Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τρ. Κωστούλη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τρ. Κωστούλη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τρ. Κωστούλη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ
Τρ. Κωστούλη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2 Το Α.Π. της ελληνικής γλώσσας Κεντρικά στοιχεία
Πλαίσιο: κριτικός γραμματισμός Στόχοι: α) συνεκτικό σώμα γνώσεων β) αξίες και συμπεριφορές που αφορούν τη σύγχρονη πολιτότητα γ) καλλιέργεια δεξιοτήτων για τον πολίτη του 21ου αι.

3 Το Α.Π. της ελληνικής γλώσσας (συν.)
Περιεχόμενο Θεματικές ενότητες Όχι εγχειρίδιο με προκαθορισμένη και γραμμική σειρά Δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικών κειμένων, κατανόηση και παραγωγή γραπτών κειμένων) Στρατηγικές

4 Το Α.Π. της ελληνικής γλώσσας (συν.)
Επίπεδα/Άξονες προσέγγισης ενός κειμένου και στρατηγικές σε κάθε επίπεδο/άξονα Kείμενο και πλαίσιο επικοινωνίας/Kειμενική κοινότητα, το κείμενο ως γλωσσική, κειμενική και νοηματική δομή, ως κοινωνική πράξη, ως αντικείμενο αξιολόγησης Μεθοδολογία (μαθητοκεντρική, σχέδια εργασίας, ποικιλία κειμένων) Αξιολόγηση (ανατροφοδοτική)

5 Το Α.Π. της ελληνικής γλώσσας Άξονες σεμιναρίου Ι
1. Προφορικός - γραπτός λόγος 2. Από τον προφορικό στο γραπτό λόγο 3. Διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου 4. Διάφορα ερωτήματα 5. Αξιολόγηση κειμένων

6 1.Προφορικός – γραπτός λόγος: Βασικές ερωτήσεις
Τι σημαίνει «καλλιέργεια προφορικού λόγου»; Τι σημαίνει «καλλιέργεια γραπτού λόγου» στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού;

7 1. Προφορικός- γραπτός λόγος: Θέσεις του προγράμματος Ι
Να κατανοούν οι μαθητές/-τριες τον προφορικό και το γραπτό λόγο ως κοινωνικές πράξεις που επιτελούνται μέσα από τη συνεργασία ομιλητών/-τριών, ακροατών, αναγνωστών και συγγραφέων. Πώς αυτή η θέση μετατρέπεται σε παιδαγωγικές πρακτικές;

8 1. Προφορικός- γραπτός λόγος: Θέσεις του προγράμματος ΙΙ
Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Τι σημαίνει αυτό; Ο γραπτός λόγος δεν αποτελεί το μέσο για την αναπαραγωγή πληροφοριών που ο/η εκπαιδευτικός μεταφέρει στα παιδιά ή για την εμπέδωση γραμματικών φαινομένων. Ο γραπτός λόγος απηχεί τον διάλογο του/της μαθητή/τριας με τις οπτικές που παρουσιάζουν τα διάφορα κείμενα αλλά και ο/η εκπαιδευτικός.

9 ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ - ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

10 ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Συνθήκες παραγωγής
Ο προφορικός λόγος είναι συνήθως απροσχεδίαστος ενώ ο γραπτός λόγος τις περισσότερες περιπτώσεις είναι προσχεδιασμένος. Στον ασχεδίαστο συνεχή λόγο περισσότερο από ό,τι στο σχεδιασμένο, οι ομιλητές/τριες βασίζονται στο πλαίσιο επικοινωνίας για να εκφράσουν τις επικοινωνιακές τους προθέσεις. Στον ασχεδίαστο συνεχή λόγο, οι ομιλητές/τριες βασίζονται σε μορφολογικούς-συντακτικούς τύπους που αποκτώνται στα πρώτα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης, ενώ στο σχεδιασμένο συνεχή λόγο χρησιμοποιούνται περισσότεροι μορφο-συντακτικοί τύποι που αναδύονται σχετικά αργά. Στον ασχεδίαστο περισσότερο από ό,τι στο σχεδιασμένο συνεχή λόγο, οι ομιλητές/τριες έχουν την τάση να επαναλαμβάνουν λεξιλογικούς τύπους για τη διατύπωση επικοινωνιακών προθέσεων. Ο απροσχεδίαστος προφορικός λόγος χαρακτηρίζεται από επανεκκινήσεις και παραγεμίσματα (φράσεις όπως ξέρεις, να πούμε, βασικά κλπ.).

11 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Σχέση με το φυσικό πλαίσιο της επικοινωνιακής περίστασης.
Στον προφορικό λόγο το νόημα θεμελιώνεται από τη συνεχή αλληλεπίδραση κειμενικών και εξω-κειμενικών, άμεσα παρόντων, καταστασιακών παραγόντων. Αυτό σημαίνει ότι ο προφορικός είναι λόγος πλαισιωμένος: ο επιτονισμός, οι εκφράσεις και οι κινήσεις του σώματος, τα άμεσα ορατά στοιχεία της περίστασης, οι κοινές γνώσεις ομιλητή και ακροατή συνδυάζονται και συσχετίζονται με τα γλωσσικά στοιχεία.

12 ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Σχέση με το φυσικό πλαίσιο της επικοινωνιακής περίστασης
Αντίθετα από τον προφορικό, ο γραπτός, στη μονολογική του κυρίως διάσταση, είναι λόγος αποπλαισιωμένος, απελευθερωμένος από το συνομιλητή, το χώρο και το χρόνο. Η πρόσβαση στο άμεσο, φυσικό πλαίσιο της περίστασης δεν είναι δυνατή. Ο συγγραφέας καλείται, πολλές φορές, να παρουσιάσει μέσα στο ίδιο του το κείμενο το πλαίσιο της επικοινωνιακής περίστασης (πρβ., λ.χ., στα λογοτεχνικά κείμενα τις αναφορές στη χροιά της φωνής, το ύφος ή τη διάθεση του ομιλητή)

13 ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Η δυνατότητα επαφής μεταξύ πομπού και δέκτη (involvement)
Στον προφορικό συνομιλιακό λόγο την ίδια στιγμή που παράγεται το κείμενο από τον πομπό προσλαμβάνεται από το δέκτη, ο οποίος συχνά είναι παρών στον ίδιο χώρο ή υπάρχει ακουστική (και οπτική) επαφή μαζί του (πρβ. τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή αυτές μέσω τηλεοπτικού link). Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, ο αποδέκτης μπορεί να αντιδράσει στην κειμενική συνεισφορά του ομιλητή.

14 ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Η δυνατότητα επαφής μεταξύ πομπού και δέκτη (involvement)
Αντίθετα, στο γραπτό λόγο ο συγγραφέας δεν έχει άμεση επαφή με τους αναγνώστες του, απευθύνεται σε δέκτες απόντες που θα προσλάβουν το κείμενό του ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα και οι οποίοι/-ες μόνο τότε μπορούν να αντιδράσουν στα γραφόμενά του.

15 Kριτική των ερευνών Η έμφαση επικεντρώνεται
σε ομοιογενείς οντότητες και σε λεξιλογικά και συντακτικά χαρακτηριστικά που υποτίθεται ότι προσδιορίζουν τον προφορικό και γραπτό λόγο ως μια γενική έννοια.

16 Στρατηγικές προφορικού και γραπτού λόγου
Ορισμένες φορές τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά αυτά συναντώνται αναμεμειγμένα κατά την προφορική ή γραπτή παραγωγή διαφόρων ειδών λόγου. Έτσι, λ.χ., μία διάλεξη, αν και εκφέρεται προφορικά, βασίζεται σε προσχεδιασμένο και συνήθως σε αναλυτικό και αποπλαισιωμένο κείμενο, ενώ η επαφή του ομιλητή με τους αποδέκτες του είναι περιορισμένη και έμμεση. Kατά συνέπεια, είναι προτιμότερο να αντιμετωπίζουμε τις δύο μορφές λόγου ως τα άκρα ενός συνεχούς, πάνω στο οποίο μπορεί να τοποθετήσει κανείς ‘πιο προφορικά’ ή ‘πιο γραπτά’, αλλά και ‘πιο διαλογικά’ ή ‘πιο μονολογικά’ είδη λόγου.

17 Συνεχές γραπτότητας- προφορικότητας: Σύγχρονη πρόταση
Ο Πολίτης (2001) προτείνει τη διάκριση στις ακόλουθες κατηγορίες: α) προφορικός διάλογος (όπου συγκαταλέγονται η καθημερινή συνομιλία, η τηλεφωνική συνομιλία, αλλά και η συνομιλία γιατρού-ασθενούς, η σχολική συνομιλία και η συνέντευξη), β) προφορικός μονόλογος (όπου συγκαταλέγονται η διάλεξη και η ομιλία ενός πολιτικού), γ) γραπτός διάλογος (π.χ. η επιστολή σ’ ένα φίλο με συμβατικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και η συστατική επιστολή) και δ) γραπτός μονόλογος (όπου συγκαταλέγονται τα υπηρεσιακά κείμενα -συμβόλαια, νόμοι, κανονισμοί-, αλλά και τα λογοτεχνικά κείμενα). Από τις τέσσερις παραπάνω μήτρες ο προφορικός διάλογος και ο γραπτός μονόλογος είναι οι πιο ‘καθαρές’ περιοχές του συνεχούς, γιατί εκεί απαντά κανείς τα βασικά γνωρίσματα του προφορικού και του γραπτού λόγου τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω.

18 Ο προφορικός λόγος στα μαθητικά γραπτά
Πολλά από τα προβλήματα των μαθητικών γραπτών οφείλονται στην επιβίωση σ’ αυτά στοιχείων προφορικότητας. Επανεκκινήσεις Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται συχνά κατά την προφορική εκφορά του λόγου, όταν ο ομιλητής βρίσκεται στη διαδικασία λεξικής αναζήτησης.

19 Επαναλήψεις (συντακτική, λεξιλογική επανάληψη)
Γενικευτικοί όροι Η χρήση κοινόχρηστων όρων χωρίς εξειδικευμένη σημασία, π.χ. ‘πράγματα’, ‘διάφορα’. Ανακριβείς συνοχικοί δεσμοί (βλέπε και Αρχάκης, 2000, 2005)

20 7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΙΙΙ Στοιχεία προφορικότητας σε επιχειρηματολογικά κείμενα
ΚΕΊΜΕΝΟ 1 Η σημασία της διατροφής στην υγεία μας Η σημασία της διατροφής στης υγεία μας είναι πολύ σημαντική. Η σωστή διατροφή είναι σημαντική στην ζωή μας γιατί κάνει καλό στην υγεία μας ενώ η κακή διατροφή κάνει κακό στην υγεία μας. το να τρώμε σωστά μπορούμε να είμαστε καλά στη ζωή μας να μην έχουμε προβλήματα με το στομάχι πράγμα που το κάνει η κακή διατροφή. Η καλή και σωστή διατροφή έχει πολλά και καλά αποτελέσματα. Άμα τρως σωστό πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό θα έχεις πολλά αποτελέσματα. Τα φρούτα, τα λαχανικά, οι πιπεριές, το μαρούλι, οι βιταμίνες, το γάλα που περιέχει ασβέστιο που κάνει καλό στην υγεία αλλά και στην σωστή διατροφή. Για πρωινό μπορούμε να έχουμε ένα ποτήρι γάλα που περιέχει ασβέστιο και μια φέτα με μέλι που έχει βιταμίνες και σίδερο που κάνει καλό στην υγεία μας. Ακόμα και οι σαλάτες τα χόρτα, η αγγουροτομάτα και πολλές άλλες σαλάτες που κάνουν επίσης καλό στην υγεία μας. οι υδατάνθρακες οι φυτικές ίνες είναι ουσίες για την καλή και σωστή διατροφή. Η σωστή διατροφή έχει σημασία γιατί περιέχει υδατάνθρακες, βιταμίνες, ασβέστιο, σίδερο και πολλές άλλες ουσίες που κάνει καλό στην σωστή διατροφή και στην υγεία μας.

21 Το Α.Π. της ελληνικής γλώσσας Διαδικασία για παραγωγή γραπτών κειμένων
ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΙΤΗΜΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΩΣ ΣΤΑΣΗ/ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΈΝΑ ΘΕΜΑ Για τη δημιουργία μιας εκδήλωσης Για έκφραση προσωπικής άποψης Για παρουσίαση ενός βιβλίου κτλ.

22 Γραπτός λόγος: αποτέλεσμα -διαδικασία
Η καλλιέργεια του γραπτού λόγου δεν αφορά μόνο στο τελικό προϊόν, αλλά και στις διαδικασίες και συγγραφικές πρακτικές μέσα από τις οποίες παράγονται κείμενα και αναδύονται οι μαθητές/-τριες ως δημιουργικοί/-ές συγγραφείς.

23 Διαδικασία παραγωγής γραπτών κειμένων: Θέση του προγράμματος
«Να γίνει κατανοητό ότι τα γραπτά κείμενα δε συνιστούν ατομικές δημιουργίες που παράγονται μέσα από μοναχικές διαδρομές αλλά ότι διαμορφώνονται μέσα από το διάλογο των συγγραφέων με τους/τις αναγνώστες/-στριες. Ως εκ τούτου, να γίνει κατανοητό ότι η καλλιέργεια του γραπτού λόγου συνιστά το αποτέλεσμα που αναδύεται μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε μια συνεργασιακή διαδικασία διαπραγμάτευσης νοημάτων». «Στόχος είναι η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, δηλαδή της ικανότητας των ατόμων να επανασχεδιάζουν και να στέκονται κριτικά απέναντι σε κυρίαρχα νοήματα και κωδικοποιημένους τρόπους δόμησης των νοημάτων».

24 Γραπτός λόγος: παραγωγή και ανάγνωση κειμένων
Γραπτός λόγος: παραγωγή και ανάγνωση κειμένων Το δίκτυο των συγγραφικών πρακτικών που δημιουργείται σε μια τάξη δεν νοείται ως ανεξάρτητο από τα αναγνωστικά γεγονότα που δημιουργήθηκαν – τι κείμενα διάβασαν τα παιδιά και με ποιο τρόπο τα επεξεργάστηκαν. Το γραπτό κείμενο (αφήγηση, παραμύθι, επιχείρημα) αποτελεί το τελικό προϊόν της διαδικασίας τοποθέτησης του παιδιού απέναντι σε νοήματα που η τάξη διαπραγματεύεται.

25 4. Γραπτός λόγος : ένα ή περισσότερα κείμενα;
Στην παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού η παραγωγή γραπτού λόγου δεν ταυτίζεται με την παραγωγή ενός κειμένου από τα παιδιά που συνήθως λαμβάνει χώρα στο τέλος της ενότητας. Τα παιδιά παράγουν ποικίλα είδη κειμένων – και κατακτούν στρατηγικές αναδόμησης και μετασχηματισμού και αναπλαισίωσης των πληροφοριών στα κείμενα αυτά, π.χ. γράφουν σημειώσεις, μετατρέπουν τις σημειώσεις σε μια πρώτη κειμενική μορφή, αναδομούν τη μορφή αυτή, αναδομούν πολυτροπικά σε μονοτροπικά κείμενα κλπ.

26 4. Γραπτός λόγος: ερωτήματα
Δεχόμαστε τα κειμενικά είδη; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες για να γράψουν τα παιδιά αφηγηματικά κείμενα πάνω στις εικόνες αυτές; Βοηθά το να δώσουμε λέξεις στα παιδιά για να γράψουν μια ιστορία; Βοηθά το να δώσουμε ερωτήσεις στα παιδιά; Τι ρόλο παίζει η περίληψη; Θα ζητάμε από τα παιδιά να γράφουν περιλήψεις ή αυτό αντιτίθεται στις θέσεις του κριτικού γραμματισμού; Η περίληψη ως μαθησιακή στρατηγική ή ως κειμενικός τύπος. Ποιος ο ρόλος της ορθογραφίας; Μπορούμε να ζητάμε από τα παιδιά να αντιγράφουν 1-2 προτάσεις για να μάθουν την ορθογραφία λέξεων; Δεχόμαστε την ατομική ή την ομαδική παραγωγή γραπτών κειμένων;

27 7. Το Α.Π. της ελληνικής γλώσσας Επαναδιατύπωση γραπτού κειμένου ΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

28 7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΙ Γιατί είναι λάθος να παραχθεί ένα τέτοιο κείμενο;
Το δωμάτιό μου Το δωμάτιο μου είναι ο αγαπημένος μου χώρος διότι είναι ένας δικός μου χώρος και μέσα σε αυτό βρίσκω καταφύγιο, κοιμάμαι, ντύνομαι, παίζω κτλ. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, ευθεία είναι το θρανίο μου και η βιβλιοθήκη. Από την αριστερή πλευρά του δωματίου είναι το μπαλκόνι μου και η μπαλκονόπορτά μου, που έχει λευκές κουρτίνες με πολύχρωμα λουλούδια. Από την δεξιά πλευρά είναι οι κουκέτες μου. Ακριβώς πίσω απ’ τις κουκέτες είναι η χρωματιστή μου ντουλάπα. Το δωμάτιο μου το αγαπώ πολύ. Το προσέχω το φροντίζω και είμαι υπεύθυνη γι’ αυτό. Μαρία

29 7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΙΙ «Το δωμάτιό μου»
Θεωρώ το δωμάτιό μου δικό μου χώρο γιατί εκεί κοιμάμαι, παίζω, ακούω μουσική, διαβάζω, χαλαρώνω και πολλά άλλα. Όταν μπαίνεις στο δωμάτιο απέναντί σου βλέπεις μία συρταριέρα, ακριβώς δίπλα στη γωνία βρίσκεται το κρεβάτι μου που είναι διώροφο με σκάλα και ουρανό από κουρτίνα. Γύρω γύρω στον τοίχο είναι κολλημένη μία διακοσμητική ταινία και ζωγραφισμένα ψάρια. Κάπου δίπλα στο κρεβάτι είναι το παράθυρο με τις καταπράσινες κουρτίνες που αφήνουν τον ήλιο να λούζει με φως το δωμάτιο. Στην άλλη γωνία του παραθύρου είναι τα παιχνίδια μου σε ένα καλάθι που μοιάζει με κούνια. Πάνω στο καλοριφέρ έχω μερικές φωτογραφίες από τα πιο παιδικά μου χρόνια. Απέναντι από το κρεβάτι κολλημένο στον τοίχο είναι το γραφείο μου όπου διαβάζω και ζωγραφίζω. Δίπλα είναι το ραδιόφωνό μου πάνω σ’ ένα κουτί με συρτάρι. Πίσω από την πόρτα είναι η ντουλάπα με τα επιτραπέζια παιχνίδια και πιο εκεί οι άλλες ντουλάπες με τα ρούχα και το παλτό μου. Το δωμάτιό μου το αγαπάω πολύ το φροντίζω και το συμμαζεύω. Γιάννα

30 7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΙV Σύνθεση πληροφοριών από πηγές 1
Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν τα παιδιά είναι: της αντιγραφής – εισαγωγή λέξη προς λέξη πληροφοριών των κειμενικών πηγών της παράφρασης των πληροφοριών. Παράλειψη μιας ή δύο λέξεων από την αντίστοιχη πρόταση της κειμενικής πηγής, χωρίς να αλλάζει το νόημα της πρότασης της παράφρασης/παρερμηνείαςτων πληροφοριών. Παράλειψη μιας ή δύο λέξεων από την αντίστοιχη πρόταση της κειμενικής πηγής που δημιουργεί αλλαγή του νοήματος της πρότασης ή προκαλεί νοηματική ασάφεια

31 7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧV Σύνθεση πληροφοριών από πηγές 2
της τροποποίησης των πληροφοριών. Ο συγγραφέας του κειμένου χρησιμοποιεί δικό του λεξιλόγιο, προβαίνει, δηλαδή, σε λεξιλογικές αλλαγές, χωρίς να αλλάζει το νόημα της πρότασης της γενίκευσης των πληροφοριών μιας θεματικής ενότητας με μια πρόταση που να αποδίδει το υπερθεματικό πλαίσιο μιας ενότητας

32 7. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧVI Σύνθεση πληροφοριών από πηγές 3
του μετασχηματισμού ή αναδιαμόρφωσης των πληροφοριών. Ο συγγραφέας του κειμένου, χωρίς να ξεφεύγει από το σημασιολογικό περιεχόμενο των πληροφοριών, αναδιαμορφώνει ή και συνθέτει το υλικό που επιλέγει και το αποδίδει με δικό του τρόπο για να επιτύχει τη σύνδεση που τυχόν επιχειρεί με προηγούμενα ή επόμενα εκφωνήματα του κειμένου του της επινόησης (invention) τη δημιουργία περιεχομένου που προέρχεται από τη συνύφανση περιεχομένου από κεκτημένες πιθανόν γνώσεις του συγγραφέα με περιεχόμενο από τις κειμενικές πηγές (βλέπε και Χαλάτσης, Χατζηστουγιάννη, 2011).

33 Απόσπασμα κειμενικής πηγής
[…]Για να αντιληφθεί κανείς με ποιο τρόπο η ένταση που κλιμακώνεται τώρα υποσκάπτει τα οφέλη που μας δίνει η βιοτεχνολογία, αρκεί να ρίξουμε ένα βλέμμα στο εγγύς παρελθόν, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες, τα μεταλλαγμένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι υπέρμαχοί τους είχαν υποστηρίξει ότι τα μεταλλαγμένα θα έβαζαν τέλος στην πείνα ανά τον κόσμο και θα περιόριζαν την ανάγκη χρήσης παρασιτοκτόνων. Η γενετική τροποποίηση, έλεγαν τότε, ήταν η ακίνδυνη πανάκεια που θα έσωζε τον πλανήτη. Η βιομηχανία προέβαλλε την άποψη αδιαφορώντας ταυτόχρονα για τα προβλήματα της σήμανσης των προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι αυτό που είχε σημασία ήταν το ίδιο το προϊόν και όχι η διαδικασία παρασκευής του.[…]Αυτή η αλαζονική προσέγγιση προκάλεσε την μήνιν των πολέμιων της βιοτεχνολογίας, που προσπάθησαν να προβάλλουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις δικές τους εσφαλμένες απόψεις. «Τρόφιμα Φρανκενστάιν» ονόμασαν τα μεταλλαγμένα και δεν σταμάτησαν να διακηρύσσουν ότι οι χημικές βιομηχανίες συνωμοτούσαν, ότι εν ολίγοις ήταν «πληρωμένοι δολοφόνοι» που ήθελαν να αφανίσουν την πεταλούδα Μονάρχη, κατασκεύαζαν τα μελλοντικά «υπερζιζάνια» και σύμφωνα με τον Τζέρεμι Ρίφκιν «μονοπωλούσαν μία επικίνδυνη τεχνολογία που αποτελούσε τόσο σοβαρή απειλή για την ανθρωπότητα όσο και η ατομική βόμβα». Απόσπαμα ομαδικού κειμένου: « Για να άντιληφθεί κανείς με ποιο τρόπο η ένταση που κλιμακώνεται τώρα υποσκάπτει τα οφέλη που μας δίνει η βιοτεχνολογία(αντιγραφή) , το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν άρχισαν οι τροποποιημένες καλλιέργειες , δηλαδή, τα μεταλλαγμένα. Πολλοί υποστήριζαν ότι θα έβαζαν τέλος στην πείνα με τον κόσμο και θα περιόριζαν τα παρασιτοκτόνα (παράφραση). Τα τρόφιμα αυτά λέγονται Φραγκεστάϊν(γενίκευση). […]

34 5. Βασικές αρχές για την αξιολόγηση κειμένων
5. Βασικές αρχές για την αξιολόγηση κειμένων Το κείμενο δεν είναι ένα σύνολο προτάσεων αλλά συγκροτεί μια θεματική οργάνωση με θεματικά επεισόδια. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η αξιολόγηση των κειμένων γίνεται με βάση άξονες που συγκροτούν τα διάφορους κειμενικούς τύπους

35 7. Το Α.Π. της ελληνικής γλώσσας Επαναδιατύπωση γραπτού κειμένου
ΒΗΜΑΤΑ (δύο κείμενα) Ανάγνωση/Σύγκριση κειμένων Διατύπωση σχολίων για διάφορα στοιχεία του κειμένου Οργάνωση των σχολίων σε κατηγορίες Εντοπισμός των παραμέτρων στις οποίες τα σχόλια αυτά παραπέμπουν (π.χ. Αναφορά σε ήρωες, σύνδεση γεγονότων, διάκριση πληροφοριών σε ενότητες [π.χ. παραγραφοποίηση]) Επαναδιατύπωση του κειμένου με βάση την επιλογή μιας παραμέτρου (επαναδιατύπωση ηρώων με στόχο τη δημιουργία μιας κατανοητής αφήγησης, π.χ.)


Κατέβασμα ppt "Τρ. Κωστούλη ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google