Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ιωάννης Βλάχος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Μέλος Α.ΔΙ.Π. Bologna Expert Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Νοέμβριος 2010

2 Διαδικασία της Bologna
Είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στην δημιουργία του ΕΧΑΕ και βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ υπουργείων, ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης , φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού από 47 χώρες. «Μέχρι το 2020 η Ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση αποσκοπεί στην δημιουργία μιας Ευρώπης της γνώσης που θα είναι άκρως δημιουργική και καινοτόμος… Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο μόνο με την μεγιστοποίηση των προσόντων και των δυνατοτήτων όλων των πολιτών της και με την διεύρυνση της δια βίου μάθησης και της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση» Υπουργοί Παιδείας, Λουβέν 2009 Μέχρι το 2020 αναμένεται ότι το 20% των φοιτητών της ΑΕ θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε κινητικότητα σπουδών ή πρακτικής άσκησης

3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΧΑΕ) Διαδικασία της Bologna
Στόχος : Μέγιστη δυνατή σύγκλιση εθνικών συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης με σκοπό την δυνατότητα επικοινωνίας. Στηρίζει την διαφορετικότητα όλων των ΑΕΙ της ΕΕ Συμβάλλει στην δημιουργία ενός ΕΧΑΕ βασισμένος στην αυτονομία και ακαδημαϊκή ελευθερία των Ιδρυμάτων Απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, τα ιδρύματα, τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα συνολικά Συμμετέχουν συνολικά 47 χώρες Παρίσι 1998, Μπολόνια 1999, Πράγα 2001, Βερολίνο 2003, Μπέργκεν 2005, Λονδίνο 2007, Λουβέν 2009 και Βιέννη – Βουδαπέστη 2010

4 Διαδικασία της Bologna
Παράλληλα , οι υπουργοί συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν να «ακούσουν τις κριτικές των εκπαιδευτικών και των φοιτητών» και αναγνώρισαν την ανάγκη «ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα σε αλλαγές και προσαρμογές» H επόμενη συνάντηση των υπουργών θα γίνει στην Ρουμανία τον Απρίλιο 2012

5 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΧΑΕ)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ BOLOGNA Οι βασικές αρχές Αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι τίτλοι σπουδών Ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Διάστασης στην ΑΕ Θεσμοθέτηση συστήματος ECTS και DS Δια Βίου Μάθηση Εθνικό Πλαίσιο Τίτλου Σπουδών Τρεις κύκλοι σπουδών-Κοινά πτυχία με Ευρωπαϊκά Ιδρύματα Σύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας Κριτήρια και οδηγίες για την διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση - Θεσμοθέτηση Αξιολόγησης Προώθηση της ιδέας του ΕΧΑΕ

6 ΝΟΜΟΣ 3374/2005 Θεσμοθετεί τη διαρκή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά. Θεσπίζει την κοινωνική λογοδοσία ως θεμελιώδη παράγοντα της αυτοτέλειας των Α.Ε.Ι. Προσδιορίζει τα κριτήρια και τους δείκτες ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα υπεύθυνα γι’ αυτήν όργανα. Συστήνει ανεξάρτητη διοικητική αρχή, υπεύθυνη για την οργάνωση και εποπτεία των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). 6

7 ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ενίσχυση των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων στην επίτευξη της αποστολής τους, στο πλαίσιο της φυσιογνωμίας και της ιδιαιτερότητας με τις οποίες διακρίνονται από άλλες Μονάδες ή Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

8 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης, σε πανελλαδικό επίπεδο, για την καταγραφή, την κατανόηση, και τη συστηματική αποτίμηση του έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων (Τμημάτων ή Σχολών) και συνεπώς των Ιδρυμάτων στα οποία ανήκουν.

9 Δύο στάδια στη διαδικασία αξιολόγησης
Εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση) Εξωτερική αξιολόγηση Κριτήρια και δείκτες ποιότητας Ποιότητα του διδακτικού έργου Ποιότητα του ερευνητικού έργου Ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών Ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών 9

10 Κριτήρια και Δείκτες της Αξιολόγησης
Ποιότητα Διδακτικής Διαδικασίας Οργάνωση & Εφαρμογή Διδακτικού Έργου Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Μέσα και Υποδομές Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Αναλογία & Συνεργασία Διδασκόντων /Διδασκομένων Επίπεδο και Ποιότητα Παρεχόμενων Γνώσεων Σύνδεση Έρευνας με τη Διδασκαλία Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού και φοιτητών Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Προσωπικού Διδακτικό Έργο Προαγωγή Έρευνας στο Πλαίσιο της Ακαδημαϊκής Μονάδας Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ερευνητικές Υποδομές Ερευνητικά Προγράμματα Αποτελεσματικότητα Ερευνητικού Έργου Πρωτοτυπία Έρευνας Αναγνωρισιμότητα Έρευνας από τρίτους Ερευνητικές Συνεργασίες Διακρίσεις και Επιβράβευση της Έρευνας Συμμετοχή Φοιτητών/Σπουδαστών στην Έρευνα Ερευνητικό Έργο Ν. 3374/2005, §3.1

11 Κριτήρια και Δείκτες της Αξιολόγησης
Βαθμός ανταπόκρισης στους στόχους της μονάδας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα Ορθολογική Οργάνωση Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Εξεταστικό Σύστημα Πρόγραμμα Σπουδών Αποτελεσματικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Φοιτητικής Μέριμνας Πάσης Φύσεως Υποδομές Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη Διαχείριση Οικονομικών Πόρων, τη Χρήση Υποδομών και Εξοπλισμού Συνεργασίες με Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Κέντρα Εσωτερικού και Εξωτερικού και το Κοινωνικό Σύνολο Λοιπές Υπηρεσίες Ν. 3374/2005, §3.1

12 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Τα αποτελέσματα των διαδικασιών που περιλαμβάνει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται πολλαπλά: Στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς από τις ίδιες τις Ακαδημαϊκές Μονάδες, Στη λήψη αποφάσεων αυτοτελώς σε επίπεδο ιδρύματος, Στη λήψη αποφάσεων αρωγής από την Πολιτεία προς τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και τα Ιδρύματα στο βαθμό που η ανάγκη τεκμηριώνεται μέσα από τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας, και Στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών (φοιτητών, γονέων, εργοδοτών, κτλ.)

13 ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σε επίπεδο Ιδρύματος : η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Σε επίπεδο Ακαδημαϊκής Μονάδας-Τμήματος : η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης - (Ε.Ο.Α.) Σε επίπεδο Εθνικό : η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

14 Εσωτερική Αξιολόγηση Ίδρυμα Ακαδημαϊκή Μονάδα (ή Πρόγραμμα Σπουδών)
Ακαδημαϊκή Μονάδα (ή Πρόγραμμα Σπουδών) ΟΜΕΑ (ή ΕΟΑ) Ίδρυμα ΜΟΔΙΠ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Κάθε έτος Κάθε έτος Κάθε έτος Εσωτερική Αξιολόγηση

15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία με ποσοτικά δεδομένα για όλες τις λειτουργίες της ακαδημαϊκής μονάδας Συντάσσεται κάθε χρόνο με ευθύνη της ΟΜ.Ε.Α. και υποβάλλεται στην οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π. Αντίστοιχες Εσωτερικές Εκθέσεις συντάσσονται από την ΜΟ.ΔΙ.Π για το Ίδρυμα ανά διετία, με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των οικείων Τμημάτων

16 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας συμπληρώνουν : Απογραφικό Δελτίο εξαμηνιαίου μαθήματος Ετήσιο ατομικό Απογραφικό Δελτίο Ερωτηματολόγια φοιτητών για κάθε μάθημα Στοιχεία από τη Γραμματεία του Τμήματος ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥΣ

17 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Περιοδικά επαναλαμβανόμενη κριτική-αξιολογική ανάλυση, της πορείας εφαρμογής των στόχων του έργου της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας σύμφωνα με κοινά κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης, αλλά σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της. Στηρίζεται στα συγκεντρωτικά στοιχεία της τελευταίας Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης. Περιλαμβάνει διατύπωση μέτρων για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε όλους τους τομείς λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας. Συντάσσεται από την ΟΜ.Ε.Α., υποβάλλεται στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του οικείου ιδρύματος και δι’αυτής στην Α.ΔΙ.Π.

18 Τα κριτήρια Το πρόγραμμα σπουδών : ο στόχος, η δομή , τα περιεχόμενα , η χρονική διάρκεια, η ύπαρξη προβλημάτων όπως επικαλύψεις ή κενά μεταξύ μαθημάτων κ.α. Η διδασκαλία : η μέθοδος, η ύλη ,η αποδοτικότητα, βιβλιογραφία, αντικειμενικότητα στις κρίσεις , κ.α. Το ερευνητικό έργο : πως κρίνεται εσωτερικά η ποιότητα; και αν παράγεται έργο, Οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι φοιτητές : βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικής υποστήριξης, σίτισης, εστίες , αθλητικές και πολιτισμικές δραστηριότητες κ.α.

19 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Απάντηση σε σειρά ερωτημάτων με βάση τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων που αφορούν: Στα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) Στο διδακτικό έργο Στο ερευνητικό έργο Στις σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς Στη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Στις διοικητικές διαδικασίες και υποδομές Διατύπωση συμπερασμάτων

20 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης : εξασφαλίζουν τεκμηριωμένη εικόνα σε ετήσια βάση όλων των λειτουργιών της ακαδημαϊκής μονάδας Οι Εκθέσεις Εσωτερικής αξιολόγησης : αποτελούν περιοδικές κριτικές αναλύσεις της πορείας της ακαδημαϊκής μονάδας κινητοποιούν βελτιωτικές ενέργειες για την διασφάλιση της ποιότητας των λειτουργιών της σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της.

21 Εξωτερική Αξιολόγηση Ίδρυμα ΑΔΙΠ Εξωτερική Αξιολόγηση ΕΕΑ ΑΔΙΠ
Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΔΙΠ ΕΕΑ ΜΟΔΙΠ Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

22 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιοδικά επαναλαμβανόμενη κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από πενταμελή επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων (Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης) Περιλαμβάνει επιτόπια διερευνητική επίσκεψη της Επιτροπής στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα, επαφές και συζητήσεις με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με ανταλλαγή. Από πενταμελή επιτροπή που προκύπτει από το Μητρώο Εξωτερικών Αξιολογητών. Ολοκληρώνεται με την σύνταξη Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία δημοσιοποιείται μέσω της Α.ΔΙ.Π.

23 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Περιλαμβάνει 5 εμπειρογνώμονες συγγενών επιστημονικών περιοχών που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων της Α.ΔΙ.Π. 4 μέλη ορίζονται με κλήρο από την Α.ΔΙ.Π. 1 μέλος μπορεί να υποδεικνύεται από την υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του Μητρώου.

24

25 ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Συντάσσεται και τηρείται από την Α.ΔΙ.Π. ύστερα από υποδείξεις των ακαδημαϊκών μονάδων και της Α.ΔΙ.Π. Ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια. Απαραίτητα προσόντα: Συνάφεια επιστημονικής περιοχής Επιστημονική αναγνώριση Εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης Εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης Ευκταία προσόντα: διοικητική εμπειρία σε ακαδημαϊκές μονάδες Επιθυμητή συμμετοχή: Τουλάχιστον ενός αλλοδαπού εμπειρογνώμονα Εκπροσώπου επιστημονικά συγγενούς επαγγελματικής ή επιστημονικής οργάνωσης

26 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Αποτελεί αντικειμενική πιστοποίηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκή μονάδα σε συνάρτηση με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή της. Αναδεικνύει καλές πρακτικές και αδυναμίες της ακαδημαϊκής μονάδας Υποστηρίζει εύλογα αιτήματα της ακαδημαϊκής μονάδας και προτείνει μέτρα για βελτίωση της ποιότητας Αναδεικνύει καλές πρακτικές για βελτίωση της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο.

27 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συμμετέχουν στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος (ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών) Συμμετέχουν στην ΟΜ.Ε.Α. των ακαδημαϊκών μονάδων (ένας εκπρόσωπος των φοιτητών) Διατυπώνουν άποψη για όλα τα μαθήματα συμπληρώνοντας ειδικά ερωτηματολόγια εθελοντικά και ανώνυμα Συμμετέχουν μέσω του εκπροσώπου τους στην ΜΟ.ΔΙ.Π. και στην ΟΜ.Ε.Α. στην σύνταξη των Εσωτερικών Εκθέσεων και των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης Διατυπώνουν απόψεις σε συναντήσεις με την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

28 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Σε κάθε πρώτη εφαρμογή ενός νέου θεσμού είναι απολύτως φυσιολογική η απουσία πλήρους ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και ατόμων, η οποία οδηγεί πολλές φορές σε παρανοήσεις και συνακόλουθα σε εσφαλμένες εκτιμήσεις. Έλλειψη κουλτούρας διασφάλισης ποιότητας στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αντίσταση από οργανωμένες ή μη ομάδες συμφερόντων. Αδράνεια του status quo ή/και φόβος και ανασφάλεια μπροστά στο νέο και άγνωστο. 28

29 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λέγεται ότι: Ο τρόπος που εφαρμόζεται είναι μία γραφειοκρατική διαδικασία! Επιβάλλεται με εντολές και απειλές! Τιμωρεί αντί να θεραπεύει! Οι κανόνες και τα κριτήρια θεσμοθετούνται κατά ενιαίο τρόπο για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες! Χρεώνει στα ΑΕΙ τις ελλείψεις και τα κενά των κυβερνήσεων! Ο στόχος είναι να κλείσουν τα δημόσια πανεπιστήμια !

30 Πληροφορίες: www.hqaa.gr
Ο διορισμός των μελών της ΑΔΙΠ ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων την 1η Σεπτεμβρίου του 2006. Ως εκ τούτου, η ΑΔΙΠ είναι ανεξάρτητος φορέας, δεν λογοδοτεί στο Υπουργείο Παιδείας ή οποιονδήποτε άλλο φορέα και είναι ανεπηρέαστη από εξωτερικές επεμβάσεις. Πληροφορίες:

31 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. Σπύρος ΑΜΟΥΡΓΗΣ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Άννα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ, Καθηγήτρια ΑΠΘ Ιωάννης ΒΛΑΧΟΣ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Αχιλλέας ΓΡΑΒΑΝΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης Iωάννης ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ , Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κώστας ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Λουΐζα ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΜΟΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κλεομένης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας Πέτρος ΣΟΛΔΑΤΟΣ , Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανός ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ , Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης Βασίλης ΠΑΝΑΓΟΥ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

32 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ 2010
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΚΠΑ , Οδοντιατρική Σχολή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , Τμήμα Βιολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , Ιατρική Σχολή ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τμήμα Γεωπονίας , Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τμήμα Βιολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορικό Αρχαιολογικό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κτηνιατρική Σχολή

33 Τμήματα ΤΕΙ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τμήμα ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, Τμήμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Τμήμα ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Τμήμα ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τμήμα ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

34 2008 2) Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης, 3) Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας,
: 1) Φυσικής Παν. Κρήτης, 2) Μηχανολογίας ΤΕΙ Κρήτης, 3) Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας, 4) Μηχανικών Περιβάλλοντος ΔΠΘ, 5) Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

35 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
και ελπίζουμε στην συνεργασία σας!


Κατέβασμα ppt "Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google