Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους 14 ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Πνευμονικό Οίδημα»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους 14 ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Πνευμονικό Οίδημα»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους 14 ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Πνευμονικό Οίδημα» 25-26 Νοεμβρίου 2011 Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α Πετροχείλου Γλυκερία Επικ. Επιμελήτρια Β′ Τμήμα Αξονικού Τομογράφου Γ. Ν. Κορίνθου

2 o Ακτινογραφία (α/α) θώρακος  Διάγνωση & Διάκριση του τύπου του οιδήματος  Ταξινόμηση της βαρύτητας  Παρακολούθηση της πορείας o Αξονική Τομογραφία (-) μεταφορά του ασθενούς (+) υψηλή διακριτική ικανότητα Απεικονιστικές Μέθοδοι (+) όχι μεταφορά του ασθενούς (-) χαμηλή διακριτική ικανότητα

3 o Ακτινογραφία (α/α) θώρακος  Διάγνωση & Διάκριση του τύπου του οιδήματος  Ταξινόμηση της βαρύτητας  Παρακολούθηση της πορείας o Αξονική Τομογραφία (-) μεταφορά του ασθενούς (+) υψηλή διακριτική ικανότητα Απεικονιστικές Μέθοδοι (-) χαμηλή ευαισθησία στη δδ της αιτιολογίας Επί κλίνης α/α θώρακος καθημέρα εν χρήσει ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς (+) όχι μεταφορά του ασθενούς (-) χαμηλή διακριτική ικανότητα

4 Πνευμονικό οίδημα πλεονάζον υγρό στον εξωαγγειακό χώρο του πνεύμονα τελικούς αεροχώρους διάμεσο πνευμονικό ιστό κυψελίδα P υδρ Π κολ P υδρ Π κολ κυψελίδα P υδρ Π κολ P υδρ Π κολ

5 τελικούς αεροχώρους διάμεσο πνευμονικό ιστό Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα Η ακτινολογική εικόνα είναι διαφορετική ανάλογα με τον εντόπιση του οιδήματος

6 Διάμεσος ιστός πνεύμονα κυψελίδ α  Ενιαίος χώρος (χωρίς διακοπή)  Σκελετός πνεύμονα (αρχιτεκτονική)  Περιέχει  Περιέχει κύτταρα και εξωκυττάρια θεμέλια ουσία  Λεμφικά αγγεία

7 Διάμεσος ιστός πνεύμονα κυψελίδ α 1.Παρεγχυματικό τμήμα (κυψελιδικό) 2.Περιφερικό 3.Περιβρογχοαγγειακό τμήμα Κεντρικό ή Αξονικό (axial)  Μεσολόβια διαφράγματα  Υποϋπεζωκοτικός χώρος

8 Διάμεσος ιστός πνεύμονα κυψελίδ α Υπό φυσιολογικές συνθήκες ΔΕΝ απεικονίζεται

9 Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα Διάμεσος πνευμονικός ιστός γίνεται ορατός ΜΟΝΟ όταν υγρό, ίνωση ή κύτταρα αυξήσουν τον όγκο & την πυκνότητά του

10 Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία Γραμμές Παρεγχυματικό τμήμα: πολύ μικρή ευενδοτότητα στην προσθήκη πλεονάζοντος υγρού

11  Γραμμές Kerley Β [α/α] ή ομαλά πεπαχυμένα μεσολοβιακά διαφράγματα [ΗRCT]  Πάχυνση μεσολόβιων σχισμών [a/a, HRCT] ή υποϋπεζωκοτικές γραμμές [HRCT]  Ασαφείς κεντρολοβιακές σκιάσεις [HRCT] Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία  Περιαγγειακή ασάφεια (perihilar haze)  Περιβρογχικό οίδημα (peribronchial cuffing) o ορθογωνιακά  Σημείο του κολάρου o επιμήκως  Γραμμοειδείς σκιάσεις σαν γραμμές τραμ

12 Περιβρογχικό οίδημα (πάχυνση του τοιχώματος των βρόγχων) Γραμμές Kerley B  οριζόντιες γραμμές, μήκους 1-2cm  κάθετες προς υπεζωκότα στις πνευμονικές βάσεις Γραμμές Kerley Α  λοξές γραμμές, μήκους 3-4cm  από τις πύλες προς την περιφέρεια Περιαγγειακή ασάφεια (perihilar haze) Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση/Λέμφωμα/Λεμφαγγειεκτασία Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση Πνευμονοκονίωση Σαρκοείδωση Δδ

13

14 Τελικοί αεροχώροι κυψελίδα Υπό φυσιολογικές συνθήκες περιέχουν αέρα και ΔΕΝ απεικονίζονται Γίνονται ορατοί ΜΟΝΟ όταν ο αέρας αντικατασταθεί από κάποιο υλικό π.χ. υγρό, ίνωση, κύτταρα Υπό φυσιολογικές συνθήκες περιέχουν αέρα και ΔΕΝ απεικονίζονται Γίνονται ορατοί ΜΟΝΟ όταν ο αέρας αντικατασταθεί από κάποιο υλικό π.χ. υγρό, ίνωση, κύτταρα

15 Σύννεφα ή βαμβάκι Πύκνωση Θολή ύαλος Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία

16 Πύκνωση Πυκνότητα δίκην θολής υάλου Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία Βαμβακόμορφες / νεφελοειδείς σκιάσεις, διάχυτες, ομοιογενείς, με τάσεις συρροής Ακανόνιστες τμηματικές ή διάχυτες περιοχές αυξημένης παρεγχυματικής πυκνότητας, που μπορεί να κυμαίνεται από πυκνότητα δίκην θολής υάλου μέχρι πύκνωση

17 Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα: Ακτινολογικά σημεία Πυκνότητα δίκην θολής υάλου Πύκνωση

18 Η ακτινολογική εικόνα είναι διαφορετική ως προς τα σημεία και τη χρονολογική σειρά εμφάνισης ανάλογα με τον τύπο του οιδήματος

19 Αδρά, διακρίνονται 2 τύποι οιδήματος Υψηλών πιέσεων ή Υδροστατικό Αυξημένης διαπερατότητας Καρδιογενές Υπερυδάτωση Νεφρογενές ARDS

20  Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg Σημεία από την Καρδιά Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης  PCWP 18-24 mm Hg (εξαγγείωση στο διάμεσο ιστό) Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα  PCWP >25 mm Hg (εξαγγείωση στους αεροχώρους) Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα Υπεζωκοτική συλλογή t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων

21  ΣΚΑ, Πνευμονική φλεβική υπέρταση  Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια Χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην PCWP και τα απεικονιστικά ευρήματα [σχετικά βραδεία η ροή του υγρού] t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων

22 t ο λόγος της μεγαλύτερης εγκάρσιας διαμέτρου της καρδιακής σκιάς προς τη μεγαλύτερη εγκάρσια εσωτερική διάμετρο του θωρακικού κλωβού CTR >50% αλλά καρδιά κφ  Ύπτια α/α θώρακος  Παχυσαρκία  Εγκυμοσύνη  Ασκίτης  Περικαρδιακή συλλογή  Pectus excavatum CTR <50% αλλά καρδιά πάσχουσα  Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου  Οξεία μυοκαρδίτιδα  Συμπιεστική περικαρδίτιδα  Υπερτροφία  Πνευμονικό εμφύσημα (υποψία: παθολογική προβολή ανιούσας αορτής) Ύπτια α/α  ακριβής μέτρηση όχι τόσο βοηθητική  σύγκριση έχει μεγαλύτερη αξία Καρδιομεγαλία (ΚΘΔ ή CTR >50%) ευαισθησία 50%, ειδικότητα 75-80% για ΣΚΑ

23  Αναστροφή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία  Διεύρυνση του αγγειακού μίσχου  Διάταση της αζύγου φλέβας Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων

24  Αναστροφή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων Φυσιολογικά σε όρθια θέση [βαρύτητα] PCWP 12-18mm Hg Πνευμονικά αγγεία στα άνω πνευμονικά πεδία σε σχέση με τα μέσα και κάτω:  μικρότερα (μέγεθος)  λιγότερα (αριθμό) Σε ύπτια θέση  ισοστάθμιση ροής (σύγκριση με παλιά α/α) Πνευμονικά αγγεία στα άνω πνευμονικά πεδία σε σχέση με τα μέσα και κάτω: ίσα ή/και μεγαλύτερα (μέγεθος)

25  Αναστροφή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων Λόγος αρτηρίας προς βρόγχο (Artery-to-bronchus ratio) Φυσιολογικά σε όρθια θέση [βαρύτητα] Πνευμονικά αγγεία είναι σε σχέση με το συνοδό βρόγχο:  άνω ΠΠ  μικρότερα (0,85)  επίπεδο της πύλης  ίσα  κάτω ΠΠ  μεγαλύτερα (1,3) Αναστροφή ροής Ο λόγος αυξάνεται στα άνω και μέσα ΠΠ. Εκτιμάται καλύτερα στην περιπυλαία περιοχή δυσανάλογα μεγάλα σε μέγεθος τα πνευμονικά αγγεία σε μη εξαρτώμενες θέσεις (πνευμονικές αρτηρίες κατά 20%, πνευμονικές φλέβες κατά 33%)  Μεσοθωρακικοί λεμφαδένες μπορεί να είναι διογκωμένοι  Θολερότητα λίπους μεσοθωρακίου

26  Διεύρυνση του αγγειακού μίσχου Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων Εύρος αγγειακού μίσχου (VPW) = Δείκτης του ενδοαγγειακού όγκου < 60 mm στο 90% των φυσιολογικών οπ α/α > 85 mm παθολογικό στο 80% των περιπτώσεων Αύξηση κατά 5 mm  αύξηση του ενδοαγγειακού όγκου κατά 1lt Αύξηση συνοδεύεται από διάταση της αζύγου φλέβας  παρακολούθηση ενός ασθενούς  Δδ του πνευμονικού οιδήματος: VPW αυξημένο  υδροστατικό (υπερφόρτωση/νεφρογενές/ΣΚΑ) VPW κφ  αυξημένης διαπερατότητας ή ΟΕΜ VPW μειωμένο  αυξημένης διαπερατότητας

27  Διάταση της αζύγου φλέβας Σημεία Αγγειακής υπερφόρτωσης – Πνευμονικής φλεβικής υπέρτασης t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων Σε όρθια θέση: Διάμετρος >10mm  παθολογική Σε ύπτια θέση: Διάμετρος >10mm  παθολογική Αύξηση κατά 3mm σε σύγκριση με προηγούμενη α/α  υπερφόρτωση υγρών Χρήσιμος δείκτης που επηρεάζεται ελάχιστα από την φάση της αναπνοής

28  Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg  PCWP 18-24 mm Hg (εξαγγείωση στο διάμεσο ιστό) Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων

29 Περιβρογχικό οίδημα Περιαγγειακή ασάφεια (υπο-/τμηματικά αγγεία) Γραμμές Kerley (ειδικότητα) Πάχυνση μεσολόβιων σχισμών t Περιαγγειακή ασάφεια (περιπυλαία θολερότητα) (ευαισθησία) Περιβρογχικό οίδημα Αδύνατη η Δδ από λοιμώξεις π.χ. CMV, PCP καθημερινές αλλαγές  οίδημα

30  Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg  PCWP 18-24 mm Hg (εξαγγείωση στο διάμεσο ιστό) Διάμεσο Πνευμονικό Οίδημα Οίδημα λύεται σε λίγες ώρες ενίοτε επιμένει έως και 22 ώρες t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων θεραπεία

31  Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg  PCWP 18-24 mm Hg  PCWP >25 mm Hg (εξαγγείωση στους αεροχώρους) Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα Υπεζωκοτική συλλογή t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων

32 Κυψελιδικό οίδημα t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων  f από βαρύτητα  κατανομή κυρίως περιπυλαία και στις πνευμονικές βάσεις  Συμμετρικό αμφοτερόπλευρα  Αεροβρογχόγραμμα περιστασιακά Ακόμη και στον κάθε λοβό υπάρχει εξαρτώμενη από τη βαρύτητα διαβάθμιση της πυκνότητας Αυτό παρατηρείται ΜΟΝΟ σε διίδρωμα (ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ) ΔΕΝ παρατηρείται: Σε εξίδρωμα υψηλού ιξώδους [ARDS] Σε εξίδρωμα [λοίμωξη] Σε αίμα [αιμορραγία]

33 Πνευμονία ή ΣΚΑ? Γιατί? Τι pattern απεικονίζεται?

34 Πνευμονία ή ΣΚΑ? Γιατί? Τι pattern απεικονίζεται? Φτερά πεταλούδας ή νυχτερίδας (<10%) περιπυλαία κατανομή, μη f από τη βαρύτητα (συνήθως δεν προηγείται διάμεσο οίδημα)  Ταχέως εξελισσόμενη καρδιακή ανεπάρκεια π.χ. οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς  Νεφρική ανεπάρκεια  Υπερενυδάτωση π.χ. μετάγγιση αίματος  Σοβαρή υπέρταση

35 Κυψελιδικό οίδημα t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων  Άτυπες μορφές  Θέση του ασθενούς (f βαρύτητα)  Ετερόπλευρο αίτιο  Αιμοδυναμικοί λόγοι π.χ. ανεπάρκεια μιτροειδούς  Μορφολογία πνευμονικού παρεγχύματος π.χ. ΧΑΠ, εμφύσημα

36  Πρώιμο Στάδιο: PCWP 12-18mm Hg  PCWP 18-24 mm Hg  PCWP >25 mm Hg (εξαγγείωση στους αεροχώρους) Κυψελιδικό Πνευμονικό Οίδημα Οίδημα λύεται πλήρως σε 3 μέρες t Υδροστατικό / υψηλών πιέσεων θεραπεία

37 2 μέρες μετά την εφαρμογή διούρησης

38

39 Στάδιο Ι - Οξεία εξιδρωματική φάση (1-2 μέρες) ◦ Καταστροφή του κυψελιδικού επιθηλίου ◦ Πλούσιο σε πρωτείνες υγρό στις κυψελίδες (υγρό υψηλού ιξώδους) Στάδιο ΙΙ – Φάση οργάνωσης (2-7 μέρες) ◦ Οργάνωση των υαλοειδών μεμβρανών ◦ Ανάπτυξη ίνωσης στις κυψελίδες Στάδιο ΙΙΙ - Ινωτικό στάδιο (7-28 μέρες) ◦ Διάμεση ίνωση Αυξημένης διαπερατότητας - ARDS

40

41

42 Στάδιο Ι - Οξεία εξιδρωματική φάση (1-2 μέρες) Πρώτες 12 ώρες Λανθάνουσα περίοδος ~12ώρες μετά την εγκατάσταση των συμπτωμάτων χωρίς αξιόλογα απεικονιστικά ευρήματα, πλην μείωσης του όγκου των πνευμόνων (όσο πιο ισχυρός βλαπτικός παράγοντας  τόσο μικρότερη περίοδος) Μεταξύ 12 και 24 ωρών Κυψελιδικό οίδημα (εξίδρωμα υψηλού ιξώδους) Μεταξύ 24 και 48 ωρών Κυψελιδικές σκιάσεις συρρέουν  Περιοχές πύκνωσης t Αυξημένης διαπερατότητας

43 πάχυνση μεσολοβιακών διαφραγμάτων & πυκνότητα δίκην θολής υάλου κατανομή εξαρτώμενη από τη βαρύτητα πάχυνση μεσολοβιακών διαφραγμάτων & πυκνότητα δίκην θολής υάλου διάσπαρτη κατανομή 'crazy paving' Δεν f από Βαρύτητα (εξίδρωμα υψηλού ιξώδους) Κατανομή κατά τόπους, στην περιφέρεια Πύκνωση Αεροβρογχόγραμμα πιο συχνά Όχι υπεζωκοτική συλλογή Λύση πιο βραδεία Αυξημένης διαπερατότηταςΥδροστατικό f από Βαρύτητα (διίδρωμα) Κατανομή κυρίως στα κάτω ΠΠ-περιπυλαία Αεροβρογχόγραμμα λιγότερο συχνά Υπεζωκοτική συλλογή Λύση πιο ταχεία

44 Στάδιο ΙΙ – Φάση οργάνωσης (2-7 μέρες) - πρώτη εβδομάδα Βελτίωση (μπορεί πλήρης «λύση» του οιδήματος μετά την έναρξη PEEP ) συνήθως δευτερογενώς σε PEEP (μάλλον παρά πραγματική ίαση) Τοπική μείωση της πυκνότητας  Βελτίωση (τοπική λύση της πύκνωσης)  Ανάπτυξη κοιλότητας Κοιτάμε για αύξηση της πυκνότητας  Ανάπτυξη επιπλοκών π.χ. τοπική αιμορραγία, πνευμονία  Επιδείνωση Κοιτάμε για επιπλοκές της PEEP  Διάμεσο πνευμονικό εμφύσημα  Πνευμοθώρακας  Πνευμομεσοθωράκιο Κοιτάμε για υπεζωκοτική συλλογή  Λοίμωξη  Έμφρακτο  Συνυπάρχον υδροστατικό οίδημα t Αυξημένης διαπερατότητας

45 Στάδιο ΙΙΙ – Στάδιο ίνωσης - >1 η εβδομάδα Εικόνα διάμεσης νόσου – ίνωσης - μελικηρύθρας t Αυξημένης διαπερατότητας

46 Σημαντικά «αρνητικά» ευρήματα Όχι καρδιομεγαλία Όχι γραμμές Kerley B Όχι υπεζωκοτική συλλογή Σημαντικά «θετικά» ευρήματα Περιφερικές, διάσπαρτες κυψελιδικές σκιάσεις Αεροβρογχόγραμμα

47 Υψηλών πιέσεων Αυξημένης διαπερατότητας ΚαρδιογενέςΥπερυδάτωσηARDS Σημεία διάμεσου οιδήματοςΣυχνά ~30%Απουσιάζουν Σημεία κυψελιδικού οιδήματοςΑκολουθούν τα διάμεσαΕμφανίζονται εξ αρχής  κατανομήf από βαρύτητα  βάσεις, πύλεςΔεν f από βαρύτητα  κατά τόπους  Διάχυτο  Περιπυλαίο  Περιφερικό 90% 10% 7% 30% 70% 7% 35% Όχι 45-50%  αεροβρογχόγραμμαΑσύνηθες 20%Συχνό 70% Μέγεθος καρδιάςΣυνήθως αυξημένοΣυνήθως κφ Σημεία αγγειακής φόρτωσηςΣυχνάΑπουσιάζουν  Πνευμονική κυκλοφορίαΑναστροφή ροήςΣυνήθως κφ  Εύρος αγγειακού μίσχουΣυνήθως αυξημένο ή κφΣυνήθως κφ ή μειωμένο Υπεζωκοτική συλλογήΣυχνά 30-40%Ασυνήθης 10% Απεικονιστικά ευρήματα  δδ πνευμονικού οιδήματος

48 Άλλα αίτια πνευμονικού οιδήματος 1.Απόφραξη αεραγωγού (π.χ. λαρυγγόσπασμος, στραγγαλισμός)  διάμεσο οίδημα... (κυψελιδικό οίδημα)... λύση σε 2-3 μέρες  ΚΔΘ κφ (  οίδημα υψηλών πιέσεων που δεν σχετίζεται με υπερυδάτωση) 2.Πνιγμός  Στάδιο 1: οξύς λαρυγγόσπασμος: λύση σε 2-3 μέρες  Στάδιο 2: λαρυγγόσπασμος  Στάδιο 3: 15% λαρυγγόσπασμος-85% λύση λαρυγγόσπασμου-ARDS: λύση σε αρκετές μέρες 3.Ηρωίνη, Κοκαίνη, Crack  Οίδημα αυξημένης διαπερατότητας XΩΡΙΣ διάχυτη κυψελιδική βλάβη  Λύση σε 1-2 ημέρες χωρίς υπολειμματικά στοιχεία στον πνεύμονα 4.Νευρογενές οίδημα  Μικτό οίδημα XΩΡΙΣ διάχυτη κυψελιδική βλάβη  Λύση σε 1-2 ημέρες

49 Ανατομία Παθολογική Φυσιολογία Φυσικές αρχές

50 Επί κλίνης α/α θώρακος απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψιν οι σημαντικές τεχνικές διαφορές έναντι της οπ α/α θώρακος σε ορθία θέση Ερμηνεία των απεικονιστικών ευρημάτων

51  Προβολή (  προσθιοπίσθια) + Εστιακή απόσταση λυχνίας-film (  μικρή)  προβολική μεγέθυνση ενδοθωρακικών οργάνων π.χ. ΚΘΔ, εύρος αζύγου, εύρος ΜΣΘ  Θέση ασθενούς & film ως προς οριζόντιο επίπεδο & ακτινική δέσμη (  μη σταθερή)  επηρεάζεται η απεικόνιση φαινομένων που f από φλεβική επιστροφή & βαρύτητα:  εύρος ανώτερου ΜΣΘ  κατανομή ροής στην πνευμονική κυκλοφορία  κατανομή υγρού και αέρα  έκπτυξη πνευμόνων Επί κλίνης π-ο α/α σε ύπτια θέσηΟ-π α/α σε όρθια θέση

52 Επί κλίνης α/α θώρακος Για να είναι συγκρίσιμες πρέπει να τηρείται κάθε φορά στον ασθενή (πρέπει να σημειώνονται επί της α/α): εστιακή απόσταση  η ίδια εστιακή απόσταση  η ίδια θέση Για την ακτινολογική εκτίμηση της έκπτυξης των πνευμόνων πρέπει: τύπος (αυτόματη, μηχανική)  να συνεκτιμάται ο τύπος αναπνοής (αυτόματη, μηχανική)

53 Σας ευχαριστώ πολύ


Κατέβασμα ppt "Ακτινολογικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος: πρώιμα & η εξέλιξή τους 14 ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Πνευμονικό Οίδημα»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google