Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Πύργος, Νοέμβριος 2005

2 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Πρωτοβουλίες επιτροπών Πρόσκληση 86 Μελέτη Internet Μελέτη και παρεμβάσεις για τα έργα των ευρυζωνικών υποδομών (Μέτρων 4.2)

3 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Πρόσκληση 86 Η μελέτη συμπεριελάμβανε προτάσεις/αναλύσεις για τα ακόλουθα: Διεθνής εμπειρία Ανάλυση επιλέξιμων φορέων με στόχο την αύξηση της διείσδυσης Ποιοτικά κριτήρια Πρόταση ελάχιστου πακέτου υπηρεσιών και υποδομών Κοστολογικό μοντέλο Κριτήρια αξιολόγησης

4 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Στόχος μελέτης Αφενός να αποτυπώσει την κατάσταση της αγοράς του Internet στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ώστε να αναγνωριστούν αδυναμίες και λόγοι που η χρήση του Ιnternet στην Ελλάδα είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα και αφετέρου να παρουσιασθούν προτάσεις ώστε αυτή η μελέτη να αποτελέσει ένα πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει έμπρακτα στην ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα. Μελέτη Internet

5 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Κύρια Σημεία

6 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Το Internet στην Ελλάδα - Σύγκριση με Ευρώπη

7 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ INTERNET ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πολιτεία – Κράτος  Καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος e- europe, π.χ. φορολογικό περιβάλλον (ηλεκτρονική τιμολόγηση, ΦΠΑ) προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής υγείας Εκπαιδευτικό Σύστημα  Καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των ΤΠΕ.  Μη δέσμευση ικανών κρατικών πόρων για προγράμματα: βελτίωσης δεξιοτήτων ενίσχυσης εκπαιδευτικών & ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οικονομία  Παραδοσιακή δομή ελληνικής οικονομίας.  Καθυστερήσεις τεχνολογικής αναβάθμισης & απελευθέρωσης αγοράς.  Παρατεταμένη ύφεση κλάδου.  Μη ικανοποιητικοί οικονομικοί πόροι για έρευνα & τεχνολογία. Κόστος  Υψηλό κόστος ανάπτυξης δικτύων.  Χαμηλή ζήτηση υπηρεσιών & εφαρμογών ευρείας αποδοχής.  Υψηλό κόστος διασύνδεσης με το διεθνές Internet.  Κόστος απόκτησης εξοπλισμού (Η/Υ). Κοινωνική Άγνοια  Έλλειψη εκπαίδευσης.  Έλλειψη ευρύτερης τεχνολογικής κουλτούρας και καλλιέργειας.  Αρνητική εικόνα. Τεχνολογική Κουλτούρα  Ανυπαρξία της τεχνολογίας ως βιωματική λειτουργία.  Ψηφιακό χάσμα σε πληθυσμό με διαφορετικά δημογραφικά. Γλώσσα  Επικράτηση της αγγλικής γλώσσας  Καθυστέρηση εξελληνισμού του λογισμικού χρήσης.  Περιορισμένο περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα. Υποδομές  Καθυστέρηση υιοθέτησης νέων τεχνολογικών πρωτοκόλλων και υποδομών.  Περιορισμένη εγχώρια παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.  Γεωγραφική μορφολογία και πληθυσμιακή διασπορά προκαλούν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υποδομών. Περιεχόμενο – Υπηρεσίες  Ύπαρξη περιορισμένου αριθμού ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. e-gov., e-health, e-learning) και περιεχομένου (ιδίως ευρυζωνικού). Λόγοι χαμηλής χρήσης και ανάπτυξης

8 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Οφέλη από την Ανάπτυξη του Internet ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ INTERNET ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΡΑΤΟΣ  Επέκταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  Διεύρυνση πελατολογίου.  Αναβαθμισμένη και αμεσότερη επικοινωνία.  Αύξηση παραγωγικότητας - μείωση λειτουργικών εξόδων.  Ποιοτικότερες & οικονομικότερες υπηρεσίες Internet.  Εκσυγχρονισμός κράτους - βελτίωση υπηρεσιών του.  Προστασία & Προβολή Ελληνικού πολιτισμού.  Αναβάθμιση παιδείας.  Οικονομική ανάπτυξη.  Βελτίωση εικόνας του κράτους & εθνικής ανταγωνιστικότητας.  Ενίσχυση περιφέρειας.  Δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.  Καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση.  Ανάπτυξη παραγωγικότητας, αποδοτικότερες διαδικασίες.  Mείωση κόστους, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  Καλύτερη ποιότητα ζωής.  Ενίσχυση επικοινωνίας.  Εξοικονόμηση χρόνου.  Νέοι ορίζοντες στην Εκπαίδευση.  Βελτίωση της σχέση του ατόμου με το κράτος.  Ποιοτικότερες & οικονομικότερες υπηρεσίες Internet.

9 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Προτεινόμενη Στρατηγική Βελτιώσεις και συμπληρώσεις στην υπάρχουσα εθνική στρατηγική για την  Αποδοχή των νέων ΤΠΕ ως προαπαιτούμενο ανάπτυξης της ΚτΠ.  Ανάπτυξη: δυνατοτήτων και δεξιοτήτων όλων στη χρήση των ΤΠΕ. των απαραίτητων υποδομών και θεσμικού πλαισίου. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης από όλους, οποτεδήποτε, από οπουδήποτε. Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του υγιούς ανταγωνισμού. Προώθηση: του κρατικού εκσυγχρονισμού μέσω των νέων ΤΠΕ. της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet. της καινοτομίας και της τεχνολογικής εξέλιξης.

10 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Εξειδίκευση Στρατηγικής - Άξονες Δράσης Ενημέρωση & εκπαίδευση για απόκτηση γνώσης (οφέλη, χρήση, κίνδυνοι / τρόποι προφύλαξης). Δυνατότητα χρήσης – δημόσια σημεία (δοκιμή, γνωριμία, αποδοχή). Κίνητρα / επιδότηση προσφοράς – ζήτησης (ιδιώτες, επιχειρήσεις, ιδιωτικά σημεία, υποδομές). Ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ενίσχυση ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων και γεωγραφικών περιοχών. Τηλε- προγράμματα (π.χ. τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική). Ενίσχυση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Δημιουργία και ανάπτυξη εξειδικευμένων ομάδων για ανταλλαγή απόψεων. Κρατικός εκσυγχρονισμός (υποδομή, e-υπηρεσίες, εκπαίδευση προσωπικού). Πλήρης εφαρμογή κανόνων και δράσεων των προγραμμάτων e- europe της ΕΕ. Δημιουργία καινοτομικού περιβάλλοντος. Ρυθµιστικό πλαίσιο, υγιής ανταγωνισμός. Προστασία θεμελιωδών και ανθρώπινων δικαιωμάτων.

11 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Εξειδίκευση Δράσεων Σχολεία/ Σχολές Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, υποχρέωση χρήσης Η/Υ και Internet. Διανομή βιβλίου - εγχειριδίου για το Internet / φυλλαδίων για μαθητές και γονείς. Υποστήριξη και εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης – infokiosks / Road Shows – Ημερίδες. Προβολή/ Διαφήμιση: Ένθεση φυλλαδίων σε εφημερίδες/ φορολογικές δηλώσεις. Καθιέρωση 15λεπτης ενημερωτικής τηλεοπτικής εκπομπή. Τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια. Χρωματισμός λεωφορείων και τρόλεϊ. Έκδοση σειράς γραμματοσήμων. Προβολή από τα ΜΜΕ της καθημερινής χρήσης του Internet από δημόσια πρόσωπα. Καθιέρωση θεσμών για το Internet (π.χ. φεστιβάλ, διαγωνισμοί ημέρα Internet). Δημιουργία δημόσιων σημείων πρόσβασης & κέντρων δωρεάν εκπαίδευσης. Επιδότηση ζήτησης (απόκτηση Η/Υ και Internet). Επιδότηση προσφοράς (π.χ. ανάπτυξη υπηρεσιών, αφαίρεση άμεσων και έμμεσων φόρων). Επιτάχυνση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών του ΚΠΣ. Κρατικός εκσυγχρονισμός (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κατάρτιση, e-gov). Ενίσχυση καινοτομίας (π.χ. χρηματοδότηση Ε&Α, δημιουργίας νέων επιχειρήσεων). Θεσμικό Πλαίσιο (πλήρης εφαρμογή κανόνων & δράσεων e-europe).

12 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Αξιολόγηση προτεινόμενης Στρατηγικής Βασικός Δείκτης Αξιολόγησης: το ποσοστό διείσδυσης στον ελληνικό πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και πάνω. Αποτελεσματικότητα προτεινόμενου Πλάνου Δράσης στο τέλος της τριετίας: απαισιόδοξο σενάριο: 35,3% μετριοπαθές σενάριο:41,2% αισιόδοξο σενάριο: 47,2%

13 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Μελέτη ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών ΣΕΠΕ Μέτρο 4.2

14 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 ΣΤΟΧΟΙ Στόχος της προσπάθειας του ΣΕΠΕ είναι να αναλύσει την παρούσα κατάσταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Χώρα μας, και να προτείνει λύσεις βασισμένες στην κατανόηση που έχει για την Ελληνική αγορά: Τα βασικά σημεία που θα αναλύσει και θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις είναι: 1) Σημεία που πρέπει να λάβει υπόψη η ΚΤΠ για την προκήρυξη του 4.2 2) Μια σαφή διαστασιοποίηση των επενδύσεων που θα απαιτηθούν σε κάθε σημείο της χώρας μας 3) Προτάσεις για τα μοντέλα δαπανών που θα πρέπει να μειωθούν ώστε να παρέχεται προσιτή και βιώσιμη οικονομικά υπηρεσία 4) Τις προτεινόμενες βιώσιμες αρχιτεκτονικές που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

15 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Εκτίμηση Ζήτησης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών ανά νοικοκυριό Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα (2004) Διείσδυση Narrowband Internet 18% Διείσδυση Ευρυζωνικού Internet κάτω του 1% Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη-15 (2004) Διείσδυση Narrowband Internet 39% Διείσδυση Ευρυζωνικού Internet 12%

16 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Εκτίμηση Ζήτησης Ευρυζωνικού Internet για 2005- 2008

17 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Διείσδυση χρήσης του διαδικτύου ανά νομό (στοιχεία ΣΕΠΕ – Πληρωμένες Συνδρομές) Μέσος όρος (average) διείσδυσης για όλη την Ελλάδα: 13% Μέσος όρος (average) διείσδυσης για την Ελλάδα πλην Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης: 10% Median για τη λοιπή Ελλάδα (πλην Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης : 9% Ελάχιστο ποσοστό: 3% στο νομό Ευρυτανίας Μέγιστο ποσοστό: 22% στο νομό Κυκλάδων Νομοί με ποσοστό διείσδυσης ανώτερου του ποσοστού Νομού Θεσσαλονίκης (15%): Νομός Κερκύρας, Νομός Κεφαλληνίας, Νομός Ρεθύμνης, Νομός Δωδεκανήσου και ο Νομός Κυκλάδων.

18 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Σχέση ΑΕΠ (κατά κεφαλήν)-Διείσδυση Internet

19 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Σχέση ΑΕΠ (κατά κεφαλήν)-Διείσδυση Internet (2) Γενικά δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ ΑΕΠ και διείσδυσης του Internet για τους 52 νομούς. Η κατανομή είναι σχεδόν οριζόντια συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι υψηλότερο ΑΕΠ ισοδυναμεί με μεγαλύτερη διείσδυση.

20 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Συσχέτιση χρήσης ΕΠΑΚ με Ενεργές Συνδέσεις

21 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 PC’s και Internet Προκύπτει ότι η διείσδυση του Internet στην Ελλάδα είναι μόλις στο 46% του ευρωπαϊκού μέσου όρου (EU- 15). Οφείλεται κυρίως: Στη χαμηλή διείσδυση Η/Υ (62% του Μ.Ο της Ευρώπης) Στη χαμηλή χρήση του Internet (77% του Μ.Ο της Ευρώπης).

22 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 PC’s και Internet στην Ελλάδα Διείσδυση Internet: Περίπου 670 χιλιάδες συνδέσεις. Διείσδυση Η/Υ: Περίπου 1,2 εκατ. Η/Υ.

23 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Πρόσκληση ευρυζωνικών υπηρεσιών (Μέτρο 4.3) Στόχος: Δημιουργία βιώσιμων ευρυζωνικών υπηρεσιών Προτάσεις για τις: Επιλέξιμες δαπάνες Επιλέξιμους φορείς Ορια προϋπολογισμού προτάσεων

24 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας 010101010101010010101010101010 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 010101010101010010101010101010 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας Δράσεις του ΣΕΠΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών Επιτροπή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google