Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάριος Μπαλατζάρας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάριος Μπαλατζάρας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας""— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάριος Μπαλατζάρας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004

2 Τι περιλαμβάνει η παρουσίαση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Παιδαγωγική προσέγγιση Γιατί συνεργατικά περιβάλλοντα; Σχέση ψηφιακών βιβλιοθηκών και περιβαλλόντων μάθησης Από τη θεωρία στη e-πράξη Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Κριτική αποτίμηση Προβληματισμοί - Συζήτηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004

3 Παιδαγωγική Προσέγγιση - Ορισμοί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Τι είναι μάθηση: μια διαδικασία που αποτελείται από μια σειρά εσωτερικών λειτουργιών (ψυχολογικών, γνωστικών) που μετατρέπουν το αρχικό ερέθισμα σε αλλεπάλληλα στάδια επεξεργασίας πληροφοριών. Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Τι είναι διδασκαλία: η συστηματική μεθοδευμένη διαδικασία, κατά την οποία ο εκπαιδευτής σκοπεύει να επιδράσει σύμφωνα με ορισμένους σκοπούς και κάνοντας χρήση διαφόρων τεχνικών και μέσων στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου ή στις εσωτερικές λειτουργίες, ούτως ώστε ο τελευταίος να αποκτήσει, να αλλάξει ή να ενισχύσει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις στάσεις του. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Συνεργατική μάθηση: η από κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα με τρόπο που να προωθείται η ατομική μάθηση μέσω συνεργατικών διεργασιών. Εκτιμάται ότι στη συνεργατική μάθηση τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι είναι ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία – η γνώση δεν είναι κάτι που παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους αλλά προκύπτει από ενεργό διάλογο. Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Παιδαγωγική Προσέγγιση - Ορισμοί ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα περιβάλλον μάθησης έχει χαρακτηριστικά όπως τόπο, χώρο, απλότητα, ζωντάνια, σταθερότητα. Οι εκπαιδευόμενοι με τη βοήθεια μαθησιακών πηγών δίνουν νόημα στα πράγματα γύρω τους και κατασκευάζουν λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν.

5 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Γιατί συνεργατικά περιβάλλοντα Γιατί με συνεργατικές δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται από κοινού υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Γιατί η συνεργατική μάθηση ενισχύει την αυτοπεποίθηση αφού με την δημοσιοποίηση της γνώμης αποκτιέται καλύτερη αντίληψη σχετικά με ένα αντικείμενο. Γιατί προωθούν τις διαπολιτισμικές σχέσεις και κουλτούρες. Γιατί στο πλαίσιο της κοινότητας μάθησης τα μέλη εργάζονται με συμφωνημένους ρόλους. Αυτό συμβάλει στην ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης, ευνοεί την κοινωνικοποίηση των ατόμων. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας« Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Σχέση ψηφιακών βιβλιοθηκών και περιβαλλόντων μάθησης Ηλεκτρονικά Δικτυωμένο περιβάλλον Οργάνωση Περιβάλλοντος με Πολιτική & Κανόνες Ψηφιακά ή Ψηφικοποιημένα Αντικείμενα Μαθησιακούς Πόρους Διαμοιραζόμενη Γνώση Δομημένη Γνώση με Χρήση Προτύπων και Μεταδεδομένων Δυνατότητα Αναζήτησης και Πλοήγησης Υπερκειμένου ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

7 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Σχέση ψηφιακών βιβλιοθηκών και περιβαλλόντων μάθησης Δυνατότητα Καθοδήγησης Επίσημη Διαδικασία Καταχώρησης και Συμμετοχής Ποικιλία Διεπαφών, Λογισμικών και Πρωτοκόλλων Παροχή Υπηρεσιών με Ποικίλες Δυνατότητες Κατανεμημένη ή όχι Γνώση Μεγάλη Ποσότητα Γνώσης Μειωμένο Κόστος Πρόσβασης ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Από τη θεωρία στη e-πράξη Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι: Ένα e-περιβάλλον μάθησης υποστηρίζεται από υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα επικοινωνιών. Μιλάμε πλέον περιβάλλοντα μάθησης που δίνουν έμφαση στην επικοινωνία μέσω υπολογιστή, με εργαλεία που συνήθως ενσωματώσουν π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δωμάτια συνομιλίας, HTML σελίδες. Στο πλαίσιο της συμβατικής συνεργατικής μάθησης οι ομάδες να ορίζονται εξ αρχής. Στο e-περιβάλλον ο διαχειριστής πρέπει να δημιουργήσει τις αντίστοιχες e-ομάδες. Η ομάδα θα εργαστεί μαζί προκειμένου να επιτύχει κοινή κατανόηση των θεμάτων που θα προκύψει μέσα από την κοινότητα των εκπαιδευόμενων. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Από τη θεωρία στη e-πράξη τα βασισμένα στη τάξη μαθησιακά περιβάλλοντα (classroom-based), τα εποικοδομιστικά περιβάλλοντα (constructivist), τα διαλογικά (interactive), τα πολυμεσικά (multimedia), τα βασισμένα σε υπολογιστή (computer-based) τα υπερκείμενα ή συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (hypertext or collaborative learning environments). ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα e-περιβάλλοντα μάθησης δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τύπο. Συναντούμε έτσι όρους όπως:

10 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Από τη θεωρία στη e-πράξη Multimedia Rooms – Virtual Classrooms. Ουσιαστικά πρόκειται για εικονικά δωμάτια στα οποία οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με Audio-Video Conferencing, Interactive Slide Show, Video, Desktop Sharing, White Boards, Conference Record, Chatting. Peer-to-Peer Tools. Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν εργαλεία για Instance Message, Video, App Share, Full-duplex Phoning. Groupware e-Learning Tools. Εδώ θα συναντήσουμε εργαλεία για E- mails, News-Discussions, Calendars, Address Books/Contact Manager. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα e-περιβάλλοντα μάθησης θα μπορούσαν να είναι τα παρακάτω:

11 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Από τη θεωρία στη e-πράξη Tools for Content Managing. Συνήθως πρόκειται για μια browseable βιβλιοθήκη με αποθετήρια γνώσης, όπως οι Document Selectors και File Managers. Assessment Support Tools. Τα εργαλεία αυτά προσφέρονται τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και στους εκπαιδευτές για ατομική ή ομαδική αξιολόγηση. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα e-περιβάλλοντα μάθησης θα μπορούσαν να είναι τα παρακάτω:

12 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Εφαρμογή ενός κατανεμημένου συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης στο Open University της Μεγάλης Βρετανίας Ένα Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

13 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης UK, Open University Το Open University παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από την απόσταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον εκπαιδευόμενο αλλά και τον κάθε εκπαιδευόμενο από τους ομότιμούς του. Αποτέλεσμα ο περιορισμός της διαπροσωπικής επικοινωνίας και της πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασης γεγονός που ανατρέπει τις εκπαιδευτικές παραδόσεις. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναπαράγονται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο εκπαιδευτής σε μια εικονική τάξη ή σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης ακούει και συνομιλεί με εκπαιδευόμενους που βρίσκονται στην ίδια εικονική τάξη ανεξάρτητα του φυσικού τους τόπου. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

14 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης UK, Open University ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο παράδειγμα του UK Open University τα μαθήματα λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή της μαθητοκεντρικής μάθησης δηλαδή οι φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά. Για κάθε σειρά μαθημάτων που ο φοιτητής μελετά, επιβλέπεται από έναν ακαδημαϊκό καθηγητή (tutor). Ο ρόλος του καθηγητή συνίσταται σε: βαθμολόγηση των εργασιών παροχή ανατροφοδότησης στους φοιτητές που βασιζεται στις εργασίες τους απάντηση στις ερωτήσεις των φοιτητών (που επικοινωνούν συνήθως με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) παροχή υποστήριξης ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης φοιτητή προς φοιτητή μέσω των ομάδων αυτοβοήθειας

15 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης UK, Open University ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

16 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CALM System, University of Campinas, BRAZIL Το πλαίσιο υιοθετεί ένα προφίλ συνεργασίας που επιτρέπει να εντοπίζονται συνεργάτες (collaborators) με επιθυμητά επίπεδα γνώσης. Βασική έννοια η έννοια της ομάδας (group) που έχει έναν κύκλο ζωής, που αρχίζει με τη σύλληψη (conception) από οποιονδήποτε εκπαιδευόμενο μέσα στο περιβάλλον. Αυτός ο εκπαιδευόμενος, ο οποίος στη συνέχεια γίνεται ο ιδιοκτήτης της ομάδας (group owner), καθιερώνει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, το προφίλ της ομάδας (group profile) για την αναγνώριση των πιθανών μελών της

17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Το προφίλ της ομάδας αποτελείται από έναν κατάλογο ιδιοτήτων που εκφράζουν το θέμα της μελέτης και προαιρετικά το βαθμό γνώσης που τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν. Το πλαίσιο, υιοθετεί ένα μηχανισμό αναζήτησης πιθανών συνεργατών (collaborators), που βασίζεται στους τελεστές AND και OR, επιτρέποντας έτσι στον εν δυνάμει ιδιοκτήτη να καθορίζει το βαθμό ομοιογένειας ή ετερογένειας της ομάδας που δημιουργεί. Το προφίλ της ομάδας χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η αναζήτηση των χρηστών (πιθανών μελών) που θα συμμετέχουν στο υπό δημιουργία on-line μαθησιακό περιβάλλον.

18 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δυνατότητα αναθεώρησης του συνόλου των χαρακτηριστικών του προφίλ της ομάδας με δυνατότητα επέκτασής του. Έχει ένα μηχανισμό αναζήτησης πιθανών συνεργατών (collaborators), που βασίζεται στους τελεστές AND και OR επιτρέποντας τον καθορισμό του βαθμού ομοιογένειας ή ετερογένειας της ομάδας που δημιουργείται. Το προφίλ της ομάδας χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει η φάση της αναζήτηση των χρηστών (πιθανών μελών) που θα συμμετέχουν στο υπό δημιουργία on-line μαθησιακό περιβάλλον.

19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Όταν ο εν δυνάμει ιδιοκτήτης λάβει τον κατάλογο των πιθανών μελών η φάση αναζήτησης τελειώνει και το πλαίσιο αρχίζει τη φάση της πρόσκλησης, η φάση του καθορισμού του στόχου και η φάση της βεβαίωσης. Παρέχει λειτουργίες ελέγχου δραστηριοτήτων και λειτουργίες ελέγχου συμμετοχής των μελών της ομάδας. Παρέχει δυνατότητα ελέγχου γνώσης που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της ποιότητας της γνώσης που κατακτά η ομάδα και τα μέλη της.

20 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

22 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μια συλλογή πρακτόρων λογισμικού που επικοινωνούν και συνεργάζονται ο ένας με τον άλλο, καλείται αντιπροσωπεία (agency). ‘λοισμικό που μας βοηθά και ενεργεί εκ μέρους μας, εργάζεται επιτρέποντας σε ανθρώπους να δώσουν εργασίες που δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι. Αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, θυμούνται πράγματα που μπορεί να ξεχάσουμε, συνοψίζουν ευφυώς περίπλοκα δεδομένα, μαθαίνουν από εμάς και μας κάνουν συστάσεις’ ‘μια υπολογιστική οντότητα που εκτελεί μέρος άλλων οντοτήτων (χρήστες, προγράμματα, κλπ....) με ένα αυτόνομο τρόπο, κάνει ενέργειες με έναν δυναμικό ή / και αντιδραστικό τρόπο και παρουσιάζει ικανότητες μάθησης, συνεργασίας και κίνησης’ Πως λειτουργεί: με αντιπροσωπίες (agency) και πράκτορες λογισμικού (agents).

23 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Μοντέλα συνεργατικής μάθησης Πλαίσιο Συνεργατικής Μάθησης με Χρήση Υποδομής Πρακτόρων (Agents) ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Με τους πράκτορες λογισμικού οι εργασίες στο μοντέλο που συζητάμε, μπορούν να γίνουν εξ ονόματος του χρήστη, με επεμβάσεις του μόνο σε πολύ λεπτά σημεία. Οι πράκτορες λογισμικού εκτελούν την αναζήτηση οντοτήτων, εξετάζοντας τα προφίλ της ομάδας. Στη συνέχεια προχωρούν στην πρόσκληση των επιλεγμένων συνεργατών ή ακόμα προχωρούν στην ένταξή τους σε μια υπάρχουσα ομάδα. Ο πράκτορας λογισμικού είναι επίσης αρμόδιος να ελέγξει τη συμβατότητα μεταξύ του προφίλ της ομάδας και του προφίλ του χρήστη.

24 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας’ Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

25 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Κριτική αποτίμηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα e- συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης προσφέρουν: Συνεργασία για κατ’ απαίτηση μετάδοση γνώσης Συνεργασία για υποστήριξη μαθησιακών διαδικασιών με ηλεκτρονικό τρόπο με βέλτιστη επικοινωνία Συνεργασία για γνωστική αλλαγή Συνεργασία για την κατασκευή γνώσης Συνεργασία ως μηχανισμό για ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων

26 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Κριτική αποτίμηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα e- συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης δίνουν τη δυνατότητα για: Ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων Δυνατότητα για αυτοοργανωμένη εκπαίδευση (just in time) Διευκόλυνση της εκπαίδευσης με υπέρβαση των ορίων που έθετε η παραδοσιακή μάθηση (γεωγραφικών, χρονικών) Συνδυασμό εκπαίδευσης, πληροφορίας, επικοινωνίας, διαχείρισης γνώσης και ανθρώπινων πόρων με βέλτιστο τρόπο Κατανεμημένη on-line και off-line μάθηση Μεθοδολογία υποστήριξης της μάθησης με χρήση νέων μέσων

27 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Κριτική αποτίμηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα e- συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης δίνουν τη δυνατότητα για: Επέκταση των παραδοσιακών ορίων της εκπαίδευσης μέσω Internet Δυνατότητα εξατομικευμένου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Χρήση ψηφιακού περιεχομένου Μη γραμμική μάθηση Αλλαγή του τρόπου αντίληψης της εκπαίδευσης

28 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Κριτική αποτίμηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα e-συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να δοθεί προσοχή: Για έμφαση στη μάθηση και όχι στη τεχνολογία Στο είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και στην ποικιλομορφία της γλώσσας του Στο περιεχόμενο των μαθημάτων που θα πρέπει να γίνεται με παραγωγή μικρών μαθησιακών πόρων (learning objects) και όχι με μεγάλα κείμενα Στη μεθοδολογία υποστήριξης της μάθησης

29 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Κριτική αποτίμηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα e-συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να δοθεί προσοχή: Στην εφαρμογή και ανάπτυξη προτύπων για την προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού, που να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση και τη διαλειτουργικότητά του (δυνατότητα χρήσης του υλικού και σε ένα διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον) Στην παράθεση σχετικών οδηγιών και εκπαίδευσης στη χρήση των περιβαλλόντων μάθησης και της πληροφοριακής αναζήτησης με στόχο ένα πληροφοριακά εκπαιδευμένο χρήστη Στην υποστήριξη και ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων

30 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Κριτική αποτίμηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα e-συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να εξετάζουν: Την υπερφόρτωσή τους με υλικό και περιεχόμενο Τον τεχνολογικό και δικτυακό εξοπλισμό της κοινότητας Τον έλεγχο της πρόσβασης των εκπαιδευομένων Τα μοντέλα μάθησης που θα χρησιμοποιήσουν Τη χρήση οντολογιών και μεταδεδομένων στην οργάνωση του περιεχομένου τους Την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων Το γενικότερο κόστος της εφαρμογής Τον οργανισμό, τους στόχους και το κοινό για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν Το κοινωνικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης

31 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας" Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 Προβληματισμοί για Συζήτηση ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Το ερώτημα που τίθεται και ως γενικότερος προβληματισμός είναι αν μπορούμε και αν πρέπει τελικά να στηρίξουμε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα υποστηριζόμενα από την τεχνολογία, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η παραδοχή: πως η έκδοση περιεχομένου στο διαδίκτυο λειτουργεί αποτελεσματικά στην κατεύθυνση της μάθησης χωλαίνει, γιατί ο κλασσικός τρόπος εκπαίδευσης, ο ενσωματωμένος στα γονίδια του ανθρώπου, την θέλει σαν προϊόν κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης με έναν κοινωνικό περίγυρο. Ποια η γνώμη σας; 2.Αναφορικά με τις βιβλιοθήκες στο παρόν κλίμα της αυξανόμενης τεχνολογίας, αλλά και των μειωμένων προϋπολογισμών, των νέων αναγκών, αλλά και του προβληματισμένου προσωπικού, οι σημερινές βιβλιοθήκες θα πρέπει να επαναξιολογήσουν το ρόλο τους. Ποιος θα πρέπει να είναι;

32 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας’ Χειμερινό Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2004 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Virtual School http://linc.cs.vt.edu/http://linc.cs.vt.edu/ FirstClass http://www.firstclass.comhttp://www.firstclass.com Web-4M http://www.jdhtech.comhttp://www.jdhtech.com Fle3 http://fle3.uiah.fihttp://fle3.uiah.fi CALM http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/sapiens/cal m/Distribution http://www.dca.fee.unicamp.br/projects/sapiens/cal m/Distribution Συνεργατικά Προγράμματα Μάθησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Μάριος Μπαλατζάρας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας""

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google