Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΙΛΟΣ NOTOS COM Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΙΛΟΣ NOTOS COM Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΙΛΟΣ NOTOS COM Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου 2005

2 Σημαντική άνοδος πωλήσεων και κερδοφορίας. Υψηλή συνεισφορά από τους κλάδους πολυκαταστημάτων, καλλυντικών και ένδυσης. Βελτίωση της συμμετοχής των διεθνών δραστηριοτήτων.

3  Η ανάπτυξη των πωλήσεων κατά 6,15%, του EBITDA κατά 10,7% και της κερδοφορίας (π.φ.) κατά 18,7% στο α’ εξάμηνο του 2005 είναι στα πλαίσια των προσδοκιών της Διοίκησης για την επίτευξη των ετήσιων οικονομικών στόχων που έχουν ανακοινωθεί.  Οι κλάδοι των πολυκαταστημάτων, των καλλυντικών και της ένδυσης παρέμειναν οι κύριοι άξονες ανάπτυξης στο α’ εξάμηνο του 2005, με τον τελευταίο να παρουσιάζει τους υψηλότερους ρυθμούς ανόδου σε εξαμηνιαία βάση.  Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκαν τα έσοδα του Ομίλου από τις διεθνείς δραστηριότητες, με τη Διοίκηση να στοχεύει στην ταχύτερη διείσδυση των προϊόντων της στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Τα διεθνή έσοδα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 10% των συνολικών πωλήσεων έως το 2008. 1. Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Notos Com βάσει Δ.Π.Χ.Π.  Κατά το α’ εξάμηνο του 2005, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 124,65 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 6,15% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 18,7%, διαμορφούμενα στα 12 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 6,5% κατά το α’ εξάμηνο του 2005, έναντι 5,4% στην περυσινή περίοδο, αντανακλώντας την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του προϊοντικού μείγματος, αλλά και την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Ομίλου. 1.1 Ανάλυση Ενοποιημένων Πωλήσεων ανά Κλάδο Δραστηριότητας  Οι πωλήσεις του Ομίλου Notos Com αναλύονται στους κλάδους των πολυκαταστημάτων, των καλλυντικών, της χονδρικής και λιανικής ένδυσης, των διεθνών δραστηριοτήτων, καθώς και των ειδών γραφείου. Κατά το α’ εξάμηνο του 2005, την υψηλότερη συνεισφορά σε απόλυτα μεγέθη, παρουσίασαν τα πολυκαταστήματα με 49,82 εκατ. ευρώ, ο τομέας της ένδυσης με 44,44 εκατ. ευρώ, και τέλος ο κλάδος των καλλυντικών προϊόντων με 25,96 εκατ. ευρώ.

4 Ανάλυση Ενοποιημένων Πωλήσεων ανά Κλάδο

5  Ο τομέας των πολυκαταστημάτων Notos Galleries διαμόρφωσε τα έσοδά του στα 49,82 εκατ. ευρώ, επιδεικνύοντας ανάπτυξη κατά 1,63%. Τα έσοδα των Notos Galleries Λαμπρόπουλος διαμορφώθηκαν σε 43,60 εκατ. ευρώ κατά το α’ 6μηνο 2005, έναντι 44,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επιδεικνύοντας μεταβολή κατά –1,9%. Η περιορισμένη αυτή μείωση ήταν αναμενόμενη και είχε προϋπολογισθεί, οφείλεται δε κατά τα φαινόμενα στον αυξημένο ανταγωνισμό. Εξαιρετική πορεία είχαν τα έσοδα των Notos Galleries Home, με μεγάλη άνοδο της τάξεως του 36,4%, διαμορφούμενα σε 6,22 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο του 2005, έναντι 4,56 εκατ. ευρώ στο α’ 6μηνο του 2004. Η εν λόγω αύξηση των εσόδων αποδίδεται στην άνοδο του όγκου πωλήσεων, και αποτελεί σαφή ένδειξη της σταδιακής καθιέρωσης του συγκεκριμένου καταστήματος στην αγορά οικιακού εξοπλισμού. Επιπρόσθετα επηρεάσθηκε θετικά και από το ανερχόμενο μερίδιο του καταστήματος, της τάξεως του 25%, στις λίστες γάμου εντός Αττικής.  Η αγορά των καλλυντικών και των ειδών προσωπικής φροντίδας παρουσίασε μία χαμηλότερη, της αναμενόμενης, επίδοση σε εξαμηνιαία βάση, με τα αντίστοιχα έσοδα να αυξάνονται κατά 5,74% και να διαμορφώνονται σε 25,96 εκατ. ευρώ. Ο εν λόγω τομέας επηρεάσθηκε από το γεγονός ότι οι εκπτώσεις και προσφορές είχαν γίνει κατά το 2004 εντός του εξαμήνου, ενώ το 2005 μετά από αυτό. Ο τομέας της χονδρικής πώλησης ένδυσης εμφάνισε σημαντική ανάπτυξη της τάξεως του 10,59%, διαμορφούμενος στα 31,13 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη αυτή ήταν μέσα στα πλαίσια των προσδοκιών της Διοίκησης, ενώ επισημαίνεται ότι τα μεγέθη είναι απολύτως συγκρίσιμα, καθώς δεν υπήρξαν μεταβολές στην γκάμα των προϊόντων από εξάμηνο σε εξάμηνο.  Ο τομέας της λιανικής πώλησης ένδυσης παρουσίασε έσοδα της τάξεως των 13,31 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,66% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, με το ρυθμό ανάπτυξης να είναι επίσης μέσα στα πλαίσια των προσδοκιών της Διοίκησης. Στο τέλος του α’ εξαμήνου 2005, το δίκτυο της Εταιρίας αριθμούσε 52 καταστήματα, από 51 το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.  Ο κλάδος των ειδών γραφείου διαμορφώθηκε σε 2,71 εκατ. ευρώ (-4,24% σε εξαμηνιαία βάση), ενώ δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα του Ομίλου.  Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανάπτυξη κατά 25% των εσόδων του Ομίλου από τις διεθνείς του δραστηριότητες, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2005, δικαιώνοντας τις στρατηγικές επιλογές της διοίκησης, Η αύξηση των διεθνών εσόδων θεωρείται διατηρήσιμη, καθώς η Διοίκηση θα εντείνει τις προσπάθειές της για μεγαλύτερη διείσδυση των προϊόντων του Ομίλου στις εν λόγω αγορές.

6 Ανάλυση Ενοποιημένου Μικτού Κέρδους ανά Κλάδο Ανάλυση Ενοποιημένου Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ανά Κλάδο  Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 7,72% στο α’ εξάμηνο του 2005, διαμορφούμενα στο επίπεδο των 57,49 εκατ. ευρώ. Η ταχύτερη ανάπτυξή τους έναντι της ανόδου των πωλήσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 46,12% έναντι 45,45% στο α’ εξάμηνο του 2004.  Ο τομέας των πολυκαταστημάτων παρουσίασε άνοδο κατά 8,82% στο α’ εξάμηνο του 2005, βελτιώνοντας το μικτό περιθώριο κέρδους του, λόγω της μεγαλύτερης συμμετοχής των ιδίων προϊόντων στα έσοδά του. Αντίθετα ο κλάδος των καλλυντικών, λόγω μη ευνοϊκών μεταβολών στο προϊοντικό μείγμα του, παρουσίασε ανεπαίσθητη άνοδο κατά 0,75% στο μικτό κέρδος, με αποτέλεσμα τη σημαντική κάμψη του μικτού περιθωρίου κέρδους από 65% στο 61,9%. Η εξέλιξη των μικτών κερδών τόσο της χονδρικής όσο και της λιανικής πώλησης ένδυσης κατά το εξεταζόμενο εξάμηνο, οδήγησαν σε περιορισμένες μεταβολές στα μικτά περιθώρια κέρδους των αντίστοιχων κλάδων. Αντίθετα, οι διεθνείς δραστηριότητες επέτυχαν σημαντική βελτίωση στο μικτό περιθώριο κέρδους τους, λόγω και της μείωσης των δασμών στις νέες χώρες που πρόκειται να γίνουν πλήρη μέλη της Ε.Ε. στο μέλλον.

7 Ανάλυση Ενοποιημένων EBITDA ανά Κλάδο Ανάλυση Ενοποιημένου Περιθωρίου EBITDA ανά Κλάδο  Το συνολικό EBITDA του Ομίλου, αυξήθηκε κατά 10,7% στο α’ εξάμηνο του 2005, διαμορφούμενο στο επίπεδο των 18,74 εκατ. ευρώ έναντι 16,93 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η επίσης ταχύτερη ανάπτυξή του έναντι της ανόδου των πωλήσεων, είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του αντίστοιχου περιθωρίου κέρδους στο 15,03% έναντι 14,42% στο α’ εξάμηνο του 2004.  Στο α’ εξάμηνο του 2005, αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος κατά 76,57% των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων στον κλάδο των πολυκαταστημάτων, βελτιώνοντας με ανάλογο τρόπο το αντίστοιχο περιθώριο κέρδους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πραγματοποίηση πρόσθετων εσόδων από την πώληση διαμερισμάτων, λόγω της εκμετάλλευσης οικοπέδου, από μέρους του Ομίλου, στην περιοχή της Αθήνας. Αντίθετα, η σημαντική υποχώρηση του περιθωρίου EBITDA του τομέα των καλλυντικών ήταν άμεσο αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων σε διαφήμιση και προώθηση, κινήσεις οι οποίες δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο α’ εξάμηνο του έτους, είναι όμως μια επενδυτική επιλογή η οποία αποδίδει με την πάροδο του χρόνου.

8 1.2 Ανάλυση Ενοποιημένων Πωλήσεων ανά Γεωγραφική Αγορά Ο Όμιλος εξακολουθεί να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών του στην ελληνική αγορά, με τις διεθνείς όμως δραστηριότητες να παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές, όπως αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2005.  Ειδικότερα, η Ελλάδα παρουσίασε άνοδο κατά 5,53%, διαμορφώνοντας τα έσοδά της σε 119,9 εκατ. ευρώ στην εξεταζόμενη περίοδο. Η εν λόγω άνοδος υπολείπεται της αύξησης, κατά 6,15%, των συνολικών ενοποιημένων πωλήσεων, υποδεικνύοντας σταδιακά την ολοένα και μεγαλύτερη σημασία που θα αποκτούν οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες διεθνείς δραστηριότητες στη μελλοντική ανάπτυξη του Ομίλου.  Ειδικότερα, η Τσεχία, αγορά στην οποία η Διοίκηση αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση, παρουσίασε άνοδο κατά 28,40%, ευνοούμενη από το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στο α’ εξάμηνο του 2005. Συνολικά, το δίκτυο καταστημάτων στην εν λόγω χώρα αριθμεί 6 σημεία πώλησης, ενώ αναμένεται να ανοίξουν άλλα 3 σημεία πώλησης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.  Η Κύπρος, η οποία ως αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, εμφάνισε ένα ρυθμό αύξησης εσόδων της τάξεως του 25% στην εξεταζόμενη περίοδο, με το δίκτυο καταστημάτων να ανέρχεται σε 11 σημεία πώλησης, αμετάβλητο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  Η Πολωνία παρουσίασε την υψηλότερη άνοδο εσόδων, κατά 114,29%, μεταξύ των ξένων αγορών του Ομίλου, λόγω της λειτουργίας 3 νέων καταστημάτων στη φετινή περίοδο (1 στην Κρακοβία και 2 στη Βαρσοβία). Συνολικά, το δίκτυο καταστημάτων στην εν λόγω χώρα αριθμεί 7 σημεία πώλησης.

9  Αξιοσημείωτη είναι επίσης η συνεισφορά της αγοράς της Βουλγαρίας, της οποίας τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ (+6,06% έναντι του περυσινού εξαμήνου), ενώ μικρότερη συνεισφορά είχαν οι αγορές της Σλοβακίας, Ρουμανίας, Αυστρίας και Ουγγαρίας.  Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στη διάρκεια του 2005, ο Όμιλος επέτυχε συμφωνίες για την προώθηση και του σήματος Gant, πέραν εκείνου του Lacoste, στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.  Η συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων στα συνολικά ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων του Ομίλου παρέμεινε περιορισμένη κατά το α’ εξάμηνο του 2005, ενώ παρουσιάσθηκε μία μικρή υποχώρηση στο περιθώριο EBITDA των διεθνών δραστηριοτήτων, κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, λόγω των εξόδων που αναλήφθηκαν για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων στις ξένες αγορές. Εξελίξεις & Προοπτικές  Ο Όμιλος προγραμματίζει το άνοιγμα 6 νέων καταστημάτων έως το τέλος του 2005, την αλλαγή χρήσης 2 καταστημάτων στην Αττική (Γλυφάδα), καθώς και το κλείσιμο ενός καταστήματος. Επισημαίνεται ότι η Διοίκηση θα εξακολουθεί να ασκεί την πολιτική της ενεργής διαχείρισης των καταστημάτων της, καθώς λόγω της μεγάλης γκάμας των επώνυμων προϊόντων που αντιπροσωπεύει, είναι σε θέση να επιλέγει κάθε φορά την καλύτερη δυνατή χρήση των σημείων πώλησης μέσω των κατάλληλων σημάτων στο χώρο της ένδυσης.  Όπως προαναφέρθηκε, ο Όμιλος αποδίδει μεγάλη έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων του, ώστε αυτές να αντιπροσωπεύουν το 10% των ενοποιημένων πωλήσεων έως το 2008. Στα πλαίσια αυτά, προγραμματίζεται η επέκτασή του σε τρεις νέες αγορές, Τουρκίας, Κροατίας και Αζερμπαϊτζάν, όπου σε πρώτη φάση, ο Όμιλος θα δραστηριοποιηθεί με το σήμα Gant.


Κατέβασμα ppt "ΟΜΙΛΟΣ NOTOS COM Οικονομικά Αποτελέσματα 6μήνου 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google