Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

8ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου Η «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "8ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου Η «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 8ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου Η «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Υπόθεση. 2. Συλλογή κ΄επεξεργασία στοιχείων. 3. Συνεντεύξεις. 4. Συμπεράσματα.

3

4

5

6

7

8

9

10 ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ Κ΄ ΟΛΙΓΟΜΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παθολογίας 124 Παιδιατρικής 108 Μικροβιολογίας 90 Ρευματολογίας 7 Παιδοψυχιατρικής 5 Πλαστικής Χειρουργικής 3 Αλλεργιολογίας 2 Παθολογικής Ογκολογίας 2 ( άνεργοι ) Ακτινοθεραπευτικής 1 Δημόσιας Υγείας κ΄ Παιδαγωγικής 0

11 Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ι Α Κ Α Τ Ο Ι Κ Ω Ν Α ΝΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Α Κ΄ Γ Ι Α Τ Ρ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΝΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΓΙΑΤΡΟ Νομός Ηρακλείου 1063 166 Δήμος Ηρακλείου 519 81 Υπόλοιποι Δήμοι 544 85

12 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο N Ε Σ 3 Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι 94 Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ο Ι 11 Κ Τ Η Ν Ι Α Τ Ρ Ο Ι 3

13 Συνέντευξη αρχιτέκτονα. ● Φιλοσοφία της αρχιτεκτονικής επιστήμης ( Πολυτεχνείο ). ● Εφαρμογή κ΄ υλοποίηση των επιστημονικών γνώσεων ( Επαγγελματική μαθητεία ). ● Απαραίτητη η « επαγγελματική μαθητεία » κατά την διάρκεια των σπουδών..

14 Συνέντευξη αρχιτέκτονα. ● Οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου απαιτούν περισσότερους καλούς αρχιτέκτονες, όχι απλώς περισσότερους. ● Οι αρχιτέκτονες βρίσκουν πιο δύσκολα εργασία στον δημόσιο παρά στον ιδιωτικό τομέα. ● Αρχιτέκτονες κ΄ των δύο φύλων έχουν ίσες δυνατότητες στην « αγορά εργασίας », αρκεί η γυναίκα να ξέρει να κινηθεί εκτός γραφείου.

15 Συνέντευξη αρχιτέκτονα. ● Η « διά βίου εκπαίδευση » είναι απαραίτητη για την πρόσβαση, παραμονή κ΄ επικράτηση στην « αγορά εργασίας ».

16 Συνέντευξη με γιατρό. ● Σκοπός η αυτοπραγμάτωση κ΄ όχι το οικονομικό όφελος. ● Εγκατάσταση πολλών γιατρών στον νομό κ΄ ειδικά στον δήμο Ηρακλείου. ● Οι ανάγκες του νομού Ηρακλείου δεν απαιτούν περισσότερους γιατρούς, απαιτούν ορισμένες ειδι- κότητες κ΄ εξειδικεύσεις. ● Οι γιατροί βρίσκουν πιο εύκολα εργασία στον ιδιωτικό παρά στον δημόσιο τομέα.

17 Συνέντευξη με γιατρό. ● Η γυναίκα γιατρός βρίσκει πιο δύσκολα εργασία από έναν άνδρα, λόγω προκαταλήψεων των κα -τοίκων του νομού Ηρακλείου. ● Γιατροί κ΄ των δύο φύλων βρίσκουν πρόσβαση στην « αγορά εργασίας » της Μ. Βρετανίας κ΄ της Σουηδίας ● Η « διά βίου εκπαίδευση » είναι απαραίτητη γιά την πρόσβαση, παραμονή κ΄ επικράτηση στην « αγορά εργασίας ».

18 Συμπεράσματα ▼ Οι μαθητές κ΄ οι μαθήτριες του 8 ου Ε. Λ. Η. : ► Δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για την ΄ « αγορά εργασίας » του νομού Ηρακλείου, στα επαγγέλματα : Αρχιτέκτονας – Γιατρός. ► Επηρεάζονται πολύ από την « αγορά εργασίας » στην επιλογή του επαγγέλματος.

19 Συμπεράσματα ▼ Οι μαθητές κ΄ οι μαθήτριες του 8 ου Ε. Λ. Η. : ► Έχουν επίγνωση της επίδρασης που ασκεί η « διά βίου εκπαίδευση » στην « αγορά εργασίας » για το επάγγελμα του γιατρού, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει για το επάγ- γελμα του αρχιτέκτονα.

20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η « διά βίου εκπαίδευση » του αρχιτέκτονα κ΄του γιατρού, είναι ανάλογη της « αγοράς εργασίας » που τους αντιστοιχεί.

21 Ο κ α θ έ ν α ς α π ο φ α σ ί ζ ε ι : Τ ι τ ο ν α φ ο ρ ά. Π ω ς θ α μ α θ η τ ε ύ σ ε ι δ ί π λ α σ τ ο χ ώ ρ ο κ΄ σ τ ο χ ρ ό ν ο. Π ω ς θ α ζ ή σ ε ι.

22 Η ομάδα του 8ου Ε.Λ.Η.


Κατέβασμα ppt "8ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου Η «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google