Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 6.1 Καταχωρητές Ένας καταχωρητής είναι μια ομάδα από f/f αλλά μπορεί να περιέχει και πύλες. Καταχωρητής των n ψηφίων αποτελείται από n f/f. Καταχωρητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 6.1 Καταχωρητές Ένας καταχωρητής είναι μια ομάδα από f/f αλλά μπορεί να περιέχει και πύλες. Καταχωρητής των n ψηφίων αποτελείται από n f/f. Καταχωρητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 6.1 Καταχωρητές Ένας καταχωρητής είναι μια ομάδα από f/f αλλά μπορεί να περιέχει και πύλες. Καταχωρητής των n ψηφίων αποτελείται από n f/f. Καταχωρητής 4 ψηφίων

2 2 Καταχωρητής με παράλληλη φόρτωση Η εισαγωγή νέων πληροφοριών σε έναν καταχωρητή ονομάζεται φόρτωση Εάν όλα τα ψηφία του καταχωρητή φορτώνονται ταυτόχρονα, με την έλευση ενός κοινού παλμού ρολογιού, λέμε ότι η φόρτωση γίνεται παράλληλα Η φόρτωση στον προηγούμενο καταχωρητή μπορεί να ελεγχθεί με την εισαγωγή μιας πύλης επίτρεψης AND στη διαδρομή του ρολογιού Η εισαγωγή τέτοιων πυλών προκαλεί άνισες καθυστερήσεις διάδοσης του σήματος ρολογιού και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συγχρονισμού

3 3 Καταχωρητής με παράλληλη φόρτωση Καταχωρητής με παράλληλη φόρτωση βασισμένος σε D f/f Η είσοδος φόρτωσης καθορίζει εάν στον επόμενο παλμό ο καταχωρητής θα δεχθεί καινούργιες πληροφορίες ή θα διατηρήσει τις πληροφορίες του αναλλοίωτες

4 4 6.2 Καταχωρητές Ολίσθησης Ένας καταχωρητής με δυνατότητα ολίσθησης των δυαδικών πληροφοριών προς τα δεξιά ή/και προς τα αριστερά ονομάζεται καταχωρητής ολίσθησης Η κυκλωματική διάταξη ενός καταχωρητή ολίσθησης σχηματίζεται από μια αλυσίδα από f/f σε σειρά, με την έξοδο του κάθε f/f να είναι συνδεδεμένη στην είσοδο του επόμενου f/f.

5 5 Σειριακή Μεταφορά Ένα ψηφιακό σύστημα λειτουργεί σειριακά όταν σε κάθε παλμό του ρολογιού ένα μόνο ψηφίο των δυαδικών πληροφοριών μεταφέρεται και υπόκειται σε επεξεργασία Οι πληροφορίες μεταφέρονται ένα ψηφίο κάθε φορά με ολίσθηση των καταχωρητών προέλευσης και προορισμού Η είσοδος ελέγχου κανονίζει πότε και πόσες φορές θα ολισθήσουν οι καταχωρητές

6 6 Παράδειγμα σειριακής μεταφοράς: Υποθέστε ότι πριν την ολίσθηση έχουμε Α=1011 και Β=0010 Η σειριακή μεταφορά από τον Α στον Β θα γίνει σε 4 παλμούς Σειριακή Μεταφορά Στον παράλληλο τρόπο λειτουργίας όλα τα ψηφία του καταχωρητή είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα και μπορούν να μεταφερθούν ταυτόχρονα κατά την έλευση ενός παλμού του ρολογιού Στο σειριακό τρόπο λειτουργίας οι πληροφορίες μεταφέρονται κατά ένα ψηφίο κάθε φορά μέσω της ολίσθησης των καταχωρητών Η σειριακή λειτουργία είναι πιο αργή αλλά χρησιμοποιεί λιγότερο υλικό Παλμός ρολογιού Καταχωρητής Ολίσθησης Α Καταχωρητής Ολίσθησης Β Αρχική τιμή Μετά από Τ 1 Μετά από Τ 2 Μετά από Τ 3 Μετά από Τ 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1

7 7 Σειριακή Πρόσθεση

8 8 Σειριακός αθροιστής ως ακολουθιακό κύκλωμα Παράδειγμα: Σχεδιάστε ακολουθιακό κύκλωμα με δυο εισόδους x, y και μια έξοδο S η οποία να παράγει το ψηφίο αθροίσματος και ένα f/f για να αποθηκεύει το κρατούμενο Πίνακας καταστάσεων Εξισώσεις εισόδου του f/f και εξόδου J=xy, K=x´y´=(x+y)´, S=x  y  Q Παρούσα κατάστασηΕίσοδοι Επόμενη κατάστασηΈξοδος Είσοδοι f/f Qx yQSJ K 0000111100001111 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0001011100010111 0110100101101001 0 X 1 X X 1 X 0

9 9 Σειριακός αθροιστής ως ακολουθιακό κύκλωμα

10 10 Αμφίδρομος καταχωρητής με παράλληλη φόρτωση Ο πιο γενικός καταχωρητής ολίσθησης έχει τις παρακάτω δυνατότητες –Μια είσοδο μηδενισμού –Μια είσοδο ρολογιού –Μια είσοδο ελέγχου δεξιάς ολίσθησης και μια γραμμή σειριακής εισόδου και μια σειριακής εξόδου για τη δεξιά ολίσθηση –Μια είσοδο ελέγχου αριστερής ολίσθησης και μια γραμμή σειριακής εισόδου και μια σειριακής εξόδου για την αριστερή ολίσθηση –Μια είσοδο ελέγχου παράλληλης φόρτωσης και n παράλληλες γραμμές εισόδου –n παράλληλες γραμμές εξόδου –Κατάλληλη είσοδο ελέγχου ώστε να μένει το περιεχόμενο του καταχωρητή αναλλοίωτο ακόμα και όταν έρχεται παλμός

11 11 Αμφίδρομος καταχωρητής με παράλληλη φόρτωση Οι είσοδοι S 0, S 1 ελέγχουν τη λειτουργία του καταχωρητή Έλεγχος λειτουργίας Λειτουργία S 1 S 0 0 0 1 1 0 1 Καμιά αλλαγή Δεξιά ολίσθηση Αριστερή ολίσθηση Παράλληλη φόρτωση

12 12 6.3 Μετρητές Ριπής Ένας μετρητής είναι στην ουσία ένας καταχωρητής ο οποίος περνά από μια προκαθορισμένη ακολουθία καταστάσεων Ένας μετρητής ο οποίος ακολουθεί τη φυσική αρίθμηση ονομάζεται δυαδικός μετρητής Ένας δυαδικός μετρητής n ψηφίων αποτελείται από n f/f και μετρά από 0 έως 2 n -1. Διακρίνουμε δυο κατηγορίες μετρητών –Μετρητές ριπής –Σύγχρονους μετρητές Σε ένα μετρητή ριπής η μετάβαση της εξόδου ενός f/f χρησιμοποιείται ως πηγή για την πυροδότηση άλλων f/f Σε ένα σύγχρονο μετρητή οι είσοδοι C των f/f δέχονται το κοινό ρολόι

13 13 Μετρητές Ριπής Ένας δυαδικός μετρητής ριπής αποτελείται από μια σύνδεση σε σειρά f/f συμπληρωματικού τύπου (T ή JK) έτσι ώστε η έξοδος κάθε f/f να συνδέεται στη είσοδο C της επόμενης σημαντικότητας f/f Το f/f στη λιγότερο σημαντική θέση δέχεται τους εισερχόμενους παλμούς μέτρησης Μπορεί να σχεδιαστεί και με D f/f

14 14 Ακολουθία μετρήσεων ενός δυαδικού μετρητή ριπής Μετρητές Ριπής Ένας δυαδικός μετρητής με αντίστροφη σειρά μέτρησης λέγεται δυαδικός μετρητής προς τα κάτω Το προηγούμενο κύκλωμα λειτουργεί ως μετρητής προς τα κάτω αν χρησιμοποιήσουμε f/f θετικής ακμής ρολογιού ή διαφορετικά αν η είσοδος C κάθε f/f συνδεθεί με τη συμπληρωματική έξοδο του προηγούμενου f/f. A4A3A2A1Συνθήκες αντιστροφής κατάστασης f/f 000000001000000001 000011110000011110 001100110001100110 010101010010101010 Αντιστροφή Α1 Αντιστ. Α1, Α1 πάει από 1 σε 0 άρα αντιστ. Α2 Αντιστ. Α1 Αντιστ. Α1, Α1 από 1 σε 0 άρα αντιστ. Α2, Α2 από 1 σε 0 άρα αντιστ. Α3 Αντιστ. Α1 Αντιστ. Α1, Α1 από 1 σε 0 άρα αντιστ. Α2 Αντιστ. Α1 Αντιστ. Α1, Α1 από 1 σε 0 άρα αντιστ. Α2, Α2 από 1 σε 0 άρα αντιστ. Α3 Α3 από 1 σε 0 άρα αντιστ. Α4 κοκ

15 15 Μετρητές Ριπής BCD Ένας δεκαδικός μετρητής παράγει σε δυαδική μορφή την ακολουθία των πρώτων δέκα φυσικών αριθμών (0 - 9) και στη συνέχεια επιστρέφει στο 0 και επαναλαμβάνει την ίδια μέτρηση Διάγραμμα καταστάσεων ενός δεκαδικού μετρητή σε BCD κωδικοποίηση

16 16 Μετρητές Ριπής BCD Λογικό διάγραμμα μετρητή ριπής BCD Ο μετρητής ριπής είναι ένα ασύγχρονο ακολουθιακό κύκλωμα

17 17 Μετρητές Ριπής BCD πολλών ψηφίων

18 18 6.4 Σύγχρονοι Μετρητές Ο σχεδιασμός σύγχρονων δυαδικών μετρητών είναι απλός και βασίζεται στους επόμενους κανόνες 1.Το λιγότερο σημαντικό f/f αντιστρέφεται με τον κάθε παλμό 2.Κάθε άλλο f/f θα αντιστρέφεται με τον παλμό ρολογιού εάν και μόνο εάν όλα τα ψηφία των λιγότερο σημαντικών θέσεων είναι 1 Ο μετρητής μετρά τους παλμούς ρολογιού όταν το σήμα επίτρεψης είναι 1

19 19 Δυαδικός Μετρητής Πάνω Κάτω Ένας δυαδικός μετρητής προς-τα- κάτω μπορεί να κατασκευαστεί όπως ο προηγούμενος με μόνη διαφορά ότι οι είσοδοι των πυλών AND θα πρέπει να έρχονται από τις εξόδους Q´. Οι δυο λειτουργίες μπορούν να συνδυαστούν σε ένα κύκλωμα Για Up=1 μετρά προς τα πάνω Για Down=1 και Up=0 μετρά προς τα κάτω Για Up=Down=0 δεν αλλάζει κατάσταση

20 20 Μετρητής BCD Για το σχεδιασμό ενός σύγχρονου μετρητή BCD ακολουθούμε τη γενική διαδικασία σχεδιασμού ακολουθιακού κυκλώματος Πίνακας καταστάσεων μετρητή BCD Οι απλοποιημένες εξισώσεις εισόδων των f/f είναι: TQ 1 =1, TQ 2 =Q´ 8 Q 1, TQ 4 =Q 2 Q 1, TQ 8 =Q 8 Q 1 +Q 4 Q 2 Q 1, y=Q 8 Q 1 Η έξοδος y μπορεί να προκαλέσει την αύξηση του αμέσως πιο σημαντικού δεκαδικού ψηφίου Παρούσα κατάσταση Επόμενη κατάστασηΈξοδοςΕίσοδοι f/f Q8Q8 Q4Q4 Q2Q2 Q1Q1 Q8Q8 Q4Q4 Q2Q2 Q1Q1 yTQ 8 TQ 4 TQ 2 TQ 1 00000000110000000011 00001111000000111100 00110011000011001100 01010101010101010101 00000001100000000110 00011110000001111000 01100110000110011000 10101010101010101010 00000000010000000001 00000001010000000101 00010001000001000100 01010101000101010100 11111111111111111111

21 21 Δυαδικός μετρητής με παράλληλη φόρτωση Η πύλη AND που αντιστοιχεί σε κάθε f/f έχει ως εισόδους απ’ ευθείας τις εξόδους των προηγούμενων f/f. Με αυτό επιτυγχάνεται αύξηση της ταχύτητας του μετρητή Πίνακας λειτουργίας μετρητή ΜηδένισηCLKΦόρτωσηΜέτρησηΛειτουργία 01110111 ΧΧ Χ100Χ100 ΧΧ10ΧΧ10 Μηδενισμός Φόρτωση Μέτρηση Αναλλοίωτος

22 22 Δυαδικός μετρητής με παράλληλη φόρτωση Ένας μετρητής με παράλληλη φόρτωση και μηδενισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγουμε ακολουθία μέτρησης που αρχίζει από τυχόντα αριθμό και τελειώνει σε τυχόντα αριθμό Δυο τρόποι για παραγωγή μετρητή BCD

23 23 6.5 Άλλοι Μετρητές Οι μετρητές μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να παράγουν οποιαδήποτε επιθυμητή ακολουθία καταστάσεων Ένας μετρητής διαίρεσης με το N (γνωστός επίσης ως μετρητής modulo- N) είναι ένας μετρητής, ο οποίος περνάει από μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία Ν καταστάσεων Οι μετρητές συχνά χρησιμοποιούνται για να παράγουν σήματα χρονισμού, με σκοπό τον έλεγχο της ακολουθίας των λειτουργιών σε ένα ψηφιακό σύστημα Οι μετρητές μπορούν επίσης να κατασκευαστούν με χρήση καταχωρητών ολίσθησης

24 24 Μετρητής με αχρησιμοποίητες καταστάσεις Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα ακολουθιακό κύκλωμα δε χρησιμοποιεί το μέγιστο αριθμό δυνατών καταστάσεων Οι αχρησιμοποίητες καταστάσεις χρησιμοποιούνται ως αδιάφοροι όροι στη διαδικασία απλοποίησης των συναρτήσεων εισόδου των f/f Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται διερεύνηση των μεταβάσεων που ξεκινούν από τις αχρησιμοποίητες καταστάσεις Παράδειγμα: Σχεδιάστε τον μετρητή που αντιστοιχεί στον παρακάτω πίνακα Οι απλοποιημένες εξισώσεις είναι J A =B, K A =B, J B =C, K B =1, J C =B, K C =1 Παρούσα κατάσταση Επόμενη κατάσταση Είσοδοι f/f A B C JA KA JB KB JC KC 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 X 0 X 1 X 0 X 1 X X 1 1 X X 1 0 X X 0 0 X 1 X X 0 1 X X 1 X 1 X 1 0 X

25 25 Μετρητής με αχρησιμοποίητες καταστάσεις Αυτοδιορθούμενος μετρητής

26 26 Μετρητής Δακτυλίου Ένας μετρητής δακτυλίου (ring counter) είναι ένας κυκλικός καταχωρητής ολίσθησης στον οποίο μόνο ένα f/f έχει τιμή 1 ανά πάσα στιγμή, ενώ όλα τα άλλα έχουν τιμή 0 Το μοναδικό αυτό 1 ολισθαίνει από ένα f/f στο άλλο παράγοντας συγκεκριμένες ακολουθίες σημάτων (σήματα χρονισμού) Η ίδια ακολουθία σημάτων μπορεί να παραχθεί από έναν μετρητή με αποκωδικοποιητή Για n καταστάσεις χρειάζονται n f/f

27 27 Μετρητής Johnson Ο αριθμός των καταστάσεων ενός μετρητή δακτυλίου μπορεί να διπλασιαστεί εάν ο καταχωρητής συνδεθεί ως μετρητής δακτυλίου με αντιστροφή ουράς, δηλ. η συμπληρωματική έξοδος του τελευταίου f/f να συνδεθεί στην είσοδο του πρώτου f/f Ο μετρητής Johnson με n f/f περνά από 2n καταστάσεις Ο μετρητής Johnson ολοκληρώνεται όταν συνδεθούν και οι 8 πύλες στον παραπάνω καταχωρητή Αυτές παράγουν τα 8 σήματα χρονισμού


Κατέβασμα ppt "1 6.1 Καταχωρητές Ένας καταχωρητής είναι μια ομάδα από f/f αλλά μπορεί να περιέχει και πύλες. Καταχωρητής των n ψηφίων αποτελείται από n f/f. Καταχωρητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google