Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Επιλογή /Έγκριση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Επιλογή /Έγκριση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Επιλογή /Έγκριση
Αθήνα, ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Επιλογή /Έγκριση Ελένη Μαγγίνα Μονάδα Α΄, Υπηρεσία ΟΠΣ 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγκύκλιος ΕΥΘΥ σχετικά με κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των οριζόντιων πράξεων Οριζόντιες πράξεις είναι οι μη χωροθετήσιμες παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση σε όλη τη χώρα Μη χωροθετήσιμες παρεμβάσεις: οι νομικές δεσμεύσεις για την υλοποίηση της πράξης ή τα παραδοτέα τους δεν είναι δυνατό να χωροθετηθούν διακριτά και ποσοτικοποιημένα Πράξεις με έναν δικαιούχο – αφορούν σε μία κεντρική ή περιφερειακή δομή, που εξυπηρετεί και τις υπόλοιπες περιφέρειες, με φυσικά ή / και άυλα αποτελέσματα (π.χ. Παρατηρητήρια, βάσεις δεδομένων, εθνικά συστήματα κ.λ.π.)

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (συνέχεια) Αφορά: ΕΠ που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ΕΠ Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα, ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Διαδικασία χαρακτηρισμού οριζόντιας πράξης Υποβολή ερωτήματος από ΔΑ (helpdesk) Διατύπωση γνώμης – συνεργασία αρμόδιων υπηρεσιών ΕΑΣ, Αρχής Πληρωμής Αποστολή απάντησης στη ΔΑ (helpdesk) Θετική γνώμη = ενεργοποίηση λειτουργίας οριζόντιας πράξης στο ΟΠΣ

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ:
Αυτόματη δημιουργία και αρχικοποίηση στοιχείων εικονικού προγράμματος (υπερπρογράμματος) στο ΟΠΣ για την πλήρη αποτύπωση της διαδικασίας στο σύστημα Εισαγωγή κριτηρίων κατανομής π/υ (κλείδα κατανομής) στην οθόνη «Ανάλυση»

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ (συνέχεια)
Προσδιορισμός ανά περιφέρεια της τιμής κριτηρίου κατανομής (σχετική βαρύτητα κάθε περιφέρειας) Συσχετισμός με στοιχεία άξονα/προγράμματος στον οποίο χρεώνεται η περιφέρεια

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ (συνέχεια)
ΕΠΙΛΟΓΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ: Εισαγωγή πρόσκλησης με το εικονικό πρόγραμμα που θα συμπεριλάβει την οριζόντια πράξη Εισαγωγή καταλόγου οριζόντιας πράξης Σημείωση: Η οριζόντια πράξη αντιμετωπίζεται διαχειριστικά σαν μία ενιαία πράξη / ένας κωδικός MIS / εισαγωγή ενός ΤΔΠ / αυτόματη κατανομή της πράξης σε επιμέρους πράξεις

7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ (συνέχεια)
Εισαγωγή ΤΔΠ Σε επίπεδο καταχώρησης ΤΔΠ γίνεται η επιλογή της κλείδας κατανομής, με βάση την οποία θα γίνει η κατανομή των οικονομικών στοιχείων της οριζόντιας πράξης στις επιμέρους πράξεις

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ (συνέχεια)
Χωροθέτηση: Για οριζόντιες πράξεις που έχουν επίπτωση στο σύνολο της χώρας εισάγεται κωδικός περιφέρειας = 00 (όλη η χώρα) / Για πράξεις που δεν έχουν άμεση επίπτωση στο σύνολο της χώρας αλλά σε ορισμένες περιφέρειες, που εμπίπτουν σε διαφορετικούς τύπους εισάγονται οι κωδικοί των αντίστοιχων περιφερειών / Και στις δύο περιπτώσεις δεν εισάγονται ποσοστά

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ (συνέχεια)
Εισαγωγή και έλεγχος ΦΑΠ οδηγεί στην αυτόματη δημιουργία των πράξεων της οριζόντιας πράξης (επίπεδο καταλόγου) και σε οριστικοποίηση των ποσοστών με τα οποία θα χρεώσει κάθε περιφέρεια (όπως έχει δηλωθεί στη χωροθέτηση ΤΔΠ) το αντίστοιχο ΕΠ/Άξονα (με βάση την κλείδα κατανομής και τις περιφέρειες που έχουν δηλωθεί)

10 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΣ (συνέχεια)
Έλεγχος Απόφασης Ένταξης για την οριζόντια πράξη οδηγεί στη δημιουργία ΤΔΠ για τις επιμέρους πράξεις

11 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Επιλογή /Έγκριση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google