Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΡΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 5. ΒΡΟΧΟΙΒΡΟΧΟΙ Ο Βρόχος (loop) αποτελείται από προτάσεις επανάληψης. Οι προτάσεις επανάληψης είναι οι προτάσεις που επαναλαμβάνουν ένα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΡΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 5. ΒΡΟΧΟΙΒΡΟΧΟΙ Ο Βρόχος (loop) αποτελείται από προτάσεις επανάληψης. Οι προτάσεις επανάληψης είναι οι προτάσεις που επαναλαμβάνουν ένα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΡΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 5

2 ΒΡΟΧΟΙΒΡΟΧΟΙ Ο Βρόχος (loop) αποτελείται από προτάσεις επανάληψης. Οι προτάσεις επανάληψης είναι οι προτάσεις που επαναλαμβάνουν ένα σύνολο εντολών, είτε για έναν επιθυμητό αριθμό ή έως ότου πληρωθεί μία συνθήκη τερματισμού. Όταν δεν υπάρχει συνθήκη τερματισμού ή συγκεκριμένος αριθμός επαναλήψεων τότε ο βρόχος λέγεται ατέρμων βρόχος (εκτελείται συνέχεια και οδηγεί σε σφάλμα). Ο Βρόχος (loop) αποτελείται από προτάσεις επανάληψης. Οι προτάσεις επανάληψης είναι οι προτάσεις που επαναλαμβάνουν ένα σύνολο εντολών, είτε για έναν επιθυμητό αριθμό ή έως ότου πληρωθεί μία συνθήκη τερματισμού. Όταν δεν υπάρχει συνθήκη τερματισμού ή συγκεκριμένος αριθμός επαναλήψεων τότε ο βρόχος λέγεται ατέρμων βρόχος (εκτελείται συνέχεια και οδηγεί σε σφάλμα).

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Βρόχος οδηγούμενος από μετρητή είναι ο βρόχος που τελειώνει μετά το τέλος ενός ορισμένου αριθμού επαναλήψεων. Βρόχος οδηγούμενος από γεγονός είναι ο βρόχος που τελειώνει με την πλήρωση ενός κριτηρίου τερματισμού Βρόχος οδηγούμενος από μετρητή είναι ο βρόχος που τελειώνει μετά το τέλος ενός ορισμένου αριθμού επαναλήψεων. Βρόχος οδηγούμενος από γεγονός είναι ο βρόχος που τελειώνει με την πλήρωση ενός κριτηρίου τερματισμού

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 2 βρόχοι με συνθήκη εισόδου όπου ο έλεγχος του κριτηρίου τερματισμού γίνεται στην αρχή του βρόχου, βρόχοι με συνθήκη εξόδου όπου ο έλεγχος του κριτηρίου τερματισμού γίνεται στο τέλος του βρόχου, βρόχοι με συνθήκη εισόδου όπου ο έλεγχος του κριτηρίου τερματισμού γίνεται στην αρχή του βρόχου, βρόχοι με συνθήκη εξόδου όπου ο έλεγχος του κριτηρίου τερματισμού γίνεται στο τέλος του βρόχου,

5 while-do / do -while Ο βρόχος while-do είναι βρόχος με συνθήκη εισόδου, που οδηγείται τόσο από μετρητή όσο και από γεγονός. Ο βρόχος do-while είναι βρόχος με συνθήκη εξόδου, που οδηγείται και αυτός τόσο από μετρητή όσο και από γεγονός. Ο βρόχος while-do είναι βρόχος με συνθήκη εισόδου, που οδηγείται τόσο από μετρητή όσο και από γεγονός. Ο βρόχος do-while είναι βρόχος με συνθήκη εξόδου, που οδηγείται και αυτός τόσο από μετρητή όσο και από γεγονός.

6 ΒΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΑΣ C ΜΕ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

7 ΒΡΟΧΟΣ while while είναι βρόχος με συνθήκη εισόδου, οδηγούμενος από γεγονός. Εκτελείται όσο η συνθήκη παραμένει αληθής. Όταν η συνθήκη γίνει ψευδής, ο έλεγχος του προγράμματος παρακάμπτει το περιεχόμενο του βρόχου και προχωρά στην επόμενη εντολή. Έχει εφαρμογή εκεί που δεν είναι γνωστός από την αρχή ο αριθμός των επαναλήψεων.

8 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ while Συντάσσεται ως εξής: while (συνθήκη) { προτάσεις, μέσα στις οποίες θα αλλάζει η συνθήκη; } Συντάσσεται ως εξής: while (συνθήκη) { προτάσεις, μέσα στις οποίες θα αλλάζει η συνθήκη; }

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ while Ο βρόχος while λειτουργεί ως ακολούθως: Έλεγξε τη συνθήκη Εάν η συνθήκη είναι αληθής τότε Εκτέλεσε τις προτάσεις Γύρισε στον έλεγχο της συνθήκης Αλλιώς σταμάτησε Ο βρόχος while λειτουργεί ως ακολούθως: Έλεγξε τη συνθήκη Εάν η συνθήκη είναι αληθής τότε Εκτέλεσε τις προτάσεις Γύρισε στον έλεγχο της συνθήκης Αλλιώς σταμάτησε

10 ΒΡΟΧΟΣ for ΒΡΟΧΟΣ for for είναι βρόχος με συνθήκη εισόδου, οδηγούμενος από μετρητή που λειτουργεί ως ακολούθως: Αρχικοποίησε το μετρητή Έλεγξε τη συνθήκη Εάν η συνθήκη είναι αληθής τότε Εκτέλεσε τις προτάσεις Ενημέρωσε το μετρητή Γύρισε στον έλεγχο της συνθήκης Αλλιώς (συνθήκη ψευδής) ενημέρωσε το μετρητή και σταμάτησε for είναι βρόχος με συνθήκη εισόδου, οδηγούμενος από μετρητή που λειτουργεί ως ακολούθως: Αρχικοποίησε το μετρητή Έλεγξε τη συνθήκη Εάν η συνθήκη είναι αληθής τότε Εκτέλεσε τις προτάσεις Ενημέρωσε το μετρητή Γύρισε στον έλεγχο της συνθήκης Αλλιώς (συνθήκη ψευδής) ενημέρωσε το μετρητή και σταμάτησε

11 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ for Συντάσσεται ως εξής: for (αρχική τιμή μετρητή; συνθήκη; βήμα μετρητή) { προτάσεις; } Συντάσσεται ως εξής: for (αρχική τιμή μετρητή; συνθήκη; βήμα μετρητή) { προτάσεις; }


Κατέβασμα ppt "ΒΡΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 5. ΒΡΟΧΟΙΒΡΟΧΟΙ Ο Βρόχος (loop) αποτελείται από προτάσεις επανάληψης. Οι προτάσεις επανάληψης είναι οι προτάσεις που επαναλαμβάνουν ένα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google