Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero

3 A ORISTO A CTIVO I NDICATIVO Forma VerbalTraducción 1s ἔ λυ σα solté 2s ἔ λυ σας soltaste 3s ἔ λυ σε(ν) soltó 1p ἐ λύ σαμεν soltamos 2p ἐ λύ σατε (uds.) soltaron 3p ἔ λυ σαν soltaron

4 Tema en consonante + σ Consonante final del tema cambia a Labiales πβφψ Palatales κγχξ Linguales τδζθσ

5 τδζθτδζθ σ += σ

6 λμνρλμνρ σ += λμνρλμνρ

7 Jn. 4:41 κα ὶ πολλ ῷ πλείους ἐ πίστευσαν δι ὰ τ ὸ ν λόγον α ὐ το ῦ,

8 AAI3P

9 Jn. 4:41 κα ὶ πολλ ῷ πλείους ἐ πίστευσαν δι ὰ τ ὸ ν λόγον α ὐ το ῦ, AAI3P “y muchos más creyeron por causa de la palabra de él”

10 Mat. 27:42 Ἄ λλους ἔ σωσεν, ἑ αυτ ὸ ν ο ὐ δύναται σ ῶ σαι· βασιλε ὺ ς Ἰ σραήλ ἐ στιν, καταβάτω ν ῦ ν ἀ π ὸ το ῦ σταυρο ῦ κα ὶ πιστεύσομεν ἐ π ʼ α ὐ τόν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ σωσεν δύναται σ ῶ σαι καταβάτω πιστεύσομε ν

11 Mat. 27:42 Ἄ λλους ἔ σωσεν, ἑ αυτ ὸ ν ο ὐ δύναται σ ῶ σαι· βασιλε ὺ ς Ἰ σραήλ ἐ στιν, καταβάτω ν ῦ ν ἀ π ὸ το ῦ σταυρο ῦ κα ὶ πιστεύσομεν ἐ π ʼ α ὐ τόν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ σωσεν AAI3S σ ῴ ζω salvó δύναται σ ῶ σαι καταβάτω πιστεύσομε ν

12 Mat. 27:42 Ἄ λλους ἔ σωσεν, ἑ αυτ ὸ ν ο ὐ δύναται σ ῶ σαι· βασιλε ὺ ς Ἰ σραήλ ἐ στιν, καταβάτω ν ῦ ν ἀ π ὸ το ῦ σταυρο ῦ κα ὶ πιστεύσομεν ἐ π ʼ α ὐ τόν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ σωσεν AAI3S σ ῴ ζω salvó δύναταιP M/DM/D I3Sδύναμαιpuede σ ῶ σαι καταβάτω πιστεύσομε ν

13 Mat. 27:42 Ἄ λλους ἔ σωσεν, ἑ αυτ ὸ ν ο ὐ δύναται σ ῶ σαι· βασιλε ὺ ς Ἰ σραήλ ἐ στιν, καταβάτω ν ῦ ν ἀ π ὸ το ῦ σταυρο ῦ κα ὶ πιστεύσομεν ἐ π ʼ α ὐ τόν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ σωσεν AAI3S σ ῴ ζω salvó δύναταιP M/DM/D I3Sδύναμαιpuede σ ῶ σαι AAN σ ῴ ζω salvar καταβάτω πιστεύσομε ν

14 Mat. 27:42 Ἄ λλους ἔ σωσεν, ἑ αυτ ὸ ν ο ὐ δύναται σ ῶ σαι· βασιλε ὺ ς Ἰ σραήλ ἐ στιν, καταβάτω ν ῦ ν ἀ π ὸ το ῦ σταυρο ῦ κα ὶ πιστεύσομεν ἐ π ʼ α ὐ τόν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ σωσεν AAI3S σ ῴ ζω salvó δύναταιP M/DM/D I3Sδύναμαιpuede σ ῶ σαι AAN σ ῴ ζω salvar καταβάτωA2AM3S καταβαίν ω baje πιστεύσομε ν

15 Mat. 27:42 Ἄ λλους ἔ σωσεν, ἑ αυτ ὸ ν ο ὐ δύναται σ ῶ σαι· βασιλε ὺ ς Ἰ σραήλ ἐ στιν, καταβάτω ν ῦ ν ἀ π ὸ το ῦ σταυρο ῦ κα ὶ πιστεύσομεν ἐ π ʼ α ὐ τόν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ σωσεν AAI3S σ ῴ ζω salvó δύναταιP M/DM/D I3Sδύναμαιpuede σ ῶ σαι AAN σ ῴ ζω salvar καταβάτωA2AM3S καταβαίν ω baje πιστεύσομε ν FAI1P πιστεύ ω creeremo s

16 Mat. 27:42 Ἄ λλους ἔ σωσεν, ἑ αυτ ὸ ν ο ὐ δύναται σ ῶ σαι· βασιλε ὺ ς Ἰ σραήλ ἐ στιν, καταβάτω ν ῦ ν ἀ π ὸ το ῦ σταυρο ῦ κα ὶ πιστεύσομεν ἐ π ʼ α ὐ τόν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἔ σωσεν AAI3S σ ῴ ζω salvó δύναταιP M/DM/D I3Sδύναμαιpuede σ ῶ σαι AAN σ ῴ ζω salvar καταβάτωA2AM3S καταβαίν ω baje πιστεύσομε ν FAI1P πιστεύ ω creeremo s a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Es rey de Israel, baje ahora de la cruz y creeremos en él.

17 A ORISTO A CTIVO S UBJUNTIVO Forma VerbalTraducción 1s λύ σω suelte 2s λύ σ ῃ ς sueltes 3s λύ σ ῃ suelte 1p λύ σωμεν soltemos 2p λύ σητε (uds.) suelten 3p λύ σωσι(ν) suelten

18 Lc. 22:67 λ έ γοντες· ε ἰ σ ὺ ε ἶ ὁ χριστ ό ς, ε ἰ π ὸ ν ἡ μ ῖ ν. ε ἶ πεν δ ὲ α ὐ το ῖ ς· ἐὰ ν ὑ μ ῖ ν ε ἴ πω, ο ὐ μ ὴ πιστε ύ σητε· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν πιστε ύ σητε

19 Lc. 22:67 λ έ γοντες· ε ἰ σ ὺ ε ἶ ὁ χριστ ό ς, ε ἰ π ὸ ν ἡ μ ῖ ν. ε ἶ πεν δ ὲ α ὐ το ῖ ς· ἐὰ ν ὑ μ ῖ ν ε ἴ πω, ο ὐ μ ὴ πιστε ύ σητε· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo πιστε ύ σητε

20 Lc. 22:67 λ έ γοντες· ε ἰ σ ὺ ε ἶ ὁ χριστ ό ς, ε ἰ π ὸ ν ἡ μ ῖ ν. ε ἶ πεν δ ὲ α ὐ το ῖ ς· ἐὰ ν ὑ μ ῖ ν ε ἴ πω, ο ὐ μ ὴ πιστε ύ σητε· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo πιστε ύ σητε AAS2P πιστεύ ω crean

21 Lc. 22:67 λ έ γοντες· ε ἰ σ ὺ ε ἶ ὁ χριστ ό ς, ε ἰ π ὸ ν ἡ μ ῖ ν. ε ἶ πεν δ ὲ α ὐ το ῖ ς· ἐὰ ν ὑ μ ῖ ν ε ἴ πω, ο ὐ μ ὴ πιστε ύ σητε· TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ε ἶ πεν A2AI3Sλέγωdijo πιστε ύ σητε AAS2P πιστεύ ω crean diciendo: “si tu eres el Cristo, dinos”. Pero les dijo; “si les dijera, jamás creerían”.

22 A ORISTO A CTIVO I MPERATIVO Forma VerbalTraducción 2s λύ σον suelta 3s λυ σάτω suelte 2p λύ σατε (uds.) suelten 3p λυ σάτωσαν suelten

23 Mat. 13:18 Ὑ με ῖ ς ο ὖ ν ἀ κούσατε τ ὴ ν παραβολ ὴ ν το ῦ σπείραντος.

24 Mat. 13:18 Ὑ με ῖ ς ο ὖ ν ἀ κούσατε τ ὴ ν παραβολ ὴ ν το ῦ σπείραντος. AAM2P

25 Mat. 13:18 Ὑ με ῖ ς ο ὖ ν ἀ κούσατε τ ὴ ν παραβολ ὴ ν το ῦ σπείραντος. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. AAM2P

26 Mat. 13:18 Ὑ με ῖ ς ο ὖ ν ἀ κούσατε τ ὴ ν παραβολ ὴ ν το ῦ σπείραντος. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. AAM2P Hch. 16:31 ο ἱ δ ὲ ε ἶ παν, Πίστευσον ἐ π ὶ τ ὸ ν κύριον Ἰ ησο ῦ ν κα ὶ σωθήσ ῃ σ ὺ κα ὶ ὁ ο ἶ κός σου.

27 Mat. 13:18 Ὑ με ῖ ς ο ὖ ν ἀ κούσατε τ ὴ ν παραβολ ὴ ν το ῦ σπείραντος. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. AAM2P Hch. 16:31 ο ἱ δ ὲ ε ἶ παν, Πίστευσον ἐ π ὶ τ ὸ ν κύριον Ἰ ησο ῦ ν κα ὶ σωθήσ ῃ σ ὺ κα ὶ ὁ ο ἶ κός σου. AAM2S

28 Mat. 13:18 Ὑ με ῖ ς ο ὖ ν ἀ κούσατε τ ὴ ν παραβολ ὴ ν το ῦ σπείραντος. Ustedes pues oigan la parábola del sembrador. AAM2P Hch. 16:31 ο ἱ δ ὲ ε ἶ παν, Πίστευσον ἐ π ὶ τ ὸ ν κύριον Ἰ ησο ῦ ν κα ὶ σωθήσ ῃ σ ὺ κα ὶ ὁ ο ἶ κός σου. Pero ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. AAM2S

29 ἀ κούσαι = oír πιστεύσαι = creer A ORISTO DE I NFINITIVO VozForma VerbalTraducción Activa λύ σαι soltar

30 Mateo 13:17 ἀ μ ὴ ν γ ὰ ρ λέγω ὑ μ ῖ ν ὅ τι πολλο ὶ προφ ῆ ται κα ὶ δίκαιοι ἐ πεθύμησαν ἰ δε ῖ ν ἃ βλέπετε κα ὶ ο ὐ κ ε ἶ δαν, κα ὶ ἀ κο ῦ σαι ἃ ἀ κούετε κα ὶ ο ὐ κ ἤ κουσαν. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ πεθύμησαν ἰ δε ῖ ν ε ἶ δαν ἀ κο ῦ σαι ἤ κουσαν A A I 3 P evpiqume,w desearon A2 A N o`ra,w ver A2 A I 3 P o`ra,w vieron A A N avkou,w oir A A I 3 P avkou,w oyeron Porque de verdad les digo: Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no vieron, y oir lo que ustedes oyen y no oyeron.

31 Mark 3:4 κα ὶ λέγει α ὐ το ῖ ς, Ἔ ξεστιν το ῖ ς σάββασιν ἀ γαθ ὸ ν ποι ῆ σαι ἢ κακοποι ῆ σαι, ψυχ ὴ ν σ ῶ σαι ἢ ἀ ποκτε ῖ ναι; TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ποι ῆ σαι κακοποι ῆ σαι σ ῶ σαι ἀ ποκτε ῖ ναι A A N poie,w hacer A A N kakopoie,w hacer mal A A N sw|,zw salvar A A N avpoktei,nw matar y les dice, ¿Es lícito en el sábado hacer bueno o hacer malo, salvar vida o matar?

32 181. ποι έ ω: hacer (568) 182. λαλ έ ω: hablar, decir (296) 183. καλ έ ω: llamar (148) 184. ἀ γαπ ά ω: amar (143) 185. ζ ά ω: vivir (140) 186. ζητ έ ω: buscar (117) 187. παρακαλ έ ω: invocar, exhortar (109)

33 188. γενν ά ω: dar a luz, engendrar (97) 189. περιπατ έ ω: andar, caminar (95) 190. ἀ κολουθ έ ω: seguir (90) 191. πληρ ό ω: llenar, cumplir (86) 192. μαρτυρ έ ω: dar testimonio, testificar (76) 193. α ἰ τ έ ω: pedir (73) 194. τηρ έ ω: observar, guardar (70)

34 Número de palabras en el Nuevo Testamento: 138,162 Veces que aparecen las palabras aprendidas hasta la fecha: Porcentaje de las palabras del Nuevo Testamento:

35 Número de palabras en el Nuevo Testamento: 138,162 Veces que aparecen las palabras aprendidas hasta la fecha: 92,184 Porcentaje de las palabras del Nuevo Testamento:

36 Número de palabras en el Nuevo Testamento: 138,162 Veces que aparecen las palabras aprendidas hasta la fecha: 92,184 Porcentaje de las palabras del Nuevo Testamento: 67%

37

38 Ejemplo s adicionales

39 Mateo 9:13 Ἔ λεος (misericordia) θέλω κα ὶ ο ὐ θυσίαν (sacrificio)· ο ὐ γ ὰ ρ ἦ λθον καλέσαι δικαίους ἀ λλ ὰ ἁ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλω ἦ λθον καλέσαι ἁ μαρτωλούς

40 Mateo 9:13 Ἔ λεος (misericordia) θέλω κα ὶ ο ὐ θυσίαν (sacrificio)· ο ὐ γ ὰ ρ ἦ λθον καλέσαι δικαίους ἀ λλ ὰ ἁ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλωPAI1S deseo ἦ λθον καλέσαι ἁ μαρτωλούς

41 Mateo 9:13 Ἔ λεος (misericordia) θέλω κα ὶ ο ὐ θυσίαν (sacrificio)· ο ὐ γ ὰ ρ ἦ λθον καλέσαι δικαίους ἀ λλ ὰ ἁ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλωPAI1S deseo ἦ λθον A2AI1S ἔ ρχομ αι vine καλέσαι ἁ μαρτωλούς

42 Mateo 9:13 Ἔ λεος (misericordia) θέλω κα ὶ ο ὐ θυσίαν (sacrificio)· ο ὐ γ ὰ ρ ἦ λθον καλέσαι δικαίους ἀ λλ ὰ ἁ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλωPAI1S deseo ἦ λθον A2AI1S ἔ ρχομ αι vine καλέσαιAAN καλέω llamar ἁ μαρτωλούς

43 Mateo 9:13 Ἔ λεος (misericordia) θέλω κα ὶ ο ὐ θυσίαν (sacrificio)· ο ὐ γ ὰ ρ ἦ λθον καλέσαι δικαίους ἀ λλ ὰ ἁ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλωPAI1S deseo ἦ λθον A2AI1S ἔ ρχομ αι vine καλέσαιAAN καλέω llamar ἁ μαρτωλούς PMA ἁ μαρτωλό ς pecadores

44 Mateo 9:13 Ἔ λεος (misericordia) θέλω κα ὶ ο ὐ θυσίαν (sacrificio)· ο ὐ γ ὰ ρ ἦ λθον καλέσαι δικαίους ἀ λλ ὰ ἁ μαρτωλούς. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción θέλωPAI1S deseo ἦ λθον A2AI1S ἔ ρχομ αι vine καλέσαιAAN καλέω llamar ἁ μαρτωλούς PMA ἁ μαρτωλό ς pecadores Misericordia deseo y no sacrificio; porque no vine para llamar a los justos sino a los pecadores.

45 Mark 5:20 κα ὶ ἀ π ῆ λθεν κα ὶ ἤ ρξατο κηρύσσειν ἐ ν τ ῇ Δεκαπόλει (Decápolis) ὅ σα (cuán grandes cosas) ἐ ποίησεν α ὐ τ ῷ ὁ Ἰ ησο ῦ ς, κα ὶ πάντες ἐ θαύμαζον. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἀ π ῆ λθεν ἤ ρξατο κηρύσσειν ἐ ποίησεν ἐ θαύμαζον A2 A I 3 S avpe,rcomai se fue A M I 3 S a;rcw empezó P A N khru,ssw proclamar A A I 3 S poie,w hizo I A I 3 P qauma,zw se maravillaban Y se fue y empezó a proclamar en el Decápolis cuan grandes cosas Jesús hizo (o había hecho) por él, y todos se maravillaban.

46 1 Jn 3:11-12 11 Ὅ τι α ὕ τη ἐ στ ὶ ν ἡ ἀ γγελία (mensaje) ἣ ν ἠ κούσατε ἀ π ᾽ ἀ ρχ ῆ ς (principio), ἵ να ἀ γαπ ῶ μεν ἀ λλήλους, TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἐ στ ὶ ν ἠ κούσατε ἀ γαπ ῶ μεν P A I 3 S eivmi, es A A I 2 P avkou,w oyeron P A S 1 P avgapa,w amemos Porque este es el mensaje que ustedes oyeron (o han oído) del principio: que nos amemos unos a otros.

47 12 ο ὐ καθ ὼ ς Κάϊν ἐ κ το ῦ πονηρο ῦ ἦ ν κα ὶ ἔ σφαξεν τ ὸ ν ἀ δελφ ὸ ν α ὐ το ῦ · κα ὶ χάριν τίνος (por qué razón) ἔ σφαξεν α ὐ τόν; ὅ τι τ ὰ ἔ ργα α ὐ το ῦ πονηρ ὰ ἦ ν τ ὰ δ ὲ το ῦ ἀ δελφο ῦ α ὐ το ῦ δίκαια. TiempoVozModoPersonaNúmero GéneroCaso Forma léxicaTraducción ἦνἦν ἔ σφαξεν I A I 3 S eivmi era A A I 3 S sfa,zw mató No como Caín era del malo y mató a su hermano; y ¿Por qué razón lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano (eran) justas.

48 Práctica de análisis

49 avkou,sontai FMI 3P

50 AAI 2P hvgra,yate

51 PAI 2P evsqi,ete PAImp. 2P

52 IM/DI 2S avpekri,nou

53 IM/DI 1S evduna,mhn

54 PAΜ3S balle,tw

55 AAI 1S hvrxa

56 PAI 1S lu,w PAS 1S

57 PM/PS 3P bapti,zwntai

58 AAS 2P grayhte

59 PAI 3P le,gousin

60 PM/DI 2S poreu,h| PM/DS 2S

61 IAI 1S/3P h;kouon

62 AAI 3P e;sw|san

63 PAS 3S avkou,h| PM/PS 2S PM/PI 2S

64 PAN le,gein

65 PM/DImp. 3P fobe,sqwsan

66 AAI 1P evkri,namen

67 PM/PImp. 2S eu`ri,skou

68 PAS 1S me,llwmai

69 AAN sw|/sai

70 PAImp. 2P di,daske

71 evpoi,hsaj AAI 2S


Κατέβασμα ppt "ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero ἐ λύ σα μεν aumento raiz señal del terminación aoristo primero."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google