Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑ CD-ROMs ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κυριακή Μπαλτά (Παν. Μακεδονίας) Ηλίας Σάββας (ΤΕΙ/Λάρισας) Άννα Φράγκου (Παν. Μακεδονίας)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑ CD-ROMs ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κυριακή Μπαλτά (Παν. Μακεδονίας) Ηλίας Σάββας (ΤΕΙ/Λάρισας) Άννα Φράγκου (Παν. Μακεδονίας)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑ CD-ROMs ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κυριακή Μπαλτά (Παν. Μακεδονίας) Ηλίας Σάββας (ΤΕΙ/Λάρισας) Άννα Φράγκου (Παν. Μακεδονίας)

2 2 Πλεονεκτήματα Χρήσης των CD-ROMs Πρόσβαση σε Απομακρυσμένο Υλικό, Πολυχρηστικότητα, Ασφάλεια Υλικού, Πολλαπλά Σημεία Πρόσβασης, Απομακρυσμένη Πρόσβαση, Ταχύτητα Ανάκτησης Πληροφορίας, Αναβάθμιση Υλικοτεχνικής Υποδομής, Ελάχιστες Απαιτήσεις σε Αποθηκευτικό Χώρο και Πρωτοποριακή Προσέγγιση της Μαθησιακής Διαδικασίας.

3 3 Πλεονεκτήματα Χρήσης των CD-ROMs Πρόσβαση σε Απομακρυσμένο Υλικό, Πολυχρηστικότητα, Ασφάλεια Υλικού, Πολλαπλά Σημεία Πρόσβασης, Απομακρυσμένη Πρόσβαση, Ταχύτητα Ανάκτησης Πληροφορίας, Αναβάθμιση Υλικοτεχνικής Υποδομής, Ελάχιστες Απαιτήσεις σε Αποθηκευτικό Χώρο και Πρωτοποριακή Προσέγγιση της Μαθησιακής Διαδικασίας.

4 4 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή, Οικονομικές Δυνατότητες, Περιεχόμενο / Κριτήρια Επιλογής, Διαχειριστικά Θέματα, Εκπαίδευση Προσωπικού/Χρηστών, Προβολή της Νέας Υπηρεσίας και Μετρήσεις Χρήσης / Τήρηση Στατιστικών.

5 5 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή: –Προσεκτικός Σχεδιασμός, –Απαιτήσεις CD-ROMs, –Ισχυρός server - Αποθηκευτικές Μονάδες - Σωστή Δικτύωση

6 6 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή, Οικονομικές Δυνατότητες: –Κόστος Αγοράς Hardware, –Κόστος Συντήρησης / Αναβάθμισης, –Κόστος Υποστήριξης, –Κόστος Εκπαίδευσης, –Κόστος Λογισμικού Διαχείρισης και –Κόστος Αγοράς CD-ROMs.

7 7 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή, Οικονομικές Δυνατότητες, Περιεχόμενο / Κριτήρια Επιλογής

8 8 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή, Οικονομικές Δυνατότητες, Περιεχόμενο / Κριτήρια Επιλογής, Διαχειριστικά Θέματα: –Ids, Passwords, Πρόσβαση,...

9 9 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή, Οικονομικές Δυνατότητες, Περιεχόμενο / Κριτήρια Επιλογής, Διαχειριστικά Θέματα, Εκπαίδευση Προσωπικού/Χρηστών,

10 10 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή, Οικονομικές Δυνατότητες, Περιεχόμενο / Κριτήρια Επιλογής, Διαχειριστικά Θέματα, Εκπαίδευση Προσωπικού/Χρηστών, Προβολή της Νέας Υπηρεσίας και τέλος

11 11 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Χρήση των CD-ROMs Υλικοτεχνική Υποδομή, Οικονομικές Δυνατότητες, Περιεχόμενο / Κριτήρια Επιλογής, Διαχειριστικά Θέματα, Εκπαίδευση Προσωπικού/Χρηστών, Προβολή της Νέας Υπηρεσίας και Μετρήσεις Χρήσης / Τήρηση Στατιστικών.

12 12 CD-ROMs και Διαδίκτυο Ανανέωση Πληροφορίας, Αποθηκευτική Ικανότητα, Ταχύτητα Προσπέλασης, Τοπική και Απομακρυσμένη Πρόσβαση, Σύνδεσμοι / Υπερσύνδεσμοι, Κόστος και Υποστήριξη.

13 13 ΤΑ CD-ROMs ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ?


Κατέβασμα ppt "ΤΑ CD-ROMs ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ : ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Κυριακή Μπαλτά (Παν. Μακεδονίας) Ηλίας Σάββας (ΤΕΙ/Λάρισας) Άννα Φράγκου (Παν. Μακεδονίας)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google