Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
& Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) Πρόεδρος: Καθ. Γιώργος Ιωάννου Αναπλ. Πρόεδρος: Καθ. Δημήτρης Μπουραντάς Γραμματέας: Χρυσούλα Σακελλαρίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Πρύτανης: Καθ. Γρηγόρης Πραστάκος Αντιπρυτάνεις: Καθ. Γ. Κατσουλάκος, Αναπλ. Καθ. Γ. Χαλικιάς

2 Ιστορική Αναδρομή (1) Το 1903 ο Θρακιώτης εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής αφήνει κληροδοτήματα για την ίδρυση στην Αθήνα Εμπορικής Ακαδημίας παρόμοιας με «τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας» To 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάννης κ. Γεώργιο Παγιάρ με εντολή τη σύνταξη οργανισμού για την ίδρυση Ανώτατης Εμπορικής κατά το πρότυπο της αντίστοιχης Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωζάννης Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1920 Το 1926 μετονομάζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε. ) με σκοπό την παροχή ανώτατης θεωρητικής και εφαρμοσμένης μόρφωσης στις Οικονομικές και Εμπορικές Επιστήμες Το 1939 η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ και τάσσεται ιεραρχικά μετά το ΕΜΠ

3 Ιστορική Αναδρομή (2) Το έτος λειτουργεί ως Σχολή τριετούς φοίτησης ενώ το λειτουργεί ως Σχολή τετραετούς φοίτησης. Το τέταρτο έτος διαχωρίζεται σε δύο Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών και Εμπορικών Επιστημών Το 1970 – 71 γίνεται διαχωρισμός από το δεύτερο έτος σπουδών σε δύο Τμήματα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Το καθιερώνονται από το τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών οι εξής Ειδικεύσεις: Ειδίκευση στη Στατιστική και Ειδίκευση στη Λογιστική Το η Σχολή διαχωρίζεται σε τρία Τμήματα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής Το 1989 η Α.Σ.Ο.Ε.Ε. μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έξι Τμήματα Το δημιουργήθηκαν δύο ακόμα Τμήματα: Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

4 200 Καθηγητές, 8.000 Φοιτητές, 1500 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Τα Τμήματα του Ο.Π.Α. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Στατιστικής 200 Καθηγητές, Φοιτητές, 1500 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

5 Εισαγωγή στο Τμήμα Δ.Ε.Τ. Ιδρύθηκε το 2000 από 7 καθηγητές των Τμημάτων «Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακής Έρευνας» και «Πληροφορικής» Τμήμα Κοινό του 4ου (Τεχνολογικών Επιστημών) και του 5ου (Οικονομίας και Διοίκησης) Επιστημονικού πεδίου Βάσεις 2010: 18427 Πρωτοετείς φοιτητές  150 25 Μέλη Δ.Ε.Π. (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό)

6 Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος
Νέοι Φοιτητές το 2010 στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Αριθμός 149 48 και 57 48 26 και 41 369 Πρωτοετείς Φοιτητές του Προπτυχιακού ΜΠ «ΜΒΑ International» ΜΠ «Executive MBA» ΜΠ στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» Σύνολο Το μοναδικό στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση και μέσα στην πρώτη δεκάδα στην Ευρώπη Το κορυφαίο πρόγραμμα για Executives στην Ελλάδα Το μοναδικό στην ειδίκευση του στην Ελλάδα

7 Οικονομικών Πανεπιστημίων
Πίνακας Βάσεων 2010 Οικονομικών Πανεπιστημίων 2010 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ 18635 Λογιστ. & Χρημ/κονομικής, Μακεδονίας 18505 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολ., ΟΠΑ 18427 Οργάν. & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ 18161 Χρηματο. & Τραπεζ. Διοικητ., Πειραιά 17847 Οικονομικής Επιστήμης, ΟΠΑ 17822 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ΟΠΑ 17581 Ναυτιλιακών Σπουδών, Πειραιά 17394 Οργάν. & Διοίκησης Επιχειρ., Πειραιά 17293 Οργάν. & Διοίκηση Επιχειρ., Μακεδονία 17275 Οικονομ. Επιστήμης, Μακεδονία 17254

8 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
Πίνακας Βάσεων 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 2010 Hλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. ΕΜΠ 19234 Hλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. Θεσ/νικης 18842 Hλεκτρ. Mηχ/κών & Τεχνολ Υπολ. Πάτρας 18622 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολ., ΟΠΑ 18427 Hλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. Θράκης 18215 Πληροφορικής και Τηλ/νιων Αθήνας 17822 Πληροφορικής, Θεσ/νίκης 17757 Mηχανικών H/Y και Πληροφορ. Πάτρας 17623 Μηχ/κών Η/Υ Τηλ/νιών & Δικτύων Θεσσ. 17453 Ηλεκτρ. Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολ. Πολυτ. Κρήτης 17333 Πληροφορικής, ΟΠΑ 17217

9 Έμφαση στην Έρευνα και στην Ανάπτυξη Γνώσης
7 Ερευνητικά Εργαστήρια (+ 60 Ερευνητές) Διοικητικής Επιστήμης Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Εργαστήριο Πληροφορικής Το μεγαλύτερο πρόγραμμα Διδακτορικών στα Οικονομικά Πανεπιστήμια 60 Υποψήφιοι Διδάκτορες 50+ Διδάκτορες ( )

10 Διεθνείς Ανταλλαγές Φοιτητών
Πρόγραμμα ERASMUS για 2010/11 35 Φοιτητές θα φοιτήσουν στα Πανεπιστήμια: University of Umea (Sweden), University of Vaxjo (Sweden), University of Hasselt (Belgium), Universite Catholique de Louvain (Belgium), Euromed Marseille (France), Universite Paris – Dauphine (France), CCI Dijon Burgundy (France), Group ESC Grenoble (France), Audencia Nantes Atlantique (France), University of Jyvaskyla (Finland), Swedish School of Economics & Business (Sweden), Helsinki School of Economics (Finland), Rotterdam Erasmus University (Netherlands), Haage Hogeschool (Netherlands), Norwegian School of Economics & Business Administration (Norway), BI School of Management (Norway), Reykjavik University (Iceland) 20 Ευρωπαίοι φοιτητές από τα Πανεπιστήμια: Audencia Grande Ecole (France), Hasselt University (Belgium), Helsinki School of Economics (Finland), Lappeenranta University of Technology (Finland), TUM Business School (Germany), Tallinn University of Technology (Esthonia), Universita degli Studi di Pavia (Italy), Universitat Mannheim (Germany), University of Siegen (Germany), Universitat Paderborn (Germany), University of Vaasa (Sweden), Vaxjo University (Sweden) Διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών στο MBA International Γαλλία, Ινδία, Κίνα, Ισπανία, Γερμανία, Ταϊλάνδη

11 Σκοπός του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Ανάπτυξη ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ με την αναλυτική σκέψη του Μαθηματικού, την μεθοδικότητα του Τεχνολόγου / Μηχανικού, και την ευρηματικότητα του Επιχειρηματικού Αναλυτή

12 Ανταγωνιστικοί ως Στελέχη
και ως Σύμβουλοι σε: Ειδικότητες αιχμής όπως: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Μεταφορών Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία & Διοίκηση Νέων Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικό Εμπόριο Διοίκηση Πληροφοριακών & Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Επιχειρηματική Στρατηγική Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών & Ψηφιακού Περιεχομένου Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Διοικητική Επιστήμη & Επιχειρησιακή Έρευνα Χρηματοοικονομική Μηχανική & Διοίκηση Διοίκηση Γνώσης & Μάθησης Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης όπως: Μάρκετινγκ & Πωλήσεις Διοίκηση Παραγωγής Χρηματοοικονομικά Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων κλπ

13 Δομή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Κύκλοι Σπουδών Διοικητική των Επιχειρήσεων Πρακτική Άσκηση 8ο Εξάμηνο Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6, 7, 8 Εξάμηνο Εφοδιαστική Αλυσίδα & Πωλήσεις Εξειδικευμένες Γνώσεις για επαγγελματικές κατευθύνσεις (12) Στρατηγική & Ανθρώπινοι Πόροι Πληροφοριακές Τεχνολογίες Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά & Διοίκηση Ποσοτικές Μέθοδοι Απαραίτητα Εργαλεία / Τεχνικές (15) 3, 4, 5 Εξάμηνο Οργανωσιακές Σπουδές 1, 2 Εξάμηνο Γνώσεις Υποδομής (10)

14 Ποιότητα Σπουδών στο Δ.Ε.Τ.
Αξιολόγηση του Τμήματος / Καθηγητών / Μαθημάτων Ξενόγλωσσα Βιβλία σε όλα τα μαθήματα Φροντιστήρια, Εργαστήρια και Εργασίες Ηλεκτρονική Μάθηση ( επισκέπτες/μήνα στο Site) Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (8ο Εξάμηνο) Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (80 θέσεων) Ο θεσμός του Προσωπικού Καθηγητή (tutor) Άμεση Ενημέρωση των Φοιτητών (site, Ενημερωτικό Δελτίο κλπ) Ανταλλαγή Φοιτητών με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (40 τον χρόνο) Διακεκριμένοι Επισκέπτες Καθηγητές από το Εξωτερικό Συνεχές Πρόγραμμα Εκδηλώσεων, Συνεδρίων κλπ 3 Μεταπτυχιακά Προγράμματα

15 Βαθμός Πτυχίου και Διάρκεια
Σπουδών (7,43 σε 4,26 χρόνια)

16 Επιτεύγματα των Αποφοίτων μας
Μόνο 10-15% άνεργοι ένα χρόνο μετά την απόκτηση πτυχίου (γενικό ποσοστό 40-45%) 30-40 απόφοιτοι κάθε χρόνο συνεχίζουν Μεταπτυχιακά σε γνωστά Πανεπιστήμια (Cambridge, Columbia, Harvard, LSE, Oxford, Imperial κλπ) σε όλες τις ειδικότητες Διοίκησης Αρκετοί πήραν υποτροφία για Μεταπτυχιακές σπουδές και συνεχίζουν σε Διδακτορικές Σπουδές περατώνουν την Πρακτική τους Άσκηση σε 100 περίπου εταιρίες/οργανισμούς χωρίς προβλήματα Δημιούργησαν τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος που βοηθάει τους απόφοιτους και φοιτητές

17 Σημαντικές Διακρίσεις των Φοιτητών/Αποφοίτων μας
Διδάκτορες του Τμήματος που έχουν ήδη εκλεγεί σε Πανεπιστήμια: Ν. Βλαστάκης (Cranfield), Ι. Κωνσταντίνου (Copenhagen), Γ. Δότσης (ΕΚΠΑ), Δ. Ψυχογυιός (Παν. Πειραιά), Π. Ρεπούσης (ΟΠΑ), Ε. Σαλαβού (ΟΠΑ), Κ. Πραματάρη (ΟΠΑ), Κ. Φούσκας (Μακεδονίας), Π. Κουρουθανάσης (Ιόνιο), Α. Πατέλη (Ιόνιο), Κ. Χωριανόπουλος (Ιόνιο), Μ. Μαύρη (Αιγαίου)


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google