Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Τόπος Ναυτικής Εκπαίδευσης Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Τόπος Ναυτικής Εκπαίδευσης Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Τόπος Ναυτικής Εκπαίδευσης Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75 % (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75 %

2 Υφιστάμενη Κατάσταση Οι Οινούσσες:  αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ναυτότοπους της Ελλάδας με έντονη παρουσία τόσο στο επιχειρηματικό επίπεδο όσο και στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης  πολλές από τις πιο γνωστές εφοπλιστικές οικογένειες κατάγονται από το νησί, ενώ ένας σημαντικός αριθμός Οινουσσιωτών σφράγισε με την παρουσία του την παγκόσμια ναυτιλία. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω:  η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που εδρεύουν στις Οινούσσες σχετίζονται με την ναυτική εκπαίδευση, δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζονται από την πολιτεία, την τοπική κοινωνία και τον εφοπλιστικό κόσμο των Οινουσσών.  Αυτή η αρμονική και επιτυχημένη χημεία που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, έχει επιτύχει οι Οινούσσες, παρά τα σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από τη γεωγραφική τους θέση να αποτελούν ζωντανό κύτταρο στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Β. Αιγαίου.

3 Υφιστάμενες Υποδομές Στο νησί φιλοξενούνται οι ακόλουθες υποδομές οι οποίες σχετίζονται με την ναυτική εκπαίδευση: Στο νησί φιλοξενούνται οι ακόλουθες υποδομές οι οποίες σχετίζονται με την ναυτική εκπαίδευση:  Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) η οποία εποπτεύεται από το Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας και στην οποία φοιτούν 150 σπουδαστές  ΤΕΕ Ναυτικής Κατεύθυνσης (Ναυτικό Λύκειο) το οποίο εποπτεύεται από το Υπ. Εθνικής Παιδείας και στο οποίο σήμερα φοιτούν μαθητές προερχόμενοι κυρίως από τα γειτονικά νησιά, υποψήφιοι για το ναυτικό επάγγελμα  Οικοτροφείο Οινουσσών το οποίο παρέχει φιλοξενία, (παροχή τροφής, διαμονής) σε μαθητές του Λυκείου που προέρχονται από τα γειτονικά νησιά ή/ και από την υπόλοιπη χώρα

4 Πιλοτικές εφαρμογές στήριξης και ενίσχυσης της ναυτικής εκπαίδευσης στις Οινούσσες Στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου έχει ενταχθεί και υλοποιείται σημαντική πιλοτική παρέμβαση που στόχο έχει την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης στο νησί των Οινουσσών με συνολικό κόστος 2. 483.011 € Στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου έχει ενταχθεί και υλοποιείται σημαντική πιλοτική παρέμβαση που στόχο έχει την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης στο νησί των Οινουσσών με συνολικό κόστος 2. 483.011 €

5 Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει τρία έργα. Βελτίωση κτιριακών υποδομών του Οικοτροφείου Οινουσσών Βελτίωση κτιριακών υποδομών του Οικοτροφείου Οινουσσών Δημιουργία Τηλεματικού Κέντρου Οινουσσών – Ναυτιλιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης Δημιουργία Τηλεματικού Κέντρου Οινουσσών – Ναυτιλιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

6 1.Βελτίωση κτιριακών υποδομών Οικοτροφείου Οινουσσών (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006, ΑΞΟΝΑΣ 2: «Αστική Ανάπτυξη», Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση) Το υφιστάμενο έργο αφορά:  Αναδιαρρύθμιση των εσωτερικών του χώρων  Εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  Επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου Σκοπιμότητα του έργου:  Παράταση της ζωής του κτιρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα  Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης για την ασφαλή και υγιεινή παραμονή των μαθητών  Εναρμόνιση με του κτιρίου με το οικιστικό περιβάλλον του νησιού

7 1. Βελτίωση κτιριακών υποδομών Οικοτροφείου Οινουσσών (…συνέχεια) Ωφελούμενοι:  30 Μαθητές του ΤΕΕ που προέρχονται από τα γειτονικά νησιά ή/ και από την υπόλοιπη χώρα, χαμηλού κυρίως εισοδήματος  Εκπαιδευτικοί ΤΕΕ  Ναυτική εκπαίδευση - Τοπική Ανάπτυξη Προϋπολογισμός έργου: 849.411,00 € Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 3/2005 –12/2005

8 2. Τηλεματικό Κέντρο Οινουσσών – Ναυτιλιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006, ΑΞΟΝΑΣ 2: «Αστική Ανάπτυξη», Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση) Το έργο αναφέρεται στην δημιουργία νέων υποστηρικτικών δομών, προς τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες Ναυτικής Εκπαίδευσης και αφορά: Το έργο αναφέρεται στην δημιουργία νέων υποστηρικτικών δομών, προς τις ήδη προσφερόμενες υπηρεσίες Ναυτικής Εκπαίδευσης και αφορά:  την επισκευή ενός υφισταμένου κτιρίου στις Οινούσσες Χίου και την μετεξέλιξή του σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη - τηλεκέντρο εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  την αγορά επίπλων της βιβλιοθήκης,  την εγκατάσταση δικτυακής υποδομής που θα συνδέει της δομές ναυτικής εκπαίδευσης και το διαδίκτυο  την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεδιάσκεψης και την αγορά των Υπολογιστικών Συστημάτων και του κατάλληλου λογισμικού

9 2. Τηλεματικό Κέντρο Οινουσσών – Ναυτιλιακό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης (…συνέχεια) Σκοπιμότητα του έργου: Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης στις Οινούσσες και ολοκλήρωση των υφισταμένων παρεμβάσεων Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης στις Οινούσσες και ολοκλήρωση των υφισταμένων παρεμβάσεων Ανάδειξη των Οινουσσών σε Κέντρο αναφοράς των ναυτικών σε διεθνή κλίμακα Ανάδειξη των Οινουσσών σε Κέντρο αναφοράς των ναυτικών σε διεθνή κλίμακαΩφελούμενοι: Οι Φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Οι Φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Οι Φοιτητές από Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ναυτιλιακά τμήματα Πανεπιστημίων) Οι Φοιτητές από Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ναυτιλιακά τμήματα Πανεπιστημίων) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) Οι Μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΤΕΕ Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης Οι Μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του ΤΕΕ Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης Οι φορείς του ναυτιλιακού χώρου και άλλες βιβλιοθήκες Οι φορείς του ναυτιλιακού χώρου και άλλες βιβλιοθήκες Προϋπολογισμός: 713.600,00€ Χρονοδιάγραμμα: 1/2004 – 3/2006

10 3. Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006, ΑΞΟΝΑΣ 2: «Αστική Ανάπτυξη», Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση) Το έργο αφορά στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών στην ΑΕΝ Οινουσσών και συγκεκριμένα: Το έργο αφορά στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των σπουδαστών στην ΑΕΝ Οινουσσών και συγκεκριμένα:  Προσομειωτή GMDSS, 4 θέσεων εργασίας  Προσομειωτή RADAR ARPA με 3 OWN SHIP και 3 αντανακλαστικούς υποτυπωτές (ECDIS)  Μηχανοκίνηση Σωστική Λέσβο  Εργαστήριο πολυμέσων 25 ατόμων με ανάλογα λογισμικά  Εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας

11 3. Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006, ΑΞΟΝΑΣ 2: «Αστική Ανάπτυξη», Μέτρο 2.3: Εκπαίδευση) Σκοπιμότητα του έργου: Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης στις Οινούσσες Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης στις Οινούσσες Ανάδειξη των Οινουσσών σε Κέντρο αναφοράς των ναυτικών σε διεθνή κλίμακα Ανάδειξη των Οινουσσών σε Κέντρο αναφοράς των ναυτικών σε διεθνή κλίμακαΩφελούμενοι: Οι Φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Οι Φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Οι φορείς του ναυτιλιακού χώρου Οι φορείς του ναυτιλιακού χώρου Προϋπολογισμός: 920.000,00€ Χρονοδιάγραμμα: 2005


Κατέβασμα ppt "ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Τόπος Ναυτικής Εκπαίδευσης Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Πιλοτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΕΠ Βορείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google