Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Βασικά Χαρακτηριστικά + Παράρτημα διπλώματος + Οδηγός Σπουδών Καθ. Μαρία Λαζαρίδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Βασικά Χαρακτηριστικά + Παράρτημα διπλώματος + Οδηγός Σπουδών Καθ. Μαρία Λαζαρίδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Βασικά Χαρακτηριστικά + Παράρτημα διπλώματος + Οδηγός Σπουδών Καθ. Μαρία Λαζαρίδου (Συντονίστρια)

2 Πληροφορίες + Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2161/2007 (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3):«Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ5/72535/Β3/ » Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 1466/2007 (Υπουργική Απόφαση Αρ. Φ5/89656/Β3):«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» Τεύχος Β’ – Αρ. Φύλλου 1091/2006 (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ5/72535/Β3 ): «Καθορισμός Παραρτήματος Διπλώματος»

3 Γιατί θεσπίστηκε το ECTS;
Εύκολη η ανάγνωση και η σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών για όλους τους φοιτητές (εντόπιους και αλλοδαπούς). Το ECTS διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση. Το ECTS βοηθά τα πανεπιστήμια να οργανώσουν και να αναθεωρήσουν τα προγράμματα σπουδών τους.

4 Τι είναι το σύστημα πιστωτικών μονάδων;
Συγκεκριμένος τρόπος περιγραφής του εκπαιδευτικού προγράμματος στα στοιχεία που το συνθέτουν με την απόδοση πιστωτικών μονάδων. Σύστημα φοίτητο-κεντρικό, βασισμένο 1. στο φόρτο εργασίας του φοιτητή (π.χ. ώρες διδασκαλίας) και 2. στα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν. Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται σε όλα τα εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία ενός προγράμματος σπουδών (όπως π.χ. ενότητες μαθημάτων, σειρές μαθημάτων, πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία, κλπ.). ΌΧΙ <2 ECTS (συνήθως 5-6 ECTS ).

5 Ο φόρτος εργασίας του φοιτητή
Περιλαμβάνει τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου μαθήματος, που αποτελείται από παρακολούθηση διαλέξεων, σεμιναρίων, ανεξάρτητη μελέτη, προετοιμασία εργασιών και εξετάσεων κλπ.

6 60 διδακτ. μονάδες (ECTS) / έτος ή
Yπολογισμός των ECTS μονάδων [12 μήνες, 52 εβδομάδες - 12 εβδομάδες (8 εβδ. το καλοκαίρι και 4 εβδ. Χριστούγεννα + Πάσχα) = 40 ] 60 διδακτ. μονάδες (ECTS) / έτος ή 30 διδακτ. μονάδες (ECTS) / εξάμηνο 1 ECTS = h Ένα ακαδ. έτος = 36 (min) έως 40 εβδ. = 60 ECTS = 1500 έως 1800ώρες A’ εξάμηνο 14 εβδ. + 2 Σεπτ. (εξετ.) 30 ECTS Β’ εξάμηνο 18 εβδ. + 2 Σεπτ. (εξετ.) 30 ECTS Το κάθε μάθημα έχει το δικό του αριθμό ECTS (διδακτικών μονάδων). Το σύνολο των μονάδων αντιπροσωπεύει το σύνολο του φόρτου εργασίας (θεωρία, εργαστήρια, σεμινάρια, εκδρομές κλπ) από ένα φοιτητή σε 36 εβδομάδες (min) μαζί με τις Εξετ. εως 40 εβδ.

7 Προπτυχιακό Π.Σ. (Α’ εξάμηνο )
4 μήνες (Ο,Ν,Δ,Ι) -2 (Χριστ.)=14 εβδ.+ 2 εβδ. Σεπτ=16 εβδ. 30 ECTS . 30 (ή 25 ώρες)= 900 ώρες 11 εβδ. Διδασκ..25ώρες (5ημ. ≈ 5 ώρες)=275 =625 (≈1:3) σε καμία περίπτωση <1:2 Φοιτητές:16(-Χριστ)=16εβδ x 6ημ=96ημ. x 9,45 ώρ=907,2

8 Προπτυχιακό Π.Σ. (Β’ εξάμηνο)
5 μήνες (Φ,Μ,Α,Μ,Ι) -2 (Πάσχα) + 2 Σεπτ=18 +2 εβδ= 20 εβδ. 30 ECTS . 30 (ή 25 ώρες)= 900 ώρες 12 εβδ. Διδασκ..25ώρες (5μαθ. x 5 ώρες)=300 ώρες =600 (1:3) σε καμία περίπτωση <1:2 Φοιτητές:18+2(Σεπτ.)=20εβδ.6ημ=120ημ.7,5ώρ=900 36 εβδ (min) (16εβδ+20εβδ=36εβδ) + 3 μήνες διακοπές →60 ECTS →1800 ώρες φόρτου εργασίας

9 Μεταπτυχιακό Π.Σ. 62,5 έως 75 ECTS/έτος (46-52εβδ) →1875 έως 2250 ώρες
11μήνες.4εβδ.6ημ.8.5ωρ=2244 ώρες/30=74.8 10μήνες.4εβδ.6ημ.8ωρ=1920 ώρες/30=64

10 Η κλίμακα βαθμολογίας του ECTS
Κατατάσσει τους φοιτητές με στατιστική βάση. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ όμως >30. Ο νόμος μιλάει για 100. Συνεπάγεται ότι πρέπει να πάμε πίσω τουλάχιστον 3 χρόνια. Αλλιώς αναγκαστική η κατάταξη μόνον για το βαθμό του πτυχίου. Οι προαγωγικοί βαθμοί είναι οι εξής: A Βέλτιστο 10% B επόμενο 25% C επόμενο 30% D επόμενο 25% E επόμενο 10%

11 ΚΛΙΜΑΚΑ ECTS

12 Τελική κατάταξη ενός βαθμού στο σύνολο των φοιτητών (100.n/Ν )
( όπου n o αριθμός των φοιτητών που έχει > ή = με το συγκεκριμένο βαθμό) και N = το σύνολο των φοιτητών).

13 Τελική κατάταξη ενός βαθμού στο σύνολο των φοιτητών βάση της κανονικής κατανομής
Εάν δεχθούμε ότι οι συνολικές βαθμολογίες πρέπει να ακολουθούν κανονική κατανομή από το 0-5 τότε ο τρόπος κατάταξης πρέπει να επακολουθήσει τον ακόλουθο τύπο: fi= Το πλήθος των εμφανίσεων του i βαθμού (5,6,7,8,9,10) cfi= Το πλήθος όλων των βαθμών που είναι μικρότερο του i (5,6,7,8,9,10) . Οπότε για i =5 είναι =0. N= το σύνολο των επιτυχόντων φοιτητών Croker, L. & Algina, J. (1986). “Introduction to classical and modern test theory” New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.

14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο Εφόσον σύμφωνα με την κανονική κατανομή τα ποσοστά κατανέμονται ως ακολούθως: Α=90, (10%) Β=65,01-90 (25%) C=35,01-65 (30%) D=10,01-35 (25%) E=0-10 (10%)

15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1η 1.       Ο ίδιος βαθμός σε όλους τους εξεταζόμενους σημαίνει C γιατί:

16 Διπλωματικές / Πρακτικές
Δεδομένα ορισμένων μαθημάτων Άριστα (Α): 10,0-9,0 Λίαν Καλώς (Β): 8 Καλώς (C): 7 Ικανοποιητικά (D): 6 Οριακά (E): 5 Δεδομένα 10 ετών Άριστα (10): 10,0-9,0 Λίαν Καλώς (25): 7,5-8 Καλώς (30): 7-7,4 Ικανοπ.(25): 6,5-7 Οριακά (10): 5-6,5

17 Οδηγός Σπουδών Πρέπει να δημοσιεύεται στην Ελληνική γλώσσα και σε μία από τις ευρέως ομιλούμενες γλώσσες της ΕΕ, (π.χ. αγγλικά στο Διαδίκτυο ή/και σε έντυπη μορφή σε ένα ή περισσότερα φυλλάδια.

18 Ο Οδηγός Σπουδών περιέχει:
Τα στοιχεία της κατάστασης ελέγχου (checklist) και πληροφορίες για τους φιλοξενούμενους φοιτητές από το εξωτερικό, στα πλαίσια διμερών συμβάσεων (να γίνεται σύνδεση σε ειδικά γραφεία αν υπάρχουν,

19 Κατάσταση ελέγχου (Checklist) για τον Οδηγό/Κατάλογο Μαθημάτων 1
Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα Επωνυμία και διεύθυνση Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Ακαδημαϊκές αρχές Γενική περιγραφή του ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένου του τύπου και της νομικής μορφής) Κατάλογος των προσφερόμενων προγραμμάτων που οδηγούν στη λήψη τίτλου σπουδών Διαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής Κύριοι πανεπιστημιακοί κανονισμοί (ειδικότερα, διαδικασίες αναγνώρισης) ECTS συντονιστής σε επίπεδο ιδρύματος

20 Κατάσταση ελέγχου (Checklist) για τον Οδηγό/Κατάλογο Μαθημάτων 2
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών Α) Γενική περιγραφή Απονεμόμενος τίτλος σπουδών Προϋποθέσεις εισαγωγής Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές Διάγραμμα δομής κύκλου μαθημάτων με πιστωτικές μονάδες (60 ανά έτος, 30 ανά εξάμηνο) Τελικές εξετάσεις Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης ECTS συντονιστής σε επίπεδο Τμήματος

21 Κατάσταση ελέγχου (Checklist) για τον Οδηγό/Κατάλογο Μαθημάτων 3
Β) Περιγραφή των επιμέρους ενοτήτων μαθημάτων Τίτλος μαθήματος Κωδικός μαθήματος Είδος μαθήματος Επίπεδο μαθήματος Έτoς σπoυδώv Εξάμηνο/τρίμηνο Αριθμός πιστωτικών μονάδων Ονοματεπώνυμο διδάσκοντα/ντων

22 Κατάσταση ελέγχου (Checklist) για τον Οδηγό/Κατάλογο Μαθημάτων 4
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και δεξιότητες που θα αποκτηθούν) Προαπαιτούμενα Περιεχόμενο μαθήματος Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης Γλώσσα διδασκαλίας

23 Learning outcomes in terms of competences
An example of a subject specific competence in the field of History: Αt the end of the course unit/module the learner is expected to demonstrate his/her ability to comment and annotate texts An example of a subject specific competence in the field of Physics: At the end of the course unit/module the learner is expected to be able to describe and explain the function of the basic devices of optoelectronics; optical fibres; liquid crystal displays; bi-polar and surface field effect transistors and MOS light emitting diodes. An example of a generic competence: At the end of the course unit/module the learner is expected to be able to demonstrate the use of information-retrieval skills effectively, in relation to primary and secondary information sources, including information retrieval through on-line computer searches.

24 πίσω... ©1998-2009 Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ   Τίτλος Μαθήματος                      ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ Κωδικός Αριθμός Μαθήματος       Ζ.1.3 Τύπος Μαθήματος                      Υποχρεωτικό Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων Κορμού Έτος Σπουδών                           1ο Εξάμηνο                                    1ο Διδακτικές Μονάδες                    5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)        8 Στόχοι του Μαθήματος                Γνωστικοί: Κατάρτιση των φοιτητών σε βασικά θέματα μορφολογίας, ανατομίας και συστηματικής των ασπονδύλων. Κατανόηση της εξελικτικής πορείας και των φυλογενετικών σχέσεων στο ζωικό βασίλειο. Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας χρήσης του οπτικού μικροσκοπίου για την παρατήρηση και αναγνώριση ιστολογικών τομών του σώματος αντιπροσωπευτικών ασπονδύλων και ολόκληρων μικροσκοπικών οργανισμών. Εξοικείωση με τη χρήση κλειδών προσδιορισμού χαρακτηριστικών ομάδων ασπονδύλων και απόκτηση ικανότητας για αναγνώριση αντιπροσωπευτικών ειδών. Προαπαιτήσεις                           - Διδακτικές Mέθοδοι                    Διαλέξεις καθ’ έδρας, Εργαστηριακές και Υπαίθριες ασκήσεις Περιεχόμενο του μαθήματος        Αρχές Συστηματικής Ζωολογίας. Εισαγωγή στη Ζωολογία. Πρωτόζωα. Ιστοί. Προέλευση και εξέλιξη των ζώων. Μορφολογία, ανατομία, ταξινόμηση και φυλογένεση των Σπόγγων, Κνιδοζώων, Κτενοφόρων, Πλατυελμίνθων, Ασχελμίνθων, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων, Εχινοδέρμων και μικρότερων φύλων. Διδάσκοντες                              Μ. Λαζαρίδου, Χ. Χιντήρογλου, Ε. Βουλτσιάδου, Μ. Αργυροπούλου, Ε. Μιχαλούδη Εργαστηριακές Ασκήσεις             1. Χρήση μικροσκοπίου-πρώτιστα, 2. Ιστοί, 3. Σπόγγοι-Κνιδόζωα, 4. Σκωληκόμορφα (Πλατυέλμυνθες-Ασχέλμινθες-Δακτυλιοσκώληκες), 5. Μαλάκια, 6. Έντομα, 7. Καρκινοειδή-Αραχνοειδή-Μυριάποδα.8. Εχινοδέρματα. Υπαίθριες Ασκήσεις                    1. Θαλάσσιο περιβάλλον (Ποτίδαια Χαλκιδικής). Παρατήρηση και προσδιορισμός σε επίπεδο είδους οργανισμών που ζουν στην υπερπαραλιακή, μεσοπαραλιακή και υποπαραλιακή ζώνη, 2. Χερσαίο περιβάλλον (Σέιχ-σου). Παρατήρηση και προσδιορισμός σε επίπεδο τάξεων οργανισμών που ζουν στο δάσος. Διδάσκοντες                              Μ. Λαζαρίδου, Χ. Χιντήρογλου, Ε. Βουλτσιάδου, Μ. Αργυροπούλου, Ε. Μιχαλούδη. Βοηθητικό προσωπικό                 Α. Φραγκούλης, Χ. Αντωνιάδου Προτεινόμενα Βιβλία                   1. Λαζαρίδου Μ. (1991). Ζωολογία Ασπονδύλων. Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη. Θεσσαλονίκη.                                                 2. Hickman, Roberts & Larson. (Ελληνική έκδοση) (2002). Ζωολογία: ολοκληρωμένες αρχές. Τόμος Ι. Εκδόσεις Ίων. Αθήνα. Μαθησιακές Δραστηριότητες       Παρακολούθηση Διαλέξεων, Πρακτική Εργαστηριακών Δεξιοτήτων Μέθοδοι αξιολόγησης                 Γραπτή Εξέταση, Αναφορά για εργαστηριακή ή υπαίθρια άσκηση  Blackboard / Website                 Blackboard πίσω... © Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

25 Κατάσταση ελέγχου (Checklist) για τον Οδηγό/Κατάλογο Μαθημάτων 5
Μέρος Τρίτο: Γενική ενημέρωση για τους φοιτητές (www.auth.gr) Κόστος διαμονής Στέγαση Σίτιση Ιατρικές υπηρεσίες Υπηρεσίες για φοιτητές με ειδικές ανάγκες Ασφάλιση/υγειονομική περίθαλψη Οικονομική ενίσχυση φοιτητών Γραφείο φοιτητικών υποθέσεων-Σύμβουλοι Σπουδών Διευκολύνσεις μελέτης (Σπουδαστήρια, Αναγνωστήρια-Βιβλιοθήκες)

26 Κατάσταση ελέγχου (Checklist) για τον Οδηγό/Κατάλογο Μαθημάτων 6
Γενική ενημέρωση για τους σπουδαστές (www.auth.gr) Διεθνή προγράμματα Πρακτικές πληροφορίες για διακινούμενους φοιτητές Μαθήματα γλώσσας Πρακτική άσκηση Αθλητικές εγκαταστάσεις Εξω-πανεπιστημιακές δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου Φοιτητικές ενώσεις/σύλλογοι.

27 Bασικά έγγραφα του ECTS Ι (www.eurep.auth.gr)

28 Bασικά έγγραφα του ECTS II (www.eurep.auth.gr)
Η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή τεκμηριώνεται με το Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (επίδοση του φοιτητή: 1) ο κατάλογος των μαθημάτων που παρακολούθησε ο φοιτητής και στα οποία εξετάστηκε, 2) οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS, 3) οι τοπικοί βαθμοί, και 4) οι βαθμοί ECTS –grading-).

29 Bασικά έγγραφα του ECTS III (www.eurep.auth.gr)
Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Proof of Recognition), με το οποίο το Ίδρυμα προέλευσης πιστοποιεί την πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς κάθε διακινούμενος φοιτητής του σε συνεργαζόμενο ευρωπαϊκό ΑΕΙ.

30 Συντονιστής του Ιδρύματος (εκάστοτε αντιπρύτανης) (www.eurep.auth.gr)
Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τις αρχές και τους κανόνες του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς (π.χ. Οδηγός του Ιδρύματος) και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή τους και είναι υπεύθυνος για την πλήρη αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων.

31 Συντονιστής Τμήματος Ασχολείται με όλα τα πρακτικά και ακαδημαϊκά θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων στο Τμήμα και παρέχει στους φοιτητές του Τμήματος κάθε δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα ζητήματα μεταφοράς ή συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, συμπλήρωσης των εντύπων αιτήσεων και των συμφωνιών μάθησης και διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης καθώς και έκδοσης των πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας των διακινούμενων φοιτητών του Τμήματος (από και προς).

32 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) (Αρ. Φύλου 1091/2006)
Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα έγγραφο που επισυνάπτεται σε έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας μια τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του κύρους των σπουδών που ακολουθήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον κάτοχό του. Παρέχει διαφάνεια και διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

33 Diploma Supplement Απονέμεται σε όλους τους αποφοίτους πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών και ακολουθεί τη δομή που αναφέρεται στο σχετικό δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

34 PARARTHMA DIPL AGGLIKA
PARARTHMA DIPL ELLHNIKA PARARTHMA DIPL AGGLIKA TELIKO SUPPLEMENT CARDISOFTenglish.pdf


Κατέβασμα ppt "Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Βασικά Χαρακτηριστικά + Παράρτημα διπλώματος + Οδηγός Σπουδών Καθ. Μαρία Λαζαρίδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google