Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

11o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών 11 th ICT FORUM Η στρατηγική και ο προσανατολισμός των έργων πληροφορικής στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "11o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών 11 th ICT FORUM Η στρατηγική και ο προσανατολισμός των έργων πληροφορικής στην Κοινωνική Ασφάλιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 11o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών 11 th ICT FORUM Η στρατηγική και ο προσανατολισμός των έργων πληροφορικής στην Κοινωνική Ασφάλιση Απόστολος Φερούκας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Απόστολος Φερούκας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 4 Νοεμβρίου 2009

2 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ  Εξασφάλιση στους εργαζόμενους της ασφαλιστικής τους κάλυψης / συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων  Βελτίωση των υπηρεσιών των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον Πολίτη  Έλεγχος δαπανών και εξορθολογισμός Λειτουργίας του Συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης

3 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Προβλήματα Αδυναμία ταυτοποίησης Ασφαλισμένων Μεγάλο πλήθος Ασφαλιστικών Φορέων με διαφορές: στο νομοθετικό πλαίσιο, στα έσοδα, στις υποδομές, στις ανάγκες που καλούνται να ικανοποιήσουν Έλλειψη πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων Ανυπαρξία ηλεκτρονικών μητρώων Αύξηση δαπανών

4 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Έργα πληροφορικής και επικοινωνιών στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Από το Γ’ ΚΠΣ στο ΕΣΠΑ Σχεδιασμός Γ΄ ΚΠΣ Απολογισμός ΕΣΠΑ

5 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ Γ’ ΚΠΣ

6 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας 1.Χαρτογράφηση επιχειρησιακών λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών συστημάτων του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης 2.Ανάπτυξη εφαρμογών διασύνδεσης με τους συμβεβλημένους φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών υγείας 3.Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Business to Business) των Φ.Κ.Α. με τράπεζες και ΕΛΤΑ 4.Επέκταση και Ολοκλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) – Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων 5.Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των Φ.Κ.Α 6.Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη 7.Μελέτη σχεδιασμού πρότυπου λειτουργικού μοντέλου ΦΚΑ και πλαισίου ανάπτυξης e-υπηρεσιών 8.Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση διαχειριστικού συστήματος εποπτείας (MIS) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

7 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ενοποιημένο Ταμείο 1 Ενοποιημένο Ταμείο 2 …… Ενοποιημένο Ταμείο 3 Ηλεκτρονική πύλη Κοινωνικής Ασφάλισης

8 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Απόδοση ΑΜΚΑ Social security number Numéro de securité sociale Άμεσα Ασφαλισμένοι Έμμεσα Ασφαλισμένοι Ενημέρωση Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων Διαδοχική Ασφάλιση Ένας και μοναδικός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Tessera sanitaria

9 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Ανάπτυξη περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας: (α) Διασύνδεσης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για τον έλεγχο δαπανών υγείας και (β) Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης με Τράπεζες Άσκηση ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών υγείας με τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης συνταγών φαρμάκων, νοσηλίων, πράξεων, παρακλινικών εξετάσεων, κλπ Καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους συμβεβλημένους φορείς, μέσω της διασύνδεσης των ασφαλιστικών φορέων με αυτούς Άσκηση ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών υγείας με τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης συνταγών φαρμάκων, νοσηλίων, πράξεων, παρακλινικών εξετάσεων, κλπ Καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών με τους συμβεβλημένους φορείς, μέσω της διασύνδεσης των ασφαλιστικών φορέων με αυτούς

10 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας – Οριζόντια Έργα  Ανάπτυξη Συστήματος Μέτρησης και Βελτίωσης Απόδοσης  Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (Call Center)  Ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης (Portal) του ΥΠΕΡΓ&ΚΑ για την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη  Προγράμματα Κατάρτισης για την ανάπτυξη «βασικών δεξιοτήτων χρήσης των νέων ΤΠΕ»  Ανάπτυξη δεξιοτήτων διοικητικής εργασίας σε ψηφιακό περιβάλλον ΤΠΕ Μηχανισμός παρακολούθησης υλοποίησης έργων ΚτΠ Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού - Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων

11 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Επιχειρησιακό Σχέδιο Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας Χαρτογράφηση επιχειρησιακών λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασμός των Πληροφοριακών συστημάτων του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης Ανάπτυξη εφαρμογών διασύνδεσης με τους συμβεβλημένους φορείς παροχής υγειονομικών υπηρεσιών για την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου των δαπανών υγείας Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Business to Business) των Φ.Κ.Α. με τράπεζες και ΕΛΤΑ Επέκταση και Ολοκλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) – Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων, Εργοδοτών και Συνταξιούχων Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων των Φ.Κ.Α Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη Μελέτη σχεδιασμού πρότυπου λειτουργικού μοντέλου ΦΚΑ και πλαισίου ανάπτυξης e- υπηρεσιών Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση διαχειριστικού συστήματος εποπτείας (MIS) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΑΜΚΑ, ΙΚΑ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ,……

12 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Τι λέγαμε πριν 3 χρόνια; Προδιαγραφές στην ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Ασφαλιστικών Φορέων με στόχο τη διαλειτουργικότητα Χρήση προτύπων διαλειτουργικότητας Εναρμόνιση στο σχεδιασμό συστημάτων μεταξύ των ΦΚΑ και ΦΠΥΥ (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας & Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) αλλά και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (ΥΠΕΣΔΔΑ) Επικαιροποίηση και εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου ΓΓΚΑ Κοινές κωδικοποιήσεις Απόδοση ΑΜΚΑ στο σύνολο των Ασφαλισμένων και υιοθέτηση του ΑΜΚΑ σε όλες τις συναλλαγές περίθαλψης, Υγείας, Ασφάλισης, …

13 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Έργα στο ΕΣΠΑ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΚτΠ ΑΕ) Έργο 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΑΑ (σε φάση αξιολόγησης προσφορών) μέσο ταυτοποίησης του ασφαλισμένου στο Σύστημα που επιτρέπει ασφαλή πρόσβαση στα ασφαλιστικά δεδομένα του και ενεργοποιεί μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασφάλισης εντάσσονται στις κάτωθι Κατηγορίες: Ταυτοποίηση του ασφαλισμένου, έλεγχος – επιβεβαίωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του – ενημερότητα (identification - eligibility) Προεγκρίσεις Ασφαλιστικού Φορέα (εισαγωγή σε Κλινική, χορήγηση ειδικής Φαρμακευτικής Αγωγής) Ιχνηλασιμότητα Ασφαλισμένων (traceability) Έλεγχος και Απόδοση εξόδων (claims) Συνταγογράφηση (φάρμακα, διαγνωστικές εξετάσεις, ανανέωση συνταγών) Ηλεκτρονική υπογραφή Ασφαλισμένου

14 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Πληροφορίες για τις δράσεις άλλων κρατών-μελών μπορούν να αντληθούν από τις κάτωθι διευθύνσεις: Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου e-health ERA http://www.ehealth- era.org/database/database.htmlhttp://www.ehealth- era.org/database/database.html Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας (www.bmg.bund.de)www.bmg.bund.de Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας (http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr)http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr Φορέας Λειτουργίας της Αυστριακής Κάρτας (www.chipkarte.at)www.chipkarte.at DG information society (http://ec.europa.eu/information_society/tl/qualif/health/index_en.htm)http://ec.europa.eu/information_society/tl/qualif/health/index_en.htm Το διεθνή φορέα Smart Card Alliance (www.smartcardalliance.org)www.smartcardalliance.org Την Κάρτα Ασφάλισης στη Γαλλία / Sesame-Vitale (http://www.sesam- vitale.fr/index.asp)http://www.sesam- vitale.fr/index.asp το πρόγραμμα NetC@rds (http://www.netcards-project.com/web/news)http://www.netcards-project.com/web/news μπορούν να αντληθούν από τις κάτωθι διευθύνσεις: Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Έργου e-health ERA http://www.ehealth- era.org/database/database.htmlhttp://www.ehealth- era.org/database/database.html Υπουργείο Υγείας της Γερμανίας (www.bmg.bund.de)www.bmg.bund.de Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας (http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr)http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr Φορέας Λειτουργίας της Αυστριακής Κάρτας (www.chipkarte.at)www.chipkarte.at DG information society (http://ec.europa.eu/information_society/tl/qualif/health/index_en.htm)http://ec.europa.eu/information_society/tl/qualif/health/index_en.htm Το διεθνή φορέα Smart Card Alliance (www.smartcardalliance.org)www.smartcardalliance.org Την Κάρτα Ασφάλισης στη Γαλλία / Sesame-Vitale (http://www.sesam- vitale.fr/index.asp)http://www.sesam- vitale.fr/index.asp το πρόγραμμα NetC@rds (http://www.netcards-project.com/web/news)http://www.netcards-project.com/web/news

15 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Έργα στο ΕΣΠΑ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΚτΠ ΑΕ) Έργο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Προτείνεται ένα μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στη Γερμανία στο αντίστοιχο Εθνικό έργο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006. Η πρώτη φάση αφορά στη παρακολούθηση της ασφαλιστικής ενημερότητας των Γερμανών Πολιτών και η δεύτερη φάση στη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου συνταγογράφησης με σκοπό την κατάργηση της έντυπης συνταγογράφησης (συνταγογράφηση μόνο με τη χρήση της κάρτας).

16 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Έργα στο ΕΣΠΑ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) Έργο 3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης για τη Διάχυση των Παρεχομένων Υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ Έργο 4. Κέντρο Αποκατάστασης Πληροφορίας Έργο 6. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Στελεχών ΦΚΑ Έργο 5. Ολοκληρωμένος Φάκελος Ασφαλισμένου – Ψηφιακού Μητρώου Έργο 7. Πρότυπο Ψηφιακό Ταμείο Έργο 8. Ενιαίο Σύστημα Διαδοχικής Ασφάλισης Έργο 9. Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου και Επικύρωσης Συνταγογράφησης. Υπηρεσίες υποστήριξης Ταμείων Ψηφιακό Ταμείο

17 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Έργα στο ΕΣΠΑ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΚτΠ ΑΕ) Έργο 10. Δράσεις Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών και εφαρμογών του ΕΤΑΑ Έργο 11. Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΑΥΤΕΚΩ Έργο 12. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών του ΤΕΑΙΤ Έργο 13. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών του ΤΑΠΙΤ Έργο 14. Αναδιοργάνωση ΠΣ του ΟΑΕΕ για τη βελτίωση εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι Ασφαλισμένοι του Οργανισμού Έργο 15. Αναβάθμιση συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης μεγάλων επιχειρησιακών έργων της ΗΔΙΚΑ.

18 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Περιλαμβάνουν: Ενοποίηση – ομογενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων Υπηρεσίες εκκαθάρισης και ολοκλήρωσης ηλεκτρονικού μητρώου Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής, διαχείρισης και παρακολούθησης σύνταξης. Ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης Εσόδων – Εισφορών. Ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης Εξόδων υγείας και πρόνοιας. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Υπηρεσίες υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης λοιπού ψηφιακού περιεχομένου. Υπηρεσίες ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία portal, και με υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και Τεκμηρίωσης. Ενοποίηση – ομογενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων Υπηρεσίες εκκαθάρισης και ολοκλήρωσης ηλεκτρονικού μητρώου Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβολής, διαχείρισης και παρακολούθησης σύνταξης. Ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης Εσόδων – Εισφορών. Ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης Εξόδων υγείας και πρόνοιας. Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Υπηρεσίες υλοποίησης συστημάτων διαχείρισης λοιπού ψηφιακού περιεχομένου. Υπηρεσίες ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία portal, και με υπηρεσίες Βιβλιοθήκης και Τεκμηρίωσης.

19 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Έργα στο ΕΣΠΑ ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΚτΠ ΑΕ) Έργο 1. ΙΚΑ: Απλούστευση διαδικασιών για την χορήγηση κύριας και επικουρικής σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδοχική ασφάλιση και ασφάλιση σε φορείς Εκτός Ελλάδας Έργο 2. ΟΑΕΕ:  Τυποποίηση διαδικασιών, έκδοση συντάξεων και δημιουργία ΠΣ συντάξεων ΟΑΕΕ.  Ομογενοποίηση μητρώου Ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΟΑΕΕ.  Ψηφιοποίηση εισφορών παρελθόντων ετών (προ του 1978).

20 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;  Επιτάχυνση διαδικασιών ένταξης στα ΕΠ  Συνέπεια στους στόχους και συνέχιση της προσπάθειας  Eνοποίηση Ταμείων  ΑΜΚΑ  Εξειδίκευση / επικαιροποίηση στρατηγικής και σχεδιασμού (έλλειψη συγκεντρωτικού σχεδίου δράσης)  Εδραίωση ρόλου ΗΔΙΚΑ  Ενημέρωση (ενημερωτικές ημερίδες, διαβουλεύσεις)  Συνεργασία μεταξύ Φορέων (ΓΓΚΑ, ΗΔΙΚΑ, ΚτΠ ΑΕ, Επιτροπών, εταιρειών πληροφορικής)

21 ICT FORUM 4-5 Νοεμβρίου 2009 Ευχαριστώ! Α. Φερούκας τηλ. 2131300756 e-mail: fero@ktpae.grfero@ktpae.grΕυχαριστώ! Α. Φερούκας τηλ. 2131300756 e-mail: fero@ktpae.grfero@ktpae.gr


Κατέβασμα ppt "11o Ετήσιο Συνέδριο Πληροφορικής και Ψηφιακών Επικοινωνιών 11 th ICT FORUM Η στρατηγική και ο προσανατολισμός των έργων πληροφορικής στην Κοινωνική Ασφάλιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google