Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6º ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Θεσσαλονίκη 2-4 Νοεμβρίου 2007 Δημ. Μαλόβρουβας Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. ΄΄Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄ 1884 ΄΄ Αντιμετώπιση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6º ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Θεσσαλονίκη 2-4 Νοεμβρίου 2007 Δημ. Μαλόβρουβας Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. ΄΄Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄ 1884 ΄΄ Αντιμετώπιση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6º ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Θεσσαλονίκη 2-4 Νοεμβρίου 2007 Δημ. Μαλόβρουβας Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. ΄΄Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄ 1884 ΄΄ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.΄΄

2 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. O ρόλος της Διουρηθρικής Εκτομής O ρόλος της Ριζικής Κυστεκτομής Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Χημειοθεραπεία - Ακτινοθεραπεία

3 Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ O ρόλος της Ριζικής Κυστεκτομής : Στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. 1887: Για πρώτη φορά κυστεκτομή από τον Bardenheuer. 1949 : η πρώτη λεπτομερής περιγραφή ριζικής κυστεοπροστατεκτομής και πυελικής λεμφαδενεκτομής από τους Marshall and Whitmore.

4 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Σε ποίους ; Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. T2-T4a NXM0 20% των όγκων της κύστης κατά τη διάγνωση. 20-30% των αρχικά μη διηθητικών όγκων θα εξελιχθούν σε διηθητικούς. 50% ήδη υπάρχουν μη ανιχνεύσιμες τοπικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις. Ανακριβής κλινική σταδιοποίηση, τοπική υποσταδιοποίηση 30-50% Ακρίβεια CT – MRI στην εκτίμηση λεμφαδενικής νόσου 50-90%.

5 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πότε ;  >3 μήνες vs <3 μήνες Μικρότερη επιβίωση (ελεύθερη υποτροπής, ειδική για τη νόσο και συνολική). Hara I et al, Jpn J Clin Oncol 2002 3ετής επιβίωση 35% vs 61%, εξωκυστική ή λεμφαδενική νόσος 84% vs 42%. Sanchez-Ortiz RF et al, J Urol 2003 pT3 νόσος 81% vs 52%. Chang SS et al, J Urol 2003 Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

6 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ογκολογικό αποτέλεσμα. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Madersbacher,Studer et al, J Clin Oncol 2003; 21:690-696. Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

7 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ογκολογικό αποτέλεσμα. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Madersbacher,Studer et al, J Clin Oncol 2003; 21:690-696.

8 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ογκολογικό αποτέλεσμα. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Stein et al, J Clin Oncol 2001;19: 666-675. Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

9 Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. =23.3% /1054= 20.2% /1054= 19.7% /1054= 10.9% /1054= 12.6% /1054= 23.5% /1054= 12.9% = 11.2% = 44.4%

10 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ογκολογικό αποτέλεσμα. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

11 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ογκολογικό αποτέλεσμα. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

12 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Υποτροπή. Τοπική υποτροπή (5-15%) Λεμφαδενική διήθηση - Κλινικό στάδιο Στους πρώτους 24 μήνες 50-70% χωρίς απομακρυσμένες mets Απομακρυσμένη υποτροπή (~50%) Λεμφαδενική διήθηση - Κλινικό στάδιο Στους πρώτους 24 μήνες ( 2-5, >5 έτη) Πνεύμονες, ήπαρ, οστά. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

13 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Υποτροπή. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Madersbacher et al, J Clin Oncol 2003; 21:690-696.

14 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Υποτροπή. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Madersbacher et al, J Clin Oncol 2003; 21:690-696.

15 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σταδιοποίηση. Βελτίωση επιβίωσης ( ;) Η κλινική εκτίμηση της λεμφαδενικής νόσου παραμένει επισφαλής. Νέες τεχνικές MRI (enhanced MRI) PET Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

16 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. LIMITED PLND Λεμφαδένες από την περιοχή της θυροειδούς περιτονίας. STANDARD PLND Περιλαμβάνει τους θυροειδείς και εκτείνεται πλάγια έως την έξω λαγόνιο και κεφαλικά έως το διχασμό των λαγονίων. EXTENDED PLND Εκτείνεται κεφαλικά έως την κάτω μεσεντέριο (para-caval, intra-aortocaval, para-aortic, presacral, common and external iliac) 4.3% 8.2% 4.0% 8.2% 8.3% 10.7% 6.8% 15.4% 6.7% 6.5% 10.4% 9.0% Leissner,J Urol,2004,171,139

17 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προγνωστικοί παράγοντες σε λεμφαδενική νόσο. Αριθμός διηθημένων λεμφαδένων (tumor burden). Στάδιο της πρωτοπαθούς εστίας(p stage). Αριθμός εξαιρεθέντων λεμφαδένων (extend of lymphadenectomy). Αριθμός διηθημένων λεμφαδένων / Αριθμός εξαιρεθέντων λεμφαδένων (lymph node density). Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Fleischmann,Studer et al J Clin Oncol 2005 ; 23:2358-2365. Herr HW. Urology 2003;61:105.

18 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σε μακροσκοπική λεμφαδενική νόσο? 10 ετής επιβίωση 24% !!! (μετά από εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή) Ηerr HW et al, J Urol 2001 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

19 Παρ’όλα αυτά... EAU Guidelines 2007: Limited lymph node dissection is recommended. O θεραπευτικός ρόλος της εκτεταμένης λεμφαδενεκτομής, δεν είναι τεκμηριωμένος. Μελλοντικά, η βελτίωση των απεικονιστικών μεθόδων ίσως αποτελέσει περιορισμό για εκτεταμένες λεμφαδενεκτομές. Η εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή αποτελεί expert opinion. (not evidence based) Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ο ρόλος της λεμφαδενεκτομής. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

20 Maybe it is more the expert than the opinion!!! Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πού και από ποιόν ; Νοσηρότητα Θνητότητα Αρνητικά χειρουργικά όρια Αριθμός εξαιρεθέντων λεμφαδένων Quality of cystectomy Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

21 Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πού και από ποιόν ; At risk Deaths5-year survival PNo of patients %P 1539848.0533323.06 115615886 13772571410 845254.0531821.02 473540919 Herr HW, Faulkner JR, Grossman HB, et al. Surgical factors influence bladder cancer outcomes: a cooperative group report. J Clin Oncol 2004;22:2781. SURVIVAL LOCAL RECURRENCE Surgeon Urologist Urologic oncologist Institution type Academic Community VA/Military 7 Surgeon Institution type

22 Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πού και από ποιόν ; Σε μεγάλου όγκου νοσοκομεία  Καλύτερος προεγχειρητικός έλεγχος  Εντατικότερη περιεγχειρητική παρακολούθηση  Μικρότερη θνησιμότητα  Ευρείες λεμφαδενεκτομές  Μεγαλύτερο ποσοστό εγκρατών εκτροπών Hollenbeck, Urology, 2007, 69,671

23 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Eπιπλοκές. Θνησιμότητα 1-2% Νοσηρότητα Περιεγχειρητική 25% Απώτερη (είδος εκτροπής)  Προϋπάρχουσες – συνυπάρχουσες καταστάσεις  Απομάκρυνση της κύστης και γειτονικών οργάνων  Χρήση τμημάτων του ΓΕΣ Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

24 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Λοίμωξη τραύματος7% Παρατεταμένος ειλεός6% Διαφυγή ούρων2-8% Οξεία πυελονεφρίτιδα3% Σήψη3% Διάσπαση τραύματος3% Αιμορραγία γαστρεντερικού2-4% Αιμορραγία νεοκύστης2% Απόφραξη ουρητήρα2% Απόφραξη εντέρου2% Διαφυγή κοπράνων2% Παραγωγή βλέννης- απόφραξη καθετήρων

25 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Και η ουρήθρα ; ♂ Κίνδυνος υποτροπής στην ουρήθρα μετά από κυστεκτομή, 8,1%. (μετα-ανάλυση 3165 περιστατικών) Stenzl, Eur Urol, 2002, 41,124 Παράγοντες κινδύνου: προστατική προσβολή, τύπος εκτροπής. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Προεγχειρητικές βιοψίες ή ταχείες ? απουσία5% επιφανειακή12% διηθητική18% Stein, J Urol,2005,173,1163 Προστατική προσβολή Κίνδυνος υποτροπής στην 5ετία Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

26 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Και η ουρήθρα ; ♀ Κίνδυνος προσβολής της ουρήθρας σε καρκίνο κύστης, 3,6%. (μετα-ανάλυση 841 περιστατικών) Stenzl, Eur Urol, 2002, 41,124 Παράγοντας κινδύνου: όγκος στον κυστικό αυχένα. Προεγχειρητικές βιοψίες κυστικού αυχένα. Ταχείες βιοψίες ? Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

27 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Διατήρηση της ικανότητας. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Nerve-sparing cystectomy. Seminal Vesicle and Prostate-sparing cystectomy. Neobladder with Prostatic Capsule and Seminal-sparing Cystectomy for Bladder Cancer: A Step in the Wrong Direction Richard E. Hautmann, John P. Stein, Urol Clin N Am 32 (2005) 177–185 Ογκολογικά επισφαλές Υψηλό ποσοστό απομακρυσμένων μεταστάσεων  40% η συνύπαρξη αδενο- ca προστάτη (20% αυτών κλινικά σημαντικοί)

28 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Λαπαροσκοπική Ριζική Κυστεκτομή. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. 1993 Sanchez de Babajoz 1995 Puppo Οι πρώτες αναφορές εστιάζουν στην τεχνική. Είναι τεχνικά εφικτή. ( ο χρόνος της νεοκύστης εκτελείται συνήθως ανοικτά – μίνι λαπαροτομία) Δεν υπάρχουν επαρκή follow up για την εκτίμηση του ογκολογικού αποτελέσματος. (no/rare port- site mets) Τα πρώιμα λειτουργικά αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.

29 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Το είδος της εκτροπής. Αντενδείξεις εγκρατών εκτροπών  Νεφρική – ηπατική ανεπάρκεια.  Επηρεασμένη λειτουργία του εντέρου λόγω ακτινοβολίας ή φλεγμονώδους νόσου.  Ιστολογικά αποδεδειγμένη προσβολή του προστάτη ή του κυστικού αυχένα.  Πτωχή φυσική – πνευματική κατάσταση.  Ανωμαλίες πυελικού εδάφους, σφιγκτήρα, νευρολογικές νόσοι, εκτεταμένο στένωμα ουρήθρας. ≥ 90% των ασθενών είναι υποψήφιοι για ορθότοπη νεοκύστη. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

30 Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ποιότητα ζωής. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. ΄΄Ποιότητα Ζωής΄΄  Ορισμός  Εκτίμηση – σύγκριση με επιστημονικές μεθόδους  Health-related Quality of Life (HRQOL)  Προσδοκίες ασθενούς

31 Eγκρατείς εκτροπές - ορθότοπη νεοκύστη Ριζική Κυστεκτομή στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Ποιότητα ζωής. Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. ONCOLOGY QUALITY OF LIFE ONCOLOGY QUALITY OF LIFE Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Bladder /Seminal Vesicle and Prostate sparing approaches

32 Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ O ρόλος της Διουρηθρικής Εκτομής : Στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. 2 concepts Radical cystectomy bladder sparing approach Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

33 Ριζική TUR-Bt. ΠΠλεονεκτήματα: μικρότερη νοσηρότητα εφαρμογή σε πληθυσμούς με συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις. ΜΜειονεκτήματα: υποσταδιοποίηση υποθεραπεία Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

34 Επιλογή του ασθενούς: 5ετής επιβίωση 30 -37%. Barnes et al, Cancer Res 1977, Roosen et al Scand J Urol Nephrol 1997. Τ2a-b νόσος, R TUR ± RC : 5ετής επιβίωση 40-60%. Henry et al, J Urol 1988, O’Flynn et al, Eur Urol 1975. ≥T2 νόσος, R TUR + CHEMO : 5ετής επιβίωση 60%. Thomas et al, BJU Int 1999. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ριζική TUR-Bt. Επιβίωση. Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

35 Ριζική TUR-Bt. Herr HW. Transurethral resection of muscle- invasive bladder cancer: 10-year outcome. J Clin Oncol 2001;19:89-93. Solsona et al. Feasibility of transurethral resection of muscle infiltrating carcinoma of the bladder: long-term followup of a prospective study. J Urol. 1998;159:95-99. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

36 Ριζική TUR-Bt. Συστάσεις. Αποτελεί αποδεκτή εναλλακτική της κυστεκτομής σε επιλεγμένους ασθενείς με διηθητική νόσο. Η απουσία όγκου στην επαναληπτική διουρηθρική είναι σημαντική για αξιόλογα μακροχρόνια αποτελέσματα. Στενή πρώιμη και συνεχής παρακολούθηση είναι απαραίτητη. Θα ήταν χρήσιμες μελέτες συσχετισμού μοριακών δεικτών και αποτελεσμάτων. International consultation on bladder tumors. Urology 69( Suppl 1A), Jan 2007. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως.

37 Μερική κυστεκτομή. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Εναλλακτική μορφή θεραπείας για επιλεγμένους ασθενείς (~5%). Η εντόπιση του όγκου αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα ( θόλος vs πλάγιο τοίχωμα, τρίγωνο). 5ετής επιβίωση ~70%, 75% διατήρηση της κύστης. επιφανειακή (πολυεστιακότητα, Ca in situ) Υποτροπή (-50%) διηθητική (+ όρια, + λεμφαδένες) Holtzbeierlein et al, J Urol 2004,172,878-881. Όγκος σε εκκόλπωμα. 5ετής επιβίωση Ta: 83%, T1: 72%, ≥T2: 45%. Golijanin et al, J Urol 2003,170,1761-1764. AδενοCa ουραχού.

38 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Νεο-επικουρική Πρωτόκολλα διατήρησης της κύστης Επικουρική Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

39 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Νεο-επικουρική Ο στόχος: Αντιμετώπιση μικρομεταστατικής νόσου. Μικρή τοξικότητα. Καλά ανεκτή. Δύσκολη εκτίμηση της ανταπόκρισης. Αναντιστοιχία κλινικού και παθ/αν σταδίου (-30%). Καθυστέρηση κυστεκτομής. Ποιό σχήμα??? / 3 ή 4 κύκλοι??? Αύξηση περιεγχειρητικής νοσηρότητας.(???) Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

40 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Νεο-επικουρική Οι μελέτες: NEOADJ ARM Cis/RT Cis/RTorRT+cystectomy Cis/cystectomy CMV/RT or cystectomy M-VAC/ cystectomy M-VEC/ cystectomy Cis/5-FU/RT/cystectomy ADM/Cis/RT/cystectomy MTX/Cis/cystectomy CarboMV/cystectomy STAND ARM RT RT/RT+cystectomy Cystectomy RT or cystectomy Cystectomy RT/Cystectomy Cystectomy Patients (N) 255 99 121 976 298 206 171 104 311 317 194 Survival ND 5.5% difference in favor of CMV Benefit with M-VAC (P=0.06) ND ND(15% benefit with ADM+Cis in T3-T4a) ND Benefit with CarboMV Study Cisplatin chemotherapy Australia/UK Canada/NCL Spain (CUETO) Combination chemotherapy EORTC/.MRC SWOG Italy (GUONE) Italy (GISTV) Genoa Nordic I Nordic II Abol-Enein et al Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

41 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Νεο-επικουρική Συστάσεις: Όταν συστήνεται νεο-επικουρική ΧΜΘ θα πρέπει να αναμένεται αναντιστοιχία κλινικού και παθ/αν σταδίου. Η τοξικότητα και η νοσηρότητα είναι αποδεκτές. Δεν υπάρχουν επαρκείς αναφορές για την ποιότητα ζωής. Μέτα-αναλύσεις για συνδυασμούς πλατίνας δείχνουν μικρές διαφορές προς όφελος της ΝΕΧ. Σε ασθενείς μετρίου κινδύνου (cT2) αναμένεται στην καλύτερη περίπτωση μέτριο όφελος. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (cT3b) αναμένεται μεγαλύτερο όφελος. Σημαντικός παράγοντας η ποιότητα της κυστεκτομής. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ International consultation on bladder tumors. Urology 69( Suppl 1A), Jan 2007.

42 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πρωτόκολλα διατήρησης της κύστης Ο στόχος: Η επίτευξη επιβίωσης ισότιμης της καθιερωμένης θεραπείας με διατήρηση της ποιότητας ζωής. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

43 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πρωτόκολλα διατήρησης της κύστης Σε ποιούς ασθενείς; Κλινικό στάδιο (organ-confined) Μέγεθος όγκου < 3-5 cm Απουσία υδρονέφρωσης Απουσία ψηλαφητής μάζας Μονήρης βλάβη Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

44 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πρωτόκολλα διατήρησης της κύστης pTo in restaging TUR/ cystectomy specimen Herr HW,2001 22% SWOG,1995 stand arm 15% Neoadj arm 38% EORCT/MRC,1999 Neoadj arm 33% Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

45 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πρωτόκολλα διατήρησης της κύστης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

46 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Πρωτόκολλα διατήρησης της κύστης. Συστάσεις Σε επιλεγμένους ασθενείς επιτυγχάνεται περατεταμένη επιβίωση – συγκρίσιμη με σειρές κυστεκτομών. Σε καμία μελέτη δεν έχει γίνει σύγκριση των δύο θεραπευτικών επιλογών. Η επιλογή διατήρησης της κύστης κοστίζει, απαιτεί συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, και σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα (χημειο + ακτινο) Η πρόοδος των χειρουργικών τεχνικών και η επιλογή των εγκρατών εκτροπών οδήγησαν σε περιορισμό της νοσηρότητας και καλυτέρευση της ποιότητας ζωής. Αποτελεί θεραπευτική επιλογή που μπορεί να εφαρμοσθεί σε επιλεγμένα κέντρα και προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

47 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Επικουρική. Ο στόχος: Εφαρμόζεται μετά την κυστεκτομή σε ασθενείς pT3-pT4a και/ή Ν+,Μο, σε μια προσπάθεια να καθυστερήσει η υποτροπή και να επιμηκυνθεί η επιβίωση. Οι θεραπευτικές αποφάσεις βασίζονται σε παθολογοανατομικά κριτήρια, σε μοριακούς προγνωστικούς παράγοντες και δεν καθυστερεί η θεραπεία της τοπικής νόσου. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί η ανταπόκριση. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

48 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Χημειοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Επικουρική. Οι μελέτες: Οι διαθέσιμες μελέτες παρέχουν ανεπαρκή τεκμηρίωση για την υποστήριξη της συνήθους χρήσης της επικουρικής χημειοθεραπείας στην κλινική πράξη. EORTC Protocol No. 30924: pT3, pT4, Ν+, Άμεση εφαρμογή επικουρικής χημειοθεραπείας vs εφαρμογή επικουρικής χημειοθεραπείας κατά την υποτροπή. SWOG 4B 951: Ασθενείς pT1 pT2 μετά κυστεκτομή με p53 μετάλλαξη τυχαιοποιούνται προς M-VAC vs παρακολούθηση. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

49 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Ακτινοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

50 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Ακτινοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

51 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Ακτινοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

52 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Ακτινοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Συστάσεις Η ακτινοθεραπεία αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για τον διηθητικό καρκίνο της κύστης.(πλήρης εκρίζωση, τοπικός έλεγχος, παρατεταμένη επιβίωση) Μονήρης, μικρός (< 5cm), χωρίς συνυπάρχον CIS, χωρίς αποδεδειγμένη λεμφαδενική ή μεταστατική νόσο, με λειτουργική κύστη. Η βαθιά διουρηθρική πριν την ακτινοθεραπεία μεγιστοποιεί την πιθανότητα επίτευξης πλήρους ανταπόκρισης και μακροχρόνιου τοπικού ελέγχου της νόσου. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

53 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Ακτινοθεραπεία στον διηθητικό καρκίνο της κύστεως. Συστάσεις Εφ΄όρου ζωής παρακολούθηση. Επιφανειακές υποτροπές: TURBt + BCG. Ριζική κυστεκτομή αν : υπολειπόμενη διηθητική νόσος νέα διηθητική νόσος Επιφανειακή BCG- ανθεκτική νόσος Η προγνωστική σημασία της προθεραπευτικής κατάστασης των λεμφαδένων, καθώς και βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου και την ανταπόκριση στην ακτινοθεραπεία, θα πρέπει να διερευνηθούν σε μελλοντικές μελέτες. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

54 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Αντιμετώπιση μη ουροθηλιακών όγκων της κύστεως. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ SCCΡιζική κυστεκτομήΒ Πρωτοπαθές αδενοCaΡιζική κυστεκτομήΒ AδενοCa ουραχούEn block αφαίρεση ομφαλού και ουραχού με μερική κυστεκτομή. Β Μεταστατικό αδενοCaΠλήρης εκτομή του διηθημένου τμήματος της κύστης: μερική κυστεκτομή με αρνητικά όρια ή ριζική κυστεκτομή Β Μικροκυτταρικό CaΤοπική θεραπεία και χημειοθεραπείαΒ Grade of recommendation ΘΕΡΑΠΕΙΑΠΑΘΗΣΗ Abol-Enein et al, Urology,2007,69(S1A), 93-104

55 Αντιμετώπιση Διηθητικών Όγκων Ουροδόχου Κύστεως. Αντιμετώπιση μη ουροθηλιακών όγκων της κύστεως. Γ.Ν.Α. ΄΄O EYAΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣάρκωμαΡιζική κυστεκτομήC Καρκινοσάρκωμα, σαρκωματοειδείς όγκοι Multimodality therapyC Παραγαγγλίωμα, φαιοχρωμοκύττωμα Μερική κυστεκτομή και πυελική λεμφαδενεκτομή. Προεγχειρητικός αδρενεργικός αποκλεισμός. C ΨευδοόγκοςΔιουρηθρική εξαίρεση ή μερική κυστεκτομήC Πρωτοπαθές μελάνωμαΡιζική κυστεκτομήC Πρωτοπαθές λέμφωμαΕξωτερική ακτινοβολίαC Grade of recommendation ΠΑΘΗΣΗΘΕΡΑΠΕΙΑ Abol-Enein et al, Urology,2007,69(S1A), 93-104

56 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…


Κατέβασμα ppt "6º ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Θεσσαλονίκη 2-4 Νοεμβρίου 2007 Δημ. Μαλόβρουβας Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. ΄΄Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ΄΄ 1884 ΄΄ Αντιμετώπιση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google