Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό. literacy Αλφαβητισμός Γραμματισμός: ευρύτερη έναντι του αλφαβητισμού Εγγραμματισμός : ενισχυμένη έναντι του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό. literacy Αλφαβητισμός Γραμματισμός: ευρύτερη έναντι του αλφαβητισμού Εγγραμματισμός : ενισχυμένη έναντι του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό

2 literacy Αλφαβητισμός Γραμματισμός: ευρύτερη έναντι του αλφαβητισμού Εγγραμματισμός : ενισχυμένη έναντι του γραμματισμού

3 εγγραμματισμός Ορίζεται μέσα από τη γλώσσα, η οποία είναι ένα σύστημα κοινωνικής σημειωτικής μέσα από το οποίο ο άνθρωπος νοηματοδοτεί την εμπειρία του

4 Είδη Εγγραμματισμού 1 Αλφαβητικός εγγραμματισμός Λειτουργικός εγγραμματισμός Γλωσσικός εγγραμματισμός Σχολικός εγγραμματισμός Κριτικός εγγραμματισμός κριτικός σχολικός γλωσσικός λειτουργικός αλφαβητικός

5 Είδη Εγγραμματισμού 2 Είδη εγγραμματισμού Αλφαβητικός, Λειτουργικός, Γλωσσικός Σχολικός, Κριτικός εγγραμματισμός Γνωστικά αντικείμενα ιστορία πληροφορική φυσικές επιστήμες άλλα

6 Παιδαγωγικές σχολές επιστημονικός εγγραμματισμός Εκδοχές του Επιστημονικού Εγγραμματισμού ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ: προτάσσεται η επιστημονική γνώση στο αναλυτικό πρόγραμμα. Με αυτή οδηγηθήκαμε στην αποξένωση των μαθητών από τις φυσικές επιστήμες, λόγω του υψηλού βαθμού αφαίρεσης και της μαθηματικοποιημένης εκδοχής της γνώσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: το κριτήριο επιλογής είναι η κοινωνική χρησιμότητα των διδασκομένων. Τυγχάνει ευρείας αποδοχής, εντούτοις ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποταχθεί η επιστημονική γνώση στην αγορά εργασίας. “using science, not doing science is the core of scientific literacy” ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ: η επιστημονική γνώση αποτελεί θεμέλιο μιας ανθρωπιστικής παιδείας. Τα αναλυτικά προγράμματα περιέχουν ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία, ώστε να γίνει κατανοητό ότι η επιστήμη είναι μια κοινωνική κατασκευή με κοινωνικές προεκτάσεις.

7 Διαστάσεις του Επιστημονικού Εγγραμματισμού Γνωσιακή Διάσταση Κειμενική Διάσταση Στοχαστικο- κριτική Διάσταση Εννοιολογική Γνώση (Conceptual Knowledge) Α. Ερωτήματα Επιστήμης Β. Έννοιες Επιστήμης Γ. Αρχές και Γενικεύσεις Πραγματολογική Γνώση (Factual Knowledge) Διαδικαστική Γνώση (Procedural Knowledge) Α. ΜεθοδολΠραγματολογική Γνώση (Factual Knowledge) Α. Κατανόηση Β. Συσχέτιση με εμπειρίες Γ. Αρχές και Γενικεύσεις ογικές δεξιότητες Β. Συλλογιστικές διαδικασίες Γ. συλλογικές διαδικασίες Δ. Τεχνολογικές εφαρμογές Τεχνολογική Γνώση Α. Κατανόηση Τεχνολογικών Εφαρμογών Β. Δεξιότητες Εφαρμογών Ανάλυση Τυπικότητας Λεξιλόγιο, Όροι, Σύμβολα, Γραφήματα, Τύποι, Πίνακες, Ονοματοποίηση, Υποτακτική Σύνταξη, Παθητική Φωνή, κ.ά Ανάλυση Γλωσσικής Συνοχής Επαναλήψεις, αντωνυμικές αναφορές, αντικαταστάσεις, χρήσεις συνωνυμίας, υπερωνυμίας, κ.ά Ανάλυση Γλωσσικής Συνοχής Ανάλυση Νοηματικής Συνεκτικότητας Σκοπός και τύπος του κειμένου Δομικά στοιχεία Προτυπική Δομή Άξονας Συσχέτισης Δηλαδή μικρομάθημα γλώσσας σε όλα τα επίπεδα Επιστημονικός Στοχασμός Α. φύση της γνώσης Β. Κοινωνικές ορίζουσες της γνώσης Γ. μεθοδολογία επιστήμης Δ. οργάνωση γνωσιακού περιεχομένου Ε. επαναδιατύπωση νοημάτων κειμένου ΣΤ. εναλλακτικοί τρόποι νοηματοδότησης και ερμηνεία κειμένου Ζ. Διδακτική λειτουργικότητα κειμένου Η. μαθησιακή λειτουργικότητα κειμένου Κριτική του Τρόπου Αναπαράστασης Επιστημονικής Γνώσης Ηθική Διάσταση Επιστημονικών θεμάτων Κοινωνική Ευθύνη Ατόμων και Ομάδων

8 Ποια πόρτα να χτυπήσω; (1) Όλες οι προσεγγίσεις, μοντέλα, στρατηγικές και μέθοδοι είναι κατάλληλα Εξαρτάται από: 1.το παιδαγωγικό πλαίσιο, 2.τον εκπαιδευτικό, 3.τους στόχους διδασκαλίας, 4.τη φύση του αντικειμένου, 5.τους μαθητές και 6.τα χαρακτηριστικά της τάξης

9 Ποια πόρτα να χτυπήσω; (2) Για τις Φυσικές Επιστήμες: Χατζηγεωργίου: στρατηγικές άμεσης και εμπεδωτικής μάθησης του προκαταβολικού οργανωτή, της καθοδηγούμενης διερεύνησης και της επικοδομητικής προσέγγισης Σέρογλου: θέατρο, αντιπαράθεση επιχειρημάτων, παιχνίδι ρόλων, δημιουεργία αφίσας, μελέτη και ανάλυση κειμένων φιλοσοφίας, ποίησης, λογοτεχνίας, συζήτηση άρθρων τρέχουσας επικαιρότητας, στήσιμο ιστοσελίδας αλλά και εργασία σε ομάδες, κυκλικό εργαστήριο, κ.ά

10 Πόσο εγγράμματος είμαι; Είναι ο εγγραμματισμός ένα κριτήριο με βάση το οποίο διχοτομείται ο κόσμος σε εγγράμματους και όχι; Κλίμακα Bybee (1997) Επιστημονικά αγγράμματος Ονοματικός Επιστημονικός Εγγραμματισμός Λειτουργικός Επιστημονικός Εγγραμματισμός Εννοιολογικός Επιστημονικός Εγγραμματισμός Πολλαπλών διαστάσεων Επιστημονικός Εγγραμματισμός


Κατέβασμα ppt "Σχόλια για τον επιστημονικό εγγραμματισμό. literacy Αλφαβητισμός Γραμματισμός: ευρύτερη έναντι του αλφαβητισμού Εγγραμματισμός : ενισχυμένη έναντι του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google