Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2006

2 Στόχοι Μείωση κόστους επικοινωνιών με «άθροιση της ζήτησης» Μείωση κόστους επικοινωνιών με «άθροιση της ζήτησης» Αύξηση ταχύτητας & ασφάλειας επικοινωνιών Αύξηση ταχύτητας & ασφάλειας επικοινωνιών Αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου Αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες που απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέων (one-stop shopping) Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, ιδιαίτερα για διαδικασίες που απαιτούν εμπλοκή περισσοτέρων του ενός φορέων (one-stop shopping) Διαχείριση της διακίνησης δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Διαχείριση της διακίνησης δεδομένων των φορέων του Δημοσίου

3 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Το Δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών

4 Αντικείμενο Του Έργου Η δημιουργία Εθνικού δικτύου επικοινωνιών για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης : Η δημιουργία Εθνικού δικτύου επικοινωνιών για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες διακίνησης : Φωνής / Fax Φωνής / Fax Δεδομένων Δεδομένων Εικόνας Εικόνας

5 Τηλεφωνία

6 Εσωτερική τηλεφωνίαμε κόστος που καλύπτεται από το έργο (μηδενικό κόστος για τους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς). Εσωτερική τηλεφωνία με κόστος που καλύπτεται από το έργο (μηδενικό κόστος για τους συμμετέχοντες δημόσιους φορείς). Εξερχόμενη τηλεφωνίαμε μειωμένο προσυμφωνημένο κόστος ανά περίπτωση Εξερχόμενη τηλεφωνία με μειωμένο προσυμφωνημένο κόστος ανά περίπτωση Τηλεφωνία

7 ΦΑΞ

8 Τηλεδιάσκεψη.Τηλεδιάσκεψη. Video-τηλέφωνοVideo-τηλέφωνο Υπηρεσίες εικόνας (video)

9 Ηλεκτρονική εκπαίδευση (E-learning)

10 Το Μοντέλο κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου υιοθετεί τις αρχές των μοντέλων μικτής κατάρτισης Συγκεκριμένα τα προγράμματα κατάρτισης εμπλέκουν μια σειρά από διαδικασίες και μεθόδους κατάρτισης όπως: Παράδοση μαθημάτων σε αίθουσα διδασκαλίας (face to face)

11 Ηλεκτρονική εκπαίδευση (E-learning) Ασύγχρονα > κατάρτισης στο χώρο του Διαδικτύου (asynchronous web based training) Σύγχρονα μαθήματα κατάρτισης στο χώρο του Διαδικτύου (synchronous web based training)

12 Ασφαλής πρόσβαση στο Ιnternet

13 Πρόσβαση στο διευρωπαϊκό δίκτυο TESTA

14 Δίκτυο ΤESTA Tο Δίκτυο TESTA(TRANS-EUROPIAN SERVICES FOR TELEMATICS BETWEEN ADMINISTRATIONS) Αποτελεί έργο στα πλαίσια του προγράμματος IDA (INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS), ξεκίνησε το 1996 και μπήκε στη δεύτερη φάση του (ΤΕSΤΑ ΙΙ) στις αρχές του 2000.Ανταποκρίνετε στην αυξανόμενη ανάγκη ανταλλαγής πληροφορίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διοικήσεων.Το έργο προσδοκά τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού δια- διοικητικού ΙP δικτύου, παρόμοιο με το Ιnternet σε ότι αφορά στην εξάπλωση και την πρόσβαση, προσαρμοσμένου όμως στις δια-διοικητικές απαιτήσεις παρέχοντας εγγυημένο επίπεδο απόδοσης

15 Πρόσβαση, εξ’ αποστάσεως σε βάσεις δεδομένων Πρόσβαση, εξ’ αποστάσεως σε βάσεις δεδομένων Ανταλλαγή δεδομένων Ανταλλαγή δεδομένων Δυνατότητες ηλεκτρονικής διοίκησης Δυνατότητες ηλεκτρονικής διοίκησης Ενδοεπικοινωνία των υπολογιστικών συστημάτων του Ελληνικού Δημοσίου

16 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και φιλοξενία δικτυακών τόπων δημοσίων υπηρεσιών

17 Υποδομή Ψηφιακής υπογραφής στο Ελληνικό Δημόσιο (PKI Public Key Infrastructure) με 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά σε έξυπνες κάρτες

18 Ψηφιακή Υπογραφή Θα αναλαμβάνει την έκδοση των ψηφιακών Πιστοποιητικών για εξουσιοδοτημένους χρήστες με ενσωμάτωση της πληροφορίας σχετικά με το χρήστη και το αντίστοιχο Φορέα στον οποίο ανήκει

19 Πόσοι είναι οι φορείς;

20 Ποιες κατηγορίες φορέων μετέχουν ; Υπουργείο Εσωτερικών (VPN-1) Υπουργείο Εσωτερικών (VPN-1) Κεντρική & Περιφερειακή Διοίκηση Κεντρική & Περιφερειακή Διοίκηση Τοπική αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου βαθμού. Τοπική αυτοδιοίκηση 1ου & 2ου βαθμού. Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (KEΠ) Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (KEΠ) Υπουργείο Υγείας (VPN-2) Υπουργείο Υγείας (VPN-2) Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας – ΔΥΠΕ – Φορείς Πρόνοιας Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας – ΔΥΠΕ – Φορείς Πρόνοιας Υπουργείο ΕΘν. Αμύνης (VPN-3) Υπουργείο ΕΘν. Αμύνης (VPN-3) Στρατολογικά Γραφεία Στρατολογικά Γραφεία Υπουργείο Οικονομίας (VPN-4) Υπουργείο Οικονομίας (VPN-4) Διαχειριστικές Αρχές 3ου ΚΠΣ. Διαχειριστικές Αρχές 3ου ΚΠΣ.

21 6 Νησίδες

22 Νησίδα 1 (Αττική-1):Τα Υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες,οι Διαχειριστικές Αρχές και τα Στρατολογικά γραφεία –υπηρεσίες που βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής Νησίδα 2(Αττική-2):Η Περιφέρεια Αττικής, οι φορείς της Α και Β Βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα ΚΕΠ της περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας περιφέρειας Αττικής καθώς και τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της ίδιας Περιφέρειας Νησίδα3(Ν.Θεσσαλονίκης):Οι φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης

23 6 Νησίδες Νησίδα 4(Κρήτη):Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Κρήτης Νησίδα 5 (Β. Ελλάδα) :Οι Φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας Νησίδα 6(Ν.Ελλάδα): Οι φορείς και των τεσσάρων κατηγοριών που βρίσκονται στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Νοτίου Αιγαίου

24 Έναρξη συμβάσεων έργου 24-9-2004 Έναρξη Δοκιμαστικής λειτουργίας 1 Ιανουαρίου 2006 Έναρξη Κανονικής Λειτουργίας 1 Απριλίου 2006 1 2005 3 2006 - 2008 κατασκευή λειτουργία Χρονοδιάγραμμα (σε έτη)

25 75 εκατομμύρια euro Προϋπολογισμός

26 OTE A.E. Νησίδες 2,4,5,6 και Δίκτυο κορμούOTE A.E. - Νησίδες 2,4,5,6 και Δίκτυο κορμού Forthnet A.E. Νησίδα 3Forthnet A.E. - Νησίδα 3 Altectelecoms Νησίδα 1Altectelecoms - Νησίδα 1 Ανάδοχοι δικτύου

27 Υπουργείο Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης Γεν. Γραμματεία Δημ. Διοίκησης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης www. syzefxis.gov.gr Φορέας Yλοποίησης Του Έργου Κύριος Του Έργου Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Νοέμβριος 2004 - Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης,κατάσταση δικτύου από τους αναδόχους, συνεργασία με τους υπεύθυνους των φορέων. Μάρτιος 2005 – Μελέτες εφαρμογής (2-3 μήνες παράδοση με βάση τα ερωτηματολόγια για την τελική οριστικοποίηση )

29 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Παράλληλα Μάιος 2005 – Δεκέμβριος 2005 : Παράδοση και εγκατάσταση εξοπλισμού. Ιούλιος 2005 – Αποστολή αναλυτικού πίνακα εξοπλισμού σε κάθε φορέα καθώς και παροχή πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS)

30 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Help Desc Εκπαίδευσης,Help Desc Νησίδας 1,Νησίδας 2, Νησίδα 3,Νησίδας4,Νησίδας5,Νησίδας6 Κοινωνία της πληροφορίας. Ομάδα Λειτουργικής Υποστήριξης η οποία παίρνει πρωτοβουλίες για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε κάθε φορέα.

31 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Το σύζευξις έχει διπλό στόχο: 1) Μείωση του κόστους 2)Αύξηση των υπηρεσιών μέσω της παροχής ευρυζωνικότητας η οποία είναι ικανή να υποστηρίξει έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως: Έργα ΔΥΠΕ (Υγεία)

32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργα Νομαρχιών Ολοκληρωμένο σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΟΠΛΗΣΥΣ) Κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών (Αριάδνη) Το έργο του εθνικού Δηματολογίου Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ειδικού Ληξιαρχείου

33


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΪΣΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google