Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ Δρ. Σπύρος Μπόλης Νίκος Βουτσινάς Νοέμβριος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ Δρ. Σπύρος Μπόλης Νίκος Βουτσινάς Νοέμβριος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ Δρ. Σπύρος Μπόλης Νίκος Βουτσινάς Νοέμβριος 2013

2 Πυλώνες ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π Δείκτες - Μετρικές (υποσύστημα αναφορών) Συλλογή & ανάλυση δεδομένων που συντηρούνται σε οργανωμένα πληροφοριακά συστήματα Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (υποσύστημα ερωτηματολογίων) Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές

3 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ (http://reports.modip.uoa.gr/)http://reports.modip.uoa.gr/ Σκοπός ▫Συμπλήρωση των πινάκων της ΑΔΙΠ ▫Υιοθέτηση κοινής εννοιολογικής βάσης και ερμηνείας των κριτηρίων και δεικτών ▫Καλύτερος συντονισμός ΜΟΔΙΠ-Τμημάτων, επανασχεδιασμός της διαδικασίας

4 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Ιδανικά ένα Business Intelligence ΠΣ ▫Σύστημα «Ομπρέλα» πάνω από άλλα συστήματα ▫Αντλεί, Μετασχηματίζει και συνδυάζει στοιχεία από άλλα ΠΣ ▫Παράγει αναφορές, υποστηρίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων

5 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Στην πράξη υβριδικό σύστημα Διεπαφές σύνδεσης με υφιστάμενα ΠΣ ▫Φοιτητολόγιο ▫Υποσύστημα ερωτηματολογίων ▫Βιβλιοθήκες (έχει ολοκληρωθεί για διδακτορικά) ▫ΕΛΚΕ (σε εξέλιξη) Φόρμες εισαγωγής στοιχείων ▫Στοιχεία Προσωπικού ▫Ερευνητικό Έργο ▫Λοιπές υποδομές ιδρύματος

6 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Επίβλεψη τιμών από διασυνδεόμενα ΠΣ Τα μέλη ΟΜΕΑ θέλουν τον έλεγχο επί των τιμών που προέρχονται από τα περιφερειακά συστήματα Οι τιμές από τις διασυνδέσεις παρέχονται με τον χαρακτηρισμό “advisory”, μέχρι την υποβολή τους από την ΟΜΕΑ

7 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Λειτουργικά Χαρακτηριστικά (1 από 3) Καταγράφει συγκεντρωτικά στοιχεία, δεν υλοποιεί κάποιο DataWarehouse Φόρμες εισαγωγής περιλαμβάνουν τα ελάχιστα πρωτογενή στοιχεία για την συμπλήρωση των αναφορών Έλεγχος συνάφειας των τιμών εισόδου. Κανόνες ελέγχου για κάθε πεδίο

8 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Λειτουργικά Χαρακτηριστικά (2 από 3) Υποσύστημα ερμηνευτικών οδηγιών για κάθε πεδίο εισαγωγής ελεγχόμενο από την ΜΟΔΙΠ Διασύνδεση με λίστα email για την επικοινωνία μελών ΟΜΕΑ και τον εμπλουτισμό βάσης FAQ Υποστήριξη διακριτών ρόλων χρηστών με ελεγχόμενη πρόσβαση σε δεδομένα (ΜΟΔΙΠ, ΟΜΕΑ τμήματος, Μόνο ανάγνωση κ.λπ.)

9 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Λειτουργικά Χαρακτηριστικά (3 από 3) Διαδικασία οριστικής υποβολής της ετήσιας αναφοράς, χωρίς δικαίωμα μεταβολής πέραν αυτής Δημόσια ανάρτηση των ετήσιων αναφορών που έχουν περάσει το στάδιο της οριστικής υποβολής

10 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Σχεδιασμός - Λογισμικό Υλοποίησης Αναπτύχθηκε από συνεργάτες της ΜΟΔΙΠ με την επίβλεψη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ ΕΚΠΑ Αναπτύχθηκε με εργαλεία ανοικτού λογισμικού (Apache, PHP, MySQL) Δεν χρησιμοποιήθηκε έτοιμο λογισμικό Portal/CMS για μεγαλύτερη ευελιξία

11 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ

12 Προβλήματα – Διαπιστώσεις (1 από 2) Το ΠΣ της ΜΟΔΙΠ έχει εξαρτήσεις και αλληλεπικαλύψεις με δράσεις σε εξέλιξη ▫Πρόσκληση 21.1 Β1, Β2: Δράσεις Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ▫Πρόσκληση 21.1 Α2: Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Φοιτητολόγιο, ΕΛΚΕ, Προσωπικό) ▫ΕΚΤ Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) ▫ΠΣ ΔΑΣΤΑ

13 Υποσύστημα Αναφορών ΑΔΙΠ Προβλήματα – Διαπιστώσεις (2 από 2) Ελλιπής εννοιολογική τεκμηρίωση των δεικτών από την ΑΔΙΠ, για την αποτελεσματική σύγκριση τιμών Το επίπεδο λεπτομέρειας των προς καταγραφή στοιχείων βάζει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις Χρειάζεται επικαιροποίηση των ζητούμενων στοιχείων (π.χ αριθμός μαθημάτων για πτυχίο).

14 Υποσύστημα Ερωτηματολογίων http://survey.uoa.gr http://survey.uoa.gr

15 Εναλλακτικές που εξετάστηκαν Διανομή εντύπων ερωτηματολογίων στο αμφιθέατρο και επεξεργασία τους με υποστήριξη scanner Δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων Προσέλευση φοιτητών σε κατάλληλα εξοπλισμένα αμφιθέατρα και συμμετοχή με clickers

16 Διασύνδεση με Πληροφοριακά Συστήματα Φοιτητολόγιο Προγράμματα σπουδών τμημάτων, Αναθέσεις μαθημάτων, Δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών, Κατάθεση βαθμολογιών Πιστοποίηση Χρηστών (SSO, LDAP)

17 Χαρακτηριστικά συστήματος (1/2) Δημιουργία, ενεργοποίηση και διαχείριση ερωτηματολογίων από διδάσκοντες, μέλη Δ.Ε.Π και μέλη ΟΜ.Ε.Α Υποστήριξη διαφορετικών προτύπων ανά τμήμα Προεπισκόπηση προτύπου ερωτηματολογίου και της λίστας φοιτητών που έχουν δηλώσει το μάθημα και αποτελούν τους συμμετέχοντες Αυτόματη παραγωγή στατιστικών, μετά την λήξη του ερωτηματολογίου και κατόπιν κατάθεσης βαθμολογίας του μαθήματος στη γραμματεία

18 Χαρακτηριστικά συστήματος (2/2) Υποστήριξη τριών μεθόδων συμμετοχής ▫ Κουπόνι - εκτύπωση, διανομή στο αμφιθέατρο ▫ Κουπόνι - email, όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα ▫ Ηλ. λογαριασμός, όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα Με κουπόνι (εκτύπωση ή email) ▫ ευκολότερα αποδεκτή από όσους έχουν επιφυλάξεις σχετικά με την ανωνυμία Με τον ηλ. λογαριασμό ή κουπόνι - email ▫ δεν περιορίζεται στη φυσική παρουσία ▫ πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία

19 Σχεδιασμός - Λογισμικό Υλοποίησης Αναπτύχθηκε από συνεργάτες της ΜΟΔΙΠ με την επίβλεψη του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ ΕΚΠΑ Αναπτύχθηκε με εργαλεία ανοικτού λογισμικού (Apache, PHP, MySQL) Χρησιμοποιήθηκε έτοιμο ανοικτό λογισμικό LimeSurvey

20 Υποσύστημα Ερωτηματολογίων

21 Στατιστικά Οι 10 καλύτερες συμμετοχές ανά μάθημα για το εαρινό 2012-2013: ▫ ΠΤΔΕ: Οι Τεχνολογίες της Πληρ/κης και Επικ/νιας στην Εκπ.(Γ) 148 ▫ ΠΤΔΕ: Φυσική ΙΙ (Γ) 140 ▫ ΠΤΔΕ: Παιδαγ. Ψυχολογία (Α) 87 ▫ ΠΤΔΕ: Διδ.Μεθοδ.Σχολ.Πρ.ΙΙ(Α) 80 ▫ ΦΥΣΙΚΗΣ: Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης 73 ▫ΠΤΔΕ: Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης (α) 73 ▫ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών 63 ▫ ΠΤΔΕ: Μαθηματικά ΙΙ (Γ) 51 ▫ ΠΤΔΕ: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Α) 49 ▫ ΠΤΔΕ: Θεατρική Παιδεία (Β) 46


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου ΕΚΠΑ Δρ. Σπύρος Μπόλης Νίκος Βουτσινάς Νοέμβριος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google