Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργώντας θέσεις εργασίας…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργώντας θέσεις εργασίας…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργώντας θέσεις εργασίας…
…μέσα από την κοινωνική επιχειρηματικότητα Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Δ.Σ.

2 Δημιουργώντας Θέσεις Εργασίας μέσα από την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Ποιοι είμαστε Ποιο πρόβλημα επιλύουμε Πώς το επιλύουμε Πώς θα συνεχίσουμε

3 Ποιοι Είμαστε Να βάλω πιο φωτεινή εικόνα, από την αυλή της ΠΕΨΑΕΕ

4 Προφίλ Κοινωνικός Συνεταιρισμός με 165 μέλη και 31 εργαζόμενους Στόχος Δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας Κατάλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες Μέσο

5 Ιστορικό 2002: Ξεκίνημα της προσπάθειας 2004: Ίδρυση του Διάπλους
2007: Υπηρεσίες Κηποτεχνίας, Αγροτικές Καλλιέργειες, Κατάστημα Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής 2010: Υπηρεσίες Καθαριότητας 2011: Οι Υπηρεσίες Κηποτεχνίας εξελίσσονται σε Υπηρεσίες Αποψίλωσης Χόρτων 2014: Υπηρεσίες Τραπεζοκομίας

6 Οργανόγραμμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 7ΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ
ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΙΑΣ

7 Ανθρώπινο Δυναμικό Επαγγελματίες της ψυχικής υγείας
Διοικητικά και οικονομικά στελέχη με εμπειρία στην κοινωνική οικονομία Εργαζόμενοι στις επιχειρηματικές δράσεις - Λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας - Γενικός πληθυσμός

8 Ανθρώπινο Δυναμικό Εργαζόμενοι Γενικού Πληθυσμού

9 Υποδομές Πάγιος εξοπλισμός καλλιεργειών και αποψίλωσης, παραχωρημένες εκτάσεις, θερμοκήπιο Εξοπλισμός Συνεργείων Καθαριότητας Εξοπλισμός Γραφείου Αυτοκίνητα

10 Συνεργασίες Με άλλους Κοι.Σ.Π.Ε. για την υλοποίηση έργων μεγάλου μεγέθους Με ιδιώτες και φορείς δημόσιου, ιδιωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα σε τομείς αποκατάστασης, εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

11 Ποιο Πρόβλημα Επιλύουμε

12 Τι σημαίνει ψυχικά ασθενής;
ΜΥΘΟΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Άνθρωπος χωρίς (σωστή) αντίληψη της πραγματικότητας Άνθρωπος με κάποια μορφή ψυχικής νόσου (ψύχωση, κατάθλιψη, αυτισμός κ.α.) Ανίκανος για εργασία Ικανός να εργαστεί σε ένα κατάλληλο περιβάλλον Επικίνδυνος για το περιβάλλον του Ίδια ποσοστά παραβατικότητας με το γενικό πληθυσμό Αναγκαία η ασυλοποίηση του Μπορεί να ζήσει αρμονικά στην κοινότητα

13 Ανεργία και Ψυχικά Ασθενείς
Ανεργία και Ψυχικά Ασθενείς Κύριοι λόγοι ανεργίας: - Ελλιπές Κοινωνικό Κράτος Στίγμα, Προκατάληψη-Φόβος Εργοδότη, Φόβος Αποτυχίας Ασθενή, Απουσία Πλαισίου Προώθησης και Υποστήριξης στην Εργασία Δεν έχει γίνει έρευνα για τα ποσοστά ανεργίας Εκτιμήσεις την τοποθετούν στο 70%-90%

14 Συνέπειες της Ανεργίας
Περιθωριοποίηση Στασιμότητα /επιδείνωση ασθένειας Βιοποριστικές δυσκολίες Επιβάρυνση ΕΣΥ

15 Πώς το Επιλύουμε;

16 Η Προσέγγιση μας Επιλογή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (υψηλή ζήτηση, βιωσιμότητα, χαμηλό ρίσκο, μικρό κόστος εισόδου) Εξατομικευμένο σύστημα αξιολόγησης κατά την επιλογή εργαζόμενου Ταίριασμα εργαζόμενου-θέσης Ώρες εργασίας ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε εργαζόμενου Υποστηρικτικό πλαίσιο κατά την εργασία

17 Όταν ο ψυχικά ασθενής εργάζεται…
Αποκτά αυτοπεποίθηση και καταπολεμάει το φόβο της αποτυχίας Έρχεται σε επαφή με την κοινωνία Εξαλείφεται το στίγμα και η προκατάληψη Μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει

18 Δραστηριότητες Διάπλους
Υπηρεσίες Καθαριότητας Υπηρεσίες Τραπεζοκομίας Αγροτικός Τομέας Αποψίλωση Χόρτων

19 Καθαριότητα

20 Καθαριότητα Κύρια δραστηριότητα
Υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιώτες Τακτικοί και γενικοί καθαρισμοί γραφείων, κατοικιών κ.α.

21 Αποψίλωση Χόρτων

22 Αποψίλωση Χόρτων Κοπή χόρτων με χορτοκοπτικά μηχανήματα, συσσώρευση και αποκομιδή των απορριμμάτων Υπηρεσίες σε φορείς Δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και ιδιώτες

23 Τραπεζοκομία

24 Τραπεζοκομία Νέα δραστηριότητα του Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους
Νέα δραστηριότητα του Κοι.Σ.Π.Ε. Διάπλους Αρχικός πελάτης το ΨΝΑ Στόχος η επέκταση και σε άλλους φορείς (επιχειρήσεις, νοσοκομεία, κ.α.)

25 Αγροτικός Τομέας

26 Αγροτικός Τομέας Κηπευτικά προϊόντα υπαίθρια και θερμοκηπίου
Κηπευτικά προϊόντα υπαίθρια και θερμοκηπίου Σιτηρά και παράγωγά τους Διαχείριση ελαιόδεντρων και παραγωγή ελαιολάδου Καρποφόρα δέντρα Μελισσοκομία

27 Ενδεικτικό Πελατολόγιο
Εδδεδυε αντί δεη

28 Έσοδα 2013

29 Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

30 Πώς θα Συνεχίσουμε

31 Προβλήματα Χαμηλή ρευστότητα
Αδιαφορία για την υποστήριξη σε θέματα εγγυοδοσίας και χρηματοδοτικών εργαλείων Κατάργηση φοροαπαλλαγών Ανταγωνισμός με επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αθέμιτες εργοδοτικές πρακτικές Ανεπαρκής άσκηση πολιτικών ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων: - περιορισμένη αξιοποίηση των διατάξεων του ΠΔ 60/2007 από ΝΠΔΔ - έλλειψη υποστήριξης από το Υπουργείο Υγείας (πιστοποίηση πλειονότητας εργαζομένων ως ΑΜΕΑ, απουσία από διαβούλευση για ΚΟΙΝΣΕΠ κα) Υψηλός βαθμός εξάρτησης δραστηριοτήτων από κρατικούς φορείς Ασάφεια/αδράνεια στο καθεστώς μετακίνησης προσωπικού από ΝΠΔΔ σε ΚΟΙΣΠΕ

32 Ευκαιρίες Αύξηση της ηθικής κατανάλωσης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους και ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα Δικτύωση Αξιοποίηση αδρανών πόρων (εκτάσεις,κτήρια)

33 Όραμα Πολλαπλασιασμός επιχειρηματικών δράσεων και θέσεων εργασίας για ψυχικά ασθενείς Περισσότερες δράσεις ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα Διεύρυνση συνεργασιών Ενεργή συμμετοχή των ψυχικά ασθενών σε κέντρα λήψης αποφάσεων Εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό πρώτα στον άνθρωπο

34 Ευχαριστούμε!


Κατέβασμα ppt "Δημιουργώντας θέσεις εργασίας…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google