Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 Το Τμήμα

3 Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Επιστημών Υγείας
Δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το 2000 Μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα Καθιστά αδύνατη τη μεταφορά προηγούμενης εμπειρίας από Τμήματα του εσωτερικού Συνύπαρξη με Τμήματα Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας Περιοχή με εντατική Αγροτική Παραγωγή και πλούσια Βιοποικιλότητα

4 Στο Τμήμα σήμερα φοιτούν 400 Προπτυχιακοί (70 εισακτέοι/έτος)
90 Μεταπτυχιακοί φοιτητές 26 Υποψήφιοι Διδάκτορες 10 20 30 40 50 60 70 80 Ενεργοί Επί πτυχίω Λιμνάζοντες Ανενεργοί 2009 2010 70,5 29,5 13,8 7,2 40,2% άρρενες 59,8% θήλεις 70,5% είναι ενεργοί, 29,5% επί πτυχίω 13,8% λιμνάζοντες 7,2% είναι ανενεργοί Κατάσταση φοιτητών

5 Οι Χώροι του Τμήματος

6 Οι Χώροι του Τμήματος Το Τμήμα στεγάζεται σε δύο κτίρια
Ανεπαρκείς κτιριακές υποδομές Περιορισμένες ψηφιακές και ηλεκτρονικές υποδομές

7 Στελέχωση του Τμήματος

8 Στελέχωση του Τμήματος
40 ΔΕΠ Διδάσκοντες επί συμβάσει Τεχνικό προσωπικό Διοικητικό προσωπικό 35 30 25 20 15 10 5 Κατανομή Προσωπικού - Σχέση αριθμού ΔΕΠ με το υπόλοιπο στελεχιακό δυναμικό

9 Στελέχωση του Τμήματος
Σήμερα στο Τμήμα υπηρετούν 20 μέλη ΔΕΠ -Τρεις Καθηγητές, -Τέσσερις Αναπληρωτές Καθηγητές, -Πέντε Επίκουροι Καθηγητές και -Οκτώ Λέκτορες Εκκρεμεί ο διορισμός ενός μέλους ΔΕΠ (Λέκτορα) Επαρκές Διοικητικό προσωπικό Ανεπαρκές Τεχνικό προσωπικό Τουλάχιστον άλλες 5 θέσεις ΕΠ

10 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε οκτώ εξάμηνα Κάθε εξάμηνο διαρκεί 17 εβδομάδες (14 διδασκαλίας + 3 εξετάσεων) Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν εργαστηριακές ή φροντιστηριακές ασκήσεις, με υποχρεωτική παρακολούθηση Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτούνται 4 έτη φοίτησης και Επιτυχής εξέταση σε 43 μαθήματα ή 240 μονάδες ECTS ολοκλήρωση πειραματικής διπλωματικής εργασίας πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις στο Τμήμα Ξένη γλώσσα Αγγλικά υποχρεωτική Δεν εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων

11 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Ισχυρά σημεία ΠΠΣ που ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στους στόχους που έχει θέσει το Τμήμα Συνεχής αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του ΠΠΣ, (ερωτηματολόγια, διαδικασίες της ΓΣ) Αδύνατα σημεία Δυσκολία επιλογής συγγράμματος (δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του μαθήματος) Φθίνουσα ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, (υποχρηματοδότηση) Απουσία εξειδικευμένων φροντιστηρίων ανά μάθημα (έλλειψη χώρων, ανεπάρκεια διδασκόντων) Μικρή προσέλκυση ξένων φοιτητών (7 Erasmus) Μείωση του αριθμού των Υποχρεωτικών. Αντικατάσταση με επιλεγόμενα

12 Μεταπτυχιακές Σπουδές

13 Μεταπτυχιακές Σπουδές
Δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Α. Βιοτεχνολογία - Ποιότητα διατροφής & περιβάλλοντος Β. Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική – Διαγνωστικοί Δείκτες Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)

14 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ισχυρά σημεία Αυτοχρηματοδότηση του ΠΜΣ Έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές Διαφάνεια στην εξεταστική διαδικασία Διαφάνεια στην επιλογή Μεταπτυχιακών διατριβών ΠΜΣ που εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό Πραγματεύονται θέματα εφαρμογών της Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Αδύνατα σημεία Ανύπαρκτη διεθνής απήχηση του ΠΜΣ Περιορισμένη συμμετοχή επιστημόνων του εξωτερικού Έλλειψη χορηγών και εξωτερικής χρηματοδότησης

15 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)

16 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
90 130 4 13 6 8 9 23 17 16 29 11 28 21 15 5 20 40 60 80 100 120 ΣΥΝΟΛΟ <2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Δημοσιεύσεις Συνέδρια 140 Κατανομή δημοσιεύσεων και συνεδρίων υπ. διδακτόρων

17 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
Συνεχής προσέλκυση υποψήφιων διδακτόρων Συνεχής και αξιόπιστη παρακολούθηση των ΔΔ Υψηλής ποιότητας διδακτορικές διατριβές Η θεματολογία αντλείται από προβλήματα της παραγωγής και ανάπτυξης Έλλειψη εξειδικευμένου ερευνητικού εξοπλισμού Περιορισμένη διεθνής απήχηση του ΠΔΔ

18 Διδακτικό Έργο

19 Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων πραγματοποιείται με
Διδακτικές μέθοδοι Διαλέξεις θεωρίας, Εργαστηριακές ασκήσεις, Παρουσιάσεις και ανάλυση βιβλιογραφίας Εντατική χρήση Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων πραγματοποιείται με Τις διαλέξεις και τις σημειώσεις των διδασκόντων Επιστημονικά άρθρα επισκόπησης Ειδικές ιστοσελίδες τις οποίες συστήνουν οι διδάσκοντες Ηλεκτρονική βιβλιογραφία

20 Αξιολόγηση Μαθημάτων - Ικανότητα Διδασκόντων
2 4 6 8 10 Αν. Χημεία Αναπτ. Βιολογία Ανοσοβιολογία Βιοπληροφορική Βιοστατιστική Βιο/γία Ζώων Βιο/γία Φυτών Βιοφυσική Βιοχημεία Ι Βιοχημεία ΙΙ Βιοχ. Άσκησης Βιοχ. Τροφίμων Βιοχ. Μηχανική Βιοχ. Τοξικολογία Γενετική Γενική Βιολογία Γενική Χημεία Διακυττ. Επικοιν. Διδακτ. Βιοεπ. Έλεγχος Μεταβ. Ενζυμολογία Εξέλιξη Κλινική Βιοχημεία Κυτταρική Βιολογία Μικροβ. - Ιολογία Μορ. & Αν. Βιολ Φυτ.. Μορ. Βάση Γεν. Ασθ. Μοριακή Βιολογία Ι Μοριακή Βιολογία ΙΙ Μορ. Φαρμακ. Οργανική Χημεία Πληροφορική Φυσικοχημεία Φυσ. - Ιστολογία Φυσιολογία Ζώων Φυσιολογία Φυτών Βαθμολογία Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων 1/9 Αναλογία ΔΕΠ/διδασκομένων 1/14 Αναλογία στα εργαστήρια 1/7 Μέσος όρος 8,4 και 75% των μαθημάτων πάνω από Μ.Ο. Εισαγωγή ηλεκτρονικής αξιολόγησης

21 Διδακτικό Έργο Συμμετοχή όλων των μελών ΔΕΠ στα ΠΠΣ και ΠΜΣ του Τμήματος Συνεχής αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Θετική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Συνέπεια των διδασκόντων ως προς την τήρηση των ΠΣ Επικαιροποίηση των διδακτικών μεθόδων Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. Επάρκεια βασικού εξοπλισμού για την εκπαίδευση Εκμετάλλευση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σύνδεση διδασκαλίας με την έρευνα Ικανοποιητική ιστοσελίδα και επίπεδο παροχής πληροφοριών και υπηρεσιών προς φοιτητές και τρίτους. Έγκυρη και έγκαιρη δημοσιοποίηση των ΠΠΣ και ΠΜΣ

22 Διδακτικό Έργο Έλλειψη μελών ΔΕΠ με αποτέλεσμα τον μεγάλο φόρτο εργασίας (15 ώρες μέσος εβδομαδιαίος φόρτος, 200 ώρες/εξάμηνο) Ανεπαρκείς και ακατάλληλες κτιριακές υποδομές για την εκπαιδευτική διαδικασία Αδυναμία απόκτησης εξειδικευμένου ακριβού εξοπλισμού Έλλειψη προσωπικού για τεχνική και ερευνητική υποστήριξη Καθυστερήσεις στην ίδρυση εργαστηρίων και στην ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Τμήματος

23 Έρευνα

24 Δημοσιευμένα άρθρα σε σύγκριση με την αύξηση των μελών ΔΕΠ
Αποτίμηση Ερευνητικής Δραστηριότητας Μέσος I.F. = 2,98 220 218 200 180 Δημοσιεύσεις 160 Αριθμός Μελών ΔΕΠ 140 120 100 80 49 60 39 33 26 29 40 15 15 17 20 20 20 12 10 12 6 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Σύνολο Δημοσιευμένα άρθρα σε σύγκριση με την αύξηση των μελών ΔΕΠ

25 Σύγκριση των δημοσιεύσεων μεταξύ τριών συναφών Τμημάτων
Συγκριτική Αποτίμηση Ερευνητικής Δραστηριότητας 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 TBB ΤΓΜΒ ΤΒΕΤ 23 116 81 53 152 218 6 9 11 1 30 13 29 44 87 65 101 92 126 220 Σύγκριση των δημοσιεύσεων μεταξύ τριών συναφών Τμημάτων 2 4 6 8 10 12 14 Βιολογίας Αθηνών ΑΠΘ Πατρών Κρήτης ΓΜΒ Θράκης ΒΕΤ Ιωαννίνων ΤΒΒ Θεσσαλίας Αρ. Δημοσιεύσεων πενταετίας / Αρ. μελών ΔΕΠ 1 3 5 7 Σύγκριση 5ετίας μεταξύ των Επτά Συναφών Τμημάτων

26 Χρηματοδοτήσεις Κρατική Χρηματοδότηση Ιδία Χρηματοδότηση
€ 1η Διεύρυνση € 2η Διεύρυνση € ΕΤΠΑ € Αναλώσιμα Εργαστηρίων € Δημόσιες Επενδύσεις € (Λειτουργικά έξοδα, τελευταία 5 χρόνια) € Σύνολο Κρατικής Χρηματοδότησης Ιδία Χρηματοδότηση € από 54 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα € από τα δύο ΠΜΣ € Σύνολο ιδίας Χρηματοδότησης

27 Αποτίμηση Ερευνητικής Δραστηριότητας
Υψηλού επιπέδου και γενικής αναγνώρισης μέλη ΔΕΠ Σχέσεις με σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού Σημαντικό δημοσιευμένο έργο με διεθνή αναγνώριση Συνεχής ανοδική πορεία και καταξίωση Ικανοποιητικός αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων Αδυναμία προσέλκυσης μεταδιδακτορικών ερευνητών

28 Πτυχίο και μετά

29 Πτυχίο Έχουν ήδη αποφοιτήσει
247 Βιοχημικοί-Βιοτεχνολόγοι (~41 φοιτητές/έτος) 112 Μεταπτυχιακοί Έχουν απονεμηθεί 19 Διδακτορικά Διπλώματα Κατανομή βαθμολογίας πτυχίου (%) 10 20 30 40 50 60 70 80 Σύνολο 7,34 ο μέσος βαθμός πτυχίου 9,7 εξάμηνα η μέση διάρκεια σπουδών

30 Σημαντική η καταγραφή για τον καλύτερο συντονισμό των ΠΠΣ και ΠΜΣ
Κατανομή Αποφοίτων στην εργασία 7% 14% 34% 16% Φροντιστήρια - μαθήματα Έρευνα - Εκπαίδευση Νοσοκομεία - Κλινικές Φαρμακευτικές εταιρείες Διαγνωστικά εργαστήρια 10% Άλλο 19% Σημαντική η καταγραφή για τον καλύτερο συντονισμό των ΠΠΣ και ΠΜΣ

31 Στόχοι και Πρόγραμμα Δράσης

32 Στόχοι Εξασφάλιση πόρων για την κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου
Χάραξη ερευνητικής στρατηγικής με σκοπό την κατάκτηση της αριστείας σε συγκεκριμένους τομείς Βελτίωση των ερευνητικών εκροών με διεθνείς δημοσιεύσεις και παρουσία σε διεθνή συνέδρια Ανάπτυξη ή/και βελτίωση της παροχής υπηρεσιών

33 Ευκαιρίες Απειλές Οι πόροι του ΕΣΠΑ Οι ευρωπαϊκοί πόροι για την έρευνα
Η δυνατότητα προσέλκυσης νέων και με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα μελών ΔΕΠ που βρίσκονται τώρα στο εξωτερικό Απειλές Υπερβολική εξάρτηση από το Υπουργείο Παιδείας και οι υπερβολικές καθυστερήσεις στις θέσεις ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ Χαμηλές αμοιβές, έλλειψη επιβράβευσης της ποιότητας, συνολική υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και φυγή επιστημόνων στο εξωτερικό Υποβάθμιση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Έλλειψη κεντρικής στρατηγικής για την ανάπτυξη βιο-οικονομίας βασισμένης σε καινοτόμα γνώση Έλλειψη οράματος από τον επιχειρηματικό κόσμο και υποβάθμιση της σημασίας της έρευνας στην ανάπτυξη

34 Σας ευχαριστώ

35 Strengths: -The presence of some experienced and highly productive mid-career and senior faculty, and of a small number of promising lecturers. -The motivation, enthusiasm and commitment of all faculty members to teaching. -The unique nature of many of the research themes that strive to respond to the needs of the mostly agricultural region served by the university. -Some of the research programs have the potential to achieve international stature. -The two postgraduate programs produce graduates with skills relevant to the development of the bioeconomy in Greece, in addition to helping finance a considerable part of the Department activities.

36 Weaknesses: -The totally substandard and unacceptable building infrastructure. -The chronic underfunding, largely due to state negligence and outside of the control of the Department leadership. -An effective freeze in the recruiting of new faculty. Creative ways to recruit based on competitive funding from international sources is a solution that should be seriously looked at.

37 Opportunities: -Potential collaboration with the medical school researchers to take advantage of clinical material for more translation-oriented research. Such efforts need to be encouraged by the University administration. -Potential for broader scientific collaborations that will permit successful applications for funding from international (European and other) sources, to by-pass the current paucity of funding within Greece. Faculty members should intensify their efforts to obtain such funding. -Attracting foreign students to the post-graduate program, which will require the development of courses in English.

38 Threats: -The ability of most junior faculty members to assume future leadership is a grave concern. Promotion to the higher echelons should be very judicious and selective. -Failure to secure funding for a new building, which may result in severe limitation of teaching and research activity as the current premises deteriorate. -Failure to increase faculty size as a result of the hiring freeze and other funding constraints. - The likelihood that those few faculty members with great potential might consider leaving for better positions given the difficulties and problems in Larissa, as outlined in other sections. This is of dual concern, as there is a freeze in new hires and when such new hires are permitted they require a very lengthy procedure.


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google