Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιτροπή Τεκμηρίωσης Μάρκος Γερασόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιτροπή Τεκμηρίωσης Μάρκος Γερασόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιτροπή Τεκμηρίωσης Μάρκος Γερασόπουλος

2 Επιτροπή Τεκμηρίωσης Συντονίστρια: Aγγελική Αγγέλη, SANOFI

3 Συνταγογράφηση με Βάση τη Δραστική και Υποκατάσταση
Μέτρηση της ικανοποίησης και της συμμόρφωσης του Έλληνα ασθενή στο επώνυμο φάρμακο – EPSI project 1500 ασθενών Φορέας: Τμήμα Ερευνών EPSI Rating Μέτρηση της ικανοποίησης και εμπιστοσύνης του Έλληνα γιατρού στο επώνυμο φάρμακο – EPSI project 1050 ιατρών Διερεύνηση μέσω βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με την εμπιστοσύνη στο επώνυμο φάρμακο (Brand Loyalty) Φορέας: London School of Economics – Καθ. Π. Καναβός

4 Άμεση πρόσβαση Ασθενών στα Νέα Φάρμακα
Μελέτη ανάλυσης της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια Φορέας: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) - Καθ. Κυριόπουλος Μελέτη των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία από την καθυστέρηση του πρόσβασης σε καινούργια φάρμακα Φορέας: Καθ. Υφαντόπουλος -Πανεπιστήμιο Αθηνών Καθ. Μανιαδάκης - ΕΣΔΥ σε συνεργασία με τον Καθ. Φούτζηλα – ΗECOG

5 Τιμές Φαρμάκων Διαχρονική ανάλυση της μεταβολής των τιμών φαρμάκων την περίοδο 1997 – 2008 Φορέας: ΙΟΒΕ – Παρατηρητήριο Οικονομικών της Υγείας

6 Μείωση δαπανών για την Υγεία - Μνημόνιο
Μελέτη για τις Δαπάνες & Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ Φορέας: ΙΟΒΕ - Καθ. Στουρνάρας ΕΣΔΥ - Καθ. Κυριόπουλος, Καθ. Μανιαδάκης Μελέτη της οικονομικής λειτουργίας του Συστήματος Υγείας για τον εντοπισμό των προβλημάτων και την εξάλειψη της απώλειας δημόσιων πόρων Φορέας: Ινστιτούτο Κοινωνική και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) Μελέτη της Οικονομικής Επίπτωσης των Μέτρων του 2010 για Περιστολή της Δημόσιας Δαπάνης Υγείας

7 Επιτροπή Τεκμηρίωσης 2011 Εξέλιξη της τεκμηρίωσης των θέσεων του ΣΦΕΕ σε σχέση με τη: Νέα οικονομική πραγματικότητα Συστάσεις Μνημονίου για την Φαρμακευτική Πολιτική και Δαπάνη Συνεχής καταγραφή και παρακολούθηση δαπανών υγείας και φαρμάκου Υπολογισμός χρεών νοσοκομείων σε τρίμηνη βάση Δύο νέες ολοκληρωμένες μελέτες

8 1) Μελέτη της Οικονομικής Επίπτωσης των Μέτρων του 2010 για Περιστολή της Δημόσιας Δαπάνης Υγείας
Φορέας: Ινστιτούτο Κοινωνική και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) Αποτελέσματα: Η λήψη μέτρων το 2010 είχε σημαντική επίπτωση στους κοινωνικούς προϋπολογισμούς Δημόσια Νοσοκομεία και Ασφαλιστικά Ταμεία Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για έλεγχο των δαπανών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, κυρίως σε ό,τι αφορά τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων Ο μελλοντικός σχεδιασμός θα πρέπει να συνυπολογίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης (απώλεια θέσεων εργασίας, μείωση μισθών, εισφοροδιαφυγή κ.ά.) στα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών Η λήψη μέτρων θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες φροντίδων υγείας με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων και με την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών Άμεση ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών των ασφαλιστικών ταμείων (τόσο για τις παροχές σε είδος όσο και για τις παροχές σε χρήμα), καθώς, με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να ελεγχθούν σωστά οι δαπάνες και να επιτευχθούν οι στόχοι τους.

9 2) Μελέτη για τις Δαπάνες & Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ
Φορέας: ΙΟΒΕ - Καθ. Στουρνάρας ΕΣΔΥ - Καθ. Κυριόπουλος, Καθ. Μανιαδάκης Στόχος: Περιγραφή / Οικονομική αποτίμηση / Αξιολόγηση των δράσεων και πολιτικών υγείας που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το 2010 έως σήμερα, στα πλαίσια του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής Παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων και μέτρων για την βελτίωση και ανάπτυξη του κλάδου της υγείας Η μελέτη επικεντρώνεται και αναλύει εκτός από το φάρμακο, τα μέτρα για το σύνολο του Τομέα της Υγείας

10 Μελέτη για τις Δαπάνες & Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ: Προτάσεις Oι προτάσεις εστιάζουν στους τομείς: της προαγωγής της δημόσιας υγείας και πρόληψης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) της οργάνωσης και χρηματοδότησης του νοσοκομειακού τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής 10

11 Μελέτη για τις Δαπάνες & Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνημονίου – ΙΟΒΕ / ΕΣΔΥ: Συμπεράσματα Η έμφαση στην επίτευξη των στόχων της φαρμακευτικής δαπάνης σχετίζεται με την εμφάνιση στρεβλώσεων: Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 50% μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις με την: υποκατάσταση φαρμακευτικής περίθαλψης με παρεμβατική νοσοκομειακή φροντίδα μετακίνηση μεγάλου χρηματοδοτικού βάρους στα νοικοκυριά Μείωση των δαπανών θα έχει επίδραση στην ποσότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ένταση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων, βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας Η υιοθέτηση διαρθρωτικών και εκσυγχρονιστικών μέτρων και πολιτικών είναι απαραίτητη, καθώς τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί έχουν, κατά κύριο λόγο, βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση σε μειώσεις μισθών και τιμών, καθώς και σε χρηματικές επιστροφές (rebate). 11

12 Επόμενοι Στόχοι Επιτροπής Τεκμηρίωσης
Στενή συνεργασία και εξέλιξη ερευνητικών φορέων ΙΟΒΕ: Αξιόπιστη και συνεχής καταγραφή δαπανών υγείας και φαρμάκου – εδραίωση στοιχείων που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση ΕΣΔΥ: Ανάδειξη και αξιοποίηση δυνατοτήτων εξοικονόμησης πόρων στον τομέα της υγείας πέραν του κλάδου φαρμάκου Επικαιροποίηση Μελέτης για τις Δαπάνες & Πολιτικές Υγείας παράλληλα με την εισαγωγή του κλειστού προϋπολογισμού στη φαρμακευτική δαπάνη και των νέων μέτρων – καινοτόμες προτάσεις για την επίτευξη του στόχου των €2.88δις

13 Προβολή και Αξιοποίηση Μελετών
Δημιουργία Πλήρους Φακέλου Μελετών για το αρχείο του ΣΦΕΕ Ανάρτηση Executive Summary Μελετών στο vortal του ΣΦΕΕ Σύσταση υπο-Ομάδων Προβολής Μελετών από την Επιτροπή Τεκμηρίωσης και την Επιτροπή Επικοινωνίας - Συνεργασία με την Επιτροπή Επικοινωνίας

14 Πλάνο Επιτροπής Τεκμηρίωσης 2012
Νέες Μελέτες Μελέτη ΙΟΒΕ-ΙΚΠΙ: «Για Ένα Νέο Σύστημα Τιμολόγησης των Φαρμάκων» Μελέτη ΙΚΠΙ: «Οικονομική Επίπτωση των Μέτρων της Πολιτείας το 2011 για το Περιορισμό της Σπατάλης και τη Μείωση των Δημόσιων Δαπανών Υγείας» Εκδόσεις ΣΦΕΕ Facts and Figures για την Ελληνική αγορά φαρμάκου Υπολογισμός χρεών νοσοκομείων σε τρίμηνη βάση – Report ΣΦΕΕ για τα χρέη των νοσοκομείων 14 14

15 Επόμενοι Στόχοι Επιτροπής Τεκμηρίωσης
Οι σημερινές προκλήσεις είναι έντονες Οι νέες θεραπείες για σοβαρές ασθένειες αναμένεται να φθάνουν στη χώρα μας με καθυστέρηση ετών Δεν υπάρχει εγκατεστημένο ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της συνταγογράφησης Είναι αναγκαίο να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο καταμέτρησης και απολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης Η Επιτροπή Τεκμηρίωσης θα πρέπει να συνδράμει με μελέτες που θα στηρίζουν μια συνολική πρόταση για τον φαρμακευτικό κλάδο και θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες δομικές μεταρρυθμίσεις


Κατέβασμα ppt "Επιτροπή Τεκμηρίωσης Μάρκος Γερασόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google