Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Andreas Papamichael Christos Constantinou George Nikolaides Attribution.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Andreas Papamichael Christos Constantinou George Nikolaides Attribution."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Andreas Papamichael Christos Constantinou George Nikolaides Attribution

2 Pulse!! – Medical Training Simulation by BreakAway Attribution

3  Provides a lifelike and interactive virtual environment.  Provides the ability to practice clinical skills. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 3

4  Παρέχει ένα εικονικό διαδραστικό και παρόμοιο με την πραγματική ζωή, περιβάλλον.  Παρέχει την ικανότητα να εξασκούνται οι κλινικές δεξιότητες. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 4

5  The absence of realistic cases during medical education and practicing.  Leads to lack of self confidence.  Lack of experience in emergency situations. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 5

6  Η απουσία ρεαλιστικών περιπτώσεων, κατά την διάρκεια της ιατρικής πρακτικής και εκπαίδευσης.  Οδηγεί στην έλλειψη αυτοπεποίθησης.  Έλλειψη εμπειρίας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 6

7  Acquire essential experience for real life incident.  Experience in clinical and critical thinking, the essential elements in practice of medicine.  Acquire better fluency. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 7

8  Απόκτηση ζωτικής σημασίας εμπειρίας που αφορούν πραγματικά συμβάντα.  Απόκτηση εμπειρίας στην κλινική και κριτική σκέψη, τα ζωτικά συστατικά της ιατρικής πρακτικής.  Απόκτηση περισσότερης ευχέρειας. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 8

9 Paper Analysis Attribution

10 Paper Analysis Attribution

11  The great need for drastic improvement in health research and in medical education in South Asia.  Limited indigenous data pertaining to medical education in this region. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 11

12  Η μεγάλη ανάγκη για δραστική βελτίωση στην έρευνα της υγείας και της ιατρικής εκπαίδευσης στην Νότιο Αφρική.  Περιορισμένα εγχώρια δεδομένα που αφορούν την ιατρική εκπαίδευση στην περιοχή αυτή. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 12

13  Introduce preventive oriented medicine instead of only the “traditional way” of medicine.  There is hope for South Asia, but for such hope to materialize, we need selfless individuals, strong institutions, and perhaps above all a more just and realistic distribution of the national financial resources. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 13

14  Εισαγωγή της προληπτικής ιατρικής αντί μόνο της παραδοσιακής ιατρικής ( διάγνωση - θεραπεία )  Υπάρχει ελπίδα στην Νότιο Αφρική, αλλά χρειάζονται ανιδιοτελή άτομα, ισχυρά ιδρύματα, και ίσως πάνω από όλα κατανομή των εθνικών οικονομικών πόρων. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 14

15  [1]. BreakAway, http://www.breakawaygames.com/serious- games/solutions/healthcare/, 2012http://www.breakawaygames.com/serious- games/solutions/healthcare/  [2]. Pulse Video, http://www.breakawaygames.com/serious- games/solutions/healthcare/floss.htmlhttp://www.breakawaygames.com/serious- games/solutions/healthcare/floss.html  [3]. Aslam F, Prioritizing Investment in Medical Education, PLoS Med 3(3): e159. doi:10.1371/journal.pmed.0030159, March 28, 2006 Copyright: © 2006 Fawad Aslam. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. EPL679: eHEALTH | University of Cyprus 15


Κατέβασμα ppt "Andreas Papamichael Christos Constantinou George Nikolaides Attribution."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google