Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2 ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ κλάδος της φιλοσοφίας/ επιστήμη της γνώσης. ορισμός, πηγή, προέλευση, σκοπός. Βασικές αρχές: η γνώση προέρχεται από την εμπειρία των αισθήσεων η γνώση δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική η γνώση αποκτάται μέσω της δοκιμής και του λάθους η γνώση εξαρτάται από την επανάληψη και την επαλήθευση υπάρχει μια σχέση μεταξύ του υποκειμένου και του αντικειμένου- μεταξύ των πραγμάτων που είναι γνωστά και του γνώστη ο πραγματικός κόσμος είναι αυτός που αποτελείται από υποκείμενα και γεγονότα. Οι εμπειρικοί κανόνες απαιτούν φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας ιστορικά στοιχεία/ κανονικότητα, ομοιότητα, επαλήθευση και επανάληψη.

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Κλάδος της επιστημολογίας και λογικής- όχημα που μας δείχνει την κατεύθυνση της αναζήτησης της γνώσης- απαιτεί τον σχηματισμό διαφόρων αρχών, διαδικασιών και κανόνων που καθοδηγούν την ερευνητική διαδικασία – αποφασίζει τα βήματα της κάθε μελέτης Εργαλεία μεθόδων

4 ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΥ Bacon (1561-1626)
Γνώση αποτέλεσμα παρατήρησης/ όχι αυθεντίες γιατί δεν είναι αποτέλεσμα παρατήρηση συνεπώς μπορεί να είναι λανθασμένες 3 αρχές επαγωγής: πρώτον, της «ουσίας» ή της «παρουσίας». Έτσι, όταν η θερμότητα (ως αιτία) είναι παρούσα η θερμότητα (ως αποτέλεσμα) επίσης θα είναι παρούσα. Δεύτερον, ο πίνακας της «Απόκλισης» (Deviation) ή «απουσία» : όταν η ζέστη απουσιάζει η ζεστασιά θα είναι απούσα. Τρίτον. Ο πίνακας του βαθμού των «Συγκριτικών Στιγμών». Έτσι μια αύξηση/ μείωση στην ζέστη θα έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση/μείωση της ζεστασιάς. Η Επαγωγική μέθοδος απαιτούσε μια διάγνωση της κατάστασης και κατάλληλη και προσεκτική παρατήρηση/ η συλλογή στοιχείων πρέπει να είναι συστηματική απαιτεί κατάλληλη αρίθμηση και πινακοποίηση/ πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλη σειρά. Ανάλυση στοιχείων πρέπει να είναι αντικειμενική και ουδέτερη και να εξηγεί τι σημαίνουν και τι αναμένεται για το μέλλον.

5 J. Locke ( ) ο πατέρας του μοντέρνου εμπειρισμού./ αγνωστικιστής (agnostic) επειδή απέρριψε την ύπαρξη έμφυτων ιδεών. Επιστημολογικά = οι γνώσεις είναι αποτέλεσμα εξωτερικών ιδεών,/ένα άδειο άγραφο χαρτί (tabula rasa / καμία ιδέα/ η γνώση γράφεται πάνω στο παθητικό μυαλό. Συνεπώς όλες οι ιδέες, όλη η ύλη που χρησιμοποιείται στο γνωστικό μέρος και στην λογική προέρχονται από την εμπειρία. / το μυαλό μας είναι ένας παθητικός δέκτης/ όχι μηχανισμό επιλογής Για τον Locke υπάρχουν δύο είδη εμπειρίας εξωτερική μέσω της εισροής των ακατέργαστων εμπειριών και εσωτερική από τη οποία προκύπτουν δύο τύποι γνώσεις: πρώτο, αισθήσεις που μας εφοδιάζουν με ιδέες που προέρχονται από εξωτερικές γνώσεις (αισθήσεις που επιβάλλονται στο μυαλό μας) από εξωτερικά αντικείμενα. Το δεύτερο είδος εμπειρίας είναι μια αντανάκλαση των αισθήσεων που έχει τυπωθεί στο παθητικό μυαλό μας, και αυτή η διαδικασία ξεκινά συχνά από νεαρή ηλικία Έτσι η εμπειρία των αισθήσεων παρουσιάζει ένα είδος αποχρώσεων στο μυαλό όπως π.χ., χρώματος, θερμότητας, κρύου, ιδρώτα, απαλότητας, κλπ. Το μυαλό αντανακλά πάνω από τις εντυπώσεις των αισθήσεων, και τις μετατρέπει σε πιο σύνθετες και αφηρημένες ιδέες.

6 Hume ( ) Γνώσεις - μια σειρά από αντιλήψεις, εντυπώσεις και ιδέες- Η γνώση προέρχεται από την εμπειρία, της οποίας η πηγή είναι άγνωστη. Η γνώση είναι σχετική και αποκτάται μέσω της δοκιμής και του λάθους. Η ύλη δεν υπάρχει γιατί δεν γνωρίζουμε πού και ποιος αποτυπώνει αυτές τις ιδέες στο μυαλό μας Οι αντιλήψεις συμβαίνουν όταν τις βλέπουμε, τις αισθανόμαστε, τις φανταζόμαστε, τις θυμόμαστε, κλπ. Δείγμα αντίληψης συμβαίνει όταν βλέπουμε, αισθανόμαστε, μυρίζουμε, ακούμε και αγγίζουμε. Περίπλοκες αντιλήψεις είναι αποτέλεσμα της μίξης δύο ή περισσότερων αντιλήψεων. Πηγή γνώσης το έθιμο/απόρριψη θεού

7 J.S.Mill ( ) Ανέπτυξε και επεξεργάστηκε με λεπτομέρεια τη βάση της Inductive logic της επιστημονικής μεθόδου καθαρός εμπειριστής/ οι επιρροές είναι βασικά επαγωγή βασισμένη στην αρχή της ομοιότητας της φύσης. όλες οι γνώσεις και η λογική είναι ουσιαστικά επαγωγικές (inductive), κατά την οποία πρώτα σκεφτόμαστε από μια συγκεκριμένη στιγμή και μετά προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα ή να τα γενικεύουμε γνωρίζοντας ότι η φύση είναι ομοιόμορφη, Τα συμπεράσματα είναι inductive έχουν επιρροή και είναι μερικά γιατί ποτέ δεν έχουμε πλήρεις γνώσεις αυτών των φαινομένων κυρίως των κοινωνικών φαινομένων. Πρώτος κανόνας: Μέθοδος της Συμφωνίας (method of agreement): Δεύτερος κανόνας’ Μέθοδος της Διαφοράς/ Τρίτος Κανόνας¨ Μικτή μέθοδος της Ομοιότητας/συμφωνάις και της Διαφοράς/ ν δύο ή περισσότερες στιγμές που το φαινόμενο λαμβάνει χώρα έχουν μόνο μια περίπτωση κοινή, ενώ δύο ή περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες δεν έχει λάβει χώρα το γεγονός δεν έχουν κάποια περίπτωση κοινή, οι περιπτώσεις οι οποίες μόνο οι δύο δεσμίδες διαφοράς διαφέρουν είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα του φαινομένου/ Τέταρτος κανόνας¨ Μέθοδος ταυ Υπολοίπου (Υπολείμματος) . Αφαιρέσατε από οποιοδήποτε φαινόμενο το μέρος όπως είναι γνωστό από προηγούμενες αφαιρέσεις για να είναι το αποτέλεσμα μερικών προηγούμενων περιστάσεων και το υπόλειμμα του φαινομένου είναι στην πράξη των προηγουμένων. /.Τέταρτος Κανόνας¨ Μέθοδοι της Συγχρονισμένης διακύμανσης Όταν ένα φαινόμενο ποικίλλει κατά μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ένα άλλο φαινόμενο σε μια ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, μπορεί να είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα του άλλου (inverse correlation) αντίθετη συσχέτιση

8 Κριτική του Εμπειρισμού.
βασίζεται στην εμπειρία των αισθήσεων/ όμως δεν υπάρχει μία κοινή συμφωνία μεταξύ τουλάχιστον των κλασικών υποστηρικτών του εμπειρισμού. Ο Locke/ η γνώση- βασίζεται σε παθητικές αισθήσεις/ επιβάλλονται στο μυαλό μας από τα αντικείμενα και τα πράγματα και κρίνονται από το μυαλό μας του οποίου επίσης η πρωταρχική πηγή πλήροφόρησης είναι οι αισθήσεις. Ο Hume / η διέγερση (stimulation) των αισθήσεων μας είναι ψυχολογική, ενώ δεν γνωρίζουμε την πηγή της διέγερσης. Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τα γεγονότα. Τα γεγονότα από μόνα τους δεν καθορίζουν (point out) τον ουδέτερο δέκτη (perceiver). Η εμπειρία = ασαφής (φυσική / ψυχολογική/ πνευματική) / βασίζει κανείς μια συστηματική θεωρία της γνώσης. Οι αισθήσεις μας συχνά μας ξεγελούν. Η εμπειρική γνώση είναι αβέβαιη/ ο κόσμος δεν είναι τελείως ομοιόμορφος και προβλέψιμος.

9 Θετικισμός Continental European Empiricism appeared under the name of Positivism/ Εμπειρισμός και Θετικισμός =και τα δύο σημαίνουν βασικά το ίδιο Επιστημονική κοινωνική έρευνα χρησιμοποιεί τα εργαλεία των φυσικών επιστημών (π.χ., υποθέσεις, αξιώματα, απαγωγές (inferences), αυταπόδεικτες αλήθειες (postulates) Πραγματική γνώση είναι πιο αξιόπιστη Comte υιοθέτησε τον όρο θετικισμός


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google