Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο παιδαγωγικός ρόλος του στη διδακτική διαδικασία και οι Νέες Τεχνολογίες Η αναζήτηση του χαρισματικού «καλού παιδα- γωγού» εκπαιδευτικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο παιδαγωγικός ρόλος του στη διδακτική διαδικασία και οι Νέες Τεχνολογίες Η αναζήτηση του χαρισματικού «καλού παιδα- γωγού» εκπαιδευτικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπ@ιδευτικού στη διδακτική διαδικασία και οι Νέες Τεχνολογίες Η αναζήτηση του χαρισματικού «καλού παιδα- γωγού» εκπαιδευτικού (α΄50ετία 20ου αιώνα) Η στροφή προς τον αποτελεσματικό παιδαγωγό εκπαιδευτικό και χρήστη των Νέων Τεχνολογιών (β΄50ετία 20ου αιώνα-αρχές 21ου αιώνα) 1 Α΄. Παιδαγωγική Φιλοσοφία

2  Ανακοίνωση στους μαθητές των στόχων μαθήματος  Χρήση παραδειγμάτων στη διδασκαλία  Πραγματοποίηση ανακεφαλαιώσεων  Παροχή οδηγιών στους μαθητές για τις ασκήσεις τους (ως e-tutor εξ αποστάσεως με σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ) 2 Β΄. Γνωρίσματα του αποτελεσματικού παιδαγωγού εκπαιδευτικού και χρήστη των Νέων Τεχνολογιών 1. Η σαφήνεια [Σοφόν το σαφές, Ευρ. Ορέστ. 397]

3  Χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας [e- learning : εκπαιδευτικά λογισμικά (http://pi- schools.gr), internet, διαδραστικοί πίνακες, εκπαιδευτική τηλεόραση:http://www.edutv.gr) ]http://pi- schools.grhttp://www.edutv.gr  Ενθουσιώδης διδασκαλία  Επαγωγικές ερωτήσεις  Σεβαστές οι θέσεις και οι ιδέες των μαθητών  Επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών  Ενθάρρυνση αυτενέργειας μαθητών 3 Β΄. Γνωρίσματα του αποτελεσματικού παιδαγωγού εκπαιδευτικού και χρήστη των Νέων Τεχνολογιών 2. Η ποικιλία

4 Β΄. Γνωρίσματα του αποτελεσματικού παιδαγωγού εκπαιδευτικού και χρήστη των Νέων Τεχνολογιών 3. Ο προσανατολισμός στο διδακτικό έργο (αποφυγή παρεκβάσεων) 4. Η παρακίνηση των μαθητών για μάθηση 4. Η παρακίνηση των μαθητών για μάθηση 4

5  Διευθέτηση περιεχομένου μιας μαθησιακής ενότητας σε αλληλοσυνδεόμενες ωριαίες διδασκαλίες  Διαίρεση μαθησιακής ύλης σε αφομοιώσιμες ενότητες  Οργάνωση τάξης στην ομαδοσυνεργατική μάθηση  Καθιέρωση περιοδικών ανακεφαλαιώσεων  Παροχή άμεσης ανατροφοδότησης (feed back)  Δημιουργία παιδαγωγικού κλίματος στην τάξη 5 Β΄. Γνωρίσματα του αποτελεσματικού παιδαγωγού εκπαιδευτικού και χρήστη των Νέων Τεχνολογιών 5. Η οργάνωση της επιτυχούς διδασκαλίας

6 Β΄. Γνωρίσματα του αποτελεσματικού παιδαγωγού εκπαιδευτικού και χρήστη των Νέων Τεχνολογιών 6.Νομότυπη διαχείριση των προβλημάτων διαγωγής των μαθητών (Π.Δ.104/1979, άρθρα 26-28, Υπουργική Απόφαση υπ΄αρ. Γ2/4094/23-9 1986: Κανονισμός Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων, Ν.2690/1999, άρθρο 6 :Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) 7. Συνεργασία με συναδέλφους (και με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας) 7. Συνεργασία με συναδέλφους (και με άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας) 6

7 Β΄. Γνωρίσματα του αποτελεσματικού παιδαγωγού εκπαιδευτικού και χρήστη των Νέων Τεχνολογιών 8. Συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών 10.Επιμόρφωση-Αυτοεπιμόρφωση Δια βίου μάθηση [Γηράσκω δ΄ αιεί πολλά διδασκόμενος, Λεξικό Σουίδα 2002, Θύραθεν Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη, σ.274] Σουίδα 2002, Θύραθεν Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη, σ.274] 9. Συνεργασία με μέλη των Οργάνων Κοινωνικού Ελέγχου 7

8 Π.Ι., ΚΕΕ, ΟΕΕΚ ΚΥΣΔΕ ΟΕΔΒ, ΟΣΚ κ.ά. ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ 8 Γ΄.Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος Η δομή της Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

9 Τμήματα (Επιστ.-Παιδαγ., Διοικ.-Οικ.) Περιφερειακής Διεύθυνσης ΑΠΥΣΔΕ 9 Γ΄. Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νομαρχία Νομαρχία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Διεύθυνση Εκπαίδευσης Γραφεία Εκπαίδευσης Γραφεία Εκπαίδευσης Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Γραφείο Σχολικών Συμβούλων ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ

10 Διευθυντής - Υποδιευθυντής Σύλλογος Διδασκόντων Συμβούλιο Τάξης Καθηγητής Τάξης Διοικητικό Προσωπικό 10 Γ΄. Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών (Σύνταγμα,Ν.1566/1985,Υπουργική Απόφαση υπ'αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002,Ν.3528/2007)

11 Σχολικό και διδακτικό έτος Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας (ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ) Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα Σχολείου Φοίτηση και διαγωγή μαθητών Πρόοδος και αξιολόγηση μαθητών Εκδρομές, περίπατοι, πολιτιστικές εκδηλώσεις Μαθητικές Κοινότητες 11 Γ΄. Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος Λειτουργία του Σχολείου Δ/βάθμιας Εκπ/σης

12 Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ) Συμβούλιο Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΔΕ) Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (ΣΕΑ) Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας (ΝΕΠ) Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) Σχολικό (Διοικητικό) Συμβούλιο Σχολική (Οικονομική) Επιτροπή Σχολικός Σύλλογος Γονέων (Δημοτική Ένωση Συλλόγων Γονέων, Νομαρχιακή Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Συλλόγων Γονέων) 12 Γ΄. Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος Όργανα κοινωνικού ελέγχου της σχολικής ζωής

13 Σας ευχαριστώ ! Παναγιώτης Νταβαρίνος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ02 http://users.att.sch.gr/panta1947 pntavarinos@yahoo.gr 13

14 Στο Δάσκαλο του Κωστή Παλαμά 14 Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές! Κι ό,τι σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου! Κτίσ' το παλάτι, δάσκαλε σοφέ! Κι αν λίγη δύναμη μες στο κορμί σου μένει, μην κουρασθείς. Είν' η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, Ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά. Τι κι αν πολλοί σ' έχουν λησμονήσει; Θα θυμηθούν κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν Άτλαντας στην πλάτη, Υπομονή! Κτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!


Κατέβασμα ppt "Ο παιδαγωγικός ρόλος του στη διδακτική διαδικασία και οι Νέες Τεχνολογίες Η αναζήτηση του χαρισματικού «καλού παιδα- γωγού» εκπαιδευτικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google