Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους
14ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Πνευμονικό Οίδημα» 25-26 Νοεμβρίου 2011 Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α Πετροχείλου Γλυκερία Επικ. Επιμελήτρια Β′ Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Γ. Ν. Κορίνθου

2 Απεικονιστικές Μέθοδοι
Ακτινογραφία (α/α) θώρακος Αξονική Τομογραφία (+) όχι μεταφορά του ασθενούς (-) χαμηλή διακριτική ικανότητα (-) μεταφορά του ασθενούς (+) υψηλή διακριτική ικανότητα Διάγνωση & Διάκριση του τύπου του οιδήματος Ταξινόμηση της βαρύτητας Παρακολούθηση της πορείας Παρακολούθηση (ευρύτερα χρησιμοποιούμενη απεικονιστική μέθοδος)

3 Απεικονιστικές Μέθοδοι
Ακτινογραφία (α/α) θώρακος Αξονική Τομογραφία (+) όχι μεταφορά του ασθενούς (-) χαμηλή διακριτική ικανότητα (-) μεταφορά του ασθενούς (+) υψηλή διακριτική ικανότητα Διάγνωση & Διάκριση του τύπου του οιδήματος Ταξινόμηση της βαρύτητας Παρακολούθηση της πορείας Παρακολούθηση (ευρύτερα χρησιμοποιούμενη απεικονιστική μέθοδος) καθημέρα εν χρήσει ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς Επί κλίνης α/α θώρακος (-) χαμηλή ευαισθησία στη δδ της αιτιολογίας

4 Πνευμονικό οίδημα πλεονάζον υγρό στον εξωαγγειακό χώρο του πνεύμονα
διάμεσο πνευμονικό ιστό τελικούς αεροχώρους κυψελίδα κυψελίδα Pυδρ Pυδρ Πκολ Πκολ Pυδρ Pυδρ Πκολ Πκολ κυψελίδα κυψελίδα

5 Η ακτινολογική εικόνα είναι διαφορετική
ανάλογα με τον εντόπιση του οιδήματος Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα διάμεσο πνευμονικό ιστό τελικούς αεροχώρους

6 Διάμεσος ιστός πνεύμονα
κυψελίδα Ενιαίος χώρος (χωρίς διακοπή) Σκελετός πνεύμονα (αρχιτεκτονική) Περιέχει κύτταρα και εξωκυττάρια θεμέλια ουσία Λεμφικά αγγεία Βρογχαγγειακό (αξονικό) τμήμα περιβάλλει βρόγχους, αρτηρίες & φλέβες από τη ρίζα του πνεύμονα έως το αναπνευστικό βρογχιόλιο Υπεζωκοτικό τμήμα κάτω από τον σπλαχνικό υπεζωκότα & στα μεσολόβια διαφραγμάτια Παρεγχυματικό (acinar) τμήμα μεταξύ κυψελιδικής & τριχοειδικής βασικής μεμβράνης

7 Διάμεσος ιστός πνεύμονα
κυψελίδα Παρεγχυματικό τμήμα (κυψελιδικό) Περιφερικό Περιβρογχοαγγειακό τμήμα Κεντρικό ή Αξονικό (axial) Μεσολόβια διαφράγματα Υποϋπεζωκοτικός χώρος Βρογχαγγειακό (αξονικό) τμήμα περιβάλλει βρόγχους, αρτηρίες & φλέβες από τη ρίζα του πνεύμονα έως το αναπνευστικό βρογχιόλιο Υπεζωκοτικό τμήμα κάτω από τον σπλαχνικό υπεζωκότα & στα μεσολόβια διαφραγμάτια Παρεγχυματικό (acinar) τμήμα μεταξύ κυψελιδικής & τριχοειδικής βασικής μεμβράνης

8 Διάμεσος ιστός πνεύμονα Υπό φυσιολογικές συνθήκες ΔΕΝ απεικονίζεται
κυψελίδα Υπό φυσιολογικές συνθήκες ΔΕΝ απεικονίζεται Βρογχαγγειακό (αξονικό) τμήμα περιβάλλει βρόγχους, αρτηρίες & φλέβες από τη ρίζα του πνεύμονα έως το αναπνευστικό βρογχιόλιο Υπεζωκοτικό τμήμα κάτω από τον σπλαχνικό υπεζωκότα & στα μεσολόβια διαφραγμάτια Παρεγχυματικό (acinar) τμήμα μεταξύ κυψελιδικής & τριχοειδικής βασικής μεμβράνης

9 Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα
Διάμεσος πνευμονικός ιστός γίνεται ορατός ΜΟΝΟ όταν υγρό, ίνωση ή κύτταρα αυξήσουν τον όγκο & την πυκνότητά του Βρογχαγγειακό (αξονικό) τμήμα περιβάλλει βρόγχους, αρτηρίες & φλέβες από τη ρίζα του πνεύμονα έως το αναπνευστικό βρογχιόλιο Υπεζωκοτικό τμήμα κάτω από τον σπλαχνικό υπεζωκότα & στα μεσολόβια διαφραγμάτια Παρεγχυματικό (acinar) τμήμα μεταξύ κυψελιδικής & τριχοειδικής βασικής μεμβράνης

10 Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία
Παρεγχυματικό τμήμα: πολύ μικρή ευενδοτότητα στην προσθήκη πλεονάζοντος υγρού Γραμμές Βρογχαγγειακό (αξονικό) τμήμα περιβάλλει βρόγχους, αρτηρίες & φλέβες από τη ρίζα του πνεύμονα έως το αναπνευστικό βρογχιόλιο Υπεζωκοτικό τμήμα κάτω από τον σπλαχνικό υπεζωκότα & στα μεσολόβια διαφραγμάτια Παρεγχυματικό (acinar) τμήμα μεταξύ κυψελιδικής & τριχοειδικής βασικής μεμβράνης

11 Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία
Γραμμές Kerley Β [α/α] ή ομαλά πεπαχυμένα μεσολοβιακά διαφράγματα [ΗRCT] Πάχυνση μεσολόβιων σχισμών [a/a, HRCT] ή υποϋπεζωκοτικές γραμμές [HRCT] Ασαφείς κεντρολοβιακές σκιάσεις [HRCT] Περιαγγειακή ασάφεια (perihilar haze) Περιβρογχικό οίδημα (peribronchial cuffing) ορθογωνιακά  Σημείο του κολάρου επιμήκως  Γραμμοειδείς σκιάσεις σαν γραμμές τραμ Βρογχαγγειακό (αξονικό) τμήμα περιβάλλει βρόγχους, αρτηρίες & φλέβες από τη ρίζα του πνεύμονα έως το αναπνευστικό βρογχιόλιο Υπεζωκοτικό τμήμα κάτω από τον σπλαχνικό υπεζωκότα & στα μεσολόβια διαφραγμάτια Παρεγχυματικό (acinar) τμήμα μεταξύ κυψελιδικής & τριχοειδικής βασικής μεμβράνης

12 Δδ Περιαγγειακή ασάφεια (perihilar haze) Περιβρογχικό οίδημα
(πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων) Γραμμές Kerley B οριζόντιες γραμμές, μήκους 1-2cm κάθετες προς υπεζωκότα στις πνευμονικές βάσεις Γραμμές Kerley Α λοξές γραμμές, μήκους 3-4cm από τις πύλες προς την περιφέρεια Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση/Λέμφωμα/Λεμφαγγειεκτασία Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση Πνευμονοκονίωση Σαρκοείδωση Δδ

13

14 Υπό φυσιολογικές συνθήκες περιέχουν αέρα και ΔΕΝ απεικονίζονται
Τελικοί αεροχώροι κυψελίδα κυψελίδα Βρογχαγγειακό (αξονικό) τμήμα περιβάλλει βρόγχους, αρτηρίες & φλέβες από τη ρίζα του πνεύμονα έως το αναπνευστικό βρογχιόλιο Υπεζωκοτικό τμήμα κάτω από τον σπλαχνικό υπεζωκότα & στα μεσολόβια διαφραγμάτια Παρεγχυματικό (acinar) τμήμα μεταξύ κυψελιδικής & τριχοειδικής βασικής μεμβράνης Υπό φυσιολογικές συνθήκες περιέχουν αέρα και ΔΕΝ απεικονίζονται Γίνονται ορατοί ΜΟΝΟ όταν ο αέρας αντικατασταθεί από κάποιο υλικό π.χ. υγρό, ίνωση, κύτταρα

15 Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία
Σύννεφα ή βαμβάκι Πύκνωση Θολή ύαλος

16 Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία
Βαμβακόμορφες / νεφελοειδείς σκιάσεις, διάχυτες, ομοιογενείς, με τάσεις συρροής Ακανόνιστες τμηματικές ή διάχυτες περιοχές αυξημένης παρεγχυματικής πυκνότητας, που μπορεί να κυμαίνεται από πυκνότητα δίκην θολής υάλου μέχρι πύκνωση Πύκνωση Πυκνότητα δίκην θολής υάλου

17 Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία
Πυκνότητα δίκην θολής υάλου Πύκνωση

18 Η ακτινολογική εικόνα είναι διαφορετική
ως προς τα σημεία και τη χρονολογική σειρά εμφάνισης ανάλογα με τον τύπο του οιδήματος

19 Υψηλών πιέσεων ή Υδροστατικό
Αδρά, διακρίνονται 2 τύποι οιδήματος Υψηλών πιέσεων ή Υδροστατικό Αυξημένης διαπερατότητας Καρδιογενές Υπερυδάτωση Νεφρογενές ARDS

20 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg Σημεία από την Καρδιά Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης PCWP mm Hg (εξαγγείωση στο διάμεσο ιστό) Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα PCWP >25 mm Hg (εξαγγείωση στους αεροχώρους) Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα Υπεζωκοτική συλλογή

21 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t ΣΚΑ, Πνευμονική φλεβική υπέρταση Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια Χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην PCWP και τα απεικονιστικά ευρήματα [σχετικά βραδεία η ροή του υγρού]

22 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Καρδιομεγαλία (ΚΘΔ ή CTR >50%) ευαισθησία 50%, ειδικότητα 75-80% για ΣΚΑ ο λόγος της μεγαλύτερης εγκάρσιας διαμέτρου της καρδιακής σκιάς προς τη μεγαλύτερη εγκάρσια εσωτερική διάμετρο του θωρακικού κλωβού Ύπτια α/α  ακριβής μέτρηση όχι τόσο βοηθητική  σύγκριση έχει μεγαλύτερη αξία CTR <50% αλλά καρδιά πάσχουσα Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Οξεία μυοκαρδίτιδα Συμπιεστική περικαρδίτιδα Υπερτροφία Πνευμονικό εμφύσημα (υποψία: παθολογική προβολή ανιούσας αορτής) CTR >50% αλλά καρδιά κφ Ύπτια α/α θώρακος Παχυσαρκία Εγκυμοσύνη Ασκίτης Περικαρδιακή συλλογή Pectus excavatum

23 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης Αναστροφή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία Διεύρυνση του αγγειακού μίσχου Διάταση της αζύγου φλέβας

24 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης Αναστροφή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία Φυσιολογικά σε όρθια θέση [βαρύτητα] PCWP 12-18mm Hg Πνευμονικά αγγεία στα άνω πνευμονικά πεδία σε σχέση με τα μέσα και κάτω: μικρότερα (μέγεθος) λιγότερα (αριθμό) Πνευμονικά αγγεία στα άνω πνευμονικά πεδία σε σχέση με τα μέσα και κάτω: ίσα ή/και μεγαλύτερα (μέγεθος) Σε ύπτια θέση  ισοστάθμιση ροής (σύγκριση με παλιά α/α) CT  δυσανάλογα μεγάλα σε μέγεθος τα πνευμονικά αγγεία στα πρόσθια τμήματα (πνευμονικές αρτηρίες κατά 20%, πνευμονικές φλέβες κατά 33%)

25 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης Αναστροφή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία Λόγος αρτηρίας προς βρόγχο (Artery-to-bronchus ratio) Φυσιολογικά σε όρθια θέση [βαρύτητα] Αναστροφή ροής Πνευμονικά αγγεία είναι σε σχέση με το συνοδό βρόγχο: άνω ΠΠ μικρότερα (0,85) επίπεδο της πύλης  ίσα κάτω ΠΠ  μεγαλύτερα (1,3) Ο λόγος αυξάνεται στα άνω και μέσα ΠΠ. Εκτιμάται καλύτερα στην περιπυλαία περιοχή δυσανάλογα μεγάλα σε μέγεθος τα πνευμονικά αγγεία σε μη εξαρτώμενες θέσεις (πνευμονικές αρτηρίες κατά 20%, πνευμονικές φλέβες κατά 33%) Μεσοθωρακικοί λεμφαδένες μπορεί να είναι διογκωμένοι Θολερότητα λίπους μεσοθωρακίου

26 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης Διεύρυνση του αγγειακού μίσχου Εύρος αγγειακού μίσχου (VPW) = Δείκτης του ενδοαγγειακού όγκου < 60 mm στο 90% των φυσιολογικών οπ α/α > 85 mm παθολογικό στο 80% των περιπτώσεων Αύξηση κατά 5 mm  αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου κατά 1lt Αύξηση συνοδεύεται από διάταση της αζύγου φλέβας  παρακολούθηση ενός ασθενούς Δδ του πνευμονικού οιδήματος: VPW αυξημένο  υδροστατικό (υπερφόρτωση/νεφρογενές/ΣΚΑ) VPW κφ  αυξημένης διαπερατότητας ή ΟΕΜ VPW μειωμένο  αυξημένης διαπερατότητας

27 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης Διάταση της αζύγου φλέβας Σε όρθια θέση: Διάμετρος >10mm  παθολογική Σε ύπτια θέση: Αύξηση κατά 3mm σε σύγκριση με προηγούμενη α/α  υπερφόρτωση υγρών Χρήσιμος δείκτης που επηρεάζεται ελάχιστα από την φάση της αναπνοής

28 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg PCWP mm Hg (εξαγγείωση στο διάμεσο ιστό) Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα

29 t Αδύνατη η Δδ από λοιμώξεις π.χ. CMV, PCP
Περιβρογχικό οίδημα Περιαγγειακή ασάφεια (υπο-/τμηματικά αγγεία) Γραμμές Kerley (ειδικότητα) Πάχυνση μεσολόβιων σχισμών Περιαγγειακή ασάφεια (περιπυλαία θολερότητα) (ευαισθησία) Περιβρογχικό οίδημα Αδύνατη η Δδ από λοιμώξεις π.χ. CMV, PCP καθημερινές αλλαγές  οίδημα

30 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg PCWP mm Hg (εξαγγείωση στο διάμεσο ιστό) Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα Οίδημα λύεται σε λίγες ώρες ενίοτε επιμένει έως και 22 ώρες θεραπεία

31 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg PCWP mm Hg PCWP >25 mm Hg (εξαγγείωση στους αεροχώρους) Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα Υπεζωκοτική συλλογή

32 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Κυψελιδικό οίδημα f από βαρύτητα  κατανομή κυρίως περιπυλαία και στις πνευμονικές βάσεις Συμμετρικό αμφοτερόπλευρα Αεροβρογχόγραμμα περιστασιακά Ακόμη και στον κάθε λοβό υπάρχει εξαρτώμενη από τη βαρύτητα διαβάθμιση της πυκνότητας Αυτό παρατηρείται ΜΟΝΟ σε διίδρωμα (ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ) ΔΕΝ παρατηρείται: Σε εξίδρωμα υψηλού ιξώδους [ARDS] Σε εξίδρωμα [λοίμωξη] Σε αίμα [αιμορραγία]

33 Πνευμονία ή ΣΚΑ? Γιατί? Τι pattern απεικονίζεται?

34 Φτερά πεταλούδας ή νυχτερίδας (<10%)
Πνευμονία ή ΣΚΑ? Γιατί? Τι pattern απεικονίζεται? Φτερά πεταλούδας ή νυχτερίδας (<10%) περιπυλαία κατανομή, μη f από τη βαρύτητα (συνήθως δεν προηγείται διάμεσο οίδημα) Ταχέως εξελισσόμενη καρδιακή ανεπάρκεια π.χ. οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς Νεφρική ανεπάρκεια Υπερενυδάτωση π.χ. μετάγγιση αίματος Σοβαρή υπέρταση

35 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Κυψελιδικό οίδημα Άτυπες μορφές Θέση του ασθενούς (f βαρύτητα) Ετερόπλευρο αίτιο Αιμοδυναμικοί λόγοι π.χ. ανεπάρκεια μιτροειδούς Μορφολογία πνευμονικού παρεγχύματος π.χ. ΧΑΠ, εμφύσημα

36 Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων
t Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg PCWP mm Hg PCWP >25 mm Hg (εξαγγείωση στους αεροχώρους) Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα Οίδημα λύεται πλήρως σε 3 μέρες θεραπεία

37 2 μέρες μετά την εφαρμογή διούρησης

38

39 Αυξημένης διαπερατότητας - ARDS
Στάδιο Ι - Οξεία εξιδρωματική φάση (1-2 μέρες) Καταστροφή του κυψελιδικού επιθηλίου Πλούσιο σε πρωτείνες υγρό στις κυψελίδες (υγρό υψηλού ιξώδους) Στάδιο ΙΙ – Φάση οργάνωσης (2-7 μέρες) Οργάνωση των υαλοειδών μεμβρανών Ανάπτυξη ίνωσης στις κυψελίδες Στάδιο ΙΙΙ - Ινωτικό στάδιο (7-28 μέρες) Διάμεση ίνωση

40 Αυξημένης διαπερατότητας - ARDS

41 Αυξημένης διαπερατότητας - ARDS

42 Αυξημένης διαπερατότητας
t Στάδιο Ι - Οξεία εξιδρωματική φάση (1-2 μέρες) Πρώτες 12 ώρες Λανθάνουσα περίοδος ~12ώρες μετά την εγκατάσταση των συμπτωμάτων χωρίς αξιόλογα απεικονιστικά ευρήματα, πλην μείωσης του όγκου των πνευμόνων (όσο πιο ισχυρός βλαπτικός παράγοντας  τόσο μικρότερη περίοδος) Μεταξύ 12 και 24 ωρών Κυψελιδικό οίδημα (εξίδρωμα υψηλού ιξώδους) Μεταξύ 24 και 48 ωρών Κυψελιδικές σκιάσεις συρρέουν  Περιοχές πύκνωσης

43 Αυξημένης διαπερατότητας
Υδροστατικό Δεν f από Βαρύτητα (εξίδρωμα υψηλού ιξώδους) Κατανομή κατά τόπους, στην περιφέρεια Πύκνωση Αεροβρογχόγραμμα πιο συχνά Όχι υπεζωκοτική συλλογή Λύση πιο βραδεία f από Βαρύτητα (διίδρωμα) Κατανομή κυρίως στα κάτω ΠΠ-περιπυλαία Αεροβρογχόγραμμα λιγότερο συχνά Υπεζωκοτική συλλογή Λύση πιο ταχεία πάχυνση μεσολοβιακών διαφραγμάτων & πυκνότητα δίκην θολής υάλου διάσπαρτη κατανομή 'crazy paving' πάχυνση μεσολοβιακών διαφραγμάτων & πυκνότητα δίκην θολής υάλου κατανομή εξαρτώμενη από τη βαρύτητα

44 Αυξημένης διαπερατότητας
t Στάδιο ΙΙ – Φάση οργάνωσης (2-7 μέρες) - πρώτη εβδομάδα Βελτίωση (μπορεί πλήρης «λύση» του οιδήματος μετά την έναρξη PEEP) συνήθως δευτερογενώς σε PEEP (μάλλον παρά πραγματική ίαση) Τοπική μείωση της πυκνότητας Βελτίωση (τοπική λύση της πύκνωσης) Ανάπτυξη κοιλότητας Κοιτάμε για αύξηση της πυκνότητας Ανάπτυξη επιπλοκών π.χ. τοπική αιμορραγία, πνευμονία Επιδείνωση Κοιτάμε για επιπλοκές της PEEP Διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα Πνευμοθώρακας Πνευμομεσοθωράκιο Κοιτάμε για υπεζωκοτική συλλογή Λοίμωξη Έμφρακτο Συνυπάρχον υδροστατικό οίδημα

45 Αυξημένης διαπερατότητας
t Στάδιο ΙΙΙ – Στάδιο ίνωσης - >1η εβδομάδα Εικόνα διάμεσης νόσου – ίνωσης - μελικηρύθρας

46 Αυξημένης διαπερατότητας
Σημαντικά «αρνητικά» ευρήματα Όχι καρδιομεγαλία Όχι γραμμές Kerley B Όχι υπεζωκοτική συλλογή Σημαντικά «θετικά» ευρήματα Περιφερικές, διάσπαρτες κυψελιδικές σκιάσεις Αεροβρογχόγραμμα

47 Απεικονιστικά ευρήματα  δδ πνευμονικού οιδήματος
Υψηλών πιέσεων Αυξημένης διαπερατότητας Καρδιογενές Υπερυδάτωση ARDS Σημεία διάμεσου οιδήματος Συχνά ~30% Απουσιάζουν Σημεία κυψελιδικού οιδήματος Ακολουθούν τα διάμεσα Εμφανίζονται εξ αρχής κατανομή f από βαρύτητα  βάσεις, πύλες Δεν f από βαρύτητα  κατά τόπους Διάχυτο Περιπυλαίο Περιφερικό 90% 10% 7% 30% 70% 35% Όχι 45-50% αεροβρογχόγραμμα Ασύνηθες 20% Συχνό 70% Μέγεθος καρδιάς Συνήθως αυξημένο Συνήθως κφ Σημεία αγγειακής φόρτωσης Συχνά Πνευμονική κυκλοφορία Αναστροφή ροής Εύρος αγγειακού μίσχου Συνήθως αυξημένο ή κφ Συνήθως κφ ή μειωμένο Υπεζωκοτική συλλογή Συχνά 30-40% Ασυνήθης 10%

48 Άλλα αίτια πνευμονικού οιδήματος
Απόφραξη αεραγωγού (π.χ. λαρυγγόσπασμος, στραγγαλισμός) διάμεσο οίδημα (κυψελιδικό οίδημα) λύση σε 2-3 μέρες ΚΔΘ κφ ( οίδημα υψηλών πιέσεων που δεν σχετίζεται με υπερυδάτωση) Πνιγμός Στάδιο 1: οξύς λαρυγγόσπασμος: λύση σε 2-3 μέρες Στάδιο 2: λαρυγγόσπασμος Στάδιο 3: 15% λαρυγγόσπασμος-85% λύση λαρυγγόσπασμου-ARDS: λύση σε αρκετές μέρες Ηρωίνη, Κοκαίνη, Crack Οίδημα αυξημένης διαπερατότητας XΩΡΙΣ διάχυτη κυψελιδική βλάβη  Λύση σε 1-2 ημέρες χωρίς υπολειμματικά στοιχεία στον πνεύμονα Νευρογενές οίδημα Μικτό οίδημα XΩΡΙΣ διάχυτη κυψελιδική βλάβη  Λύση σε 1-2 ημέρες

49 Ανατομία Παθολογική Φυσιολογία Φυσικές αρχές

50 Επί κλίνης α/α θώρακος Ερμηνεία των απεικονιστικών ευρημάτων
απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν οι σημαντικές τεχνικές διαφορές έναντι της οπ α/α θώρακος σε ορθία θέση

51 Επί κλίνης π-ο α/α σε ύπτια θέση
Προβολή ( προσθιοπίσθια) + Εστιακή απόσταση λυχνίας-film ( μικρή) προβολική μεγέθυνση ενδοθωρακικών οργάνων π.χ. ΚΘΔ, εύρος αζύγου, εύρος ΜΣΘ Θέση ασθενούς & film ως προς οριζόντιο επίπεδο & ακτινική δέσμη ( μη σταθερή)  επηρεάζεται η απεικόνιση φαινομένων που f από φλεβική επιστροφή & βαρύτητα: εύρος ανώτερου ΜΣΘ κατανομή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία κατανομή υγρού και αέρα έκπτυξη πνευμόνων (110cm έναντι 140cm στην όρθια θέση) Εύρος ανώτερου μεσοθωρακίου: βαθμός μεταβολής f από διατασιμότητα μεγάλων αγγείων (καρδιακή σκιά ουσιωδώς ΔΕΝ μεταβάλλεται, εάν συσταλτικότητα καρδιάς όχι επηρεασμένη) Κατανομή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία: π.χ. ύπτια θέση  ισοσταθμισμένη κατανομή ροής μεταξύ άνω και κάτω πνευμονικών πεδίων (ένα χρήσιμο ακτινολογικό σημείο για την αναγνώριση της καρδιακής κάμψης, η «αναστροφή ροής» στερείται διαγνωστικής αξίας) Κατανομή υγρού και αέρα: π.χ. πνευμονικού οιδήματος, υπεζωκοτικής συλλογής, πνευμοθώρακα Έκπτυξη πνευμόνων: π.χ. ημικατακεκλιμένη και ύπτια θέση  θέση διαφράγματος υψηλή  μείωση πνευμονικού όγκου Ο-π α/α σε όρθια θέση Επί κλίνης π-ο α/α σε ύπτια θέση

52 Επί κλίνης α/α θώρακος Για να είναι συγκρίσιμες πρέπει να τηρείται κάθε φορά στον ασθενή (πρέπει να σημειώνονται επί της α/α): η ίδια εστιακή απόσταση η ίδια θέση Για την ακτινολογική εκτίμηση της έκπτυξης των πνευμόνων πρέπει:  να συνεκτιμάται ο τύπος αναπνοής (αυτόματη, μηχανική)

53 Σας ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google