Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Ν. Δημητριάδης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Ν. Δημητριάδης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Ν. Δημητριάδης
Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Ν. Δημητριάδης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) – Πρόσκληση 105 Αντικείμενο του Έργου - Στόχοι Οφέλη Αρχιτεκτονική / Τοπολογία Δικτύου Στοιχεία Υλοποίησης του Έργου

3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»
Πρόσκληση 105: «Υπηρεσίες Ευρείας Ζώνης σε Φορείς Δημόσιας Διοίκησης» Στόχος – Αντικείμενο Πρόσκληση 105 – «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Τελικοί Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι

4 Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Στόχος – Αντικείμενο Έργου Προϋπολογισμός: € Διάρκεια: 8 μήνες + Φορείς που θα συνδεθούν στο δίκτυο Δημαρχείο Διακοπτού Δύο (2) μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο και Λύκειο Διακοπτού) Τρεις (3) μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά Ελαιώνος, Διακοπτού, και Ελίκης) Ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Το Αγροτικό Ιατρείο Διακοπτού Τα κοινοτικά καταστήματα Τράπεζας, Κερύνειας, και Νικολάϊκων

5 Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Υπηρεσίες Επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών/φορέων (τηλεφωνία, κοκ) Πρόσβαση τους στο διαδίκτυο (Internet connectivity) Λοιπές τηλεφωνικές υπηρεσίες (κλήσεις προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα καθώς και τηλεφωνία εξωτερικού) Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες

6 Οι ευρύτεροι στόχοι του έργου:
Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου (βελτίωση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, οικονομικότερη κάλυψη των υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών αναγκών κ.λπ.). Μείωση των αποθαρρυντικών παραμέτρων για επενδύσεις στην Περιφέρεια. Ώθηση του ανταγωνισμού στις περιφέρειες με επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον τομέα χονδρικής διάθεσης υποδομών, και καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

7 Ειδικότεροι στόχοι που επιδιώκονται με το Έργο
Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου με την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Η αποτελεσματική εκμετάλλευση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του Δήμου μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων αυτών. Η εκμετάλλευση εναλλακτικών πηγών πληροφοριών και η αποφυγή επικαλύψεων - επαναλήψεων σε βάσεις δεδομένων και δικτυακές εγκαταστάσεις. Η αποτελεσματική διαχείριση της διακίνησης των δεδομένων του Δήμου και η κεντρική και κατανεμημένη υποστήριξη των τηλεματικών εφαρμογών. Η μείωση του κόστους της επικοινωνίας με ταυτόχρονη αύξηση της ταχύτητας και ασφάλειας διακίνησης των πληροφοριών. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και από την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης και χρηματοδότησης τηλεπικοινωνιακών έργων. Η μείωση του «ψηφιακού χάσματος» στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας.

8 Πρακτικά Οφέλη για τον Δήμο Διακοπτού
1. Άμεσα Οφέλη Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών μεταξύ των κτιρίων του Δήμου χωρίς τηλεπικοινωνιακά κόστη Δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ των υπηρεσιών που στεγάζονται στα κτίρια (με προσαρμογές στα τηλεφωνικά κέντρα) Γρήγορο Internet (max. 54 Mbps – 5,7 GHrz) για όλους με αξιοποίηση μιας μόνο ευρυζωνικής γραμμής του Δήμου (π.χ. ADSL). Αξιοποίηση από όλους, υπηρεσιών που απαιτούν ευρυζωνικές ταχύτητες (όσες παρέχονται σήμερα) – εμβέλεια 16 Km. 2. Έμμεσα Οφέλη Δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για αξιοποίηση υπηρεσιών Μελλοντική χρηματοδότηση και άλλων συναφών έργων από το ΕΠ ΚτΠ και από άλλα Προγράμματα Τεχνολογική Εμπειρία Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στην περιοχή

9 Ωφέλειες και στις παρακάτω κατηγορίες αποδεκτών:
Στις δημόσιες υπηρεσίες και στους φορείς των περιφερειών (π.χ. αποδοτικότεροι τρόποι λειτουργίας και συναλλαγής με τους πολίτες, εξοικονόμηση πόρων, βελτίωση της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λπ.). Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιφερειών (δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης σε χαμηλές τιμές, δυνατότητα επέκτασης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, κ.λπ.) Στους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών (π.χ. δημιουργία νέων τρόπων εργασίας παροχή περισσότερων μέσων και προοπτικών για εκπαίδευση και κατάρτιση, κ.λπ.). Στους πολίτες (ευκολότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτησή τους από το Δημόσιο, δυνατότητα απόκτησης ευρυζωνικής πρόσβασης και λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε χαμηλές τιμές, κ.λπ.) Στους πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και σε αυτούς που διαμένουν σε περιοχές τηλεπικοινωνιακά μειονεκτούσες.

10

11 Αγροτικό Ιατρείο Διακοπτού ΚΕΠ Διακοπτού
Δήμος Διακοπτού Αγροτικό Ιατρείο Διακοπτού ΚΕΠ Διακοπτού Δημοτικό σχολείο Ελαιώνος Δημοτικό σχολείο Ελίκης Κοινοτικό κατάστημα Νικολαιίκων Δημοτική βιβλιοθήκη Κοινοτικό κατάστημα Κερύνειας Κοινοτικό κατάστημα Τράπεζας Σύμπλεγμα σχολικών ανεξάρτητων κτιρίων Δημοτικό σχολείο Διακοπτού Γυμνάσιο Διακοπτού Λύκειο Διακοπτού

12 Αρχιτεκτονική Δικτύου
Δύο κεντρικά συστήματα («σταθμοί βάσης») ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΓΥΝΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΕΠ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ

13 Αρχιτεκτονική Δικτύου Δήμου Διακοπτού

14 Τοπολογία Δικτύου Δήμου Διακοπτού

15 Υποέργα του Έργου (1/2) Υποέργο 1: Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Διακοπτού. Καθοδήγηση, συντονισμός και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Το έργο του Συμβούλου περιλαμβάνει: Σύνταξη Αναλυτική Μελέτης διόδευσης, τοπολογίας και αρχιτεκτονικής του ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης. Σύνταξη και προσαρμογή τευχών προκήρυξης του υποέργου 2. Υποστήριξη υλοποίησης του έργου.

16 Υποέργα του Έργου (2/2) Υποέργο 2: Ανάπτυξη Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης του Δήμου Διακοπτού Ανάπτυξη του ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου (εξοπλισμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση κτλ.) - επικεντρώνεται περισσότερο στη φυσική παθητική υποδομή (κεραίες, fiber, distribution points, access points). Πακέτα Εργασίας ΠΕ1: Χρονοπρογραμματισμός εργασιών και προγραμματισμός πόρων που πρέπει να διατεθούν για την ομαλή υλοποίηση του υποέργου. Ανάπτυξη και ενεργοποίηση ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης ΠΕ2: Προετοιμασία για την εγκατάσταση. Διαμόρφωση ρυθμίσεων εξοπλισμού πριν την αποστολή του στον τόπο εγκατάστασης. Πιλοτική επίδειξη στον αναθέτοντα φορέα (Δήμος Διακοπτού) ΠΕ3: Εγκατάσταση εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασης ΠΕ4: Διασύνδεση εγκατεστημένου εξοπλισμού ΠΕ5: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης (από τον ανάδοχο) σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης

17 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ EΡΓΟΥ

18 Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
Ευχαριστώ Νίκος Δημητριάδης Τηλ


Κατέβασμα ppt "Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Ν. Δημητριάδης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google