Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 12 Σεπτεμβρίου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 12 Σεπτεμβρίου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 12 Σεπτεμβρίου, 2008 Στυλιανή Πετρούδη

2 Κατ΄ οίκον Εργασία ΚΕ1  Υπενθύμιση: Μη ξεχάσετε να μου στείλετε e-mail με τα στοιχεία σας (ΚΕ1)  Αντί της φοιτητικής σας ταυτότητας χρησιμοποιείστε τον αριθμό της πολιτικής

3 Ταχύρρυθμα μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές  Τα μαθήματα για δεξιότητες και Τεχνικές Μελέτες, Εισαγωγή στη χρήση Matlab και παρουσιάσεις με τη χρήση Powerpoint θα σας είναι χρήσιμα για το ΗΜΥ 100 και γενικότερα.

4

5 Τα θέματά μας σήμερα  Επανάληψη  Πώς να επιτύχετε ως μηχανικοί  Αφοσίωση/Επιμονή στις σπουδές  Στρατηγική  Αποτελεσματική χρήση Βιβλιοθήκης και  διαδικτύου

6 Κλάδος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κύριοι τομείς Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Ηλεκτρική ισχύς (Power engineering) Τηλεπικοινωνίες και επεξεργασία σημάτων (Telecommunications and signal processing) Έλεγχος συστημάτων (Control systems) Ηλεκτρονικά (Electronics) Ρομποτική (Robotics) Ασύρματες επικοινωνίες (Wireless communication) Κύριοι τομείς Μηχανικών Υπολογιστών: Υπολογιστές (Computers) Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (Computer Architecture )

7 Τομείς Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  Ηλεκτρική Ισχύς και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Power and Renewable Energy Systems)  Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα και Κεραίες (Microwaves, Electromagnetics and Antennas)  Mικροηλεκρονική (Microelectronics)  Νανοτεχνολογία (Nanotechnology)  Οπτικές Συσκευές και Συστήματα (Photonic Components and Systems  Ευφυή Συστήματα και Αυτοματοποίηση (Decision, Control and Automation Systems)  Επεξεργασία Σημάτων (Signal/Image/Video Processing)  Βιοϊατρική Τεχνολογία (Biomedical Engineering)  Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων (Integrated Circuit Design)

8 Τομείς Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  Συστήματα Επικοινωνίας, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Δίκτυα Υπολογιστών και (Communication Systems, Telecommunication Networks and Computer Networks)  Σχεδιασμός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems Design)  Υπολογιστική Νοημοσύνη και Ρομποτική (Computational Intelligence and Robotics)  Τεχνολογία Λογισμικού (Software Engineering)  Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλών Αποδόσεων (High Performance Computing)  Ενσωματωμένα Συστήματα και Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (Embedded Systems and Real-time Systems)  …

9 Τι κάνουν οι ΗΜΜΥ στην εργασία τους;  Έρευνα  Τεχνολογική ανάπτυξη  Σχεδιασμό και κατασκευή  Λειτουργία  Συντήρηση  Έλεγχο  Επίλυση λειτουργικών προβλημάτων  Υπολογισμός χρόνου και κόστους έργων  Διοίκηση και διαχείριση ατόμων και εταιρειών  Πωλήσεις

10 Το μέλλον  Ο κλάδος των ΗΜΜΥ είναι ένας πολυδύναμος και πολύμορφος κλάδος  Υπάρχουν συνεχείς αλλαγές που απορρέουν από την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας  Διάφορες εξειδικεύσεις ΗΜΜΥ προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας  Ένας καλός μηχανικός πρέπει να μπορεί να αλλάζει εξειδικεύσεις  Μέσα από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση ο μηχανικός πρέπει να μάθει πώς να μαθαίνει

11 Απαιτήσεις για απόκτηση Πτυχίου  Συνολικά, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων (πμ) ECTS (ECTS: European Credit Transfer System) Μια μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25 30 ώρες εργασίας για ένα μέσο φοιτητή (συμπεριλαμβάνονται οι διαλέξεις, τα εργαστήρια, οι κατ’ οίκον εργασίες κ.λ.π.). Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού - ΗΜΜΥ (99 πμ) Υποχρεωτικά μαθήματα από άλλα Τμήματα (66 πμ) Μαθήματα επιλογής ΗΜΜΥ (36 πμ) Ξένες γλώσσες (10 πμ) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (15 πμ) Διπλωματική εργασία (14 πμ)

12 Βασικά Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Σπουδών  Οι φοιτητές θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα μαθήματα τους από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών στο τέταρτο ακαδημαϊκό έτος  Διπλωματική Εργασία Έμφαση σε τομείς αιχμής- δημιουργία νέων βιομηχανιών Διεθνή πρότυπα και ιδιαιτερότητες της Κύπρου  Ευελιξία με εξειδικευμένα θέματα ενδιαφέροντος. Μαθήματα επιλογής από άλλες σχολές και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

13 Προσόντα που πρέπει να έχει ένας μηχανικός Επιστημονικά και τεχνικά προσόντα Μαθηματικά (μαθηματικά μοντέλα συστημάτων) Φυσική (κίνηση ηλεκτρονίων, αντίδραση με την ύλη) Χημεία (δομή υλικών και αντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (λογισμικά πακέτα, μοντελλοποίηση) Μη τεχνικά προσόντα Αποτελεσματική επικοινωνία (γραπτή και προφορική) Συνεργάσιμοι (εργασία σε ομάδες) Ικανότητα συνεργασίας με μη μηχανικούς Ικανότητα αντίληψης προβλημάτων Δημιουργικότητα Διάθεση να μάθει

14 Δομή Εταιριών Ψηλής Τεχνολογίας  Ποιος ο ρόλος ενός μηχανικού;

15 Δομή μιας εταιρείας ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (CEO) CTO CFO ΠΡΟΕΔΡΟΣ (President) Administrative Architecture Group Algorithms Group Case Studies Group Planning Group Hardware Group Software Group Sales Group Marketing Group Product Management Project Management Training Customer Site Deployment/Support Accounting Group Investor Relations In-house counsel IT Department Human Resources

16 Product/Project Management PRODUCT MANAGEMENT  Market Research  Business Case (profitability, need, etc)  Product Requirements MRD (Market Requirement Document)  Product Roadmap PROJECT MANAGEMENT  Project Timeline Milestones/Deliverables  Project Progress Reports

17 CTO Group  Overall Architecture Design System Architecture Document  Design of Algorithms  Algorithm Development/Prototyping  Planning/Case Studies Analysis Development of Software Tools

18 Hardware Group  Hardware Design Hardware Architecture Document Hardware Requirements  Control System Design Control System Document  Power System Design Power System Document  Mechanical Design (e.g., chasis) Layout Specifications/Standards Wiring  Circuit Board Designs  Machine Shop – Prototyping of Chasis/Boards  Prototyping of entire system  Product (hardware) Development

19 Software Group  Software Design Software Document  Systems Engineering Software Systems Eng. Requirements  Software Prototyping  Software Development

20 Sales SALES  Market Research  Customers Relations/Support  Sales of Product  Sales Engineers Case Studies/Planning Product Support Request for Proposals/Request for information (RFPs/RFIs)  Competitive Analysis

21 Marketing MARKETING  Marketing of Product/Advertising  Branding  Product Announcements/White Papers  Showcase product (e.g., convention shows, etc)  Competitive Analysis

22 Πώς να επιτύχεις, παράγοντες επιτυχίας  Γνώση των στόχων σου  Γνώση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του  Πανεπιστημίου  Γνώση των απαιτήσεων των καθηγητών σου  Αφοσίωση  Επιμονή για επιτυχία  Καλή στρατηγική για κάθε ακαδημαϊκό βήμα  Δημιουργία δικτύου συνεργασίας

23 Γνώση των στόχων σου  Τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου;  Ποιόν κλάδο θέλεις να ακολουθήσεις;  Που θέλεις να εργαστείς;  Τι είδος δουλειάς σου αρέσει;  Μίλησε με τους καθηγητές σου ή με άλλους έμπειρους μηχανικούς για συμβουλές

24 Γνώση της δομής και του τρόπου λειτουργίας του Πανεπιστημίου  Γνώση προγράμματος σπουδών, κατευθύνσεων,  μαθημάτων επιλογής  Γνώση απαιτούμενων διαδικασιών για  αποφοίτηση, κανόνων εγγραφής  Αρμόδια σώματα πανεπιστημίου, δομή  πανεπιστημίου  Καλός προγραμματισμός στην επιλογή μαθημάτων

25 Γνώση των απαιτήσεων των καθηγητών σου  Συχνές συναντήσεις με τον/την ακαδημαϊκό σου  σύμβουλο  Προσεκτική ανάγνωση του προγράμματος κάθε  μαθήματος  Ημερομηνίες εξετάσεων, ύλη εξετάσεων,  ημερομηνίες παράδοσης εργασιών  Υποβολή αποριών/διευκρινίσεων κατά τη  διάρκεια των μαθημάτων ή κατά τις ώρες  γραφείου του διδάσκοντος καθηγητή  Αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι ρώτα!

26 Αφοσίωση  Αν θέλεις να πετύχεις τότε θα πετύχεις  Θέσε στόχους και δούλεψε σκληρά για να  τους πετύχεις  Αφοσίωση στις σπουδές σου  Ότι μαθαίνεις είναι για το δικό σου καλό  Δουλειά, δουλειά, δουλειά

27 Επιμονή για επιτυχία  Μην απογοητεύεσαι με τις αποτυχίες  Οι αποτυχίες να σε πεισμώνουν για να δουλεύεις πιο σκληρά  Πίστη στον εαυτό σου και στις δυνατότητες σου  Επιμονή στους στόχους που έχεις θέσει  Αν κάτι δεν δουλεύει όπως θέλεις, ξαναδοκίμασε (trial and error)

28 Παράδειγμα επιμονής

29 ΓεγονόταΈτος He had to work to support his family after they were forced out of their home. 1816 His mother died.1818 Failed in business.1831 Was defeated for legislature.1832 Lost his job and couldn't get into law school.1832 Declared bankruptcy & spent the next 17 years of his life paying off the money he borrowed from friends to start his business.1833 Was defeated for legislature again.1834 Was engaged to be married, but his sweetheart died.1835 Had a nervous breakdown and spent the next six months in bed.1836 Was defeated in becoming the speaker of the state legislature.1838 Was defeated in becoming elector.1840 Was defeated for Congress1843 Was defeated for Congress.1846 Was defeated for Congress again.1848 Was rejected for the job of Land Officer in his home state.1849 Was defeated for Senate.1854 Was defeated for Vice-President1856

30 Was defeated for Senate for the third time.1858 Was elected president of the United States.1860 Abraham Lincoln (1809-1865)

31 Στρατηγική  Καλή χρήση χρόνου  Αποδοτικότητα (μην ξοδεύεις πολύ χρόνο σε άσκοπες ενέργειες)  Γνώριζε τους κανόνες και τις διαδικασίες και κάνε τις σωστές κινήσεις  Γνώριζε τις απαιτήσεις των καθηγητών σου και του Τμήματος  Καλή και προγραμματισμένη μελέτη για τις εξετάσεις και τις κατ’ οίκον εργασίες

32 Δημιουργία δικτύου συνεργασίας  Ανάπτυξη καλών σχέσεων με τους συμφοιτητές σου  Ομαδική εργασία  Ανταλλαγή απόψεων  Απόφυγε σχέσεις που δεν έχουν στόχο την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σου επιτυχία  Συνομιλία με τους καθηγητές του Τμήματος, ζήτα την συμβουλή τους

33 Επιτυχία στις εξετάσεις  Προετοιμασία και μελέτη πολύ πριν τις εξετάσεις  Γνώριζε τα θέματα που καλύπτονται και το είδος των ασκήσεων (θεωρία, ασκήσεις με πράξεις, πολλαπλής επιλογής)  Επίλυση όλων των προβλημάτων των κατ’ οίκον εργασιών και όσων περισσότερων ασκήσεων είναι δυνατό από τα βιβλία που διδάσκονται στο μάθημα  Καλή γνώση της θεωρίας  Καθαρή και δομημένη γραφή στο εξεταστικό δοκίμιο  Δείξε όλα τα βήματα που κάνεις για την επίλυση μιας άσκησης  Αποτελεσματική χρησιμοποίηση του χρόνου  Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι  Καλός ύπνος και καλή διατροφή

34 Συμβουλές/Επίλυση Προβλημάτων Είναι φυσικό κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σου ζωής να αντιμετωπίσεις διάφορα προβλήματα. Φρόντισε να αναζητήσεις τρόπους επίλυσης τους άμεσα.  Συχνές επαφές με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο και τους άλλους καθηγητές  Συζητήσεις με άλλους φοιτητές που ίσως να είχαν τα ίδια προβλήματα  Διάθεση να ακούς τις συμβουλές των άλλων  Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Στήριξης http://www.ucy.ac.cy/studiesG/studlifeG/SLsupportG/slsu pportg.html

35 Καθημερινή προετοιμασία  Διαλέξεις  Ανάγνωση και επανάληψη της προηγούμενης διάλεξης  Ετοιμασία αποριών για την προηγούμενη διάλεξη  Ανάγνωση του υλικού της επόμενης διάλεξης

36 Καθημερινή προετοιμασία -- Εργαστήρια  Ανάγνωση πειράματος  Κατανόηση πειραματικής διαδικασίας  Μελέτη της θεωρίας στην οποία βασίζεται το πείραμα  Προετοιμασία πινάκων και σχεδιαγραμμάτων  Η καλή προετοιμασία θα οδηγήσει σε πολύ πιο σύντομο και επιτυχές πείραμα Μην αφήσεις κενά και μην αφήσεις οτιδήποτε για αργότερα. Αργότερα θα είναι πολύ αργά.

37 Βιβλιοθήκη  Εξαιρετικά χρήσιμη πηγή πληροφοριών που συνήθως περνά ανεκμετάλλευτη  Πρέπει να γνωρίζετε πώς να τη χρησιμοποιείτε και πώς να βρίσκετε το υλικό αναφοράς που σας ενδιαφέρει  Τα βιβλία στο βιβλιοστάσιο είναι χωρισμένα σε θεματικές κατηγορίες  Αναζήτηση κατά συγγραφέα, τίτλο, θέμα κλπ  Αυτόματος κατάλογος δημόσιας πρόσβασης -- Μέσω των υπολογιστών της βιβλιοθήκης -- Μέσω του διαδικτύου http://library.ucy.ac.cy/

38 Βιβλιοθήκη – Δανεισμός υλικού  Χειμερινό ωράριο λειτουργίας (8:30-20:30)  Δυνατότητα δανεισμού μέχρι και 7 βιβλίων έως 21 ημέρες  Απαραίτητη η κατοχή κάρτας βιβλιοθήκης  Συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες για δια- δανεισμό υλικού

39 Βιβλιοθήκη – Ενημερωτικά Σεμινάρια Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει σεμινάρια για να βοηθήσει τους/τις νέους/νέες φοιτητές/τριες να μάθουν πιο εύκολα τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης Χρήση του αυτόματου καταλόγου Χρήση των ιστοσελίδων και των υπολογιστών της Βιβλιοθήκης Χρήση των βάσεων δεδομένων Για τη συμμετοχή στα σεμινάρια είναι απαραίτητο να δηλώσετε συμμετοχή εκ των προτέρων (αίτηση συμμετοχής στη Βιβλιοθήκη)

40 Γενική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων  Επινόηση συστήματος/Ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα  Ορισμός και διατύπωση προβλήματος  Συλλογή πληροφοριών  Δημιουργία μιας ή περισσότερων λύσεων στο πρόβλημα  Επιλογή και ανάπτυξη μιας ιδέας επίλυσης  Έλεγχος και επιβεβαίωση της λύσης

41 Διαδύκτιο  Εξεύρεση επιστημονικών άρθρων  Χρησιμοποίηση του ΙΕΕΕ Xplore μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου  Χρησιμοποίηση usergroups, etc για την επίλυση κυρίως προβλημάτων προγραμματισμού.


Κατέβασμα ppt "ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Διάλεξη 2 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 12 Σεπτεμβρίου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google