Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου, Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου, Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου, Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού

2 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Η ευρυζωνικότητα σε Ευρώπη και Ελλάδα  Ευρυζωνικές γραμμές DSL σε Ευρώπη και Ελλάδα  Οι εναλλακτικοί πάροχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα  Η διεθνής εμπειρία  Αντί επιλόγου

3 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Τι είναι η ευρυζωνική πρόσβαση  Τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης  Ευρυζωνική πρόσβαση με χρήση DSL  Η ευρυζωνικότητα σε Ευρώπη και Ελλάδα  Ευρυζωνικές γραμμές DSL σε Ευρώπη και Ελλάδα  Οι εναλλακτικοί πάροχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα  Η διεθνής εμπειρία  Αντί επιλόγου

4 Ευρυζωνική πρόσβαση Ορισμός  Αδιάλειπτη πρόσβαση στο Internet  Ρυθμός μετάδοσης καθόδου στο (downstream) >144Κb/s (Ορισμός CoCom) Ευρυζωνικές υπηρεσίες:  Simple messaging & file transfer  E-mail, web access, VPNs, e-shopping, teleworking, remote healthcare, …  Unidirectional real time services  Audio, video streaming  Interactive real time messaging  Real time communication, interactive gaming, tele-education  Bi-directional real time services  Video conferencing, interactive video, interactive gaming, VoIP

5 Ευρυζωνικές τεχνολογίες  Ενσύρματες τεχνολογίες  Χάλκινο τηλεφωνικό ζεύγος (τεχνολογίες DSL)  Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης (CaTV)  Οπτική ίνα στο δίκτυο πρόσβασης (FTT-x)  Μισθωμένες γραμμές (υποκαθίστανται σταδιακά από γραμμές DSL)  Εγκατεστημένο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (PLC) (μη ώριμη αγορά)  Ασύρματες τεχνολογίες  Δορυφορικές ζεύξεις  Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA)  WIMAX  Wi-Fi (νομαδική χρήση)  UMTS (κινητές επικοινωνίες 3 ης γενιάς)

6 Ευρυζωνική πρόσβαση με χρήση DSL Πως παρέχεται η πρόσβαση DSL:  Απ’ ευθείας από τον πάροχο που διαθέτει δίκτυο χαλκού (κατά κανόνα το πρώην κρατικό μονοπώλιο)  Απλή μεταπώληση της υπηρεσίας του πρώην κρατικού μονοπωλίου  Πρόσβαση Bitstream: Το πρώην κρατικό μονοπώλιο παρέχει στον εναλλακτικό πάροχο ένα κανάλι προκαθορισμένων προδιαγραφών για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.  Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (LLU): Το πρώην κρατικό μονοπώλιο εκχωρεί στον εναλλακτικό πάροχο πλήρη ή μερική χρήση του χάλκινου καλωδίου:  Πλήρης πρόσβαση (παροχή φωνητικής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών)  Μεριζόμενη πρόσβαση (παροχή μόνο ευρυζωνικών υπηρεσιών)  Η τεχνολογία DSL διαιρεί το χάλκινο καλώδιο πρόσβασης σε δύο τμήματα:  Το ένα (χαμηλές συχνότητες) χρησιμοποιείται για τη μετάδοση φωνής.  Το άλλο (υψηλές συχνότητες) χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων (DSL).

7 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Η ευρυζωνικότητα σε Ευρώπη και Ελλάδα  Ευρυζωνικές γραμμές στην Ευρώπη / στην Ελλάδα  Ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό  Το χάσμα μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας  Ευρυζωνικές γραμμές DSL σε Ευρώπη και Ελλάδα  Οι εναλλακτικοί πάροχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα  Η διεθνής εμπειρία  Αντί επιλόγου

8 Ευρυζωνικές γραμμές στην Ευρώπη  Ταχεία ανάπτυξη των ευρυζωνικών γραμμών (5-πλασιασμός σε 3 χρόνια) (Στοιχεία CoCom 6/2005)

9 Ευρυζωνικές γραμμές στην Ελλάδα  Οι ευρυζωνικές γραμμές στην Ελλάδα 9-πλασιάστηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια. (Στοιχεία ΕΕΤΤ 6/2005)

10 Ευρυζωνική διείσδυση Διείσδυση ευρυζωνικών γραμμών: Ελλάδα: <1% Ε.Ε. (25): 10,5%  Παρά την αύξηση των τελευταίων ετών η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ευρυζωνική διείσδυση. (Στοιχεία CoCom 6/2005)

11 Το χάσμα αυξάνει  Η Ελλάδα όχι μόνο είναι ουραγός στην ευρυζωνική διείσδυση αλλά και η απόσταση από τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. αυξάνει. (Στοιχεία CoCom 6/2005)

12 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Η ευρυζωνικότητα σε Ευρώπη και Ελλάδα  Ευρυζωνικές γραμμές DSL σε Ευρώπη και Ελλάδα  Γραμμές DSL στην Ευρώπη / στην Ελλάδα  Διείσδυση γραμμών DSL στις τηλεφωνικές γραμμές  Ταχύτητες πακέτων DSL  Οι εναλλακτικοί πάροχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα  Η διεθνής εμπειρία  Αντί επιλόγου

13 Γραμμές DSL στην Ευρώπη  Η ταχεία ανάπτυξη του DSL (σχεδόν 6-πλασιάστηκε σε 3 χρόνια) οδηγεί την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. (Στοιχεία CoCom 6/2005)

14 Γραμμές DSL στην Ελλάδα  Η ραγδαία ανάπτυξη του DSL (6-πλασιασμός από 3/2004) οδηγεί την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στην Ελλάδα. (Στοιχεία ΕΕΤΤ 6/2005)

15 Διείσδυση γραμμών DSL  Και στη διείσδυση του DSL η Ελλάδα παραμένει ουραγός σε σχέση με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Στοιχεία ΕCTA 3/2005)

16 Ταχύτητες πακέτων DSL  Στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. τα πακέτα ADSL ξεκινούν από 512 Kbps (downstream).  Τα πιο δημοφιλή πακέτα κυμαίνονται μεταξύ 1-10 Mbps (downstream). 80% 5,5%5% 9% (Στοιχεία 12/2004)

17 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Η ευρυζωνικότητα σε Ευρώπη και Ελλάδα  Ευρυζωνικές γραμμές DSL σε Ευρώπη και Ελλάδα  Οι εναλλακτικοί πάροχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα  Γραμμές DSL εναλλακτικών παρόχων  Ladder of investment  Σύγκριση Ελλάδας – Ευρώπης  Η διεθνής εμπειρία  Αντί επιλόγου

18 Γραμμές DSL εναλλακτικών παρόχων Μεταστροφή από ανταγωνισμό υπηρεσιών σε ανταγωνισμό υποδομών: Μεταπώληση  Bitstream  LLU Ποσοστά 6/2005 LLU: 40,7% Bitstream:30,2% Μεταπώληση: 29,1% (Στοιχεία CoCom 6/2005)

19 Ladder of investment ERG (05) 23: ERG Broadband Market Competition Report (23/5/2005).

20 Σύγκριση Ελλάδας - Ευρώπης Στην Ευρώπη:  Οι ευρυζωνικές γραμμές εναλλακτικών παρόχων προέρχονται:  Κατά 32,3% με χρήση εναλλακτικών δικτύων CaTV  Κατά 25,9% με χρήση LLU (14,2% με γραμμές μεριζόμενης πρόσβασης)  Κατά 37,7% με χρήση πρόσβασης Bistream ή μεταπώλησης (Στοιχεία CoCom 6/2005)  Σχεδόν το 60% των ευρυζωνικών γραμμών εναλλακτικών παρόχων βασίζονται σε μοντέλα που προσιδιάζουν σε ανταγωνισμό υποδομών. Στην Ελλάδα:  Οι εναλλακτικοί πάροχοι:  Βασίζονται κυρίως σε πρόσβαση Bistream / μεταπώληση (~90% των γραμμών τους)  Χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό LLU : (8,7% των γραμμών τους)  Δεν διαθέτουν δίκτυα CaTV (Στοιχεία 6/2005)  Μόλις το 10% των ευρυζωνικών γραμμών εναλλακτικών παρόχων στην Ελλάδα βασίζονται σε μοντέλα που προσιδιάζουν σε ανταγωνισμό υποδομών.

21 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Η ευρυζωνικότητα σε Ευρώπη και Ελλάδα  Ευρυζωνικές γραμμές DSL σε Ευρώπη και Ελλάδα  Οι εναλλακτικοί πάροχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα  Η διεθνής εμπειρία  Οι θέσεις του European Regulators Forum  Διεθνείς πρακτικές  Σχέση της ευρυζωνικότητα με το διαδίκτυο και το εισόδημα  Ευρυζωνικές υπηρεσίες  Παράγοντες επιτυχίας της ευρυζωνικότητας  Αντί επιλόγου

22 Οι θέσεις του European Regulators Forum  Ο ανταγωνισμός οδηγεί σε μεγαλύτερη διείσδυση και ταχύτερη ανάπτυξη.  Η ύπαρξη εναλλακτικών υποδομών ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό.  Συνεισφορά VoIP: Γενικά είναι μικρή για να εκτιμηθεί.  Η θεωρία του ladder of investment επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα.  Απαιτείται ομαλή μετάβαση από σκαλί σε σκαλί (σε χρονισμό, τιμολόγια, υπηρεσίες).  Καθοριστικός ο ρόλος των Ρυθμιστικών Αρχών:  Διασφάλιση συνθηκών ώστε οι φορείς της αγοράς να μπορούν να ανέβουν τα σκαλιά προς τον ανταγωνισμό υποδομών: επενδύσεις.  Αποτροπή κινδύνων ανάπτυξης μονοπωλιακών τάσεων (re- monopolization) από την είσοδο νέων τεχνολογιών. Διασφάλιση χονδρικών προϊόντων.

23 Διεθνείς πρακτικές  ΗΠΑ: Οξύς ανταγωνισμός οπτικής ίνας, χαλκού, δικτύων CaTV  Καναδάς: Εκτενής χρήση δορυφορικών και ασύρματων συστημάτων λόγω γεωγραφίας.  Γαλλία: Υπόδειγμα ταχείας ανάπτυξης  Διείσδυση: Ένα χρόνο πριν κάτω από το μέσο όρο EU, τώρα από τις κορυφαίες.  Έμφαση στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση (LLU) μεριζόμενης πρόσβασης.  Πτώση τιμών και αύξηση ταχύτητας ανά πελάτη.  Κορέα: Έμφαση στην ανάπτυξη υποδομής (επιδοτήσεις).  Ταχεία ανάπτυξη και υψηλή διείσδυση.  Έντονος ανταγωνισμός με επιπτώσεις στις τιμές και τη βιωσιμότητα των παρόχων.  Ιταλία: Έμφαση σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, περιεχόμενο

24 Ευρυζωνικότητα και Διαδίκτυο  Οι χώρες με ευρυζωνική διείσδυση >10% είχαν ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο (>50%, με εξαίρεση την Ταϊβάν) (8/2002)

25 Eυρυζωνικότητα και εισόδημα  Συσχετισμός μεταξύ της υιοθέτησης ευρυζωνικής πρόσβασης και του εισοδήματος, όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες στις ΗΠΑ.  Ο συσχετισμός αυτός δεν αφορά κατ’ ανάγκη την αντίληψη του πόσο ακριβές είναι οι ευρυζωνικές υπηρεσίες. (Έρευνα σε ΗΠΑ, 9/2002)

26 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες

27 Παράγοντες επιτυχίας Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα  Έμφαση στο περιεχόμενο  Διαφοροποίηση και καινοτομία υπηρεσιών  Πακέτα υπηρεσιών (Service bundle)  Υψηλές ταχύτητες πρόσβασης  Ανταγωνιστικές τιμές

28 Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Η ευρυζωνικότητα σε Ευρώπη και Ελλάδα  Ευρυζωνικές γραμμές DSL σε Ευρώπη και Ελλάδα  Οι εναλλακτικοί πάροχοι σε Ευρώπη και Ελλάδα  Η διεθνής εμπειρία  Αντί επιλόγου  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα

29 Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ  Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των αγορών ADSL και LLU  Reference Unbundling Offer  Προσδιορισμός τιμών LLU βάσει κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ  Εποπτεία της αγοράς  Ομάδες συνεργασίας για το ADSL και το LLU  Ενέργειες με βάση το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο της Ε.Ε.  Ανάλυση αγορών και ορισμός (εφόσον απαιτείται) ρυθμιστικών μέτρων. #11: Χονδρική παροχή LLU #12: Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (bitstream κλπ)  Παροχή αδειών για την ανάπτυξη εναλλακτικών (ασύρματων δικτύων)  Αδειοδότηση FWA (5 άδειες στα 3.5 GHz και 3 στα 26 GHz) – 2000  Χορήγηση 6 αδειών Wi-Fi (στοιχεία 9/2005)  Προώθηση κινητών επικοινωνιών 3 γενιάς  Αδειοδότηση UMTS (3 άδειες) – 2001

30 www.eett.gr


Κατέβασμα ppt "Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη Δρ. Μηνάς Καρατζόγλου, Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google