Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημόσιο – Επιχειρήσεις : Νέοι Κανόνες (Συν)- Εργασίας Δημήτρης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Senior Sales & Business Development Manager Public Sector SE Europe & MEA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημόσιο – Επιχειρήσεις : Νέοι Κανόνες (Συν)- Εργασίας Δημήτρης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Senior Sales & Business Development Manager Public Sector SE Europe & MEA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημόσιο – Επιχειρήσεις : Νέοι Κανόνες (Συν)- Εργασίας Δημήτρης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Senior Sales & Business Development Manager Public Sector SE Europe & MEA

2 Αναντίρρητες Αλήθειες.. Δημόσιος Τομέας σε μετασχηματισμό : εφεδρεία, απογραφή, συρρίκνωση, μισθολογικά θέματα, χαμηλό ηθικό, έλλειψη στρατηγικής ΕΣΠΑ : χαμηλή απορροφητικότητα, μακροχρόνιες ωριμάνσεις-αξιολογήσεις-κατακυρώσεις, ενταγμένα έργα υπό αμφισβήτηση Αγορά σε κρίση : εσωστρέφεια, ταμειακά προβλήματα, στρατηγική …μηνών Χρόνος πληρωμής : άνω των 6 μηνών Φταίει ΜΟΝΟ η … οικονομική κρίση ??

3 Αναντίρρητες Αιτίες.. Απουσία στρατηγικής ΙΤ ανά Φορέα 5ετίας & 2ετίας : ευκαιριακές/πολιτικές επιλογές, ελλιπής συμμετοχή/συνεισφορά Υπηρεσιακών παραγόντων, ευκαιριακή παρουσία συμβούλων Η πραγματικότητα αγνοείται : επενδύσεις σε έργα & γνώση χάνονται, ελλείψεις ανταγωνιστικότητας δεν αναγνωρίζονται Tο εσωτερικό κόστος αγνοείται : Η Δαπάνη = το μόνο κόστος ! Tο κόστος ευκαιρίας αγνοείται : Τι συνεπάγεται η αδράνεια ? «Ακριβό χρήμα» : επιτόκια δανεισμού απαγορευτικά, μηνιαία μισθοδοσία, προμηθευτές εντός 60 ημερών, ληξιπρόθεσμη υποχρέωση = άγνωστη λέξη για το Δημόσιο και χωρίς extra κόστος… Αγορά που «αυτοκτονεί» : Μακρύτεροι χρόνοι διενέργειας λόγω «πάλης»  Λιγότεροι διαγωνισμοί λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων των Φορέων  Υψηλότερο διοικητικό κόστος  Καταστροφικά οικονομικά αποτελέσματα

4 Το Δημόσιο οφείλει να : Καθορίσει το Νέο Ρόλο των Δ/νσεων Πληροφορικής κατά τα πρότυπα Μεγάλων Οργανισμών Ιδ. Τομέα (ανάγκες, profiles, in-house, outsourcing, κλπ.) Σχεδιάσει πλάνο 5-ετίας σε συνάρτηση με το Όφελος, τις Δαπάνες (βλ. Έργα), Εσωτερικό Κόστος, διαθέσιμο προϋπολογισμό (βλ. ΚΠΣ) Συνάψει προγραμματικές συμφωνίες με υφιστάμενους κατασκευαστές για προστασία των επενδύσεων Συστήσει μόνιμη συνεργασία με Φορείς και μέλη της ΕΕ για ανταλλαγή «κάθετης» τεχνογνωσίας και εμπειρίας & να Εξάγει την αντληθείσα τεχνογνωσία σε συνεργασία με τον Ιδ. Τομέα (Extra Έσοδα = extra απολαβές !!) Θεσπίσει διαδικασία αξιολογήσεων εντός 1 μήνα με απόσπαση από την Υπηρεσία και …αμοιβή Πληρώνει με βάση τα ορόσημα δημιουργίας του κόστους στην πρόοδο του έργου (μοντέλο World Bank)

5 Η Αγορά οφείλει να απαιτήσει την Κατάργηση της Διαβούλευσης – Ένταξη θεσμού πρόβλεψης (forecasting) έργων Διενέργεια Διαγωνισμού σε 2 Φάσεις, Προεπιλογή & Τελική Επιλογή, ….. μέχρι και άνοιγμα οικονομικών προσφορών την ημέρα της διενέργειας (μοντέλο World Bank) Διαδικασία Αξιολόγησης χωρίς επισκόπηση των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων Την συνέχιση της διενέργειας διαγωνισμών ανεξάρτητα από τις ένδικες διαδικασίες, που θα κοστίζουν … αποτρεπτικά Τυποποίηση & Εισαγωγή ημι-έτοιμων λύσεων (COTS) που ανοίγουν μία νέα αγορά

6 Απαιτούνται παρεμβάσεις σε/από Πολιτικό επίπεδο (Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης & Ηλ. Διακυβέρνησης, Φορείς που δημιουργούν τάση) Νομικά Πλαίσια (ΠΔ60, ΠΔ118,κλπ.) Συλλογικά όργανα (ΣΕΠΕ)...ΤΟΤΕ θα πάμε καλύτερα με/χωρίς την οικονομική κρίση !!

7 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !


Κατέβασμα ppt "Δημόσιο – Επιχειρήσεις : Νέοι Κανόνες (Συν)- Εργασίας Δημήτρης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Senior Sales & Business Development Manager Public Sector SE Europe & MEA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google