το eContentplus Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων Χρήσιμες επισημάνσεις  Μελετείστε τα βασικά έγγραφα  Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader για τη διαχείριση του έργου  Το WP που αφορά τη διαχείριση του έργου (Management) είναι WP1  Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι.  Δεν υπάρχουν αυτονόητα  Χρησιμοποιείστε όλα τα «μέσα-υπηρεσίες» που προσφέρονται από την ΕΕ ή/και το Εθνικό Σημείο Επαφής (πχ. Αναζήτηση εταίρων, διακίνηση του «προφίλ» του φορέα, pre-proposal check)  Πρέπει να σέβεστε το μέγιστο αριθμό λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ  Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια  Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη.  Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί εγκαίρως στην ΕΕ  Επικοινωνείστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) πριν είναι πολύ αργά!!!

12 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και το eContentplus Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων Συχνά λάθη  Η κοινοπραξία δεν περιέχει πάροχο περιεχομένου  Δεν εμπλέκονται χρήστες στην διαδικασία  Δεν υπάρχει επαρκής ανάπτυξη των θεμάτων “IPR” (Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας)  Ο αντίκτυπος του έργου δεν έχει ευρύτερο ενδιαφέρον σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ή απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό Ευρωπαίων χρηστών ή χωρών  Δεν είναι πειστική η πρόταση ως προς τα θέματα «βιωσιμότητας»  Η ανάλυση των αιτημάτων (των χρηστών και των αναγκών τους) δεν βασίζεται σε αποδείξεις/δεν είναι προφανής

13 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ Εθνικού Σημείου Επαφής

14 Δικτυακός τόπος «Έρευνα και Καινοτομία»

15 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής eContentplus Χρήσιμες Διευθύνσεις  http://www.cordis.lu/econtent  http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm  http://www.ekt.gr  http://www.ekt.gr/ncpfp6  http://www.cordis.lu/greece/ Έντυπα, Αναζήτηση Συνεργασιών, Pre-proposal form  http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/calls/proposals/i ndex_en.htm FAQ http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/calls/faq/index_ en.htm Έντυπα/οδηγίες για υποβολή υποψηφιότητας για αξιολόγηση http://europa.eu.int/information_society/activities/econtentplus/calls/expe rts_2005/index_en.htm

16 Πρόγραμμα eContent plus Εθνικοί εκπρόσωποι  Ε. Μπούμπουκας, ΕΚΤ/ΕΙΕ Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα e-mail: director@ekt.gr  Καθ. Σ. Δημητριάδης Τμήμα Πληροφορικής e-mail:sdimitri@csd.auth.gr

17 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής eContent plus Επικοινωνία Μ. Κουτροκόη Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα Τηλ: 210 7273 917, Fax: 210 7246824 http://www.ekt.gr e-mail: ncp@ekt.gr

18 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής eContent plus ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) eContentplus Μ. Κουτροκόη Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google