Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρήση των Υπολογιστών στην Εκπαίδευση (ΜΑΘ-301) Μαθήματα Δευτέρα 15:00-18:00 Αμφιθέατρο Α΄ Φυσικού (Βούτες) Συνεργασία Α 223 Δευτέρα 14:00-15:00 & 18:00-19:00.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρήση των Υπολογιστών στην Εκπαίδευση (ΜΑΘ-301) Μαθήματα Δευτέρα 15:00-18:00 Αμφιθέατρο Α΄ Φυσικού (Βούτες) Συνεργασία Α 223 Δευτέρα 14:00-15:00 & 18:00-19:00."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρήση των Υπολογιστών στην Εκπαίδευση (ΜΑΘ-301) Μαθήματα Δευτέρα 15:00-18:00 Αμφιθέατρο Α΄ Φυσικού (Βούτες) Συνεργασία Α 223 Δευτέρα 14:00-15:00 & 18:00-19:00 Α 223 Πτέρυγα Βιολογικού - Βούτες και στην Η304 στην Κνωσό (μετά από συνεννόηση) 1/19 Καλογιαννάκης Μιχάλης mkalogian@csd.uoc.gr Ώρες διδασκαλίας – Συνεργασία με τους φοιτητές

2 ΕΓΓΡΑΦΗ στη λίστα του μαθήματος Στείλτε ένα mail στο: majordomο@csd.uoc.grmajordomο@csd.uoc.gr χωρίς θέμα και με κείμενο: subscribe math301-list Στη συνέχεια ένα mail επιβεβαίωσης θα σταλεί στο mail σας Για να γράψετε στη λίστα του μαθήματος: math301-list@csd.uoc.gr math301-list@csd.uoc.grmath301-list@csd.uoc.gr Σελίδα του μαθήματος: http://web-server.math.uoc.gr:1080/Members/mkalogian/math301/new.html mkalogian@csd.uoc.gr mkalogian@csd.uoc.gr Για να γράψετε σε μένα: mkalogian@csd.uoc.grmkalogian@csd.uoc.gr 2/19 Προσοχή, γράφω στη λίστα για θέματα που αφορούν όλους…

3 Βασικοί σκοποί του μαθήματος (1/2) α ) να γνωρίσουν οι φοιτήτριες / τές : - τις κύριες προσεγγίσεις που αφορούν στην εισαγωγή της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ( ΤΠΕ ) στην εκπαιδευτική πράξη καθώς και - τις επιπτώσεις των προσεγγίσεων αυτών στις διαδικασίες της μάθησης. αλλά και … 3/19

4 Βασικοί σκοποί του μαθήματος (2/2) β) να ευαισθητοποιήσει τις φοιτήτριες/τές στο πεδίο που άπτεται της - υπολογιστικής υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης και - να τους εισαγάγει στις βασικές έννοιες (εκπαιδευτικό λογισμικό). 4/19

5 Αξιολόγηση του μαθήματος … Ομαδικές (προαιρετικές) εργασίες 2 άτομα ανά ομάδα (μέγιστος αριθμός ατόμων, περιορισμένος αριθμός ομάδων) Παρουσίαση (10-15 λεπτά) από την ομάδα στην τάξη 50% του τελικού βαθμού Επιλογή και ανάθεση θέματος γύρω από την εισαγωγή και χρήση των ΤΠΕ σε συνεργασία με το διδάσκοντα (λίστα προτεινόμενων εργασιών ή συζήτηση προτεινόμενων θεμάτων) Τελικός βαθμός = max (εργασία + τελικός; τελικός) 5/19

6 Εργασίες του μαθήματος Οι ομάδες καλούνται να παραδώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την εργασία που έχουν επιλέξει μέχρι τις 27/04/2009 (ξεκίνημα των παρουσιάσεων) - Μετά αυτή την ημερομηνία καμία εργασία δεν θα γίνει δεκτή. - Εργασίες που δεν έχει παραδοθεί έγκαιρα και δεν έχουν παρουσιαστεί δεν θα βαθμολογηθούν. H εργασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 σελίδες (περίπου 3000-3500 λέξεις), γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12, μονή στοίχιση και κάθε σελίδα Α4 να έχει περιθώρια πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά 2,5 εκ. 30/03/2009 Θέματα εργασιών θα δίνονται - προτείνονται μέχρι και τις 30/03/2009 στις ώρες γραφείου ή στα διαλείμματα του μαθήματος

7 Εργασίες …προτάσεις (1/5) 1. Μελέτη θεμάτων επιμόρφωσης των μαθηματικών με έμφαση στη χρήση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία 2. Οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 3. Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου στην α΄/θμια εκπαίδευση 4. Παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου στη β΄/θμια εκπαίδευση 5. Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) ιστορικά στοιχεία καθώς και η σημερινή κατάσταση. Δυνατότητα-Προοπτικές. 6. Προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ στα σχολικά βιβλία φυσικής του Γυμνασίου. Προτάσεις – Προοπτικές 7/19

8 Εργασίες …προτάσεις (2/5) 7. Προσπάθεια ένταξης των ΤΠΕ στα σχολικά βιβλία φυσικών επιστημών του Λυκείου. Προτάσεις – Προοπτικές 8. Δημιουργία ή/και μελέτη εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθητές του προσχολικής ηλικίας (νηπιαγωγείο/Δημοτικό) για τη διδασκαλία εννοιών των Φ.Ε. 9. Δημιουργία ή/και μελέτη εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθητές του Γυμνασίου για τη διδασκαλία εννοιών των Φ.Ε. 10. Δημιουργία ή/και μελέτη εκπαιδευτικού λογισμικού για μαθητές του Λυκείου για τη διδασκαλία εννοιών των Φ.Ε. 11. Διδασκαλία των Φ.Ε. με χρήση των ΤΠΕ 12. Διδασκαλία της Φυσικής και της πληροφορικής με χρήση των ΤΠΕ 13. Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαθεματικότητα στη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα 14. Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο στην καθημερινή σχολική πρακτική για τη διδασκαλία των Φ.Ε. στο Δημοτικό.

9 Εργασίες …προτάσεις (3/5) 15. Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο στην καθημερινή σχολική πρακτική για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο Γυμνάσιο/Λύκειο 16. Δημιουργία ενός σχεδίου μαθήματος για τη διδασκαλία των Φ.Ε. με χρήση των ΤΠΕ στο Δημοτικό 17. Δημιουργία ενός γενικού σχεδίου μαθήματος για τη διδασκαλία των Φ.Ε. με χρήση των ΤΠΕ στο Γυμνάσιο 18. Δημιουργία ενός γενικού σχεδίου μαθήματος για τη διδασκαλία των Φ.Ε. με χρήση των ΤΠΕ στο Λύκειο 19. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών 20. Η χρήση των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή διδακτική πράξη στη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών. 9/19

10 Εργασίες …προτάσεις (4/5) 21. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών. 22. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών. 23. Μελετήστε το λογισμικό Interactvie Physics (φυσική) και το λογισμικό Modellus (μαθηματικά) 24. Μελετήστε το λογισμικό Cabri Geometre (μαθηματικά) και το λογισμικό Cell City (βιολογία) 25. Δημιουργία σχημάτων με χρήση του Geogebra (http://www.geogebra.org/cms) ενός ελευθέρου λογισμικού μαθηματικών. Μελέτη και παρουσίαση 10/19

11 Εργασίες …προτάσεις (5/5) 26. Η χρήση των υπολογιστών στην πρώτη σχολική ηλικία για τη διδασκαλία των Φ.Ε: παραδείγματα εκπαιδευτικών εφαρμογών και παιδαγωγική αξιοποίησή τους 27. Μελέτη και παρουσίαση του λογισμικού μαθηματικών Geonext: http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453 http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453 28. Εύρεση και παρουσίαση των βασικών εκπαιδευτικών λογισμικών για τη διδασκαλία των Φ.Ε. 29. Παρουσίαση ενός σχεδίου μαθήματος για μια ωριαία διδασκαλία στη σχολική τάξη (Δημοτικό) με χρήση των ΤΠΕ 30. Παρουσίαση ενός σχεδίου μαθήματος για μια ωριαία διδασκαλία στη σχολική τάξη (Γυμνάσιο/Λύκειο) με χρήση των ΤΠΕ 11/19

12 Βασικές έννοιες του μαθήματος (1 /5) Πρέπει να μπουν οι υπολογιστές στο σχολείο; Προβληματική και ενδιαφέρον της προσέγγισης «Πληροφορική και Εκπαίδευση» ή « ΤΠΕ και Εκπαίδευση» Το ενδιαφέρον του μ αθήματος: Παιδαγωγικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και πολιτισμικό πλαίσιο σχετικό με την ένταξη, χρήση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών εφαρμογών των Τ ΠΕ στην Εκπαίδευση Δεν μας ενδιαφέρει η Τεχνολογία της Πληροφορικής αυτή καθαυτή Η Πληροφορική ως μάθημα (γνωστικό αντικείμενο) Η Πληροφορική ως εργαλείο στα άλλα μαθήματα 12/19

13 ΤΠΕ & Εκπαίδευση, Βασίλης Κόμης Βασικές έννοιες του μαθήματος ( 2/5) Τεχνολογίες της Πληροφορικής Συσκευές - εξοπλισμός Υλικό Λογισμικό Λογισμικό (software) είναι τα προγράμματα που κατευθύνουν τη λειτουργία του υπολογιστή και την επεξεργασία των δεδομένων. Τεχνολογίες των Επικοινωνιών Διαδίκτυο ( Internet ) 13/19

14 Βασικές έννοιες του μαθήματος ( 3/5) Εκπαιδευτικό Λογισμικό Εφαρμογές λογισμικού (και υλικού) για την υπολογιστική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης ειδικό λογισμικό με σαφή μαθησιακό και διδακτικό σκοπό, σε μορφή CD-ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικής, κλπ. λογισμικό γενικής χρήσης, π.χ. κειμενογράφος, βάσεις δεδομένων, κλπ. που χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο ( cognitive tool ) 14/19

15 Βασικές έννοιες του μαθήματος ( 4 /5) Αναλυτικό Πρόγραμμα Πρόγραμμα Σπουδών Διδασκαλία Μάθηση 15/19

16 Βασικές έννοιες του μαθήματος ( 5/5) Πληροφορικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστή Υ πολογιστική υποστήριξη της μάθησης Δ ίκτυα υπολογιστών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Το Διαδίκτυο (Internet) και οι πολιτισμικές και εκπαιδευτικές συνέπειες της χρήσης του Συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστές. 16/19

17 ΤΠΕ και Εκπαίδευση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Δύo βασικά ερωτήματα: 1. Ε ισαγωγή και η ένταξη των ΤΠΕ στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ; 2. Ε πιδράσεις των ΤΠΕ στις διαδικασίες της διδασκαλίας και μάθησης ; 17/19

18 Η εισαγωγή και η ένταξη... τ ί περιμένoυμε από τoν όρo «ΤΠΕ στην Eκπαίδευση»; π ώ ς αντιμετωπίζεται το θέμα της εισαγωγής και της ένταξης τους στο εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα και στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα ειδικότερα; 18/19

19 Τουλάχιστον 4 διαφoρετικές προσεγγίσεις ως αυτόνομο μάθημα... ως μέσο για τα άλλα μαθήματα... στοιχείο γενικής κουλτούρας... ένα κοινωνικό φαινόμενο... 19/19


Κατέβασμα ppt "Χρήση των Υπολογιστών στην Εκπαίδευση (ΜΑΘ-301) Μαθήματα Δευτέρα 15:00-18:00 Αμφιθέατρο Α΄ Φυσικού (Βούτες) Συνεργασία Α 223 Δευτέρα 14:00-15:00 & 18:00-19:00."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google