Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας ποσότητας, π.χ. ― = ― Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας ποσότητας, π.χ. ― = ― Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας ποσότητας, π.χ. ― = ― Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας ποσότητας, π.χ. ― = ― 1 Ισοδύναμα κλάσματα 4 4 5 5 8 8 10

3 Για να ελέγξουμε δύο κλάσματα αν είναι ισοδύναμα πολλαπλασιάζουμε τους όρους των κλασμάτων "χιαστί." Αν προκύψουν ίσα γινόμενα τότε τα κλάσματα είναι ισοδύναμα. 4x10=40 5x8=40 Άρα τα κλάσματα είναι ισοδύναμα αφού τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα 4x10=40 5x8=40 Άρα τα κλάσματα είναι ισοδύναμα αφού τα χιαστί γινόμενα είναι ίσα 458 10 528 3 3x5=15 2x8=16 Τα χιαστί γινόμενα δεν είναι ίσα, άρα τα κλάσματα δεν είναι ισοδύναμα 3x5=15 2x8=16 Τα χιαστί γινόμενα δεν είναι ίσα, άρα τα κλάσματα δεν είναι ισοδύναμα 2

4 Δημιουργώ ισοδύναμα κλάσματα πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό π.χ. Δημιουργώ ισοδύναμα κλάσματα 3454 = 12 = 20 3

5 18:220:2 = 9 =10 Η τεχνική παραγωγής ισοδύναμων κλασμάτων διαιρώντας και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό ονομάζεται απλοποίηση. Για να διαιρέσω και τους δύο όρους με τον ίδιο διαιρέτη θα πρέπει να βρω τους κοινούς διαιρέτες τους. Η τεχνική παραγωγής ισοδύναμων κλασμάτων διαιρώντας και τους δύο όρους ενός κλάσματος με τον ίδιο αριθμό ονομάζεται απλοποίηση. Για να διαιρέσω και τους δύο όρους με τον ίδιο διαιρέτη θα πρέπει να βρω τους κοινούς διαιρέτες τους.

6 Απλο……ποίηση 7:728:7 4 4 1 1 Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε το κλάσμα για να εκφράσουμε το μέρος μιας ποσότητας παρά το 1 1 4 4 28 7 7 = = Το κλάσμα ονομάζεται ανάγωγο κλάσμα επειδή δεν απλοποιείται άλλο. 1 1 4 4 Παράδειγμα1 5

7 Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο και δημιουργήστε ισοδύναμα κλάσματα χρησιμοποιώντας τις μπάρες και τις οδηγίες που σας δόθηκαν http://arcytech.org/java/fractions/fractions.html 6 8:212:2 Παράδειγμα 2 = = 4 4 6 6 Προσοχή το κλάσμα δεν ονομάζεται ανάγωγο επειδή οι όροι του απλοποιούνται κι άλλο. Προσοχή το κλάσμα δεν ονομάζεται ανάγωγο επειδή οι όροι του απλοποιούνται κι άλλο. 4 4 6 6 4 4 6 6 :2 = = 2 2 3 3 Το κλάσμα είναι ανάγωγο. Οι όροι του δεν έχουν κάποιον κοινό διαιρέτη,άρα δεν μπορούμε να τους διαιρέσουμε άλλο. Το κλάσμα είναι ανάγωγο. Οι όροι του δεν έχουν κάποιον κοινό διαιρέτη,άρα δεν μπορούμε να τους διαιρέσουμε άλλο. 2 2 3 3 Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνω απλοποίηση σ’ ένα κλάσμα είναι να έχουν οι όροι του κάποιον κοινό διαιρέτη εκτός του 1.


Κατέβασμα ppt "Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας ποσότητας, π.χ. ― = ― Δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα όταν φανερώνουν το ίδιο μέρος μιας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google