Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ατελώς επικρατή X Κ1Κ1Κ1Κ1 Κ1Κ2Κ1Κ2 Κ2Κ2Κ2Κ2 Κ 1 : λευκό Κ 2 : μαύρο Εμφανίζεται ενδιάμεσος φαινότυπος Από διασταυρώσεις ετερόζυγων ατόμων προκύπτουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ατελώς επικρατή X Κ1Κ1Κ1Κ1 Κ1Κ2Κ1Κ2 Κ2Κ2Κ2Κ2 Κ 1 : λευκό Κ 2 : μαύρο Εμφανίζεται ενδιάμεσος φαινότυπος Από διασταυρώσεις ετερόζυγων ατόμων προκύπτουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 ατελώς επικρατή X Κ1Κ1Κ1Κ1 Κ1Κ2Κ1Κ2 Κ2Κ2Κ2Κ2 Κ 1 : λευκό Κ 2 : μαύρο Εμφανίζεται ενδιάμεσος φαινότυπος Από διασταυρώσεις ετερόζυγων ατόμων προκύπτουν απόγονοι σε αναλογία 1:2:1

4 X συνεπικρατή Κ 1 : λευκό Κ 2 : μαύρο Κ1Κ1Κ1Κ1 Κ2Κ2Κ2Κ2 Κ1Κ2Κ1Κ2 Εκφράζονται και τα δυο αλληλόμορφα Από διασταυρώσεις ετερόζυγων ατόμων προκύπτουν απόγονοι σε αναλογία 1:2:1

5 Πολλαπλά αλληλόμορφα Για μια συγκεκριμένη γενετική θέση (γονιδιακός τόπος) υπάρχουν περισσότερα από δυο αλληλόμορφα. Παράδειγμα τα αλληλόμορφα ομάδων αίματος : Ι Α, Ι Β, i Πιθανοί γονότυποι: Ι Α Ι Α, Ι Α i, Ι Β I, Ι Β Ι Β, Ι Α Ι Β, ii ΙΑΙΑ ΙBΙB i Α Β ΑΒ 0 Είναι δυνατόν δυο γονείς που έχουν ομάδες αίματος Α και Β να αποκτήσουν παιδί με ομάδα αίματος 0;

6 Θνησιγόνα αλληλόμορφα Θνησιγόνα είναι τα αλληλόμορφα που προκαλούν πρόωρο θάνατο. Έστω Α ένα φυσιολογικό και α το θνησιγόνο αλληλόμορφο. Τότε: Αα ΑΑ Αα αα X 75% φυσιολογικα 25% πρόωρος θάνατος


Κατέβασμα ppt "ατελώς επικρατή X Κ1Κ1Κ1Κ1 Κ1Κ2Κ1Κ2 Κ2Κ2Κ2Κ2 Κ 1 : λευκό Κ 2 : μαύρο Εμφανίζεται ενδιάμεσος φαινότυπος Από διασταυρώσεις ετερόζυγων ατόμων προκύπτουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google