Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Καραγιαννίδης Γιώργος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Καραγιαννίδης Γιώργος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Καραγιαννίδης Γιώργος

2  Παράγει / Εμπορεύεται το προϊόν η / και την Υπηρεσία  Προσφέρει το προϊόν η / και την Υπηρεσία Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ…. Ζητάει το προϊόν η / και την Υπηρεσία Η ΑΓΟΡΑ….. ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ - ΑΓΟΡΑ

3 Ποσότητα ενός Οικονομικού Αγαθού εξισορροπεί την προσφορά & την ζήτηση Είναι η Ποσότητα ενός Οικονομικού Αγαθού που διατηρεί μια Επιχείρηση για να μπορεί να εξισορροπεί την προσφορά & την ζήτηση των Προϊόντων / Υπηρεσιών που διαθέτει στην Αγορά ΑΠΟΘΕΜΑ Τι προσφέρουν τα αποθέματα στην Επιχείρηση ? προσφορά & τη ζήτηση Εξισορροπούν την προσφορά & τη ζήτηση ενός προϊόντος Οικονομίες Κλίμακος Επιτρέπουν Οικονομίες Κλίμακος  Εμπορεύματα & προϊόντα  Α Ύλες  Παρτίδες Παραγωγής  Ανεξαρτησία Παραγωγικών Τμημάτων  Κόστος Διακίνησης προστασία στην αβεβαιότητα της Ζήτησης Παρέχουν προστασία στην αβεβαιότητα της Ζήτησης (μη αναμενόμενες διακυμάνσεις – έκτακτα γεγονότα) Εξειδίκευση των Παραγωγικών τμημάτων Επιτρέπουν την Εξειδίκευση των Παραγωγικών τμημάτων σε συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια συνθετονται σε τελικά προϊόντα, στα πλαίσια της Εταιρικής Λειτουργίας αδυναμίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας  Προμηθευτής – Παραγωγός  Παραγωγός – Marketing  Marketing - Ενδιάμεσος Διανομέας  Ενδιάμεσος Διανομέας – Τελικός Διανομέας  Τελικός Διανομέας - Πελάτης

4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΙ Απόθεμα Αναπλήρωσης 1. Απόθεμα Αναπλήρωσης: Καλύπτει σταθερές ανάγκες Απόθεμα σε Διακίνηση 2. Απόθεμα σε Διακίνηση: Θεωρείται μέρος του αποθέματος του σημείου αποστολής Απόθεμα Ασφαλείας 3. Απόθεμα Ασφαλείας: Καλύπτει αστάθειες της αγοράς Απόθεμα Ευκαιρίας: 4. Απόθεμα Ευκαιρίας: Χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση ευκαιριακών γεγονότων 5. Εποχικό Απόθεμα: 5. Εποχικό Απόθεμα: Καλύπτει εποχικές Ανάγκες Νεκρό Απόθεμα: 6. Νεκρό Απόθεμα: Απόθεμα εκτός αγοράς 1. ΖΗΤΗΣΗ Οι ποσότητες που αφαιρούνται από το απόθεμα Μέγεθος - Ρυθμός 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι όροι κάτω από τους οποίους λειτουργεί το σύστημα Χώρου – Οικονομικοί - Ειδικοί 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Οι ποσότητες που προστίθενται στο απόθεμα Μέγεθος – Ρυθμός – Χρόνος 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ Οι ποσότητες που προστίθενται στο απόθεμα Μέγεθος – Ρυθμός – Χρόνος

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Μια διαδικασία… Προσδιορισμού του Απαραίτητου αποθέματος για κάθε υλικό Παρακολούθησης της Εξέλιξης του αποθέματος Παραγγελίας του υλικού Διακίνησης Ταξινόμησης Αποθήκευσης Διατήρησης Διαφύλαξης Εύκολης Ανεύρεσης - Προετοιμασίας Παράδοσης στους Χρήστες Ελέγχει:  Α Ύλες  Τελικά Προϊόντα  Ενδιάμεσα Προϊόντα  Βοηθητικά Υλικά  Επί της Παραγωγής Προϊόντα Παρέχει: Το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τον πελάτη με το ελάχιστο κόστος για την επιχείρηση

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  P : ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ( ανά Παραγγελία )  C : ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ( % του Κόστους Προϊόντος)  V : ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ( ανά Μονάδα Προϊόντος)  D : ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ( Μονάδες Προϊόντος)  TAC: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  Q : ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  R : ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  L : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  D L : ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Βασικοί Τύποι TAC = ( [ ½ * Q * V * C ] + P * D/Q ) EOQ = R = D L *L

9 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ + ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ VS ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ P = 5 € ανά Παραγγελία C = 10% του Κόστους Προϊόντος V = 12,5 € ανά Μονάδα Προϊόντος D = 1000 Μονάδες Προϊόντος L = 5 ημέρες Παράδειγμα EOQ = Για συσκευασίες των 50 λαμβάνουμε: EOQ = 100 R = (1000/365) * 5 TAC = ( [ ½ * 100 * 12.5 * 0.10 ] + 5 * 1000/100 ) = 112.50 = 89.4 Μονάδες Προϊόντος

11 Πίνακας υπολογισμού TAC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

12 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Προϋποθέσεις Ισχύος των Ανωτέρω ΣταθερήΓνωστού Ρυθμού Ζήτηση Σταθερή, Γνωστού Ρυθμού Ζήτηση Σταθερός, Γνωστός Χρόνος Εκτέλεσης Παραγγελίας Σταθερή Τιμή Αγοράς Σταθερή Τιμή Αγοράς - Ανεξάρτητη από το μέγεθος της παραγγελίας & από το χρόνο Σταθερό Κόστος Διακίνησης Σταθερό Κόστος Διακίνησης - Ανεξάρτητο από το μέγεθος της παραγγελίας & από το χρόνο Πλήρη Ικανοποίηση της Ζήτησης Σταθερός Ορίζοντας Προγραμματισμού Κεφάλαιο Διαθέσιμο για το Απόθεμα χωρίς Περιορισμό

13 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Βασικός Τύπος Q1 = 2*r*D/C +(1-r )*Q0 Q 1 : Μέγιστη Οικονομική Ποσότητα για Έκπτωση r % r : Έκπτωση % για μεγαλύτερη ποσότητα D : Ετήσια Ζήτηση Προϊόντος C : Ετήσιο Κόστος Τήρησης Αποθέματος (& του κόστους Προϊόντος) Q 0 : η EOQ Η καλύτερη μέθοδος με προσθήκη στον πίνακα υπολογισμού TAC

14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  Οικονομικές Συνθήκες  Αλλαγές σε Κανονισμούς / Νόμους  Διακυμάνσεις της Αγοράς  Ενέργειες Ανταγωνιστών  Αλλαγές στις Καταναλωτικές Συνήθειες  Χρόνοι Μεταφοράς Ασταθείς  Ασυνέπεια Προμηθευτών  Έλλειψη Δυναμικότητας Προμηθευτών  Έλλειψη Ευελιξίας Προμηθευτών σε Αλλαγές Ποιο απόθεμα θα κρατήσω ώστε να ικανοποιήσω το Χ% της Ζήτησης (ή αλλιώς να χάσω το 100 – Χ% αυτής)?

15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Ορισμοί ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Safety Stock): Απόθεμα το οποίο παρέχει ένα Επίπεδο Ασφαλείας σε περίπτωση εμφάνισης Έλλειψης Αποθέματος (Stockout) ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Service Level): Το Ποσοστό % της Ζήτησης που μπορεί να Ικανοποιηθεί άμεσα Παράδειγμα: 95% Επίπεδο Εξυπηρέτησης: Αν η Ετήσια Ζήτηση είναι 1000 μονάδες θα παραδώσω 950 μονάδες άμεσα από το Υπάρχον Stock.Υπάρχει πιθανότητα να έχω 50 μονάδες Έλλειψη

16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ SERVICE LEVEL ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ Παράδειγμα Υπολογισμού Επιπέδου Εξυπηρέτησης Μέση Ζήτηση για μια Χρονική Περίοδο (1 εβδομάδα) = 100 μονάδες Τυπική Απόκλιση = 10 Μονάδες Θεωρώντας την Κατανομή Κανονική (μικρές τυχαίες παραγγελίες) 50% Πιθανότητα Ζήτησης μικρότερης των 100 μονάδων ( Ζ= 0) 84,1% -//- -//- -//- 110 μονάδων ( Ζ= 1) 97,7% -//- -//- -//- 120 μονάδων ( Ζ= 2) Εάν ορίσω το stock σε 110 Μονάδες (Ζ=1) Πόσες Μονάδες θα έχω Έλλειψη? Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΩ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΩ 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝ……. Ζ=1 Ε(Ζ)=0,0833 σ=10 Ε(Ζ) * 10 = 0,833 (περίπου 1 Μονάδα στην Χρονική περίοδο που εξετάζουμε) Επίπεδο Εξυπηρέτησης = 100-0,833 = 99,2% Από πίνακα BROWN

18 ΣΤΟΧΟΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Χ% FIXED ORDER QUANTITY MODEL Η παραγγελία τίθεται όταν το απόθεμα φτάσει σε ένα επίπεδο ( R ) –Σημείο αναπαραγγελίας Το ( R ) υπολογίζεται ώστε να αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος STOCKOUT κατά το LEAD TIME ( L ) της παραγγελίας Καλύπτει τη ζήτηση κατά τη διάρκεια του ( L ) και το απόθεμα ασφαλείας Είναι άμεσα συνδεδεμένο με το επίπεδο εξυπηρέτησης

19 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ( R ) R = Σημείο αναπαραγγελίας đ = Μέση ημερήσια ζήτηση L = Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας z = Αριθμός των standard deviations για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης σ L = standard deviation της καμπύλης ζήτησης κατά τη διάρκεια του ( L ) R = đ*L + z* σL z* σ L = απόθεμα ασφαλείας

20 P = Επιθυμητό επίπεδο ασφαλείας ( ικανοποίηση του 95% της ζήτησης ) 1-P = Ανικανοποίητη ζήτηση D = Ετήσια ζήτηση σL = standard deviation της καμπύλης ζήτησης κατά τη διάρκεια του ( L ) Q = Ποσότητα αναπαραγγελίας E(z) = Αναμενόμενη ποσότητα μονάδων έλλειψης για μια κανονική κατανομή ζήτησης με μέσο = 0 και σ = 1 % ΕΛΛΕΙΨΗ x ΕΤΗΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ = ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΓ. x ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ ( 1- P ) x D = E(z)xσL x D/Q E(z) = ( 1-P ) x Q / σL ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ σL

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο D = 1000 Q = 200 P = 0.95 L = 15 ημέρες σ L = 50 Εργάσιμες ανά έτος = 250 ημέρες đ = 1000/250 = 4 R = đ*L + z* σ L = 4*15 + z*50 E(z) = ( 1-P ) x Q / σL = (1-0.95)*200 / 50 = 0.2 E(z) = 0.2 z = 0.49 R = 4*15 + 0.49*50 = 84.5 Μονάδες Μονάδες έλλειψης ανά παραγγελία = E(z) * σL = 0.2 * 50 = 10 Παραγγελίες ανά έτος = 1000 / 200 = 5 Σύνολο μονάδων έλλειψης = 10 * 5 = 50 Ικανοποίηση 1000 – 50 = 950 Μονάδων η 95 % επίπεδο εξυπηρέτησης

22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο σ d = 7 đ = 60 L = 6 ημέρες Εργάσιμες ανά έτος = 250 ημέρες Co = 10 H = 0.5 ανά μονάδα αποθέματος Αναζητούμε το R ώστε P = 0.95 E(z) = Q*(1-P)/ Σl = 936*(1-0.95)/17.2 = 2.721 για E(z) = 2.721 z = -2.72 R = đ*L + z* σL = 60*6 + -2.72*17.2 = 313.2 μονάδες

23 ΣΤΟΧΟΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Χ% FIXED ORDER INTERVAL MODEL Το απόθεμα ελέγχεται – τίθεται παραγγελία ανά σταθερά χρονικά διαστήματα Το απόθεμα ασφαλείας ικανοποιεί τη ζήτηση κατά το χρόνο επιθεώρησης και το LEAD TIME της παραγγελίας Η παραγγελία δεν έχει σταθερό μέγεθος Είναι άμεσα συνδεδεμένο με το επίπεδο εξυπηρέτησης

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ( Q ) Q = Ποσότητα παραγγελίας T = Χρόνος μεταξύ επιθεωρήσεων αποθέματος L = Χρόνος εκτελέσης παραγγελίας đ = Μέση ημερήσια ζήτηση για το χρονικό διάστημα T+L z = Αριθμός των standard deviations Για συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης σ T + L = standard deviation της καμπύλης ζήτησης κατά τη διάρκεια του ( T+L ) I = Απόθεμα στην αποθήκη – στο δρόμο E(z) = Αναμενόμενη ποσότητα μονάδων έλλειψης για μια κανονική κατανομή ζήτησης με μέσο = 0 και σ = 1 DT = Ζήτηση κατά τη διάρκεια επιθεώρησης T P = Επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης E(z) = ( 1-P ) x DT / σ T+L z* σ Τ + L = Απόθεμα ασφαλείας Q = đ*(T+L) + z* σ Τ + L - I

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ đ = 10 Μονάδες σd= 3 T = 30 Ημέρες P = 0.98 L = 14 Ημέρες I = 150 Μονάδες Q = đ*(T+L) + z* σΤ+L - I = 10*(30+14) + z* σΤ+L - 150 E(z) = ( 1-P ) x DT / σT+L = 10*30*(1-0.98)/19.90 = 0.301051 για E(z) = 0.301051 z = 0.21 Q = đ*(T+L) + z* σΤ+L - I = 10*(30+14) + 0.21*19.90 – 150 = 294 Μονάδες

26 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

27 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Κόστος αποθεμάτων vs επενδύσεις κεφαλαίου Κόστος αποθεμάτων vs επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη Κόστος αποθεμάτων vs κερδοφορία εταιρίας Κόστος αποθεμάτων vs οργανωτική δομή εταιρίας Κόστος αποθεμάτων vs ευκαιρίες άλλων επενδύσεων

28 PROFIT MODEL

29 Υποθέσεις –Φόροι 50% ΄καθαρών κερδών προ φόρων –Κόστος χρήματος 15 % ετησίως –Κόστος τήρησης αποθέματος 5% επί του κόστους αποθέματος –Μείωση αποθέματος κατά 6.000.000 –Υπόλοιπα μεγέθη σταθερά PROFIT MODEL

30

31 COST TRADE-OFFS IN MARKETING AND LOGISTICS

32 Περιλαμβάνει κόστη τα οποία συνδέονται άμεσα με το ύψος αποθέματος: Κόστος κεφαλαίου Κόστος εξυπηρέτησης αποθέματος Κόστος αποθήκευσης Κόστος απωλειών ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

33

34 Μέθοδος αποτίμησης κόστους κεφαλαίου αποθέματος ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Κόστος χαμένης ευκαιρίας Εταιρίες με περιορισμένη ρευστότητα Το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης μιας επένδυσης σε εξοπλισμό η οργάνωση ( Συνήθως χαμηλού ρίσκου επένδυση ) Εταιρίες με σχετικά καλή ρευστότητα Μείωση κόστους δανεισμού Ποσοστό απόδοσης επένδυσης σε δράσεις marketing Επένδυση σε απόθεμα Ποσοστό αύξησης της αποδοτικότητας της εταιρίας

35 Κόστος / Μέθοδοι κοστολόγησης ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Direct costing Full costing Actual Standard FIFO LIFO Average

36 Direct costing Δεν περιλαμβάνει τα σταθερά κόστη ( άμεσες δαπάνες ) Full costing Περιλαμβάνει και τα σταθερά κόστη Actual full costing Περιλαμβάνει πραγματικά κόστη υλικών και άμεσης εργασίας καθώς και προκαθορισμένα μεταβλητά και σταθερά γενικά έξοδα Standard full costing Περιλαμβάνει προκαθορισμένα κόστη υλικών και άμεσης εργασίας καθώς και προκαθορισμένα μεταβλητά και σταθερά γενικά έξοδα Actual direct costing Περιλαμβάνει πραγματικά κόστη υλικών και άμεσης εργασίας καθώς και προκαθορισμένα μεταβλητά γενικά έξοδα ( δεν περιλαμβάνει σταθερά γενικά έξοδα ) Standard direct costing Περιλαμβάνει προκαθορισμένα κόστη υλικών και άμεσης εργασίας καθώς και προκαθορισμένα μεταβλητά γενικά έξοδα ( δεν περιλαμβάνει σταθερά γενικά έξοδα ) ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

37 FIFO Το αποθεμα αποτιμάται κοντά στο τρέχον κόστος αντικατάστασης LIFO Το κόστος αντικατάστασης είανι πιο κοντά στο κόστος πωληθέντων Σε περίοδο αύξησης τιμών οδηγεί σε μείωση κερδών Average Κόστος απογραφής+κόστος αγορών / μονάδων προιόντος Στο κόστος συνήθως προσθέτουμε και το κόστος από τον προμηθευτή η το εργοστάσιο στην αποθήκη ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

38 Κόστος εξυπηρέτησης αποθέματος Φόροι Ασφαλίσεις αποθεμάτων Κόστος χώρων αποθήκευσης Ιδιόκτητη αποθήκη Ενοικιαζόμενη αποθήκη Μόνο μεταβαλόμενα με το ύψος αποθέματος κόστη υπολογίζονται Τα υπόλοιπα θεωρούνται κόστος αποθήκευσης Κόστος απωλειών Απαξιωμένα ( δεν μπορούν να πουληθούν σε τρέχουσες τιμές ) Ζημειωμένα ( στη ζημεία υπολογίζεται το τυχόν claim ) Μειώσεις αποθέματος ( κλοπές, λάθος αποστολές...) Ενδομεταφορές ( μόνο αυτές που σχετίζονται με το ύψος του αποθέματος) ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

39 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 40% ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 1750000300000- 2375000150000 325000010000050000 41875007500025000 51500006000015000 61250005000010000 7107143428577143 893750375005357 983333333334167 1075000300003333 1168182272732727 1262500250002273 1357692230771923 1453571214291648 1550000200001429 Επίδραση κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθέματος στο κόστος

40 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Σχέση κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθέματος – κόστους διατήρησης αποθέματος

41 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Πρέπει να υπολογισθεί η επίπτωση της μείωσης του επιπέδου του αποθέματος: Στο συνολικό κόστος μεταφοράς των προιόντων Στο κόστος παραγωγής η αγοράς παρτίδας προιόντων Στο κόστος διαχείρισης στην αποθήκη Στο κόστος διαχείρισης παραγγελίας (Το άθροισμα της τυχόν αύξησης των ανωτέρω, ως συνέπεια της μείωσης του ύψους αποθέματος, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με την μείωση του κόστους διατήρησης αποθέματος) Στο επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη Η και σε συνδιασμό όλων των ανωτέρω

42 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Σχέση ύψους αποθέματος – επιπέδου εξυπηρέτησης πελάτη

43 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ Στόχος Τό βέλτιστο ύψος αποθέματος Έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη του βέλτιστου συνολικού κόστους διαχείρισης της εταιρίας και ως εκ τούτου τη βέλτιστη απόδοση των πόρων της εταιρίας

44 ΣΥΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Το ποσοστό ανεκτέλεστων παραγγελιών είναι υψηλό Το ποσοστό ανεκτέλεστων παραγγελιών δεν μειώνεται ανάλογα με την αύξηση του αποθέματος Το ποσοστό ακυρώσεων παραγγελιών είναι υψηλό Αντιμετωπίζεται έλλειψη αποθηκευτικού χώρου κατά περιόδους Διαφέρει σημαντικά η κυκλοφοριακή ταχύτητα ανάμεσα στα κέντρα διανομής της εταιρίας Διαφέρει σημαντικά η κυκλοφοριακή ταχύτητα ανάμεσα στα διάφορα προιόντα της εταιρίας Καταγράφονται οξυμένες σχέσεις με προμηθευτές η καταναλωτές λόγω κακής ροής αποθεμάτων Καταγράφονται μεγάλες απώλειες – ζημιές στα αποθέματα Είναι συχνό το φαινόμενο διάθεσης απαξιωμένων αποθεμάτων

45 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Αναλύστε τα χαρακτηριστικά των αποθεμάτων χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές ( μην αφήνετε την διαχείριση των αποθεμάτων στη τύχη τους...) –ABC value analysis –Order cycle time analysis –Customer demand analysis Διαχειρισθείτε τα αποθέματα με το κατάλληλο για την επιχείρισή σας σύστημα Μειώστε τα προιόντα χαμηλής κυκλοφοριακής ταχύτητας Μειώστε τα παθητικά προιόντα Χρησιμοποιείστε τυποποιημένες – αποτελεσματικές διαδικασίες αντικατάστασης – επιστροφής προιόντων

46 ABC analysis ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ % ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ Κ110000044,32% Κ28000035,45%79,77%2 Κ3200008,86%88,63% Κ4100004,43%93,06% Κ580003,55%96,61%316,84% Κ660002,66%99,27% Κ710000,44%99,71% Κ84000,18%99,89% Κ92000,09%99,98% Κ10500,02%100,00%53,39% ΣΥΝΟΛΟ225650100%100,00%10100,00%

47 ABC analysis

48 Διαφορετική διαχείριση των τριών κλάσεων Διάστημα επιθεώρησης αποθέματος A συνεχής B μια φορά την εβδομάδα C μια φορά το μήνα Επίπεδο εξυπηρέτησης πελάτη A 98 % B 90 % C 80 % Κατανομή στα κέντρα διανομής A Απόθεμα σε όλα τα σημεία του δικτύου B Απόθεμα σε ενδιάμεσα κέντρα διανομής C Απόθεμα σε ένα κέτρο διανομής

49 ORDER CYCLE TIME ANALYSIS ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ Προετοιμασία παραγγελίας 1 ημέρα Λήψη παραγγελίας – εισαγωγή στο σύστημα 1 ημέρα Επεξεργασία παραγγελίας 1 ημέρα Συλλογή παραγγελίας 2 ημέρες Αποστολή παραγγελίας 3 ημέρες Παραλαβή παραγγελίας – εισαγωγή στην αποθήκη 1 ημέρα Συνολικός χρόνος κύκλου παραγγελίας 9 ημέρες

50 ORDER CYCLE TIME ANALYSIS

51

52 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρήση εξελιγμένων υποσυστημάτων μηχανογραφικών συστημάτων Βελτιστοποίηση κύκλου της παραγγελίας Αρχική παραμετροποίηση Επανεκτίμηση παραμέτρων κατά τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε όταν μεταβάλονται οι συνθήκες στην αγορά Αυστηρές διαδικασίες στις αποθήκες “Σφικτά” συμβόλαια με τους προμηθευτές Ξεκάθαρες εμπορικές πολιτικές


Κατέβασμα ppt "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Καραγιαννίδης Γιώργος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google