Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  Μαθήματα Κοινού Κορμού  Μαθήματα Κατεύθυνσης  Μαθήματα Εμπλουτισμού  Μαθήματα Ενδιαφέροντος (4ωρα) (2ωρα)

3 Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  Ενιαία τάξη για όλους  Μόνο Μαθήματα Κοινού Κορμού

4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ:  παροχή γενικής μόρφωσης  απόκτηση δεξιοτήτων γενικής φύσεως  ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας

5 Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά Ιταλικά Ισπανικά Ρωσικά Τούρκικα

6  Ώρες Κοινού Κορμού 19  Ώρες για επιλογή μαθημάτων 16 Σύνολο 35 4 Μαθ. Κατεύθυνσης (4ωρα) 3 Μαθ. Κατεύθυνσης (4ωρα) + 2 Εμπλουτισμού/ Ενδιαφέροντος (2ωρα) ή

7 4 Μαθ. Κατεύθυνσης (4ωρα) + 1 Εμπλουτισμού ή Ενδιαφέροντος (2ωρα)  Ώρες Κοινού Κορμού 17  Ώρες για επιλογή μαθημάτων 18 Σύνολο 35

8

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ www.moec.gov.cy Υπηρεσία Συμβουλευτικής Εκδόσεις ΥΣΕΑ Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση  Από καθηγητές που διδάσκουν τα μαθήματα

10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (2 η Στήλη)  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τους στόχους)  4ωρα ΜΑΘΗΜΑΤΑ (το λιγότερο)  ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ: συστηματικότερη και σε βάθος μελέτη θεμάτων

11 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (2 η Στήλη)  Υ Υπάρχουν Μ.Κ. που: α) προσφέρονται στη Β΄ και συνεχίζονται στη Γ΄ Τάξη β) προσφέρονται μόνο στη Β΄ Τάξη γ) προσφέρονται μόνο στη Γ΄ Τάξη

12 Κανονισμοί/Προϋποθέσεις Μαθημάτων Κατεύθυνσης που προσφέρονται στη Β΄ και συνεχίζονται στη Γ΄τάξη  δεν είναι υποχρεωτική η επιλογή τους και στη Γ΄τάξη  επιλέγονται στη Γ΄τάξη με την προϋπόθεση ότι έχουν επιλεγεί και στη Β΄τάξη  Κατατακτήρια Εξέταση το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη Εκτός το μάθημα της ΙΣΤΟΡΙΑΣ

13 ΩΡΕΣ διδασκαλίας των Μαθημάτων Κατεύθυνσης: Μάθημα Κατεύθυνσης Μάθημα Κατεύθυνσης + Μάθημα Κοινού Κορμού 4 ώρες + ώρες Κ.Κ. = ΕΝΑ ΑΥΤΟΤΕΛEΣ Μάθημα Κατεύθυνσης 4ωρα

14 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ (3 η στήλη)  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ  2ωρα ΜΑΘΗΜΑΤΑ  Δεν είναι εξεταζόμενα στις τελικές εξετάσεις

15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ☛ Δεν πρέπει να έχω επιλεγμένο τ ο αντίστοιχο μάθημα κατεύθυνσης ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ : Ενασχόληση με θέματα που ενδιαφέρουν, πέραν από αυτά που έχουν επιλεγεί ως κατεύθυνσης ☛ Πρέπει να έχω επιλεγμένο κ αι το αντί- στοιχο μάθημα κατεύθυνσης ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ : Εμπλουτισμός των γνώσεων στα μαθήματα που έχουν επιλεγεί ως κατεύθυνσης

16 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ (Φυσική, Χημεία, Φυσιογνωστικά)

17 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ή Νέα Ελληνικά Μαθηματικά Κοινού Κορμού + 2 Μαθήματα Κατεύθυνσης Νέα Ελληνικά Μαθηματικά Κατεύθυνσης +2 άλλα Μαθήματα Κατεύθυνσης

18 4 Μαθ. Κατεύθυνσης (4ωρα) 3 Μαθ. Κατεύθυνσης (4ωρα) + 2 Εμπλουτισμού/ Ενδιαφέροντος (2ωρα) ή 4 Μαθ. Κατεύθυνσης (4ωρα) + 1 Εμπλουτισμού ή Ενδιαφέροντος (2ωρα) Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ

19 Τι πρέπει να προσέξω κατά την επιλογή Μαθημάτων Κατεύθυνσης να εξυπηρετούν τη μετέπειτα σταδιοδρομία μου (σπουδές ή εργασία) οι επιλογές μου να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του συστήματος πρόσβασης στα Α.Α.Ε.Ι. τις ικανότητες και επιδόσεις μου σε προηγούμενες τάξεις προσοχή στη σωστή επιλογή μαθημάτων από τη Β΄τάξη

20 Γενικοί Κανονισμοί του Ενιαίου Λυκείου:  Για να λειτουργήσει ένα μάθημα απαιτείται κατώτερος αριθμός μαθητών 16  Το σχολείο δεν υποχρεούται ούτε και μπορεί να λειτουργήσει όλους τους συνδυασμούς που ζητούν οι μαθητές του  Κάθε σχολική χρονιά λειτουργούν οι συνδυασμοί εκείνοι σύμφωνα με τις επιλογές των μαθητών και την δυνατότητα εφαρμογής του προγράμματος  Μαθητής του οποίου ο συνδυασμός που επέλεξε δεν προσφέρεται στο σχολείο του αλλά σε άλλο σχολείο, έχει το δικαίωμα να αλλάξει σχολείο

21 Δίκτυα-Ακαδημία CISCO Στόχος: Παροχή θεωρητικών & πρακτικών γνώσεων σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης, διαχείρισης και συντήρησης υπολογιστικών δικτύων τοπικής και ευρείας εμβέλειας, που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες δικτύωσης των επιχ/ων του 21ου αιώνα Υπόβαθρο μαθητών: βασικές γνώσεις Πληροφορικής και της Αγγλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο  Πρόγραμμα ουσιαστικής επαγγελματικής κατάρτισης – CCNA  Προσφέρεται μόνο στο Λανίτειο Λύκειο Α΄,Λύκειο Λινόπετρας και Λύκειο Πολεμιδιών.

22 ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : Μετά το Λύκειο; - επαγγελ. αποκατάσταση ή - σπουδές ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 4 Κατεύθυνσης + 1 Ενδιαφέρ. ή Εμπλουτ. 3 Κατεύθυνσης + 2 Ενδιαφέρ./ Εμπλουτ. 4 Κατεύθυνσης ή - ποια είναι προαπαιτούμενα...

23 1. 2.1. 3.2. 4.3. 4. Γ΄ ΤΑΞΗ 4 Κατεύθυνσης και 1 Εμπλουτ. ή Ενδιαφ. Αγγλική Φιλ/γία, Νομική Β΄ ΤΑΞΗ 4 Κατεύθυνσης ή 3Κατευθ.+ 2(2ωρα) Νέα Ιστορία Αρχαία Αγγλικά Ιστορία Αρχαία Αγγλικά Ιστορία Αρχαία Αγγλικά Ένα Ενδιαφέροντος ή Εμπλουτισμού 1ο Πεδίο Οικ. Αγωγή 2 Ενδιαφ./Εμπλουτ.Γραφικές Τέχνες

24 1. 2.1. 3.2. 4.3. 5.4. Γ΄ ΤΑΞΗ 4 Κατεύθυνσης και 1 Εμπλουτ. ή Ενδιαφ. 4ο και 2ο Πεδίο Β΄ ΤΑΞΗ 4 Κατεύθυνσης ή 3Κατευθ.+ 2(2ωρα) Νέα Μαθηματικά Φυσική Αρχιτεκ. Σχέδιο Πληροφορική Μαθηματικά Φυσική Αρχιτεκ. Σχέδιο Πληροφορική Μαθηματικά Φυσική Αρχιτεκ. Σχέδιο ΠληροφορικήΒιολογία 2 Ενδιαφέροντος / Εμπλουτισμού Μάθ. Κατεύθυνσης ή Ένα Ενδιαφέροντος ή Εμπλουτισμού Αρχιτεκτονάς Μαθηματικός

25 1. 2.1. 3.2. 4.3. 5.4. Γ΄ ΤΑΞΗ 4 (4ωρα)+1 (2ωρο) Μαθήματα Πρόσβασης Β΄ ΤΑΞΗ 4 (4ωρα) ή 3(4ωρα) + 2(2ωρα) Νέα Μαθηματικά κ.κ. Πληροφορική Δακτυλογραφία Πληροφορική Δακτυλογραφία Πληροφορική Λογιστική Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Ένα Ενδιαφέροντος ή Εμπλουτισμού 4ο Πεδίο Λογιστική

26 ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2ο + 5ο 1. 2. 3. 4. ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΝΕΑ Μαθηματικά 1. 2. Γ΄ ΤΑΞΗ 1. 2. 3. 4. Β΄ ΤΑΞΗ 1. 2. 3. 4. Μ.Ο. ΟΛΩΝ των μαθημάτων ΝΕΑΝΕΑ ΜαθηματικάΜαθηματικά ΦυσικήΦυσική Πληροφορική Πληροφορική Πληροφορική Πληροφορική ΜαθηματικάΜαθηματικά ΦυσικήΦυσική ΔακτυλογραφίαΔακτυλογραφία 1 Ενδ. ή Εμπλ. 2 Ενδιαφ./ Εμπλουτ. Πρακ.Γραφείου Πρακ.Γραφείου 5.Λογιστική ΛογιστικήΛογιστική Λογιστική

27 ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

28 O κόσμος γύρω μας ΑΛΛΑΖΕΙ…

29 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΥΠΡΟ Α ιτήσεις ➜ Μ άρτιο Κ ατανομή θέσεων από Υπηρ. Εξετάσεων Α ποτελέσματα τέλη Ιουνίου ΕΛΛΑΔΑ Αιτήσεις ➜ Ιούλιο Κατανομή θέσεων από Ελλάδα Αποτελέσματα Αύγουστο. ☛ Δυνατότητα δήλωσης ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ σε Πεδία + Τμήματα

30 Στρατιωτικές Σχολές ΕΛΛΑΔΑΣ ► Περιλαμβάνονται στο έντυπο / αίτηση της Κύπρου ► Θέσεις -Υπουργείο Άμυνας Κύπρου (τέλος Φεβρουαρίου) ► Αποστολή αντίγραφου αίτησης Παγκύπριων εξετάσεων και άλλων πιστοποιητικών στο Υπουργείο Άμυνας

31 Δραματικές Σχολές ► Ξεχωριστή αίτηση 50 ευρώ – Προφορική Εξέταση 25 ευρώ – Έκθεση Ιδεών ► 2 μόνον θέσεις –Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος, Κάρολου Κούν* ► Δυνατότητα διεκδίκησης και στην Ελλάδα - Πανελλαδικές

32 Σχολές Καλών Τεχνών ► Αίτηση αρχές Ιουλίου ► Εξέταση 1 η βδομάδα Σεπτεμβρίου ► Δυνατότητα διεκδίκησης και στην Ελλάδα - Πανελλαδικές

33 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ  Μ αθητές που έχουν ελληνική υπηκοότητα ή ελληνική καταγωγή (έστω και ένας από τους γονείς να έχει Ελληνική υπηκοότητα) ➜ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ Α.Α.Ε.Ι. ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. ☛ Γ ια εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕ.ΠΑ.Κ ΔΕΝ υπάρχει πρόβλημα.

34 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  100 περίπου πανεπιστήμια που το κάθε ένα θέτει τα δικά του κριτήρια εισαγωγής  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΣ IGCSE, GCE, IELTS, TOEFL  GCE A Levels  Απολυτήριο 18-18 1/2 και πάνω  Φοιτητικό Δάνειο  www.ucas.com

35 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α  TOEFL (Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας)  SAT Reasoning Test  SAT Subject Test  Προσοχή στα πτυχία – ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

36 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  ΓΑΛΛΙΑ  ΓΕΡΜΑΝΙΑ  ΙΤΑΛΙΑ  ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ,ΑΛΛΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

37 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΩΣΣΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΔΙΔΑΚΤΡΑ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google