Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ, το ηλεκτρονικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ, το ηλεκτρονικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης και η «Γωνιά του Γονιού» Νοέμβριος 2012

2 2 Περιεχόμενο και Υπηρεσίες της Πύλης ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Διεύθυνση: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/ Διεύθυνση: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/

3 3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α’, Β’ & Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α’, Β’ & Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

4 4 EXTRA! Συμπληρωματικές δραστηριότητες για κάθε κύκλο EXTRA! Συμπληρωματικές δραστηριότητες για κάθε κύκλο

5 5 Επιπρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό ‘ΑΒC‘ μέσα στις δραστηριότητες!!! Επιπρόσθετο Εκπαιδευτικό Υλικό ‘ΑΒC‘ μέσα στις δραστηριότητες!!!

6 6 Κάρτες με γράμματα Φύλλα εργασίας Τραγούδια για κάθε φθόγγο Κάρτες με γράμματα Φύλλα εργασίας Τραγούδια για κάθε φθόγγο

7 7 Εκπαιδευτικό Υλικό Γ’ Δημοτικού ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

8 8

9 9 Πολλαπλές μορφές επιμόρφωσης Δια ζώσης σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του έργου από ειδικά επιμορφωμένους επιμορφωτές /Σχολικούς Συμβούλους Δια ζώσης σεμινάρια από επιμορφωτές της ομάδας έργου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως σεμινάρια (tele-training) από επιμορφωτές της ομάδας έργου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

10 10 Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος 1) Εισαγωγική ενότητα που προσφέρει το γενικό θεωρητικό πλαίσιο για διδασκαλία σε τάξεις μικρών μαθητών 2) 4 θεματικές ενότητες που αφορούν παιδαγωγικές πρακτικές και χρήση υλικού για μικρές ηλικίες μαθητών. Τα θέματα των ενοτήτων έχουν βασιστεί σε παιδαγωγικές πρακτικές που προωθούνται συστηματικά στο υλικό του ΠΕΑΠ (χρήση παραμυθιών/ιστοριών, θεατρικού παιχνιδιού, τραγουδιών κλπ) 3) 1 θεματική που αφορά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Αγγλικής σε μικρούς μαθητές

11 11 ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

12 12 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

13 13 Χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού προγράμματος επιμόρφωσης Όλες οι ενότητες έχουν κοινή δομή και ακολουθούν παρόμοιους τρόπους πλοήγησης. Οι ενότητες μπορούν να μελετηθούν με οποιαδήποτε σειρά Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μελετήσει μια ενότητα όσες φορές επιθυμεί. Στο πρόγραμμα επιμόρφωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Αγγλικά στη Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού αφού εγγραφούν στην πλατφόρμα και αποκτήσουν κωδικό. Δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης για την πρώτη εισαγωγική ενότητα. Είναι «ανοιχτή» σε όλους τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εξοικειωθούν με το αντικείμενο και τη μορφή του ηλεκτρονικού προγράμματος επιμόρφωσης.

14 14 Η κάθε ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της και τα μαθησιακά αποτελέσματα

15 15 Αναλυτικές πληροφορίες για την πλοήγηση και τις οπτικοακουστικές ρυθμίσεις του υλικού κάθε ενότητας, βρίσκονται στην πάνω δεξιά γωνία κάθε ενότητας πατώντας το σύνδεσμο βοήθειας (ΗΕLP link ).

16 16 Η κάθε ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις θεωρητικές αρχές του θέματος που πραγματεύεται

17 17 Η κάθε ενότητα περιέχει δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης

18 18 Όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονται από απαντήσεις ή ανατροφοδότη ση στους εκπαιδευτικούς

19 19 Η κάθε ενότητα περιέχει και δραστηριότητες κριτικής παρατήρησης της διδασκαλίας βασισμένες σε αποσπάσματα από πραγματικά μαθήματα ΠΕΑΠ

20 20 Στο τέλος κάθε θεματικής υπάρχει σχετική με το θέμα βιβλιογραφία και πηγές για ανεύρεση υλικού

21 21 Στο τέλος της θεματικής, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποστείλουν τα σχόλιά τους συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο τελευταίο πεδίο του πίνακα περιεχομένων κάθε ενότητας, και ως σύνδεσμος στην πάνω αριστερή γωνία (SEND US FEEDBACK link).

22 22 Εγγραφή στην Πύλη του ΠΕΑΠ ● Για την είσοδο σε συγκεκριμένες περιοχές της Πύλης και την πρόσβασή σας στο πλήρες εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό απαιτείται ΕΓΓΡΑΦΗ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΕΑΠ. ● Για να εγγραφείτε στην Πύλη χρειάζεται να προβείτε στη Δημιουργία Λογαριασμού με τον εξής απλό τρόπο: Βήμα 1 ο : Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας κάνετε κλικ στο πεδίο «Δημιουργία Λογαριασμού»

23 23 Βήμα 2 ο : Συμπληρώνετε τα πεδία της φόρμας που θα εμφανιστεί. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που δηλώνετε είναι ακριβή. Να επαληθεύετε το e-mail που δηλώνετε γιατί εκεί θα σταλεί ο κωδικός σας. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας μπορείτε να βρείτε κάνοντας κλικ στο «Οδηγίες Εγγραφής»

24 24 Βήμα 3 ο : Μόλις ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση των στοιχείων σας στη φόρμα, θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει μήνυμα με τον ΚΩΔΙΚΟ (PASSWORD) σας. Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί! Βήμα 4 ο : Για την είσοδο στην πύλη συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη (Username) που ορίσατε και τον Κωδικό (Password) που λάβατε, στα αντίστοιχα πεδία στην αρχική σελίδα.

25 25 Η Γωνιά του Γονιού Λίγα λόγια για τους μικρούς μαθητές Λίγα λόγια για το ΠΕΑΠ Ο ρόλος σας στο ΠΕΑΠ Οι 10 συμβουλές μας για εσάς Δουλεύοντας μαζί στο σπίτι Τι μας είπαν οι γονείς

26 26 ΠΕΑΠ & ΓΟΝΕΙΣ Η συνεργασία με τους γονείς είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος και για καλύτερα παιδαγωγικά αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωσή τους σχετικά με τους στόχους και τη φιλοσοφία του προγράμματος. Οι γονείς πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι: όσο νωρίτερα ξεκινήσει η εκμάθηση της ξένης γλώσσας, τόσο το καλύτερο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σύγχυσης της μητρικής γλώσσας των μικρών μαθητών με την Αγγλική

27 27 ΠΕΑΠ & ΓΟΝΕΙΣ Οι γονείς πρέπει επίσης να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών μαθητών ώστε: ● να ξέρουν τι μπορούν να περιμένουν από τα παιδιά τους ● και να κατανοούν τη διδακτική προσέγγιση στο ΠΕΑΠ και τους μαθησιακούς και παιδαγωγικούς στόχους των δραστηριοτήτων. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία: μαθαίνουν γρήγορα αλλά ξεχνούν εύκολα συγκεντρώνονται με δυσκολία και εστιάζουν την προσοχή τους σε κάτι για λίγη ώρα μόνο μαθαίνουν καλύτερα «παίζοντας» μαθαίνουν ευκολότερα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και όχι ακούγοντας παθητικά τα πώς και τα γιατί των δομών και της λειτουργίας της γλώσσας δυσκολεύονται να μάθουν εάν δεν έχουν κίνητρο είναι θαυμάσιοι μίμοι και αρέσκονται στο να παριστάνουν ρόλους

28 28 ΓΟΝΕΙΣ & ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Αρκετοί γονείς αναρωτιούνται εάν πρέπει να εγγράψουν τα παιδιά σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών. Πρέπει λοιπόν να τονιστεί ότι: Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να παρακολουθούν οι μικροί μαθητές μαθήματα σε φροντιστήριο ταυτόχρονα με τα μαθήματα στο σχολείο, όπου η πρώτη επαφή με την ξένη γλώσσα αφορά το στάδιο της ευαισθητοποίησης. Στο δημόσιο σχολείο, στην τάξη του ΠΕΑΠ, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα σταδιακά, καθώς το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, στο μαθησιακό τους προφίλ αλλά και στο ρυθμό με τον οποίο μαθαίνουν. Οι στόχοι της εκμάθησης της Αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία στο δημόσιο σχολείο διαφέρουν από αυτούς των προγραμμάτων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και η παράλληλη διδασκαλία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στο παιδί.

29 29 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΑΠ Κάθε γονιός, που γνωρίζει το πρόγραμμα, θα πρέπει: Να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει το παιδί του στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας χωρίς να το εξετάζει Να ενθαρρύνει και να επιβραβεύει το παιδί για ό,τι καταφέρνει να κάνει με την ξένη γλώσσα Να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτά που μπορεί να μεταφέρει στο σπίτι το παιδί από το μάθημα στην τάξη Να επισκέπτεται τον/την εκπαιδευτικό της Αγγλικής και να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού, καθώς και να συζητάει τις απορίες του Να αρκείται σε όσα μαθαίνει το παιδί στο σχολείο, χωρίς να προσπαθεί να «του μάθει περισσότερα»

30 http://rcel.enl.uoa.gr rcel@enl.uoa.gr Το έργο υλοποιείται από το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης έχει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΠΕΑΠ. Επιστημονική υπεύθυνη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΑΒΑ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Επιμόρφωση Επιμορφωτών και Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής. Η εκπαιδευτική πύλη του ΠΕΑΠ, το ηλεκτρονικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google