Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου Συνάντηση 7η

2 Σκοποί UNESCO Ο διαπολιτισμικός διάλογος για ένα πολιτισμό ειρήνης:
(α) Προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης μέσω της εκπαίδευσης (β) Ελεύθερη παροχή πληροφοριών και γνώσης (γ) Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (δ) Κατανόηση, «ανοχή» και αλληλεγγύη (ε) Δικαίωμα στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (sustainable economic and social development) (στ) Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (Democratic participation)

3 «Εκπαίδευση για όλους»
Έκθεση Προόδου  ετήσια αξιολόγηση της προόδου ως προς τους στόχους της EFA ( ) Στόχοι EFA: Ποιότητα στην εκπαίδευση Διεύρυνση και εφαρμογή προγραμμάτων προσχολικής αγωγής Επίτευξη δημόσιας και καθολικής δημοτικής εκπαίδευσης Διεύρυνση εκπαιδευτικών ευκαιριών για νέους και ενήλικες Αύξηση του αλφαβητισμού ενηλίκων σε ποσοστό 50% Εφαρμογή πολιτικών ισότητας των δύο φύλων στην εκπαίδευση

4 Η έκθεση υπογραμμίζει το ρόλο της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με την εκπαίδευση νηπίων, μαθητών και ενηλίκων, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Συμπεράσματα: Κακή ποιότητα της εκπαίδευσης σε ορισμένες περιοχές. Μεγάλες γεωγραφικές και κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, οι οποίες παρεμποδίζουν την πρόοδο. Οι πολιτικές για την αντιστάθμιση αυτών των ανισοτήτων, εκτός από μεταρρυθμίσεις από τα φτωχά κράτη για κατασκευή υποδομών και εξασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης, πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά από όλες τις χώρες.

5 Προσχολική Εκπαίδευση
Ο υποσισιτισμός, η έλλειψη υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος και οι παιδικές ασθένειες αποτελούν τροχοπέδη για την εκπαίδευση νηπίων σε κάποιες χώρες (Αύξηση του δείκτη θνησιμότητας) Παρακολούθηση προγραμμάτων προσχολικής αγωγής: 79% στις αναπτυγμένες χώρες 36% στις αναπτυσσόμενες χώρες 14% στην υποσαχάρια Αφρική Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για εξασφάλιση σωστής διατροφής και υγιούς περιβάλλοντος.

6 Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Ευημερία
Ανάπτυξη= Η πρόοδος από την αβεβαιότητα στην ευημερία. Διάπλαση Λειτουργικών Ταυτοτήτων Συμμετοχή στην Κοινωνία Καλλιέργεια και Ανάπτυξη Υλικά Αγαθά και Ασφάλεια

7 Δημοτική Εκπαίδευση Σε διεθνή κλίμακα , 76 εκατομμύρια περισσότερα παιδιά φαίνεται να συνέχισαν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκπαιδευτική Πολιτική: Κατάργηση διδάκτρων, δόμηση σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων και πρόσληψη περισσότερων δασκάλων (Τανζανία και Αιθιοπία) Εμπόδιο η έλλειψη συγκεκριμένης και άρτιας εκπαιδευτικής πολιτικής σε άλλες χώρες (π.χ. Νιγηρία και Πακιστάν)

8 Διά Βίου Μάθηση Παροχή ευκαιριών μάθησης για νέους και ενήλικες.
Η Διά Βίου Μάθηση δε βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των εκπαιδευτικών πολιτικών στις περισσότερες χώρες. Χρειάζεται περισσότερη δέσμευση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας για σχεδιασμό άρτιας πολιτικής και προγραμμάτων, περεταίρω χρηματοδότηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων, αλλά και της εξέλιξής τους.

9 Αναλφαβητισμός και Ενήλικες
Παγκόσμια ποσοστά αναλφαβητισμού: 776 εκατομμύρια ενήλικες είναι αναλφάβητοι τα 2/3 του πληθυσμού αυτού είναι γυναίκες Στην Αφρική και Ασία ο αναλφαβητισμός αγγίζει το 55%.

10 «Ισότητα των Δύο Φύλων»
Επιτυχία μόνο των 59 κρατών από τά 176 κράτη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Παράγοντες που διαιωνίζουν την ανισότητα: σχολικά προγράμματα και εγχειρίδια, στάση των εκπ/κών, Α.Π. Στόχοι: Αλλαγή αντιλήψεων ως προς τους ρόλους των δύο φύλων, αναθεώρηση της παραδοσιακής εικόνας του άνδρα και δημιουργία θετικών αντιλήψεων μεταξύ των νέων. Αλλαγή στον τρόπο που οι άνδρες και τα αγόρια σκέφτονται και ενεργούν. Αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των φύλων. Κίνητρα στους άνδρες και στις γυναίκες για ανάληψη νέων ρόλων.

11 Ποιότητα Παρεχόμενης Εκπ/σης
Χάσμα της παρεχόμενης εκπ/σης μεταξύ ‘τριτοκοσμικών’ και ανεπτυγμένων χωρών. Παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης: Πολυπληθείς τάξεις Έλλειψη σχολικών εγχειριδίων Έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτικών Έλλειψη βασικών υποδομών και ηλεκτρισμού.

12 Εισηγήσεις σε Επίπεδο Εκπ/κής Πολιτικής
Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, υιοθέτηση καινοτόμων αλλαγών και καλύτερη αξιολόγηση εκπαιδευτικών χρηματοδοτήσεων. Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός να έχει ως προτεραιότητα την εξασφάλιση υγείας, διατροφής και ασφάλειας των παιδιών. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται συγκεκριμένα κοινωνικά προγράμματα ευημερίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η νηπιακή εκπαίδευση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Η ποιότητα παρεχόμενης εκπ/σης μπορεί να βελτιωθεί με περισσότερα και πιο επιμελημένα εγχειρίδια και με την κατασκευή υποδομών για εκπαιδευτήρια (Αύξηση προϋπολογισμού)

13 Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων της UNESCO
Στην Κύπρο, το Δίκτυο εγκαινιάστηκε το Δράση Δικτύου:  Σεμινάρια, έκδοση βιβλίων, εκδηλώσεις Συμπόσιο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου

14 Χάρτης των Απειλούμενων Γλωσσών της UNESCO
«Ο θάνατος μίας γλώσσας σημαίνει ταυτόχρονα την εξαφάνιση μιας πολιτιστικής κληρονομιάς, που περιλαμβάνει από ιστορίες και θρύλους μέχρι παροιμίες και αστεία» (Koichiro Matsuura , Γενικός Διευθυντής UNESCO) «Άτλαντας για τις Γλώσσες του Κόσμου που Κινδυνεύουν» Περίπου από τις γλώσσες που έχουν καταγραφεί απειλούνται με εξαφάνιση. Λόγοι που οδηγούν στην εξαφάνιση: Πόλεμοι και ο αναγκαστικός εκτοπισμός λαών, αντικατάσταση της μητρικής γλώσσας από τη γλώσσα της χώρας υποδοχής για τους μετανάστες.

15 Θάνατος 200 περίπου γλωσσών στις προηγούμενες 3 γενιές.
Ο Άτλαντας των παγκοσμίων γλωσσών επισημαίνει πως η Κυπριακή-Αραβική διάλεκτος (μαρωνίτικη) διατρέχει κίνδυνο εξαφάνισης. Η διάλεκτος αριθμεί 1300 φυσικούς ομιλητές (χωριό Κορμακίτης). Η διάλεκτος έφτασε στην Κύπρο από τους Μαρωνίτες από το Λίβανο 700 χρόνια πριν, ενώ στην πορεία υπέστη σημαντικές φωνολογικές και λεξιλογικές επιδράσεις από την Ελληνική γλώσσα.

16 « Οι γλώσσες είναι εργαλεία αρχής της ανθρωπότητας για την έκφραση των ιδεών, των συγκινήσεων, της γνώσης, των μνημών. Οι γλώσσες είναι επίσης αρχικοί φορείς των πολιτιστικών εκφράσεων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ουσιαστικοί στην ταυτότητα των ατόμων και των ομάδων. Η προστασία των διακυβευμένων γλωσσών είναι έτσι ένας κρίσιμος στόχος να διατηρήσει την πολιτιστική ποικιλομορφία παγκοσμίως».

17 Ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google