Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HY100 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αντώνιος Σαββίδης, Χρήστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HY100 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αντώνιος Σαββίδης, Χρήστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HY100 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αντώνιος Σαββίδης, Χρήστος Νικολάου

2 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 2 / 19 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙII ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ Διάλεξη 1η

3 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 3 / 19 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή Αλφάβητο Αλφάβητο Λεξιλόγιο Λεξιλόγιο Συντακτικό Συντακτικό Σημασιολογία Σημασιολογία

4 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 4 / 19 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούμε να δείξουμε ότι ακολουθούν τις βασικές έννοιες και αρχές της γλωσσολογίας Οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούμε να δείξουμε ότι ακολουθούν τις βασικές έννοιες και αρχές της γλωσσολογίας Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές γλώσσες για να «λέμε» ή να «περιγράφουμε» παρόμοια πράγματα Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές γλώσσες για να «λέμε» ή να «περιγράφουμε» παρόμοια πράγματα όπως τα ακριβή βήματα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου όπως τα ακριβή βήματα της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου Χρησιμοποιώντας ωστόσο φαινομενικά διαφορετικές γλωσσικές δομές, ώστε να νομίζουμε ότι έχουμε πολύ διαφορετικές γλώσσες Χρησιμοποιώντας ωστόσο φαινομενικά διαφορετικές γλωσσικές δομές, ώστε να νομίζουμε ότι έχουμε πολύ διαφορετικές γλώσσες Θα μιλήσουμε για την οικογένεια γλωσσών προγραμματισμού στην οποία ανήκει η FLIP, με τις οποίες «προστάζουμε» τον υπολογιστή να κάνει ακριβώς ότι περιγράφουμε Θα μιλήσουμε για την οικογένεια γλωσσών προγραμματισμού στην οποία ανήκει η FLIP, με τις οποίες «προστάζουμε» τον υπολογιστή να κάνει ακριβώς ότι περιγράφουμε για το λόγο αυτό οι γλώσσες αυτές είθισται να είναι γνωστές ως προστακτικές (imperative) γλώσσες προγραμματισμού για το λόγο αυτό οι γλώσσες αυτές είθισται να είναι γνωστές ως προστακτικές (imperative) γλώσσες προγραμματισμού

5 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 5 / 19 Αλφάβητο Είναι το σύνολο των βασικών συμβόλων τα οποία και επιτρέπονται για τη συγκεκριμένη γλώσσα Είναι το σύνολο των βασικών συμβόλων τα οποία και επιτρέπονται για τη συγκεκριμένη γλώσσα π.χ. για τη γλώσσα FLIP π.χ. για τη γλώσσα FLIP  Λατινικοί χαρακτήρες γραμμάτων, κεφαλαία και μικρά, και ο χαρακτήρας υπογράμμιση (underscore) {a,..,z}  {A,…,Z}  { _ }{a,..,z}  {A,…,Z}  { _ }  Αριθμητικοί χαρακτήρες {0,..,9}  Ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες ως ειδικά σύμβολα ή «σημεία στίξης» + * - / % = ( ). ; [ ], ‘ " >= = < ενώ δεν επιτρέπονται στη FLIP: μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες, ελληνικά γράμματα, σύμβολα όπως τα @ # $ ^! & ^ κλπ ενώ δεν επιτρέπονται στη FLIP: μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες, ελληνικά γράμματα, σύμβολα όπως τα @ # $ ^! & ^ κλπ

6 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 6 / 19 Λεξιλόγιο (1/2) Σύνολο νόμιμων λέξεων που μπορούν να δημιουργούνται με στοιχεία του αλφάβητου της γλώσσας Σύνολο νόμιμων λέξεων που μπορούν να δημιουργούνται με στοιχεία του αλφάβητου της γλώσσας Πρώτα οι λέξεις κλειδιά (τα παρακάτω είναι της FLIP) Πρώτα οι λέξεις κλειδιά (τα παρακάτω είναι της FLIP) ADDRESS ADDRESSEX AND ARGUMENTS BEGIN BOOLEAN CHARACTER CONST_BOOLEAN CONST_CHARACTER CONST_INTEGER CONST_REAL CONST_STRING CONTENTOF CONTENTOFEX DIFFERENT DO ELSE END EQUAL FALSE FALSESTR FINISH FOR FUNCTION GETINPUT GETINPUTEX GRANTPOSITIONS IF INPUT INPUTEX INTEGER LINE NIL NOT OR OUTPUT OUTPUTEX PAGEOF PI POSITION POSITIONOF POSITIONOFEX PROCEDURE PROGRAM_BEGIN PROGRAM_END REAL RECORD RECBEGIN RECEND RELEASEPOSITIONS RESULT ROWOF STOP STRING THEN TRUE TRUESTR USEPOSITION USEREGION WHILE ΤΟ cos curr_date curr_day curr_month curr_year sin sqr sqrt string_get string_isinteger string_isreal string_length string_set tan typeof

7 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 7 / 19 Λεξιλόγιο (2/2) Ονόματα μεταβλητών Ονόματα μεταβλητών Δεν πρέπει να είναι λέξεις κλειδιά Δεν πρέπει να είναι λέξεις κλειδιά Μπορούν να αρχίζουν με γράμμα ή και υπογράμμιση υπογράμμιση Μπορούν να αρχίζουν με γράμμα ή και υπογράμμιση υπογράμμιση  ακολουθούμενο από γράμματα / αριθμούς / υπογράμμιση (χωρίς κενά) π.χ. x y _point my_point myPoint name1 name2 value1x value1y INPUT_MSG π.χ. x y _point my_point myPoint name1 name2 value1x value1y INPUT_MSG Σταθερές τιμές τύπου Σταθερές τιμές τύπου STRING, π.χ. “hello” “Monday” “give N:” “?” STRING, π.χ. “hello” “Monday” “give N:” “?” CHARACTER, π.χ. ‘a’ ‘0’ ‘?’ ‘1’ ‘=‘ CHARACTER, π.χ. ‘a’ ‘0’ ‘?’ ‘1’ ‘=‘ INTEGER, π.χ. 10 20 –456 +126712 INTEGER, π.χ. 10 20 –456 +126712 REAL, π.χ. 3.12345 –454.4545 REAL, π.χ. 3.12345 –454.4545 BOOLEAN, π.χ. TRUE FALSE BOOLEAN, π.χ. TRUE FALSE

8 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 8 / 19 Αλφάβητο / λεξιλόγιο Εάν χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα στοιχεία που δεν ανήκουν στο αλφάβητο και το λεξιλόγιο της γλώσσας, έχουμε compile errors, δηλ. λάθη μεταγλώττισης Εάν χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα στοιχεία που δεν ανήκουν στο αλφάβητο και το λεξιλόγιο της γλώσσας, έχουμε compile errors, δηλ. λάθη μεταγλώττισης Ο υπηρέτης ή ο εκάστοτε compiler «αρνείται» να μεταγλωττίσει το πρόγραμμά μας, διότι δεν το αναγνωρίζει ως ορθογραφικά σωστό πρόγραμμα Ο υπηρέτης ή ο εκάστοτε compiler «αρνείται» να μεταγλωττίσει το πρόγραμμά μας, διότι δεν το αναγνωρίζει ως ορθογραφικά σωστό πρόγραμμα  και όχι ως λογικά σωστό – αυτό δεν το καταλαβαίνει ένας compiler π.χ. όταν χρησιμοποιήσετε π.χ. όταν χρησιμοποιήσετε  ελληνικά ονόματα για μεταβλητές, π.χ. εμβαδόν ή περίμετρος, ή  χαρακτήρες που δεν ανήκουν στο νόμιμο σύνολο (αποδεκτών) συμβόλων, π.χ. $ @ #  ή σταθερές σε μορφή που δεν υποστηρίζονται, π.χ. ‘λάθος’ 4,561

9 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 9 / 19 Γραμματική (1/4) Ορίζει τους κανόνες σωστού συντακτικού ενός προγράμματος, τους οποίους και οφείλει να τους γνωρίζει και σέβεται ο προγραμματιστής – program syntax Ορίζει τους κανόνες σωστού συντακτικού ενός προγράμματος, τους οποίους και οφείλει να τους γνωρίζει και σέβεται ο προγραμματιστής – program syntax Π.χ, για τη γλώσσα FLIP Π.χ, για τη γλώσσα FLIP Όλες οι απλές εντολές τελειώνουν με το σύμβολο ; Όλες οι απλές εντολές τελειώνουν με το σύμβολο ; Τα blocks ορίζονται ως BEGIN Εντολές END με δυνατότητα οι Εντολές να είναι κενές Τα blocks ορίζονται ως BEGIN Εντολές END με δυνατότητα οι Εντολές να είναι κενές Ο ορισμός ενός record πάντα τελειώνει με ; Ο ορισμός ενός record πάντα τελειώνει με ; Δεν επιτρέπεται ορισμός υποπρογραμμάτων μέσα σε άλλο υποπρόγραμμα Δεν επιτρέπεται ορισμός υποπρογραμμάτων μέσα σε άλλο υποπρόγραμμα Δεν επιτρέπονται εντολές παρά μόνο μέσα σε κάποιο block ή το κυρίως πρόγραμμα Δεν επιτρέπονται εντολές παρά μόνο μέσα σε κάποιο block ή το κυρίως πρόγραμμα κλπ κλπ

10 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 10 / 19 Γραμματική (2/4) Η εντολή εκχώρησης έχει την συντακτική δομή Η εντολή εκχώρησης έχει την συντακτική δομή Μεταβλητή = Έκφραση ; Μεταβλητή = Έκφραση ; Μεταβλητή μπορεί να είναι Μεταβλητή μπορεί να είναι  Αναγνωριστικό όνομα μεταβλητής, π.χ. x y area perimeter  Έκφραση στοιχείο ενός πίνακα P[4] P[i]  Πεδίο μεταβλητής record, π.χ. start.x end.y  Άμεση θέση μνήμης, π.χ. POSITION(10, j)  Περιεχόμενο απλής διεύθυνσης, π.χ. CONTENTOF(addr)  Περιεχόμενο διεύθυνσης ειδικού τύπου, π.χ. CONTENTOFEX(p)

11 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 11 / 19 Γραμματική (3/4) Η εντολή εκτέλεσης υπό συνθήκη έχει τη μορφή Η εντολή εκτέλεσης υπό συνθήκη έχει τη μορφή IF Λογική έκφραση ΤΗΕΝ Εντολή IF Λογική έκφραση ΤΗΕΝ Εντολή IF Λογική έκφραση ΤΗΕΝ Εντολή ELSE Εντολή IF Λογική έκφραση ΤΗΕΝ Εντολή ELSE Εντολή Με Λογική έκφραση να μπορεί να είναι Με Λογική έκφραση να μπορεί να είναι  Σταθερά τιμή boolean  Μεταβλητή τύπου boolean  Συγκριτική έκφραση με τελεστές > >= >= < <= EQUAL DIFFERENT  Λογική έκφραση με τελεστές AND OR ΝΟΤ  Κλήση συνάρτησης με επιστρεφόμενο αποτέλεσμα τύπου boolean Βλέπουμε ότι ορισμένα στοιχεία του συντακτικού εξαρτώνται από τον ορισμό άλλων στοιχείων Βλέπουμε ότι ορισμένα στοιχεία του συντακτικού εξαρτώνται από τον ορισμό άλλων στοιχείων  π.χ. δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς το συντακτικό της IF παρά μόνο εάν ορίσουμε επιπλέον με ακρίβεια και το συντακτικό της Eντολής

12 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 12 / 19 Γραμματική (4/4) Παραδείγματα Παραδείγματα x = y * z + 30; x = y * z + 30; IF x > 5 THEN y = x – 5; ELSE y = 5 – x; IF x > 5 THEN y = x – 5; ELSE y = 5 – x; WHILE N > 0 DO BEGIN OUTPUT(P[N]); N = N-1; END WHILE N > 0 DO BEGIN OUTPUT(P[N]); N = N-1; END Ο compiler «αρνείται» να μεταγλωττίσει ένα πρόγραμμα όταν αυτό δεν είναι συντακτικά σωστό Ο compiler «αρνείται» να μεταγλωττίσει ένα πρόγραμμα όταν αυτό δεν είναι συντακτικά σωστό Δηλ. όταν δεν υπακούει στους κανόνες γραμματικής της αντίστοιχης γλώσσας Δηλ. όταν δεν υπακούει στους κανόνες γραμματικής της αντίστοιχης γλώσσας Π.χ., συντακτικά λανθασμένος κώδικας σε FLIP Π.χ., συντακτικά λανθασμένος κώδικας σε FLIP  IF x<45 x = 45 - x; Λείπει το THEN  y = ] x [; Άγνωστη συντακτικά έκφραση  P(i) = * 10 *; Άγνωστη συντακτικά έκφραση

13 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 13 / 19 Σημασιολογία (1/6) Είναι οι σαφείς κανόνες που ορίζουν κυρίως: Είναι οι σαφείς κανόνες που ορίζουν κυρίως: τους τύπους δεδομένων και την αντιστοιχία μεταβλητών και εκφράσεων σε μνήμη του προγράμματος τους τύπους δεδομένων και την αντιστοιχία μεταβλητών και εκφράσεων σε μνήμη του προγράμματος τους κανόνες εμβέλειας αναγνωριστικών ονομάτων του προγράμματος τους κανόνες εμβέλειας αναγνωριστικών ονομάτων του προγράμματος τους κανόνες που αφορούν τη νομιμότητα χρήσης καθώς και συμβατότητας μεταξύ εκφράσεων και τύπων του προγράμματος τους κανόνες που αφορούν τη νομιμότητα χρήσης καθώς και συμβατότητας μεταξύ εκφράσεων και τύπων του προγράμματος την ακριβή συμπεριφορά των εντολών κατά την εκτέλεση του προγράμματος την ακριβή συμπεριφορά των εντολών κατά την εκτέλεση του προγράμματος τον τρόπο υπολογισμού των αριθμητικών και λογικών εκφράσεων τον τρόπο υπολογισμού των αριθμητικών και λογικών εκφράσεων τους κανόνες κλήσης και επιστροφής από κλήση των υποπρογραμμάτων τους κανόνες κλήσης και επιστροφής από κλήση των υποπρογραμμάτων

14 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 14 / 19 Σημασιολογία (2/6) Π.χ. Π.χ. IF Έκφραση ΤΗΕΝ Εντολή 1 ELSE Εντολή 2  Εάν η Έκφραση την στιγμή της εκτέλεσης μίας τέτοιας εντολής αποτιμάται στην τιμή TRUE, τότε εκτελείται η Εντολή 1, αλλιώς η Εντολή 2. IF Έκφραση ΤΗΕΝ Εντολή  Εάν η Έκφραση την στιγμή της εκτέλεσης μίας τέτοιας εντολής αποτιμάται στην τιμή TRUE, τότε εκτελείται η Εντολή.

15 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 15 / 19 Σημασιολογία (3/6) H σημασιολογία διέπει επίσης και τους κανόνες ελέγχου για τους τύπους δεδομένων σε εκφράσεις H σημασιολογία διέπει επίσης και τους κανόνες ελέγχου για τους τύπους δεδομένων σε εκφράσεις Π.χ. στη FLIP επιτρέπεται εκχώρηση σε μία μεταβλητή τύπου INTEGER μόνο εκφράσεων τύπου: Π.χ. στη FLIP επιτρέπεται εκχώρηση σε μία μεταβλητή τύπου INTEGER μόνο εκφράσεων τύπου:  INTEGER, REAL και σταθερών CHARACTER  Ποιες λοιπόν από τις παρακάτω εκχωρήσεις δεν σημασιολογικά ορθές? INTEGER a, b = 10, c = b, P[10]; a = b + 1; a = b + c + 1 + 0 + 1 + 0 + 1; a = ‘a’; a = “a”; a = PI * a; a = GETINPUT; a = P; a = INTEGER; Πιθανό runtime error

16 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 16 / 19 Σημασιολογία (4/6) Ορίζονται οι ακριβείς κανόνες στην κλήση και χρήση υποπρογραμμάτων (1/3) Ορίζονται οι ακριβείς κανόνες στην κλήση και χρήση υποπρογραμμάτων (1/3) Πρέπει το καλούμενο υποπρόγραμμα, η τουλάχιστον η επικεφαλίδα του, να προηγείται, σε καθολική εμβέλεια τους σημείου χρήσης Πρέπει το καλούμενο υποπρόγραμμα, η τουλάχιστον η επικεφαλίδα του, να προηγείται, σε καθολική εμβέλεια τους σημείου χρήσης Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σε κάποιο σημείο του κώδικα σε καθολική εμβέλεια μία και μοναδική υλοποίηση ενός υποπρογράμματος του οποίου δηλώνεται αρχικά η επικεφαλίδα Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει σε κάποιο σημείο του κώδικα σε καθολική εμβέλεια μία και μοναδική υλοποίηση ενός υποπρογράμματος του οποίου δηλώνεται αρχικά η επικεφαλίδα Κατά την κλήση υποπρογράμματος πρέπει κάθε ένα από τα πραγματικά ορίσματα να είναι ιδίου ή συμβατού τύπου με το αντίστοιχο τυπικό όρισμα στο υποπρόγραμμα Κατά την κλήση υποπρογράμματος πρέπει κάθε ένα από τα πραγματικά ορίσματα να είναι ιδίου ή συμβατού τύπου με το αντίστοιχο τυπικό όρισμα στο υποπρόγραμμα

17 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 17 / 19 Σημασιολογία (5/6) Ορίζονται οι ακριβείς κανόνες στην κλήση και χρήση υποπρογραμμάτων (1/3) Ορίζονται οι ακριβείς κανόνες στην κλήση και χρήση υποπρογραμμάτων (1/3) Κατά την κλήση προηγείται πάντα ο υπολογισμός όλων των εκφράσεων που δίνονται ως πραγματικά ορίσματα και έπειτα γίνεται η εκτέλεση του υποπρογράμματος Κατά την κλήση προηγείται πάντα ο υπολογισμός όλων των εκφράσεων που δίνονται ως πραγματικά ορίσματα και έπειτα γίνεται η εκτέλεση του υποπρογράμματος Η κλήση μίας procedure πρέπει να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη εντολή και ποτέ μέσα σε άλλου είδους έκφραση Η κλήση μίας procedure πρέπει να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη εντολή και ποτέ μέσα σε άλλου είδους έκφραση Η κλήση μίας function ως έκφραση φέρει τύπο ίδιο με τον τύπο του αποτελέσματος της συνάρτησης και τιμή αυτή που θα επιστρέψει η function με το πέρας της κλήσης Η κλήση μίας function ως έκφραση φέρει τύπο ίδιο με τον τύπο του αποτελέσματος της συνάρτησης και τιμή αυτή που θα επιστρέψει η function με το πέρας της κλήσης Κατά την κλήση, οι οι τύποι των πραγματικών ορισμάτων πρέπει να συμφωνούν με τους τύπους των αντίστοιχων τυπικών ορισμάτων Κατά την κλήση, οι οι τύποι των πραγματικών ορισμάτων πρέπει να συμφωνούν με τους τύπους των αντίστοιχων τυπικών ορισμάτων

18 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 18 / 19 Σημασιολογία (6/6) FUNCTION(INTEGER) max ARGUMENTS (ADDRESSEX(INTEGER) p, INTEGER n); ARRAY(INTEGER, 5) numArray; PROCEDURE PrintMax(ADDRESSEX(INTEGER) p, INTEGER n) BEGIN OUTPUT(max(p,n)); END PROGRAM_BEGIN INTEGER x; x = PrintMax; x = PrintMax(); x = PrintMax(numArray, n); OUTPUT(PrintMax(numArray, n)); PRORGRAM_END PROCEDURE PrintMax (ADDRESSEX(INTEGER) p, INTEGER n); FUNCTION(INTEGER) max ARGUMENTS (ADDRESSEX(INTEGER) p, INTEGER n); Υπολείπεται η FUNCTION max!!!

19 HY100, 2005Α. Σαββίδης, Χ. ΝικολάουSlide 19 / 19 Σχέσεις μεταξύ γλωσσών προγραμματισμού Συνήθως οι προστακτικές γλώσσες προγραμματισμού διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα παρακάτω Συνήθως οι προστακτικές γλώσσες προγραμματισμού διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τα παρακάτω Αλφάβητο – σημαντικά Αλφάβητο – σημαντικά Λεξιλόγιο – σημαντικά Λεξιλόγιο – σημαντικά Συντακτικό – αρκετά Συντακτικό – αρκετά Σημασιολογία εντολών – λίγο Σημασιολογία εντολών – λίγο Προφανώς η «απόσταση» ποικίλει ανάλογα με το ποιο ζεύγος γλωσσών διαλέγουμε να συγκρίνουμε ως προς την ομοιότητά τους Προφανώς η «απόσταση» ποικίλει ανάλογα με το ποιο ζεύγος γλωσσών διαλέγουμε να συγκρίνουμε ως προς την ομοιότητά τους Αυτό που θα μας αργότερα είναι η σχέση της γλώσσας FLIP με τη γλώσσα C Αυτό που θα μας αργότερα είναι η σχέση της γλώσσας FLIP με τη γλώσσα C Θα δούμε πόσο εύκολη είναι η μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη Θα δούμε πόσο εύκολη είναι η μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη


Κατέβασμα ppt "HY100 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Αντώνιος Σαββίδης, Χρήστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google