Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”

3 Η ΕΛΤΕΠΕ λειτουργεί ως Εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης βάσει της Αρ. απόφασης 105135 /10 Ιουνίου 2004 ΦΕΚ Νο 905 Β / 17 Ιουνίου 2004 και Διαχειρίζεται Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ).

4 Βασικές Αρχές του ΣΕΔ Η ανάπτυξη του ΣΕΔ διέπεται από τις εξής κυρίαρχες αρχές:  Προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος  Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόβλημα που προκύπτει από την κακή διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.  Ενθάρρυνση της υπεύθυνης διαχείρισης τους από τους καταναλωτές.  Εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του συστήματος  Παροχή επαρκών και αντιπροσωπευτικών στοιχείων αναφορικά με τις ποσότητες και την προέλευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς.  Αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των ΑΛΕ.

5 Συνεργασίες - Δραστηριότητες  Έχει συμβληθεί με εταιρείες που καλύπτουν άνω του 95 % της συνολικής αγοράς λιπαντικών.  Συνεργάζεται με όλες τις αδειοδοτημένες εταιρείες αναγέννησης ΑΛΕ στην Ελλάδα.  Λειτουργεί 7 Κέντρα Συλλογής & Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ στο σύνολο των περιφερειών της Ελλάδας καλύπτοντας συνολικά τις ανάγκες Συλλογής των ΑΛΕ στην Ηπειρωτική και Νησιωτική χώρα.

6 Κέντρα Συλλογής - Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΛΕ

7 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΛΕ 60% 70% 80%

8 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΤΕΠΕ

9

10

11 Συμπεράσματα  Ύστερα από 4,5 έτη πλήρους λειτουργίας, το ΣΕΔ ΑΛΕ της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ έχει υπερκαλύψει κατά 5% τον στόχο συλλογής ΑΛΕ και κατά 32% τον στόχο αναγέννησης.  Η επιτυχημένη λειτουργία του ΣΕΔ ΑΛΕ της ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε ποσοστό αναγέννησης των ΑΛΕ, δεδομένου ότι οδηγεί το 100% των συλλεγομένων ΑΛΕ σε αναγέννηση, γεγονός που αποτελεί μοναδικό επίτευγμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Η Ελληνική αυτή πρωτοπορία αναφέρεται στον Πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος περιλαμβάνεται στην μελέτη της εταιρείας Ökopol-Institut für Ökologie und Politik Gmbh – (Hambourg, February 2008) που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GEIR).

12 Ανάλυση της διαχείρισης των ΑΛΕ στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΔ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 2939/ ΦΕΚ 179 Α / 6-8-2001 “Συσκευασίες και Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ΠΔ 82 ΦΕΚ 64 Α /2-3-1004 “Μέτρα, όροι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google