Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπολογισμός της συνέλιξης  Με τη μέθοδο της ολισθαίνουσας ράβδου  Με τη μέθοδο των διαγωνίων  Με τη Matlab  Με πρόγραμμα C++ !!!

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπολογισμός της συνέλιξης  Με τη μέθοδο της ολισθαίνουσας ράβδου  Με τη μέθοδο των διαγωνίων  Με τη Matlab  Με πρόγραμμα C++ !!!"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπολογισμός της συνέλιξης  Με τη μέθοδο της ολισθαίνουσας ράβδου  Με τη μέθοδο των διαγωνίων  Με τη Matlab  Με πρόγραμμα C++ !!!

2 Ολισθαίνουσα ράβδος Παίρνουμε τον αντικατοπτρισμό του h(n) ως προς το σημείο 0 ώστε να υπολογίσουμε το h(-m) Τον τοποθετούμε κάτω από την πρώτη τιμή του σήματος εισόδου x(n) έτσι ώστε η δεξιότερη τιμή του αντικατοπτρισμού να επικαλύπτεται χρονικά με την πρώτη τιμή του σήματος εισόδου Αθροίζουμε τα γινόμενα των επικαλυπτόμενων τιμών: αυτή είναι η απόκριση y(n) Ολισθαίνουμε δεξιά μέχρι να πάρουμε μόνο ένα γινόμενο Οποιος κατάλαβε, στον πίνακα!!! Οποιος κατάλαβε, στον πίνακα!!!

3 Παράδειγμα  Εστω σύστημα με h(n)={1, 2, 3} σήμα εισόδου x(n) = {3, 4, 5, 2}  Ζητάμε την απόκριση y(n)

4 Παράδειγμα 3452123321 x(n) h(n) Σήμα εισόδου Αντικατοπτρισμός της κρουστικής απόκρισης Κρουστική απόκριση συστήματος 3452321 h(-m)

5 Παράδειγμα 3452321321321321321321 h(-m) h(2-m) h(1-m) h(3-m) h(4-m) h(5-m) y(0)=3·1=3 y(1)=3·2+4 · 1=10 y(2)=3·3+4 · 2+5 · 1=22 y(3)=4·3+5 · 2+2 · 1=24 y(4)=5·3+2 · 2=19 y(5)=2·3=6

6 Παράδειγμα  Με αυτόν τον απλό τρόπο... υπολογίσαμε την έξοδο y(n) του συστήματος με h(n)={1, 2, 3} σε είσοδο x(n)={3, 4, 5, 2} ως τη συνέλιξη x(n)*h(n)

7 Μέθοδος των διαγωνίων Γράφουμε τις Ν τιμές του σήματος εισόδου στις στήλες ενός πίνακα Γράφουμε τις Μ τιμές της κρουστικής απόκρισης στις γραμμές του ίδιου πίνακα Στα κελιά του πίνακα γράφουμε το γινόμενο των αντίστοιχων τιμών Η συνέλιξη είναι τα αθροίσματα όλων των διαγωνίων του πίνακα "πάνω δεξιά -> κάτω αριστερά" Οποιος κατάλαβε, στον πίνακα!!! Οποιος κατάλαβε, στον πίνακα!!!

8 Παράδειγμα  Εστω σύστημα με h(n)={1, 2, 3} σήμα εισόδου x(n) = {3, 4, 5, 2} x(0)x(1)x(2)x(3) 3452 h(0)13452 h(1)268104 h(2)3912156 22 3 1024196


Κατέβασμα ppt "Υπολογισμός της συνέλιξης  Με τη μέθοδο της ολισθαίνουσας ράβδου  Με τη μέθοδο των διαγωνίων  Με τη Matlab  Με πρόγραμμα C++ !!!"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google